Suma ubezpieczenia w autocasco

Wysokość sumy polisy Autocasco uzależniona jest od umowy zawartej z danym towarzystwem ubezpieczeniowym. Zazwyczaj jest ona ustalana na podstawie gotowych wycen samochodów, przy sporządzaniu, których brane są takie parametry, jak marka, model i wiek samochodu.

Suma ubezpieczenia to górna granica odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Może być zmienna w czasie kwotą, odpowiadająca wartości pojazdu podanego w umowie ubezpieczenia, w danym momencie jej trwania. Wysokość sumy ubezpieczenia jest określona w umowie autocasco. Aby wyznaczyć optymalną kwotę, odpowiadającą wartości ubezpieczanego pojazdu, najczęściej wykorzystuje się gotowe katalogi do wyceny aut, uwzględniające czynniki takie jak marka, model czy wiek danego samochodu.

W katalogach takich brakuje czasem szczegółowych opisów wyposażenia samochodu. Dlatego jeżeli wybrałeś auto w „bogatszej” wersji albo instalowałeś w nim dodatkowy sprzęt, upewnij się, że zostało to uwzględnione w kalkulacji. Jej wynik będzie bardzo istotny dla twojej polisy autocasco.

Wybierz stałą sumę ubezpieczenia autocasco dla nowego auta

Bardzo istotną kwestią przy zakupie autocasco jest ustalenie, czy suma ubezpieczenia ma być stała, czy zmienna. Nowe samochody szybko tracą na wartości, więc jeżeli kupiłeś auto z salonu, zastanów się nad wykupieniem stałej sumy ubezpieczenia, zwanej też sumą gwarantowaną. Będzie się to wiązało z wyższą składką, jednak przy ustalaniu odszkodowania z autocasco ubezpieczyciel weźmie pod uwagę wartość auta z dnia zawarcia umowy, a nie z dnia wystąpienia zdarzenia. Taka opcja w podstawowym wariancie ubezpieczenia jest dostępna dla właścicieli aut maksymalnie 3-letnich.

Wybierz zmienną sumę ubezpieczenia autocasco dla starszego samochodu

Zmienna suma ubezpieczenia autocasco oznacza, że odszkodowanie zostanie wypłacone w wysokości odpowiadającej wartości auta z dnia wystąpienia szkody. Inaczej mówiąc, suma ubezpieczenia odpowiada wartości ubezpieczonego pojazdu w danym momencie trwania umowy ubezpieczenia autocasco. W takim wariancie składka jest niższa. Jeżeli jeździsz starszym samochodem, różnica w jego wartości na początku i końcu roku polisowego jest zwykle na tyle niewielka, że oszczędność na składce może opłacać ci się bardziej niż szansa na wyższe odszkodowanie.

Czy wypłata odszkodowania wpływa na sumę ubezpieczenia autocasco?

Ostatnią rzeczą, jaką powinieneś sprawdzić, jest wpływ wypłaty odszkodowania na sumę ubezpieczenia. W niektórych wariantach polisy autocasco suma ubezpieczenia pozostaje niezmienna po wypłacie odszkodowania, w innych – zostaje pomniejszona o każdą wypłaconą kwotę.

Ostateczna decyzja w kwestii wyboru sumy ubezpieczenia i samej polisy należy oczywiście do kierowcy, które kupuje autocasco – ważne, żeby była podjęta w sposób świadomy.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Te porady mogą Cię zainteresować

Suma ubezpieczenia - co oznacza? Na jaką sumę się ubezpieczyć?

W ogólnych warunkach ubezpieczenia możesz trafić na wiele ważnych, ale niezrozumiałych pojęć, takich jak m.in. suma ubezpieczenia. To jeden z tych zapisów w umowie, na który powinieneś zwrócić szczególną uwagę, gdyż to od tej kwoty uzależnione jest, jak wysokie otrzymasz odszkodowanie, jeśli dojdzie do zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

 

Czytaj dalej

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie AC (autocasco)?

Przy wyborze ubezpieczenia AC warto dokładnie porównać ofertę poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych. Przy tym należy zwracać uwagę nie tylko na atrakcyjną cenę, ale również na zakres ochrony, wysokość odszkodowania, wysokość udziałów własnych i franszyzy oraz sposób wyceny szkody.

Czytaj dalej