UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Rezygnacja z OC w sytuacji podwójnego ubezpieczenia - podwójne OC przy braku wypowiedzenia umowy

Jak wskazuje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Przepisy zakładają, że polisa przeważnie przedłuża się automatycznie, jeśli właściciel jej nie wypowie przed jej zakończeniem. Wówczas jeden samochód ubezpieczony może być w dwóch różnych towarzystwach. Do takich sytuacji dochodzi najczęściej w wyniku nieuwagi kierowców, którzy, wykupując nową polisę OC, zapominają o rezygnacji ze starej.

Jadący mężczyzna ubezpieczonym pojazdem

Podwójne ubezpieczenie to sytuacja, w której do tego samego auta przypisane są dwie polisy OC. Czasem jest skutkiem niewiedzy, a czasem – świadomego działania kierowców, których celem jest rezygnacja z OC w obecnym towarzystwie.

REZYGNACJA Z UMOWY OC, KTÓREJ ZAPOMNIELIŚMY WYPOWIEDZIEĆ

Najczęściej z podwójnym ubezpieczeniem mają do czynienia kierowcy, którzy zawierają nową umowę OC, ale zapominają o wypowiedzeniu starej. Zgodnie bowiem z art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, w razie niewypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC na jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia, uważa się, że została zawarta kolejna umowa na następne 12 miesięcy.  Zwykle orientują się w sytuacji dopiero wtedy, gdy dostaną „podwójne” wezwanie do zapłaty składki z dwóch różnych towarzystw. Nie pozostaje im wtedy nic innego, jak rezygnacja z OC, które zostało automatycznie przedłużone i zapłacenie za wykorzystany już okres ochrony. Posiadanie dwóch ubezpieczeń OC w praktyce nic nie daje. Posiadacz pojazdu nie korzysta z podwójnej ochrony, nie zwiększają się w ten sposób sumy gwarancyjne. Im szybciej zatem złoży wypowiedzenie umowy, która się automatycznie przedłużyła, tym poniesie niższe koszty ubezpieczenia. Podstawą do złożenia wypowiedzenia umowy automatycznie przedłużonej jest art. 28a ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zgodnie z tym zapisem, jeśli posiadacz pojazdu w tym samym czasie jest ubezpieczony w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, umowa ubezpieczenia przedłużona automatycznie może być przez niego wypowiedziana na piśmie.

Inną sytuacją, w której może dojść do podwójnego ubezpieczenia pojazdu jest zakup auta.  Kupujący pojazd powinien wiedzieć, że zbywca ma obowiązek przekazać mu polisę – ta kwestia nie podlega negocjacjom. Umowa ubezpieczenia zawarta przez zbywcę pojazdu trwa do końca okresu na jaki została zawarta. Nabywca może wypowiedzieć tę umowę w dowolnym momencie po zakupie auta. Zdarzają się sytuacje, w których nabywcy zawierają nowe umowy ubezpieczenia z wybranym przez siebie zakładem ubezpieczeń, zapominając o wypowiedzeniu polisy po zbywcy. Jeśli poprzedni właściciel nie opłacił całej składki OC (np. wszystkich rat), wówczas na nabywcę przechodzi obowiązek zapłaty składki za okres od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu.

Co ważne, jeśli nabywca zdecyduje się na korzystanie z ochrony do zakończenia umowy, to ubezpieczenie nie przedłuży się automatycznie. Posiadacz pojazdu musi pamiętać, żeby zachować ciągłość polisy, tj. ciągłość ochrony ubezpieczeniowej, gdyż nawet jeden dzień przerwy w OC jest podstawą do nałożenia kary przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

O ile w przypadku podwójnego ubezpieczenia poniesiesz jedynie dodatkowy koszt za wykorzystany okres ochrony, o tyle już brak OC może mieć poważne konsekwencje. Kara nałożona przez UFG to nie wszystko – jeśli spowodujesz szkodę majątkową czy osobową w ruchu drogowym, to sam zapłacisz odszkodowanie poszkodowanym. Wprawdzie najpierw otrzymają oni należną kwotę od UFG, ale następnie instytucja ta wezwie Cię do zwrócenia pieniędzy na drodze regresu.

REZYGNACJA Z OC PRZY PODWÓJNYM UBEZPIECZENIU OC

Obecne przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych określają, że w przypadku wypowiedzenia polisy automatycznie przedłużonej, zakład ubezpieczeń może żądać składki za okres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej. Dlatego ważne, żeby podwójnie ubezpieczony złożył wypowiedzenie automatycznie przedłużonej umowy najszybciej, jak będzie to możliwe. Towarzystwo wyliczy koszt ochrony, biorąc pod uwagę datę złożenia wypowiedzenia, zatem podwójnie ubezpieczony zapłaci tylko pewną część składki rocznej.

PLANOWA REZYGNACJA Z OC - SPOSÓB NA TO, JAK UNIKNĄĆ PODWÓJNEGO UBEZPIECZENIA

Bywa, że kierowcy celowo kupują drugie ubezpieczenie OC, właśnie po to, by móc złożyć wypowiedzenie w obecnym towarzystwie. Ten sposób rezygnacji z OC jest szczególnie popularny wśród osób, które zapomniały o wypowiedzeniu umowy przed końcem okresu ochrony, wobec czego ta automatycznie się przedłużyła. Przypominamy, że najlepiej jeśli pisemne wypowiedzenie zostanie złożone najpóźniej na dzień przed zakończeniem umowy, unikając w ten sposób automatycznego przedłużenia polisy.

REZYGNACJA Z OC PRZY PODWÓJNYM UBEZPIECZENIU - JAKI DRUK?

Rezygnacja z OC w sytuacji podwójnego ubezpieczenia wymaga złożenia odpowiedniego dla takich przypadków wzoru wypowiedzenia umowy. Wzór taki zawiera informację, że posiadacz pojazdu wypowiada umowę przedłużoną automatycznie, oświadczając jednocześnie, że jest już ubezpieczony w innym towarzystwie. Za dzień złożenia wypowiedzenia uważa się ten, w którym dokument został doręczony ubezpieczycielowi – wyjątkiem jest przesyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej, gdzie o rezygnacji z OC decyduje data nadania. Wypowiedzenie możesz dostarczyć do ubezpieczyciela nie tylko pocztą tradycyjną, ale również poprzez e-mail. Innym rozwiązaniem jest zaniesienie wypełnionego druku do agenta lub placówki zakładu ubezpieczeń.

KIEDY MOŻNA WYPOWIEDZIEĆ OC PRZED UPŁYWEM 12 MIESIĘCY? PODWÓJNE OC PO AUTOMATYCZNYM WZNOWIENIU POLISY

Wiesz już, że mając podwójne ubezpieczenie OC samochodu, możesz zrezygnować z ochrony, która przedłużyła się automatycznie. W jakich przypadkach umowa OC rozwiąże się przed upływem 12 miesięcy, jeśli masz tylko jedną polisę? Możliwe jest to w sytuacji, gdy m.in. wyrejestrujesz samochód, udokumentujesz trwałą i zupełną jego utratę (np. kradzież) bądź dojdzie do upadłości towarzystwa ubezpieczeniowego (na rozwiązanie umowy masz wtedy 3 miesiące od dnia ogłoszenia informacji).

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Hanna Klimek - autor artykułu to Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej w UNIQA S.A.
Hanna Klimek
Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale w życiu zawodowym  zajęła się ubezpieczeniami. Od ponad 14 lat jej praca wiąże się z rożnymi aspektami ubezpieczeń. Zaczynała swoją karierę ubezpieczeniową w Dziale Obsługi Klienta Call Center jako Doradca do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych, a od 10 lat jest częścią zespołu E-Commerce w dziale Digital. Aktualnie odpowiada za redakcje, recenzję i publikację treści na stronie internetowej uniqa.pl, ale jednocześnie prowadzi projekty z zakresu analityki, cyfryzacji oraz prototypowania udogodnień UX/UI dla Klientów od strony biznesowej.  

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
kierowca prowadzi auto

Podwójne ubezpieczenie – kiedy może do tego dojść?

Ubezpieczenie OC jest polisą, którą musi posiadać każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu – wynika to z zapisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Brak wykupionego ubezpieczenia OC grozi w Polsce karą, dlatego większość kierowców stara się pamiętać o wykupieniu nowej polisy na czas, niektórzy zapominają jednak o złożeniu wypowiedzenia u poprzedniego ubezpieczyciela. Co wtedy?

Czytaj dalej
Auto jadące drogą

Kiedy mogę wypowiedzieć ubezpieczenie OC samochodu? Jak wygląda w praktyce wypowiedzenie umowy OC i jak zmienić ubezpieczyciela?

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego musi zawrzeć umowę ubezpieczenia OC. Przeważnie ulega ona przedłużeniu na kolejny rok po wygaśnięciu poprzedniej polisy. Nie można wypowiedzieć OC w dowolnym momencie trwania umowy. Jest to możliwe jedynie w kilku przypadkach. Na taki krok najczęściej decydują się kierowcy tuż przed wygaśnięciem umowy polisy OC, oraz właściciele aut, którzy nabyli ubezpieczenie w innym towarzystwie. Wedle obowiązujących przepisów ubezpieczenie OC można rozwiązać także w…

Czytaj dalej
mężczyzna za kierownicą auta

Wypowiedzenie umowy OC w 2021 – kiedy i jak to zrobić?

Wypowiedzenie umowy OC możliwe jest najpóźniej dzień przed końcem jej obowiązywania. Taki krok jest możliwy również przy podwójnym ubezpieczeniu, w przypadku zakupu nowego pojazdu oraz po wyrejestrowaniu go. Przy składaniu wypowiedzenia umowy najlepiej skorzystać z gotowych wzorów.

Czytaj dalej
SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę