UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Rezygnacja z OC w sytuacji podwójnego ubezpieczenia

Wówczas, gdy jeden samochód ubezpieczony jest w dwóch różnych towarzystwach właściciel pojazdu ma prawo do wypowiedzenia umowy jednego z nich. Do takich sytuacji dochodzi najczęściej, w wyniku nieuwagi kierowców, którzy, wykupując nową polisę OC, zapominają o rezygnacji ze starej.

Jadący mężczyzna ubezpieczonym pojazdem

Podwójne ubezpieczenie to sytuacja, w której do tego samego auta przypisane są dwie polisy OC. Czasem jest skutkiem niewiedzy, a czasem – świadomego działania kierowców, których celem jest rezygnacja z OC w obecnym towarzystwie.

Rezygnacja z OC, które zapomnieliśmy wypowiedzieć

Najczęściej z podwójnym ubezpieczeniem mają do czynienia kierowcy, którzy zawierają nową umowę OC, ale zapominają o wypowiedzeniu starej, a także nabywcy używanych aut, nieświadomi, że kupiony przez nich pojazd jest już objęty obowiązkową ochroną. Zwykle orientują się w sytuacji dopiero wtedy, gdy dostaną „podwójne” wezwanie do zapłaty składki z dwóch różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Nie pozostaje im wtedy nic innego, niż rezygnacja z OC, które zostało zawarte jako pierwsze, i zapłacenie za wykorzystany już okres ochrony. Posiadanie dwóch ubezpieczeń OC w praktyce nic nie daje. Posiadacz pojazdu nie korzysta z podwójnej ochrony ubezpieczeniowej, nie zwiększają się w ten sposób sumy gwarancyjne. Im szybciej zatem złoży wypowiedzenie umowy, która się automatycznie przedłużyła, tym poniesie niższe koszty ubezpieczenia.

Kupujący pojazd powinien wiedzieć, że zbywca ma obowiązek przekazać mu polisę – ta kwestia nie podlega negocjacjom. Nabywca może korzystać z ochrony do zakończenia umowy, ale ubezpieczenie nie przedłuży się automatycznie. Posiadacz pojazdu musi pamiętać o tym, żeby zachować ciągłość ochrony ubezpieczeniowej, gdyż nawet jeden dzień przerwy w OC jest podstawą do nałożenia kary przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. O ile w przypadku podwójnego ubezpieczenia poniesiesz jedynie dodatkowy koszt za wykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej, to już brak OC może mieć poważne konsekwencje. Kara nałożona przez UFG to nie wszystko – jeśli spowodujesz szkodę majątkową czy osobową w ruchu drogowym, to sam zapłacisz odszkodowanie poszkodowanym. Wprawdzie najpierw otrzymają oni należną kwotę od UFG, ale następnie instytucja ta wezwie Cię do zwrócenia pieniędzy na drodze regresu.

Złym rozwiązaniem jest zawieranie umowy z nowym towarzystwem ubezpieczeniowym, jeśli ma się jednocześnie ważną drugą polisę. Posiadacz pojazdu, który ma dwa ubezpieczenia OC na jedno auto ponosi jedynie zbędny wydatek. Jeśli zamierzasz zrezygnować ze współpracy z danym ubezpieczycielem, umowę z dotychczasowym towarzystwem wypowiedz wcześniej. Natomiast umowę z nowym zakładem ubezpieczeniowym zawrzyj tak, by obowiązywała ona od ustalonej daty i nie pokrywały się okresy ubezpieczenia.

Rezygnacja z OC już możliwa

Do 2013 roku rezygnacja z OC w sytuacji podwójnego ubezpieczenia nie była możliwa bez opłacenia całości składki, ale nowelizacja ustawy to zmieniła i teraz kierowcy z podwójnym ubezpieczeniem mogą wypowiedzieć starą umowę OC, płacąc jedynie za wykorzystany okres ochrony. Dlatego ważne, żeby podwójnie ubezpieczony złożył wypowiedzenie automatycznie przedłużonej umowy najszybciej, jak będzie to możliwe. Towarzystwo ubezpieczeniowe wyliczy koszt ochrony, biorąc pod uwagę wykorzystany okres, zatem podwójnie ubezpieczony zapłaci tylko pewną część składki rocznej.

Planowa rezygnacja z OC

Bywa, że kierowcy celowo kupują drugie ubezpieczenie OC, właśnie po to, by móc złożyć wypowiedzenie w obecnym towarzystwie. Ten sposób rezygnacji z OC jest szczególnie popularny wśród osób, które zapomniały o wypowiedzeniu umowy przed końcem okresu ochrony, wobec czego ta automatycznie się przedłużyła. Pisemne wypowiedzenie należy złożyć najpóźniej na dzień przed zakończeniem umowy, w przeciwnym wypadku zostanie ona automatycznie przedłużona na kolejne 12 miesięcy.

Rezygnacja z OC przy podwójnym ubezpieczeniu - jaki druk?

Rezygnacja z OC w sytuacji podwójnego ubezpieczenia wymaga złożenia odpowiedniego dla takich przypadków wzoru wypowiedzenia umowy. Wzór taki zawiera informację o tym, że posiadacz pojazdu wypowiada umowę przedłużoną automatycznie, oświadczając jednocześnie, że jest już ubezpieczony w innym towarzystwie ubezpieczeniowym. Za dzień złożenia wypowiedzenia uważa się dzień, w którym dokument został doręczony ubezpieczycielowi – wyjątkiem jest przesyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej, gdzie o rezygnacji z OC decyduje data nadania. Wypowiedzenie możesz dostarczyć do ubezpieczyciela nie tylko pocztą tradycyjną, ale również poprzez e-mail. Innym rozwiązaniem jest zaniesienie wypełnionego druku do agenta lub placówki zakładu ubezpieczeń.

Kiedy można wypowiedzieć OC przed upływem 12 miesięcy?

Wiesz już, że mając podwójne ubezpieczenie OC samochodu, możesz zrezygnować z ochrony, która przedłużyła się automatycznie. W jakich przypadkach możesz odstąpić od umowy OC przed upływem 12 miesięcy, jeśli masz tylko jedną umowę OC? Możliwe jest to w sytuacji, gdy wyrejestrujesz samochód, udokumentujesz trwałą i zupełną jego utratę (np. kradzież) bądź dojdzie do upadłości towarzystwa ubezpieczeniowego (na rozwiązanie umowy masz wtedy 3 miesiące od dnia ogłoszenia informacji).

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Hanna Klimek - autor artykułu to Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej w UNIQA S.A.
Hanna Klimek
Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale w życiu zawodowym  zajęła się ubezpieczeniami. Od ponad 12 lat jej praca wiąże się z rożnymi aspektami ubezpieczeń. Zaczynała swoją karierę ubezpieczeniową w Dziale Obsługi Klienta Call Center jako Doradca do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych, a od 8 lat jest częścią zespołu E-Commerce w dziale Digital. Aktualnie odpowiada za redakcje, recenzję i publikację treści na stronie internetowej www.uniqa.pl, ale jednocześnie prowadzi projekty z zakresu analityki, cyfryzacji oraz doświadczenia Klienta od strony biznesowej.  

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
kierowca prowadzi auto

Ubezpieczenie OC jest polisą, którą musi posiadać każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu – wynika to z zapisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Brak wykupionego ubezpieczenia OC grozi w Polsce karą, dlatego większość kierowców stara się pamiętać o wykupieniu nowej polisy na czas, niektórzy zapominają jednak o złożeniu wypowiedzenia u poprzedniego ubezpieczyciela. Co wtedy?

Auto jadące drogą

Ubezpieczenie OC samochodu można wypowiedzieć w kilku przypadkach. Na taki krok najczęściej decydują się kierowcy tuż przed wygaśnięciem umowy polisy OC oraz właściciele aut, którzy nabyli ubezpieczenie w innym towarzystwie. Wedle obowiązujących przepisów ubezpieczenie OC można rozwiązać także w przypadku demontażu auta.

mężczyzna za kierownicą auta

Wypowiedzenie umowy OC możliwe jest najpóźniej dzień przed końcem jej obowiązywania. Taki krok jest możliwy również przy podwójnym ubezpieczeniu, w przypadku zakupu nowego pojazdu oraz po wyrejestrowaniu go. Przy składaniu wypowiedzenia umowy najlepiej skorzystać z gotowych wzorów.

SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę