Rejestracja samochodu z zagranicy – formalności krok po kroku

Zakup samochodu z zagranicy wiąże się nie tylko z kosztami, które wynikają z samego kupna pojazdu. Pod uwagę należy wziąć także koszty ubezpieczenia, rejestracji samochodu oraz podatku akcyzowego. Z artykułu dowiesz się, jak zarejestrować samochód z zagranicy, jakie dokumenty są potrzebne oraz ile to kosztuje.

ruch uliczny

Dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu

Decydując się na sprowadzenie samochodu z zagranicy, musimy pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Przede wszystkim należy zadbać o to, aby właściciel przekazał wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania samochodu w Polsce. Mowa o:

 • podpisanej umowie sprzedaży,
 • karcie pojazdu, 
 • aktualnym dowodzie rejestracyjnym z ważnym badaniem technicznym.

Dobrą praktyką jest także przekazanie książki serwisowej.

Rejestracji samochodu z zagranicy dokonuje się w odpowiednim urzędzie. W zależności od miejsca zamieszkania nowego właściciela pojazdu może to być urząd starostwa powiatowego, miasta lub dzielnicy. Dokumentami, jakie należy złożyć są:

 • wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu,
 • stary dowód rejestracyjny pojazdu,  
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne, 
 • potwierdzenie nabycia samochodu (faktura bądź umowa sprzedaży), 
 • karta pojazdu (jeśli ją wydano),
 • potwierdzenie wniesienia opłat rejestracyjnych, 
 • zaświadczenie o aktualnym badaniu technicznym, 
 • dokument potwierdzający wykupienie ubezpieczenia OC
 • potwierdzenie opłaty podatku akcyzowego.

Wszystkie dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinien przetłumaczyć tłumacz przysięgły. Nie dotyczy to dowodu rejestracyjnego wydanego w jednym z państw UE. Brak któregokolwiek z tych dokumentów uniemożliwia zarejestrowanie samochodu z zagranicy.

Ile kosztuje rejestracja samochodu?

Na koszty rejestracji samochodu z zagranicy składają się m.in.:

 • opłata ewidencyjna - po 0,5 zł np. za wydanie dowodu osobistego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych itp.,
 • wydanie dowodu rejestracyjnego wraz z kompletem znaków legalizacyjnych i nalepką kontrolną - 85 zł, 
 • opłata za samochodowe tablice rejestracyjne - 80 zł, 
 • opłata za tymczasowy dowód rejestracyjny - 13,50 zł, 
 • opłata za wydanie karty pojazdu - 75 zł.

Jeżeli właściciel pojazdu zdecyduje się na indywidualne tablice rejestracyjne, musi liczyć się z kosztem 1000 zł. Można je zamówić podczas rejestracji samochodu, ale także np. po zmianie adresu wiążącego się z przeprowadzką do innego powiatu. 

Ile wynosi podatek akcyzowy

Przed zarejestrowaniem samochodu z zagranicy należy również zapłacić podatek akcyzowy, którego wysokość zależy od wartości samochodu i pojemności silnika.

 • 18,6% wartości samochodu w przypadku samochodu osobowego o pojemności silnika większej niż 2000 cm3,
 • 3,1% wartości samochodu w przypadku pozostałych samochodów.

Niższe stawki zapłacą właściciele miękkich hybryd  - odpowiednio 9,3% dla samochodów o pojemności silnika większej niż 2000 cm3, i 1,55% dla samochodów  o pojemności silnika mniejszej niż 2000 cm3. Akcyzy do końca 2020 r. nie zapłacą z kolei właściciele pojazdów z silnikiem elektrycznym typu REX i właściciele hybryd typu Plug-in.

Zapłaty podatku akcyzowego należy dokonać w ciągu 30 dni od dnia zakupu pojazdu, zaś po jej opłaceniu w ciągu 14 dni należy złożyć odpowiednią deklarację do Urzędu Skarbowego. Taki dokument zawiera następujące informacje:

 • miejsce składania deklaracji, 
 • dane podatnika, 
 • dane identyfikacyjne pojazdu, 
 • kwotę i stawkę podatku akcyzowego.

Cały ten proces nie jest skomplikowany, musimy jedynie pamiętać o dołączeniu stosownych dokumentów. 

Jak wygląda rejestracja samochodu z zagranicy?

Sprowadzenie samochodu z zagranicy wiąże się z koniecznością przeprowadzenia przeglądu. Jeżeli pojazd ma aktualne badania, konieczne będzie wykonanie jedynie badań uzupełniających, potrzebnych, aby móc zarejestrować samochód. Po wykonaniu przeglądu, zgromadzeniu dokumentów i uregulowaniu opłat, należy złożyć wniosek o rejestrację pojazdu do Wydziału Komunikacji. Taki wniosek zawiera informacje na temat:

 • danych właściciela pojazdu, 
 • rodzaju i przeznaczenia pojazdu, 
 • marki, typu i modelu pojazdu, 
 • roku produkcji pojazdu, 
 • numeru identyfikacyjnego VIN,
 • dotychczasowego numeru rejestracyjnego, 
 • daty nabycia i sprowadzenia pojazdu.

Do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty, które zostały wyżej wymienione. Aby zarejestrować samochód, należy mieć również wykupione ubezpieczenie OC.

Jak długo trzeba czekać na dowód rejestracyjny?

Wyrobienie dowodu rejestracyjnego trwa około 2 tygodni, jednak ten czas może przedłużyć się do miesiąca. Informację o statusie dowodu można sprawdzić, dzwoniąc do urzędu lub na stronie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Do czasu otrzymania właściwego dowodu rejestracyjnego, właściciel pojazdu korzysta z tzw. pozwolenia czasowego. Jest ono ważne przez 30 dni. Jeżeli pojazd nie zostanie zarejestrowany w ciągu miesiąca, należy złożyć wniosek o przedłużenie pozwolenia czasowego o kolejne 14 dni. 

Kiedy możemy spotkać się z odmową rejestracji samochodu?

W niektórych przypadkach możemy spotkać się z odmową rejestracji samochodu. Stanie się tak, jeżeli dokumenty złożone podczas rejestracji nie będą kompletne lub pojawią się w nich błędy. W przypadku odmowy Wydział Komunikacji wskazuje na piśmie wszystkie brakujące dokumenty oraz wzywa do ich uzupełnienia. Właściciel samochodu ma na ich uzupełnienie 14 dni. Jeśli nie dokona tego w określonym terminie, następuje uprawomocnienie decyzji o odmowie rejestracji samochodu. Od tej decyzji przysługuje jednak odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego. 

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę