UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Użyczenie samochodu – jak wpływa na ubezpieczenie OC i AC?

Bezpłatne korzystanie z auta rodziców przez dziecko lub pożyczenie pojazdu przyjacielowi na weekend to dosyć powszechne zjawisko. Jednak nie każdy właściciel jest świadomy, że takie działanie nazywamy użyczeniem samochodu. Co w sytuacji, gdy biorący wyrządzi pojazdem szkodę - kto za to odpowiada? Jak wygląda kwestia ubezpieczenia OC? Na czym polega umowa użyczenia samochodu i co należy w niej zawrzeć?

kluczyki do auta

UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU. NA CZYM POLEGA UŻYCZENIE SAMOCHODU?

Umowę użyczenia samochodu reguluje art. 710 kodeksu cywilnego. Właściciel samochodu zobowiązuje się zezwolić drugiej stronie na nieodpłatne używanie pojazdu przez czas oznaczony lub nieoznaczony - ten akt woli może być uregulowany umową ustną bądź pisemną, w zależności od preferencji. Co powinna zawierać standardowa umowa bezpłatnego użyczenia samochodu w wersji pisemnej, zawierana pomiędzy osobami fizycznymi? Jak ma wyglądać umowa użyczenia samochodu? Powinna ona uwzględniać:

  • imię i nazwisko,
  • miejsce zamieszkania,
  • PESEL, 
  • numer dokumentu tożsamości.

Umowa powinna zawierać również opis pojazdu - numer rejestracyjny, rocznik, model, moc i pojemność silnika, a także kolor samochodu. W tego typu dokumencie należy wyszczególnić też wszystkie ewentualne wady, skazy, jakie ma auto. Obie strony muszą ustalić również, jak długo będzie trwało użyczenie samochodu, czy będzie użytkowany tylko na terenie Polski, czy również poza krajem i np. informację o tym, że przebieg nie przekroczy danej wartości. Jeśli biorący planuje użyczać auto osobie trzeciej, musi skonsultować to z właścicielem samochodu (użyczającym) i również zawrzeć w umowie - warto doprecyzować tego typu kwestie, aby uniknąć w przyszłości nieporozumień.

Co dalej? Następnie samochód zostaje przekazany wraz z kluczykami i niezbędnymi dokumentami biorącemu. Po zakończeniu użyczenia auta biorący ma obowiązek zwrócić właścicielowi pojazd w stanie niepogorszonym. Osoba, która bierze samochód osobowy w użyczenie, musi korzystać z niego zgodnie z umową. W przeciwnym razie, jeśli uszkodzi pojazd lub narazi go na przypadkową utratę, będzie obarczona za to odpowiedzialnością (np. jeżeli kierowca zostawi otwarte drzwi i auto zostanie skradzione). Biorący auto w używanie ma obowiązek dokonywać wszelkich opłat związanych z eksploatacją pojazdu - m.in. płaci za paliwo, myjnię, ewentualne usterki. Warto wspomnieć, że umowa użyczenia samochodu nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Jak użyczenie samochodu wpływa na OC?

UŻYCZENIE SAMOCHODU A KWESTIA UBEZPIECZENIA OC POJAZDU

Trzeba podkreślić, że umowa ubezpieczenia OC (Odpowiedzialności Cywilnej) jest zawierana dla danego pojazdu, a nie właściciela. Co to oznacza? Nawet jeśli samochód będzie prowadzić osoba, do której prawnie nie należy pojazd (np. sąsiad, znajomy, który posiada upoważnienie do korzystania z samochodu na zasadzie użyczenia), w razie kolizji czy wypadku drogowego szkody, jakie poniesie poszkodowany, zostaną pokryte przez towarzystwo ubezpieczeniowe z OC właściciela auta. Natomiast będzie on musiał z własnych środków opłacić wydatki związane z naprawą własnego, uszkodzonego pojazdu.

Właściciel w kolejnym roku zapłaci też wyższą składkę OC, gdyż szkoda wpłynie negatywnie na historię ubezpieczenia. Wysokość tej składki będzie musiała niestety wzrosnąć.

Kiedy odpowiedzialność finansową za szkodę może ponieść kierowca, który korzysta z użyczenia pojazdu (jest stroną biorącą)? W sytuacji, w której podczas zdarzenia był pod wpływem alkoholu lub zbiegł z miejsca wypadku. Co prawda ubezpieczyciel zapłaci za straty z polisy OC, ale zgodnie z prawem będzie wymagał od sprawcy pokrycia kosztu wypłaconego odszkodowania na zasadzie tzw. regresu ubezpieczeniowego (ta kwestia jest uregulowana w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).

UŻYCZENIE SAMOCHODU A WSPÓŁWŁASNOŚĆ - MOŻESZ POŻYCZYĆ SAMOCHÓD A TAKŻE DOPISAĆ INNEGO KIEROWCĘ JAKO WSPÓŁWŁAŚCICIELA

Wielu rodziców użycza auto synowi lub córce bez zgłaszania tego faktu zakładowi ubezpieczeń. Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli młody, niedoświadczony kierowca spowoduje kolizję lub wypadek drogowy, to ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji składki OC. Tak więc, gdy często użyczamy samochód bliskim osobom z rodziny zawsze lepiej zgłosić ten fakt ubezpieczycielowi, a także rozważyć dopisanie współwłaścicieli pojazdu. Ma to sens szczególnie w przypadku młodych kierowców, którzy od niedawna posiadają prawo jazdy. Oczywiście dopisać współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego można zawsze, ale trzeba wiedzieć, że współwłasność pojazdu ma mocne i słabe strony. Nie pozostaje to bez wpływu na cenę ubezpieczenia OC. Jednak z pewnością to lepsze rozwiązanie pod względem finansowym niż zatajanie faktu, że pojazd jest regularnie użyczany innym kierowcom.

Mimo że umowa użyczenia samochodu zwykle jest zawierana w formie ustnej, warto sporządzić ją na piśmie, szczególnie jeśli użyczamy auto osobie spoza rodziny (nie dziecku, a np. znajomemu z pracy). W ten sposób zabezpieczymy swoje interesy i unikniemy przykrej niespodzianki przy odbiorze samochodu. Nie trzeba jej jednak nigdzie zgłaszać. Nie podlega ona opodatkowaniu. 

A jak jest z ubezpieczeniem AC? Jeśli auto było objęte taką polisą, może ona pokryć szkody powstałe w wyniku kolizji czy wypadku, nawet jeśli autem kierowała inna osoba. Wszystko zależy przy tym od indywidualnych ustaleń poczynionych w umowie ubezpieczenia czy zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Hanna Klimek - autor artykułu to Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej w UNIQA S.A.
Hanna Klimek
Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale w życiu zawodowym  zajęła się ubezpieczeniami. Od ponad 12 lat jej praca wiąże się z rożnymi aspektami ubezpieczeń. Zaczynała swoją karierę ubezpieczeniową w Dziale Obsługi Klienta Call Center jako Doradca do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych, a od 8 lat jest częścią zespołu E-Commerce w dziale Digital. Aktualnie odpowiada za redakcje, recenzję i publikację treści na stronie internetowej uniqa.pl ale jednocześnie prowadzi projekty z zakresu analityki, cyfryzacji oraz doświadczenia Klienta od strony biznesowej.  

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
kobieta wyciąga rękę do uścisku dłoni

Polisa ubezpieczeniowa – do czego uprawnia posiadacza?

Terminu polisa często używany jest zamiennie z pojęciem ubezpieczenie, ale jest to błąd. Określenia te, chociaż dotyczą tych samych kwestii, oznaczają coś innego. Co to jest polisa ubezpieczeniowa? Do czego uprawnia jej posiadacza?

 

Czytaj dalej
kobieta za kierownicą auta

Umowa użyczenia samochodu – jak prawidłowo użyczyć auto?

Umowa użyczenia samochodu dotyczy oddania do użytku auta konkretnemu podmiotowi, najczęściej osobie fizycznej, na czas określony lub nieokreślony. Od większości innych umów, w tym leasingu, różni się przede wszystkim tym, że nie zakłada wnoszenia opłat za użytkowany pojazd. Dowiedz się więcej o jej specyfice i zobacz, jak wygląda użyczenie pod względem podatkowym, kto pokrywa koszty związane z eksploatacją auta, w tym za paliwo, Czy zawarcie takiej umowy wpływa na wysokość składki na obowiązkowe…

Czytaj dalej
SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę