Zniesienie współwłasności samochodu – jak to zrobić?

Na współwłasność samochodu decydują się przede wszystkim młodzi kierowcy. Zakup samochodu na pół z bardziej doświadczonym kierowcą ma na celu uchronienie przed wysokimi składkami OC. Obniżenie stawki polisy OC to jedna z głównych zalet współwłasności. Niestety, to rozwiązanie ma również wady, dlatego wiele osób decyduje się na jej zniesienie. Jak wygląda zniesienie współwłasności samochodu? Zobacz, jakie formalności trzeba podjąć i jakie są koszty zniesienia współwłasności samochodu.

młoda kobieta za kierownicą samochodu

Co to jest zniesienie współwłasności?

Współwłasność jest sytuacją, w której samochód posiada więcej niż jednego właściciela. Najczęściej auto posiada dwóch właścicieli, ale może być ich więcej. W przypadku pojazdów na współwłasność decydują się młodzi kierowcy, którzy nie mogą pochwalić się długą historią ubezpieczenia. Zakup samochodu na spółkę z ojcem, dziadkiem, mamą, starszym bratem – jednym słowem bardziej doświadczonym kierowcą - pozwala młodym kierowcą korzystać z ich historii ubezpieczenia, a tym samym obniżyć kwotę ubezpieczenia OC. Często współwłaściciel jest tylko na papierze, a z pojazdu korzysta wyłącznie młody kierowca.

Choć ogólnie współwłasność jest uznawana za sytuację korzystną, to w niektórych przypadkach może przynieść więcej szkody niż pożytku. Problem pojawia się, kiedy dojdzie do szkody, która została przypisana wszystkim właścicielom auta. W takich sytuacjach ucierpi na tym i drugi współwłaściciel, np. poprzez odebranie mu zniżek na OC. Najkorzystniej jest wtedy złożyć wniosek o zniesienie współwłasności.

Jak znieść współwłasność samochodu? 3 sposoby

Podział współwłasności można znieść na różne sposoby. Najprostszym i najszybszym rozwiązaniem jest złożenie wniosku o zniesienie współwłasności samochodu. Dokument musi być sporządzony dobrowolnie przez wszystkich współwłaścicieli. Podpisali oni umowę, na mocy której dochodzi do zbycia udziałów w samochodzie. Nie zawsze jednak rozwiązanie współwłasności jest takie łatwe i przyjemne. W takim przypadku trzeba sięgnąć po drugi sposób, a jest nim wniosek o zniesienie współwłasności samochodu. Ostatni sposób należy zastosować, jeśli dochodzi do śmierci jednego ze współwłaścicieli.

Dobrowolne zrzeczenie się współwłasności samochodu

Dobrowolne zrzeczenie się współwłasności to polubowny i najszybszy sposób rozwiązania stosunku współwłasności. Aby można było zastosować ten sposób, wszyscy współwłaściciele powinni być zgodni, co do przekazania współwłasności samochodu. W takiej sytuacji pozostaje tylko dopełnienie formalności. Co ważne, przekazanie współwłasności samochodu zawsze musi być potwierdzone umową. Następnie (do 30 dni od daty widniejącej na dokumencie) trzeba udać się do wydziału komunikacji w celu wykreślenia współwłaściciela z dowodu rejestracyjnego. W wydziale komunikacji trzeba przedstawić umowę zniesienia współwłasności, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, polisę OC, a także wniosek o zniesienie współwłasności.

Co musi zawierać umowa zniesienia współwłasności samochodu?

Umowne zniesienie współwłasności wymaga podpisania odpowiedniego dokumentu. Jego wzór można pobrać w Internecie lub też stworzyć samodzielnie. Umowa powinna zawierać takie informacje, jak:

  • dane wszystkich współwłaścicieli,

  • dane pojazdu, czyli jego typ, model, markę, numer VIN i numer rejestracyjny,

  • procentową wysokość udziałów, z których rezygnuje współwłaściciel,

  • kwotową wartość zbywanych udziałów; tutaj trzeba pamiętać, że udziały można przekazać, sprzedając je lub jako darowiznę.

Sądowe zniesienie współwłasności samochodu

Nie zawsze zniesienie współwłasności jest procedurą łatwą i przyjemną. W przypadku, gdy między współwłaścicielami dochodzi do konfliktu, może się okazać, że konieczne jest udanie się do sądu. Na drogę sądową najlepiej wejść, jeśli konflikt jest bardzo silny, a wszystkie drogi polubownego rozwiązania sporu zostały wyczerpane. Wynika to z tego, że sądowe postępowanie trwa, a dodatkowo konieczne jest poniesienie kosztów sprawy, które wynoszą do 100 złotych.

W przypadku, gdy nie ma innej możliwości niż sądowe rozwiązanie współwłasności, to konieczne jest przygotowanie wniosku o zniesienie współwłasności. Trzeba go też uzupełnić dokumentami potwierdzającymi argumenty przemawiające za zniesieniem współwłasności, np. długi współwłaściciela czy utrudnienie podejmowania decyzji co do pojazdu. Po złożeniu dokumentacji należy czekać na sprawę sądową.

Wykreślenie współwłaściciela pojazdu z powodu śmierci współwłaściciela

W przypadku śmierci jednego ze współwłaścicieli samochodu, jego udziały stają się częścią spadku i podlegają postępowaniu spadkowemu. W jego trakcie ustalane jest, kto zastąpi dotychczasowego współwłaściciela. Ten wskazywany jest przez testament lub sąd, gdy zmarły nie spisał swojej ostatniej woli. W czasie ustalenia personaliów nowego współwłaściciela nie można podejmować decyzji związanych z samochodem, np. dotyczących sprzedaży. Co więcej, żyjący współwłaściciel musi samodzielnie pokrywać koszty związane z używaniem pojazdu, w tym zakup polisy OC. Trzeba też pamiętać, że nowy współwłaściciel może utrudniać korzystanie z pojazdu i konieczne będzie zniesienie z nim współwłasności.

Zniesienie współwłasności: koszty

Zniesienie współwłasności auta oznacza koszty. Nabywca, na którego przejdą udziały w samochodzie, będzie musiał rozliczyć się z Urzędem Skarbowym i zapłacić podatek od czynności prawnych PCC lub podatek od darowizny. W niektórych przypadkach jest możliwe nieodpłatne zniesienie współwłasności. Dzieje się tak, jeśli udziały samochodu przejmuje się od najbliższej rodziny, czyli małżonka, dzieci, rodziców, dziadków, rodzeństwa, ojczyma, macochy, pasierba. Kwota darowizny niepodlegająca opodatkowaniu wynosi 9637 złotych od każdej z wyżej wymienionych osób w ciągu 5 lat. Takiej kwoty nie trzeba zgłaszać do Urzędu Skarbowego. Jeśli wartość części samochodu, jaką otrzymuje się w wyniku zniesienia współwłasności, jest wyższa niż 9637 zł dla wymienionej części rodziny lub auto pochodzi od współwłaściciela niespokrewnionego, to obowiązkowy jest podatek od darowizny. Jego wysokość to procent od darowizny. Darowiznę powyżej kwoty wolnej od podatku zgłasza się na wniosku SD-Z do pół roku od daty podpisania umowy.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę