Minicasco – co obejmuje, jaki jest koszt polisy?

Autocasco przydaje się w wielu sytuacjach, jakie mogą spotkać kierowców. Z polisy jest wypłacane odszkodowanie pokrywające koszty naprawy pojazdu lub straty wynikające z jego całkowitego uszkodzenia czy kradzieży. Taki szeroki zakres ochrony ma jednak wpływ na cenę – koszt zakupu polisy to wydatek rzędu kilku tysięcy zł. Na rynku od kilku lat dostępne są jednak ubezpieczenia typu mini AC w zdecydowanie niższej cenie. Jaki jest zakres ochrony takiej polisy? Ile wynosi cena minicasco?

popsuty samochód

Mini AC – co obejmuje?

Minicasco, nazywane niekiedy miniautocasco, jest ubezpieczeniem podobnym do klasycznego AC. Z polisy jest wypłacane odszkodowanie stanowiące rekompensatę kosztów, jakie zostały poniesione w związku z naprawą, uszkodzeniem lub kradzieżą samochodu. Zakres ochrony w przypadku minicasco jest jednak węższy. To, co dokładnie obejmuje ubezpieczenie mini AC, zależy od konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego i jest opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Najczęściej jednak z polisy wypłaca się odszkodowanie, gdy dojdzie do szkody całkowitej lub samochód zostanie skradziony. Nie jest to jednak reguła. Niektórzy ubezpieczyciele w ramach polisy minicasco zobowiązują się pokryć tylko szkody związane z kradzieżą lub działaniem sił natury, podczas gdy inni wypłacą odszkodowanie także wówczas, gdy pojazd zostanie uszkodzony w wyniku wandalizmu lub też szkoda nastąpi na skutek zderzenia ze zwierzęciem. Ubezpieczenie nie obejmuje z reguły drobnych szkód, jakie mogą być wynikiem stłuczki czy nieuważnego parkowania.

Kiedy warto wykupić polisę mini AC?

Nowy samochód, zakupiony w salonie, warto objąć ubezpieczeniem Autocasco – zakres ochrony jest tu najszerszy i obejmuje także drobne szkody, takie jak zarysowanie lakieru czy wgnieciony błotnik. Właściciel pojazdu, posiadający takie ubezpieczenie, nie będzie musiał ponosić często wysokich kosztów naprawy z własnej kieszeni. W nieco innej sytuacji znajdują się jednak kierowcy, którzy posiadają kilkunastoletni samochód, lub też kupują auto na rynku wtórnym. Takie pojazdy często mają już drobne zarysowania czy uszkodzenia, które nie przeszkadzają w ich codziennym użytkowaniu. Właścicielom kilkuletnich aut najczęściej zależy na tym, aby z ubezpieczenia zostały pokryte te najbardziej kosztowne szkody, które wiążą się np. z całkowitym uszkodzeniem pojazdu czy jego kradzieżą. Z tych względów polisę minicasco warto kupić, gdy:

  • pojazd posiada drobne zarysowania i uszkodzenia,
  • właścicielowi pojazdu zależy na ochronie na wypadek szkody całkowitej lub kradzieży,
  • właściciel pojazdu nie chce ponosić kosztu pełnego ubezpieczenia AC, ale chciałby dodatkowo zabezpieczyć swój samochód,
  • właściciel pojazdu nie posiada jeszcze zniżek na autocasco.

Co zamiast minicasco?

Nie każdy ubezpieczyciel posiada w swojej ofercie ubezpieczenie miniautocasco. Alternatywę dla tego rodzaju produktu może stanowić pakiet OC/AC, w skład którego wchodzą dodatkowe produkty ubezpieczeniowe, jak np. Assistance. Cena takiego pakietu również może być atrakcyjna, jeżeli właściciel pojazdu zadeklaruje wysoki udział własny w szkodach wypadkowych lub kradzieżowych. 

Czym jest udział własny, nazywany niekiedy franszyzą redukcyjną? Tym terminem określa się kwotę, o którą zostanie pomniejszone odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela. W ten sposób towarzystwo ubezpieczeniowe jest w stanie przenieść część kosztów wynikających z likwidacji poniesionej szkody na właściciela pojazdu. Franszyza redukcyjna jest ustalana podczas zawierania umowy. Jej wartość może być wyrażona kwotowo lub procentowo.

Na rynku można znaleźć propozycje ubezpieczenia OC/AC, których cena nie różni się znacząco od najtańszych polis AC mini. Aby sprawdzić, co się bardziej opłaca: zakup pakietu czy mini AC, warto skorzystać z kalkulatora ubezpieczeń dostępnego na stronie internetowej ubezpieczyciela lub jednej z porównywarek ubezpieczeń. Warto pamiętać, że chociaż pakiety OC/AC zazwyczaj zakładają wyższe udziały własne właściciela pojazdu w szkodach, to jednak gwarantują większy zakres ochrony niż typowe minicasco.

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania?

Nawet jeżeli pojazd jest objęty ochroną w ramach polisy miniautocasco czy AC, ubezpieczyciel może w określonych przypadkach odmówić wypłaty odszkodowania lub zmniejszyć jego wysokość. Sytuacje, w których się tak stanie, są opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, w części dotyczącej wyłączeń odpowiedzialności. Dotyczą najczęściej szkód, które powstały gdy:

  • pojazd nie miał aktualnych badań technicznych, zaś szkoda jest następstwem złego stanu technicznego,
  • pojazd prowadziła osoba, która w momencie zdarzenia nie miała aktualnych uprawnień do prowadzenia pojazdu, czy też znajdowała się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • ubezpieczający celowo doprowadził do uszkodzenia pojazdu lub też szkoda powstała w następstwie jego rażącego niedbalstwa.

Minicasco – jak obliczyć składkę?

Ile wyniesie składka na miniautocasco? Kalkulator online, dostępny na stronach wielu towarzystw ubezpieczeniowych, pozwala wyliczyć, jaki będzie szacunkowy koszt zakupu polisy dla danego rodzaju samochodu. Najtańszą polisę można znaleźć już w cenie 49 zł rocznie. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że obejmuje tylko jedno konkretne zdarzenie – szkodę powstałą w wyniku działania sił natury, zaś wartość ubezpieczenia wynosi 15 tys. zł. Im wyższa wartość ubezpieczenia i większy zakres ochrony, tym więcej trzeba zapłacić za polisę. Ceny polis obejmujących szkodę całkowitą i kradzież, do wartości ok. 40 tys. zł, zaczynają się już od 400 zł. Nie rynku nie brakuje jednak propozycji AC mini za kilka tys. zł. W tym przypadku zakres ochrony jest najczęściej zbliżony do standardowego autocasco, a suma ubezpieczenia odpowiada wartości pojazdu.

Jak znaleźć i wybrać najlepszą polisę?

Warto wziąć pod uwagę kilka czynników, szukając odpowiedniej polisy minicasco. Kalkulator ubezpieczeniowy pozwoli co prawda porównać oferty różnych towarzystw pod kątem ceny, ale trzeba pamiętać, że produkty oferowane przez różne towarzystwa różnią się zakresem ochrony. Najtańsza polisa może zatem nie obejmować likwidacji szkód, za które można będzie uzyskać odszkodowanie u innego ubezpieczyciela. W pierwszej kolejności warto zatem zastanowić się, jaki powinien być zakres ochrony, a następnie porównać oferty pod kątem tych parametrów. Równie ważna jest lektura OWU i sprawdzenie, kiedy ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania. Szukając polisy minicasco, warto przeanalizować też warunki jej zakupu. Niekiedy tego rodzaju produkty są dostępne tylko dla tych klientów, którzy w danym towarzystwie mają już wykupione ubezpieczenie OC.

Porównując oferty mini AC, należy też sprawdzić, jaki jest przewidziany udział własny właściciela pojazdu w szkodzie. Im wyższy, tym mniejsza kwota zostanie wypłacona w ramach odszkodowania. Uwagę warto zwrócić także na to, czy w umowie obowiązuje np. franszyza integralna. Jeśli wynosi np. 1000 zł, oznacza to, że ubezpieczyciel pokryje tylko te szkody, których naprawa przewyższa tę kwotę. Kolejną kwestią, którą warto uwzględnić, jest metoda likwidacji szkody. Wybór konkretnego wariantu, np. kosztorysowego lub warsztatowego, wpływa na to, jak i gdzie szkoda będzie likwidowana oraz w jaki sposób ubezpieczyciel pokryje jej koszt.

Kolejną kwestią, jaką należy uwzględnić, jest sposób, w jaki będzie ustalana wartość odszkodowania. Standardowo określa się ją na podstawie wartości pojazdu w dniu szkody. Niektórzy ubezpieczyciele proponują jednak polisy z tzw. stałą sumą ubezpieczenia. W takiej sytuacji odszkodowanie zostanie wypłacone od wartości pojazdu, jaka została zadeklarowana w dniu zawarcia umowy. Ostatnią kwestią jest zakres terytorialny. Niekiedy polisa obejmuje tylko szkody, do których doszło na terenie Polski.  

Podsumowując: ubezpieczenie minicasco może być dobrą alternatywą dla AC. Pozwala uzyskać odszkodowanie za wybrane, z reguły najbardziej kosztowne kategorie szkód. Ceny polis są zróżnicowane i zależą od zakresu ochrony oraz wartości ubezpieczenia. Przed podpisaniem umowy należy dokładnie przeanalizować OWU i sprawdzić, kiedy ubezpieczyciel może nie wypłacić rekompensaty.