UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Leasing dla osób prywatnych – na czym polega?

Branie auta w leasing jest zdecydowanie bardziej popularne wśród firm niż osób prywatnych. Nie każdy zdaje sobie bowiem sprawę z tego, że leasing konsumencki to korzystne rozwiązanie i dobra alternatywa dla kredytu. Na czym polega leasing samochodu dla osób prywatnych? Jakie są plusy, a jakie minusy takiego sposobu finansowania?

nowe auto

Na czym polega leasing dla osób prywatnych?

Leasing to forma finansowania wybierana najczęściej przez firmy. Osoby prywatne często nie zdają sobie nawet sprawy z tego, że również mogą wziąć coś w leasing. Jak działa leasing dla osób prywatnych?

Leasing konsumencki, nazywany również prawnym bądź osobistym, to leasing przeznaczony dla osób fizycznych. To usługa skierowana do osób prywatnych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Przedmiotem takiego finansowania mogą być różnego rodzaju rzeczy ruchome i nieruchomości, chociaż najczęściej leasing w Polsce dotyczy samochodów. 

Co to jest leasing samochodowy? Na czym polega? Leasing to forma finansowania, która łączy w sobie elementy kredytu i dzierżawy. Pozwala na sfinansowanie zakupu bez konieczności uiszczania całej kwoty z własnej kieszeni. Konsument nie staje się jednak właścicielem auta, a tylko jego użytkownikiem - dzierżawi je od firmy leasingowej. Zobowiązuje się też dokonywać zapłaty w uzgodnionych w umowie ratach, najczęściej miesięcznych. Chociaż samochód w leasingu nie jest własnością leasingobiorcy, to jego obowiązkiem jest ubezpieczenie i utrzymanie pojazdu. 

Wszelkie warunki i zasady funkcjonowania leasingu zostały ujęte w Kodeksie cywilnym. Umowa leasingu została zdefiniowana w art. 709 Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Dz.U.2019.0.1145).

Zasady leasingu dla osób prywatnych

Aby ubiegać się o leasing dla osób prywatnych, trzeba złożyć odpowiednie dokumenty. Zazwyczaj będą to:

 • wypełniony wniosek o leasing,
 • ksero dwóch dokumentów tożsamości (np. dowodu osobistego i paszportu),
 • aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu.

W niektórych przypadkach firma leasingowa może wymagać również:

 • wyciągu z konta bankowego z wykazanym wpływem deklarowanego wynagrodzenia,
 • dokumentów dostarczonych przez poręczyciela (jeśli konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie) - tych samych, co w przypadku wnioskodawcy. 

Umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Według przepisów leasingodawca musi wydać konsumentowi rzecz w takim stanie, w jakim znajdowała się ona w chwili jej nabycia. Samochód w leasingu musi być wykorzystywany na warunkach ściśle określonych w umowie leasingowej. 

Jedną z głównych zasad umowy prywatnego leasingu, odróżniającą go od kredytu, jest to, że konsument nie posiada praw własności do pojazdu, a wyłącznie prawo do użytkowania przedmiotu leasingu na warunkach określonych w umowie. Warto wiedzieć, że osobie korzystającej z leasingu samochodowego przysługuje prawo do nabycia auta po zakończeniu umowy. Zakup samochodu z leasingu jest więc dobrowolny. Umowa leasingowa nie może zawierać zapisu zobowiązującego konsumenta do nabycia danego przedmiotu. W przeciwnym przypadku powinna zostać uznana za umowę kredytu. 

Zasady korzystania z samochodu w leasingu konsumenckim wyglądają podobnie, jak wynajem. Firma leasingowa - w zamian za określoną, comiesięczną opłatę - udostępnia konsumentowi auto wraz z pełnym prawem do korzystania z niego.

Leasing najczęściej dotyczy nabycia samochodu fabrycznie nowego, ale można spotkać się też z leasingiem samochodów używanych dla osób fizycznych. Wówczas miesięczna opłata za użytkowanie auta jest bardziej przystępna, ze względu na niższą wartość samochodów używanych.

Leasing konsumencki - wady i zalety

Zalety leasingu dla osób prywatnych:

 • małe obciążenie dla domowego budżetu - korzystając z leasingu, nie musimy od razu płacić pełnej kwoty za pojazd,
 • uproszczone procedury udzielania leasingu, 
 • elastyczne warunki uzyskania zewnętrznego finansowania,
 • szybkie wydanie do użytkowania samochodu będącego przedmiotem leasingu, który jest już zarejestrowany i gotowy do jazdy,
 • atrakcyjne rabaty i zniżki w związku ze współpracą firmy leasingowej z producentami samochodów, np. korzystna cena zakupu auta po zakończeniu umowy leasingowej,
 • okazyjne pakiety usług dodatkowych, np. serwis pojazdu czy przegląd w promocyjnych cenach,
 • brak śladu w historii kredytowej konsumenta.

Wady leasingu dla osób prywatnych:

 • użytkowany przedmiot nie jest naszą własnością, więc nie możemy go np. sprzedać,
 • konieczne jest wniesienie wkładu własnego, który z reguły wynosi od 10 do 20% wartości przedmiotu umowy,
 • nie można dokonywać trwałych modyfikacji w pojeździe,
 • w przypadku powstania szkody całkowitej lub kradzieży przedmiotu leasingu umowa wygasa,
 • najczęściej konieczne jest samodzielne wykupienie ubezpieczenia samochodu w pakiecie OC+AC, co wiąże się z opłacaniem wysokiej składki rocznej,
 • brak możliwości gromadzenia zniżek na ubezpieczenie komunikacyjne, ponieważ umowa jest zawierana na firmę leasingową.

Leasing dla osób prywatnych a ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenie auta jest warunkiem koniecznym zawarcia umowy leasingowej. Wspomniany art. 709 Kodeksu cywilnego reguluje również kwestię ubezpieczenia leasingu. Jeśli w umowie zastrzeżono, że korzystający obowiązany jest ponieść koszty ubezpieczenia rzeczy od jej utraty w czasie trwania leasingu, w braku odmiennego postanowienia umownego, koszty te obejmują składkę z tytułu ubezpieczenia na ogólnie przyjętych warunkach. Właścicielem pojazdu jest firma leasingowa i to ona ma prawo ustalać warunki związane z zakupem ubezpieczenia samochodu.

Auto w leasingu musi przede wszystkim posiadać obowiązkowe dla wszystkich kierowców ubezpieczenie OC. Firmy leasingowe często wymagają również ubezpieczenia AC (autocasco), a w niektórych przypadkach także NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków). Leasing najczęściej dotyczy nabycia samochodu fabrycznie nowego, co uzasadnia potrzebę zapewnienia mu pełnego ubezpieczenia.

Nierzadko zdarza się, że firmy leasingowe mają korzystne umowy z towarzystwami ubezpieczeniowymi, dzięki czemu mogą zaoferować dodatkowe zniżki, jeśli konsument zdecyduje się na zakup ubezpieczenia w określonej firmie. Oczywiście ubezpieczenie nie musi być wykupione w towarzystwie rekomendowanym przez firmę leasingową. Konsument ma pełną swobodę wyboru ubezpieczyciela.

Leasing konsumencki czy kredyt - co wybrać?

Zasadnicze różnice między leasingiem indywidualnym a kredytem:

 • cel - leasing dotyczy rzeczy ruchomych bądź nieruchomych, a kredyt może zostać udzielony na dowolny cel;
 • kwestia własności - leasingowany przedmiot jest własnością firmy leasingowej, a w przypadku kredytu, prawo własności przechodzi na kredytobiorcę;
 • po zakończeniu umowy - konsument ma większą dowolność: może odkupić przedmiot leasingu, wymienić go na nowy bądź zrezygnować z jego zakupu; natomiast przedmiot kredytu pozostaje własnością kredytobiorcy;
 • wpis do BIK - bank zawsze przekazuje dane kredytobiorcy do BIK wraz z ich systematycznym aktualizowaniem, firma leasingowa nie ma takiego obowiązku.

Leasing dla osób prywatnych w Polsce

W porównaniu do innych krajów europejskich leasing w Polsce nie cieszy się dużą popularnością wśród osób prywatnych. Według statystyk zaledwie 0,2% klientów firm leasingowych korzysta z leasingu prywatnego. Tymczasem w Europie średni udział transakcji leasingowych zawieranych z konsumentami wynosi 25%. Wynika to z tego, że przez wiele lat leasing dla osób prywatnych nie był dostępny w Polsce, ze względu na mało przejrzyste warunki prawne. Mimo że dziś przeszkód prawnych już nie ma, to nadal do leasingu konsumenckiego na samochód podchodzimy z pewną dozą nieufności, prawdopodobnie dlatego, że przyzwyczailiśmy się do własności dóbr. W związku z tym polscy konsumenci preferują kredyty gotówkowe i pożyczki, które dają, często tylko pozornie, większą swobodę korzystania z samochodu.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Hanna Klimek - autor artykułu to Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej w UNIQA S.A.
Hanna Klimek
Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale w życiu zawodowym  zajęła się ubezpieczeniami. Od ponad 14 lat jej praca wiąże się z rożnymi aspektami ubezpieczeń. Zaczynała swoją karierę ubezpieczeniową w Dziale Obsługi Klienta Call Center jako Doradca do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych, a od 10 lat jest częścią zespołu E-Commerce w dziale Digital. Aktualnie odpowiada za redakcje, recenzję i publikację treści na stronie internetowej uniqa.pl, ale jednocześnie prowadzi projekty z zakresu analityki, cyfryzacji oraz prototypowania udogodnień UX/UI dla Klientów od strony biznesowej.  

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Czym jest leasing finansowy? Jakie są różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym

Związek Polskiego Leasingu ocenił rok 2021 pod względem liczby i wartości zawieranych umów leasingowych. Przez pierwsze trzy kwartały wzrosło udzielone finansowanie na pojazdy lekkie, samochody ciężarowe oraz maszyny i urządzenia. Polska branża leasingowa udzieliła finansowania na poziomie 68,2 mld zł. Część tych umów obejmowała leasing finansowy. Na czym on polega?

Czytaj dalej

Jak wygląda ubezpieczenie auta w leasingu konsumenckim?

Od 2011 roku w Polsce obowiązują przepisy dotyczące leasingu konsumenckiego. Od dekady możliwe jest więc sfinansowanie nabycia pojazdów mechanicznych i innych przedmiotów w ramach umowy leasingowej zawieranej nie przez przedsiębiorcę, ale konsumenta. Jak wygląda kwestia skorzystania z takiego finansowania oraz ubezpieczenia samochodu, z którego korzystamy w ramach takiego leasingu?

Czytaj dalej
Praca w samochodzie

Ubezpieczenie samochodu w leasingu – jak to zrobić?

Do najpopularniejszych form zewnętrznego finansowania zakupu pojazdów należy kredyt samochodowy i leasing. Wśród firm szczególnym zainteresowaniem cieszy się druga z wymienionych możliwości. Co to jest leasing samochodowy? Na czym polega taka forma finansowania? Czy auto z leasingu staje się twoją własnością? Kto odpowiada za ubezpieczenie pojazdu?

Czytaj dalej
SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę