UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Ewidencja przebiegu pojazdu – co powinna zawierać tzw. kilometrówka?

Ewidencja przebiegu samochodu to formalny rejestr przejazdów autem w celach służbowych. Obowiązek sporządzania tzw. kilometrówki ciąży przede wszystkim na przedsiębiorcach, którzy chcą odliczyć 100% podatku VAT od zakupu samochodu, a także na pracownikach, którzy wykorzystują prywatne auto w ramach wykonywanej pracy. Jak powinna wyglądać karta przebiegu pojazdu? Kiedy należy ją stosować?

mężczyzna za kierownicą auta

CZYM JEST EWIDENCJA PRZEBIEGU SAMOCHODU- KILOMETRÓWKA?

Ewidencja przebiegu samochodu, potocznie nazywana kilometrówką, to spis wszystkich wydatków na bieżącą eksploatację auta. W zależności od stopnia wykorzystania samochodu w ramach prowadzonej działalności są to m.in.:

 • koszty poniesione na paliwo,
 • wydatki związane z przeglądem i naprawą samochodu,
 • ubezpieczenie OC samochodu, NNW, a także AC,
 • opłaty za przejazd autostradą,
 • opłaty parkingowe.

Do ewidencji przebiegu samochodu nie można natomiast zaliczać żadnych wydatków związanych z ulepszeniem samochodu (tuningiem). Ewidencja ta jest stosowana do określenia zakresu, w jakim użytkuje się auto. Prowadzenie takiego rejestru jest konieczne do rozliczeń kosztów związanych z eksploatacją pojazdów firmowych i prywatnych wykorzystywanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki temu przedsiębiorcy, którzy korzystają z samochodów do celów firmowych, mają możliwość doliczenia wydatków wynikających z eksploatacji auta do kosztów uzyskania przychodu. Takie odliczenie przedsiębiorca może również wykonać w przypadku pracowników, którzy wykorzystują prywatne samochody w ramach wykonywanej pracy - zarówno w zakresie lokalnym, jak i podczas dalszych podróży służbowych.

CO POWINNA ZAWIERAĆ EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU?

W ewidencji przebiegu samochodu powinny znaleźć się następujące informacje:

 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • data rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji,
 • stan licznika: na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia,
 • wpisy dotyczące każdego użycia pojazdu.

Poszczególne wpisy osób kierujących pojazdem powinny zawierać:

 • kolejny numer wpisu,
 • imię, nazwisko i adres osoby używającej pojazd,
 • numer rejestracyjny samochodu i pojemność silnika,
 • datę, cel wyjazdu oraz opis trasy (skąd-dokąd),
 • liczbę przejechanych kilometrów,
 • stawkę za 1 km przebiegu,
 • kwotę wynikającą z przemnożenia liczby przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu,
 • podpis podatnika i jego dane.

Przykład ewidencji przebiegu pojazdu online w formie tabeli bez problemu znajdziemy w internecie. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać hasło: „karta przebiegu pojazdu”.

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU DLA CELÓW VAT 

Ewidencję przebiegu pojazdu musi prowadzić przede wszystkim każdy przedsiębiorca, który chce odliczyć 100% VAT przy zakupie auta firmowego. Warto wiedzieć, że takie odliczenie stosowane jest w przypadku samochodów ciężarowych, bez konieczności prowadzenia karty przebiegu pojazdu. Natomiast w przypadku samochodów ważących mniej niż 3,5 tony prowadzenie rejestru jest obowiązkowe. Warunkiem pełnego odliczenia VAT jest wykorzystanie takiego samochodu wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej. Należy więc wprowadzić go jako środek trwały lub leasingowany do firmy. Jednocześnie trzeba skrupulatnie prowadzić ewidencję przebiegu samochodu, aby udowodnić, że eksploatacja auta związana jest jedynie z prowadzoną działalnością.

Aby odliczyć 100% VAT-u od zakupu samochodu i kosztów eksploatacji, konieczne jest również złożenie deklaracji VAT-26 do urzędu skarbowego nie później niż 7 dni po poniesieniu pierwszego wydatku związanego z eksploatacją pojazdu. Obowiązek ten nie dotyczy samochodów powyżej 3,5 tony oraz wszystkich pojazdów, których konstrukcja wyklucza użycie ich do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, np. wspomnianych wcześniej samochodów ciężarowych.

W przypadku niezłożenia deklaracji VAT-26 uznaje się, że pojazd jest wykorzystywany zarówno w celach służbowych, jak i prywatnych. Wówczas przysługuje niepełne, bo jedynie 50% odliczenie kosztów uzyskania przychodu, ale tylko pod warunkiem, że samochód jest środkiem trwałym należącym do firmy, a nie prywatną własnością przedsiębiorcy. Jeżeli przedsiębiorca wykorzystuje samochód prywatny do celów firmowych, nie musi prowadzić ewidencji - regulują to najnowsze przepisy.

KIEDY PROWADZENIE EWIDENCJI PRZEBIEGU POJAZDU NIE JEST POTRZEBNE?

Rozliczenie kilometrówki nie jest konieczne, gdy:

 • samochód jest przeznaczony do przewozu co najmniej 10 osób, łącznie z kierowcą,
 • pojazd nie nadaje się do użycia do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, np. posiada jeden rząd siedzeń oddzielony ścianą od części przeznaczonej do przewozu ładunku; składa się z kabiny kierowcy oraz nadwozia stanowiącego oddzielny element pojazdu; jest pojazdem specjalnym wyposażonym w takie elementy, jak agregat elektryczny, koparka, podnośnik czy żuraw;
 • samochód jest przeznaczony na odsprzedaż, odpłatne oddanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej, podobnej umowy - pod warunkiem, że wymienione czynności wchodzą w zakres działalności podatnika;
 • przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku z tytułu wydatków związanych z pojazdem.

ZMIANY W EWIDENCJI PRZEBIEGU POJAZDÓW PO 2019 ROKU

W styczniu 2019 roku w życie weszły nowe przepisy dotyczące ewidencji przebiegu pojazdu i kosztów eksploatacji samochodu. Istotne różnice w porównaniu do poprzednich lat to brak potrzeby prowadzenia ewidencji pojazdu w przypadku, gdy przedsiębiorca korzysta z samochodu prywatnego. Stosowany jest natomiast stały limit wydatków związanych z wykorzystywaniem auta. W związku z tym przedsiębiorca może zaliczyć 20% wydatków z tytułu prywatnego użytku samochodu do kosztów uzyskania przychodu.

Od 2019 roku zmianie uległ również obowiązek rozliczenia kilometrówki w przypadku samochodów, które firma użytkuje na podstawie umowy użyczenia lub najmu krótkoterminowego. Przedsiębiorca ma prawo odliczyć wydatki na eksploatację takiego pojazdu do 75% do kosztów firmowych, bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu auta.

Na dotychczasowych zasadach odbywa się natomiast obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu samochodu przez pracowników, którzy wykorzystują prywatne pojazdy do celów związanych z wykonywaną pracą.

EWIDENCJA PRZEBIEGU SAMOCHODÓW PRACOWNIKÓW

Ewidencja przebiegu samochodu jest podstawą do rozliczenia się z pracodawcą, gdy wykorzystujemy prywatne auto do wykonywania obowiązków służbowych. Konieczność prowadzenia ewidencji przebiegu spoczywa zawsze na jego użytkowniku, czyli w tym przypadku na pracowniku. Pracodawca musi tylko podpisać sporządzony przez zatrudnionego dokument na koniec każdego okresu rozliczeniowego. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest sporządzenie wewnętrznego regulaminu użytkowania samochodów w firmie.

Zgodnie z art. 34a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym samochody osobowe, motocykle i motorowery, niebędące własnością pracodawcy, mogą być używane w celach służbowych. W przypadku jazd lokalnych (na terenie miejscowości, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy pracownika) przysługuje nam zwrot poniesionych wydatków. Pracodawca może zwrócić nam koszty lokalnych przejazdów służbowych jedynie do określonego limitu, który określa się na podstawie przebiegu oraz stawki za 1 km. Rozliczenie kilometrówki zależy od pojemności skokowej silnika w samochodzie i wynosi:

 • dla pojazdów z silnikiem o mocy powyżej 900 cm³: 0,8358 zł,
 • dla pojazdów z silnikiem o mocy do 900 cm³: 0,5214 zł.

W przypadku braku książki ewidencji przebiegu pojazdu wydatki poniesione przez pracownika i następnie refinansowane przez przedsiębiorcę nie mogą stanowić kosztu podatkowego dla danego przedsiębiorcy.

Inaczej wygląda sprawa z podróżami służbowymi poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub stałe miejsce pracy zatrudnionego. W tym przypadku obowiązują nieco inne zasady. Przede wszystkim to pracodawca decyduje o tym, jak będzie podróżował zatrudniony wysyłany w delegację. Pracodawca może nie zgodzić się na przejazd prywatnym autem i zaproponować pracownikowi inny środek transportu, np. pociąg czy samolot.

Jeżeli jednak przedsiębiorca zgodzi się na podróż służbową pracownika prywatnym autem, zobowiązuje się zwrócić koszty przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za kilometr przebiegu. W ewidencji przebiegu pojazdu do delegacji uwzględnia się limity określone dla jazd lokalnych. Pracownik otrzyma też zwrot opłaty za przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania czy miejsca parkingowe. Co ważne, z pracodawcą należy rozliczyć się nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia podróży służbowej.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Hanna Klimek - autor artykułu to Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej w UNIQA S.A.
Hanna Klimek
Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale w życiu zawodowym  zajęła się ubezpieczeniami. Od ponad 14 lat jej praca wiąże się z rożnymi aspektami ubezpieczeń. Zaczynała swoją karierę ubezpieczeniową w Dziale Obsługi Klienta Call Center jako Doradca do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych, a od 10 lat jest częścią zespołu E-Commerce w dziale Digital. Aktualnie odpowiada za redakcje, recenzję i publikację treści na stronie internetowej uniqa.pl, ale jednocześnie prowadzi projekty z zakresu analityki, cyfryzacji oraz prototypowania udogodnień UX/UI dla Klientów od strony biznesowej.  

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Umowa kupna-sprzedaży samochodu – czy umowa kupna i sprzedaży samochodu ma wpływ na ubezpieczenie pojazdu?

Firma SAMAR poinformowała, że w 2020 roku w Polsce w urzędach zostało zarejestrowanych ponad 3 mln aut, czyli o 12,7 proc. mniej niż rok wcześniej. Oznacza to, że około 3 mln razy zawarto umowy kupna-sprzedaży pojazdów. Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców wskazuje, że w 2021 roku zarejestrowano w naszym kraju 446 680 nowych samochodów osobowych, czyli dokładnie o 4,27 proc. więcej rok do roku. Instytut Samar prognozuje, że w 2022 roku będzie ich 485 tys. Co dzieje się z ubezpieczeniem OC po…

Czytaj dalej
ruch uliczny

Jak historia przebiegu ubezpieczenia wpływa na wysokość składki OC?

Zanim zawrzesz umowę obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC, towarzystwo ubezpieczeniowe wyliczy wysokość składki, czyli cenę za ochronę. Jest ona uzależniona od wielu czynników, które w mniejszym lub większym stopniu decydują o tym, ile zapłacisz za OC. Jednym z parametrów, który ma duże znaczenie przy ustalaniu opłaty jest historia przebiegu ubezpieczenia.

Czytaj dalej
przebieg auta

Jak sprawdzić przebieg auta?

Kupując samochód, chce się dowiedzieć o nim jak najwięcej. Liczy się na to, że sprzedający przedstawi rzetelne i prawdziwe dane, m.in. na temat stanu technicznego pojazdu czy przebiegu samochodu. Trzeba jednak pamiętać, że sprzedający zawsze chce swoją ofertę przedstawić w jak najlepszym świetle. Przez to też czasem dochodzi do przekłamań, np. zaniżenia przebiegu auta. Jak zatem sprawdzić przebieg auta samodzielnie?

Czytaj dalej
kobieta prowadzi samochód

Przebieg samochodu a ubezpieczenie OC

Wpływ na wysokość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) ma m.in. przebieg samochodu, czyli liczba przejechanych kilometrów. Niestety, duży przebieg, wiąże się z wyższym ubezpieczeniem. Niekiedy firma ubezpieczeniowa przy wycenie OC prosi o dokonanie szacunku przyszłego przebiegu.

Czytaj dalej
SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę