UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Kara za nieprzerejestrowanie samochodu - co może grozić?

Decydując się na zakup używanego samochodu, musisz pamiętać o zgłoszeniu jego nabycia oraz przerejestrowaniu pojazdu. Osoby, które nie dopilnują tego obowiązku, narażają się na dotkliwe sankcje finansowe. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, ile czasu na przerejestrowanie auta przewidują znowelizowane przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym oraz jaka jest kara za nieprzerejestrowanie samochodu w terminie i czy można jej uniknąć.

widok na pasażerów z przodu i na drogę z perspektywy tylnego siedzenia samochodu

REJESTRACJA SAMOCHODU – ILE JEST NA TO CZASU?

Rejestracja pojazdów kupowanych na rynku wtórnym już od dłuższego czasu budzi szereg kontrowersji. O ile w przypadku samochodów sprowadzanych z UE przepisy są bardziej jednoznaczne, o tyle regulacje dotyczące aut kupowanych na rynku krajowym mają charakter niejednoznaczny.

ILE JEST CZASU NA ZAREJESTROWANIE SAMOCHODU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY?

Zacznijmy od pierwszej kwestii. W świetle art. 71 par. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym osoby kupujące samochód używany na obszarze któregokolwiek z państw członkowskich Unii Europejskiej powinny dokonać jego rejestracji w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia do kraju, nie zaś od dnia zakupu pojazdu. Bieg terminu rozpoczyna się w momencie sprowadzenia pojazdu na terytorium Polski. Kara za nieprzerejestrowanie samochodu na czas może wynieść nawet 1000 zł. Wszystko to dotyczy jednak wyłącznie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa unijnego do Polski.

JAKI JEST CZAS NA PRZEREJESTROWANIE AUTA KUPIONEGO NA RYNKU WTÓRNYM?

Inne zasady obowiązują w przypadku aut kupowanych na rodzimym rynku. Tu zastosowanie ma art. 78 par. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z nim właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ma obowiązek powiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu auta. Przepisy przewidują, że takiego zgłoszenia należy dokonać w terminie 30 dni od momentu zawarcia umowy między stronami. W ustawie termin na przerejestrowanie samochodu kupionego w Polsce nie został jednak precyzyjnie określony.

Warto zauważyć, że w myśl obowiązujących przepisów samo dokonanie zgłoszenia nabycia pojazdu nie jest równoznaczne z jego rejestracją na nowego właściciela. Z tego względu wielu kierowców zastanawia się, ile jest czasu na przerejestrowanie samochodu i jaka kara za nieprzerejestrowanie auta może im grozić. Od kiedy obowiązują aktualne przepisy?

ILE DNI NA PRZEREJESTROWANIE AUTA? NAJWAŻNIEJSZE TERMINY

Przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym nie wskazują, ile jest dni na przerejestrowanie samochodu kupionego w Polsce. Chociaż wiele urzędów stosowało do tej pory praktykę rejestrowania takiego samochodu podczas zgłaszania jego nabycia przez nowego właściciela, to jednak w świetle wyroku I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie (II SA/Sz 229/20) takie działanie nie znajduje formalnego uzasadnienia w przepisach prawa.

Sąd orzekł, że urząd nie może odmówić przyjęcia zawiadomienia o nabyciu pojazdu z powodu niezłożenia jednocześnie wniosku o jego rejestrację. Wniosek o zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu nie musi pociągać za sobą rejestracji auta, a jego przyjęcie nie może być uzależniane przez urzędników od rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

REJESTRACJA SAMOCHODU PO 30 DNIACH OD KUPNA – CZY GROZI WÓWCZAS KARA ZA NIEPRZEREJESTROWANIE AUTA?

Jak zatem należy interpretować przepisy znowelizowanej ustawy Prawo o ruchu drogowym? Zdaniem ekspertów kara za nieprzerejestrowanie samochodu w terminie 30 dni może być naliczona tylko wobec osób, które kupiły pojazd na terenie UE, a następnie dokonały sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warto zauważyć, że niedopełnienie obowiązków rejestracyjnych uniemożliwia wykup ubezpieczenia OC pojazdu, które jest w Polsce obowiązkowe. To z kolei naraża właściciela samochodu na dodatkową karę, naliczoną tym razem przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Obowiązujące rozwiązania prawne nie oznaczają, że osoby kupujące pojazd na rynku krajowym nie muszą odwiedzać wydziału komunikacji. Chociaż formalnie przepisy nie dają podstawy do naliczenia kary za nieprzerejestrowanie auta w ciągu 30 dni, konsekwencje za niedopełnienie obowiązków zgłoszeniowych mogą być równie dotkliwe dla portfela kierowcy. Jeśli nowy nabywca nie powiadomi urzędu o zakupie samochodu w ciągu 30 dni, naraża się na mandat Jaka kara za nieprzerejestrowanie samochodu obowiązuje aktualnie? W wysokości od 200 do 1000 zł.

KARA ZA NIEPRZEREJESTROWANIE SAMOCHODU A ZGŁOSZENIE NABYCIA LUB ZBYCIA POJAZDU

Podsumujmy: mandat, czyli po prostu kara za nieprzerejestrowanie pojazdu w roku 2023 w ciągu 30 dni nakładana jest na osoby, które kupiły go za granicą i będąc właścicielem samochodu sprowadzonego z terytorium Unii, nie dokonały zgłoszenia o jego zakupie i nie zarejestrowały go w urzędzie . Z kolei w przypadku aut nabywanych na rynku krajowym ustawodawca nie podał, ile jest dni na zarejestrowanie samochodu na nowego właściciela. Wskazał za to, kiedy należy dokonać zgłoszenia nabycia i automatycznie sprzedaży samochodu przez zbywcę.

Chociaż zarówno kara za nieprzerejestrowanie samochodu, jak i kara za brak zgłoszenia jego nabycia mogą mieć podobną wartość, to jednak między jednym i drugim występują pewne różnice. Najważniejszą jest to, że procedura zgłoszenia pojazdu nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów i może zostać dopełniona nawet bez konieczności składania osobistej wizyty w wydziale komunikacji. Wiele urzędów pozwala na przesłanie takiego powiadomienia za pomocą platformy ePUAP lub w formie listownej.

KARA ZA NIEZAREJESTROWANIE SAMOCHODU – JAKIE SANKCJE GROŻĄ SPRZEDAJĄCEMU?

Przywołany wyżej art. 78 par. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym nakłada obowiązek zgłoszeniowy nie tylko na nabywcę, lecz także sprzedającego pojazd. Warto o tym pamiętać, gdyż niepoinformowanie urzędu w ciągu 30 dni o zbyciu pojazdu naraża sprzedającego na karę w wysokości od 200 do 1000 zł. Zostanie ona nałożona przez starostę w formie decyzji administracyjnej.

Zbywca pojazdu, podobnie jak kupujący, może dopełnić obowiązku zgłoszeniowego przez internet. Na stronie gov.pl została uruchomiona specjalna aplikacja, pozwalająca wypełnić formularz, za pomocą którego można zgłosić sprzedaż lub kupno pojazdu.

KIEDY NIE WARTO ZWLEKAĆ Z PRZEREJESTROWANIEM POJAZDU?

Czy po dopełnieniu obowiązków zgłoszeniowych warto przepisać pojazd na siebie, skoro formalnie kara za nieprzerejestrowanie samochodu w takim przypadku nie może być skutecznie naliczona? Warto jednak pamiętać o konsekwencjach, jakie mogą wynikać z niedopełnienia tego obowiązku.

O przerejestrowaniu samochodu powinny pamiętać w szczególności osoby, które planują podróż poza granice Polski. Jeśli dane w dowodzie rejestracyjnym będą różniły się od danych kierowcy, funkcjonariusz, podczas przeprowadzania kontroli drogowej, może poprosić o przedstawienie upoważnienia do korzystania z pojazdu, wystawionego przez poprzedniego posiadacza, który będąc właścicielem zarejestrowanego pojazdu, miał prawo do korzystania z niego.

PRZEREJESTROWANIE SAMOCHODU - TERMIN NA WYKUPIENIE NOWEJ POLISY

Każdy pojazd, niezależnie od tego, czy jest użytkowany czy też nie, powinien mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC. Dotyczy to również pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego czy z innego kraju. Jeśli polisa została zawarta na poprzedniego właściciela, na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i obowiązuje również w Polsce, nie trzeba zawierać nowej umowy z towarzystwem. Ochrona ubezpieczeniowa formalnie jest bowiem przypisana do konkretnego pojazdu, a nie jego właściciela.

Nowy nabywca musi się jednak liczyć z rekalkulacją składki. Może się zatem okazać, że konieczna będzie dopłata do ubezpieczenia. Jeżeli pojazd nie został ubezpieczony lub polisa wygasła, po przerejestrowaniu samochodu należy podpisać nową umowę ubezpieczeniową.

By wyliczyć koszt składki, warto skorzystać z aplikacji, jaką jest kalkulator ubezpieczenia OC. Pozwala zapoznać się z różnymi wariantami polis OC, AC i NNW oraz wybrać najkorzystniejszą propozycję. Przygotowana za jej pomocą kalkulacja jest całkowicie darmowa i nie zobowiązuje do zawarcia umowy.

Jak uniknąć kary za nieprzerejestrowanie samochodu w terminie?

Wiesz już, jaka kara grozi za brak zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu czy kara za nieprzerejestrowanie pojazdu może zostać na Ciebie nałożona. Jednak czy istnieją sposoby, by nieprzerejestrowanie samochodu w 2023 roku nie spowodowało, byś poniósł jakiekolwiek konsekwencje? Niestety nie. Na pytanie o to, jak uniknąć kary za nieprzerejestrowanie samochodu w terminie, trzeba odpowiedzieć, że jedynie ten, kto rejestruje pojazd na terytorium Rzeczypospolitej w terminie, nie zostanie ukarany.

 

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Hanna Klimek - autor artykułu to Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej w UNIQA S.A.
Hanna Klimek
Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale w życiu zawodowym  zajęła się ubezpieczeniami. Od ponad 12 lat jej praca wiąże się z rożnymi aspektami ubezpieczeń. Zaczynała swoją karierę ubezpieczeniową w Dziale Obsługi Klienta Call Center jako Doradca do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych, a od 8 lat jest częścią zespołu E-Commerce w dziale Digital. Aktualnie odpowiada za redakcje, recenzję i publikację treści na stronie internetowej uniqa.pl ale jednocześnie prowadzi projekty z zakresu analityki, cyfryzacji oraz doświadczenia Klienta od strony biznesowej.  

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
Mężczyzna uzupełnia wniosek o rejestrację pojazdu

Jak wypełnić aktualny wniosek o rejestrację pojazdu? Jak pobrać i wypełnić wniosek PDF lub DOC?

Po zakupie pojazdu lub jego nabyciu w drodze spadku czy darowizny konieczne jest jego zarejestrowanie w urzędzie. Wskazują na to przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym i szereg innych ustaw i rozporządzeń. Podstawą jest odpowiedni wniosek. Sprawdź, jak go wypełnić i gdzie złożyć.

Czytaj dalej
przegląd techniczny auta

Rejestracja samochodu z Niemiec – ile kosztuje, jakie dokumenty potrzebne do rejestracji auta trzeba przedstawić, by zarejestrować sprowadzony pojazd?

Sprowadzanie samochodów z Niemiec od wielu lat cieszy się dużą popularnością. Nie ma w tym nic dziwnego - ceny są korzystne, procedury nieskomplikowane, a techniczny stan pojazdów - przeważnie bardzo dobry. Aby móc w pełni cieszyć się nowym nabytkiem i z niego korzystać, konieczne jest przerejestrowanie samochodu. Z jakimi kosztami musi się liczyć nowy właściciel auta? Jakie dokumenty są niezbędne, aby zarejestrować samochód? Sprawdź to w naszym poradniku.

 

Czytaj dalej
dowód rejestracyjny

Rejestracja samochodu 2023 – jak zarejestrować auto krok po kroku? Ile kosztuje rejestracja pojazdu?

Rejestracja samochodu jest niezbędna, aby pojazd został dopuszczony do jazdy. Rejestracji pojazdu dokonuje się w wydziale komunikacji właściwego urzędu. W niektórych z nich możliwe jest zarejestrowanie pojazdu także przez internet. Przeczytaj nasz poradnik i sprawdź, jak krok po kroku zarejestrować auto i ile wynosi cena rejestracji samochodu. Gdzie złożyć wniosek?

Czytaj dalej
SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę