Gotówkowe i bezgotówkowe rozliczenie AC – jakie są różnice?

W przypadku wystąpienia szkody sposób wypłaty odszkodowania w ramach polisy AC uzależniony jest od wyboru właściciela pojazdu. Wyróżnia się gotówkowe i bezgotówkowe rozliczenie AC. Warto przy tym pamiętać, że kwestie te określa się już przy podpisywaniu umowy.

Sposób wypłaty odszkodowania - w razie wystąpienia szkody - zależy od decyzji właściciela pojazdu. Pamiętaj jednak, że sposób likwidacji szkody Ubezpieczający wskazuje już w momencie podpisywania polisy AC. Może wybrać wówczas likwidację szkody w wariancie Serwis lub w wariancie Kosztorys. Obecnie praktykowane są dwie formy rozliczeń szkód w samochodzie – gotówkowa i bezgotówkowa.

Gotówkowe rozliczenie AC

Wariant gotówkowy, zwany potocznie metodą kosztorysową, służy do określenia wysokości odszkodowania na podstawie wyceny planowanych napraw zaistniałej szkody. Odszkodowanie jest bezpośrednio wypłacane Ubezpieczonemu na konto bankowe lub przekazem pocztowym, po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe kosztorysu naprawy. W ramach tego rozliczenia, Ubezpieczony dokonuje likwidacji szkody we własnym zakresie. Jest to bardzo popularna forma rozliczania AC wśród polskich kierowców. Zatem w metodzie kosztorysowej to rzeczoznawca dokona wyceny szkody i na tej podstawie zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie na konto właściciela uszkodzonego auta. Poszkodowany może wtedy dokonać naprawy swojego samochodu w dowolnie wybranym warsztacie. Dodatkową zaletą rozliczenia gotówkowego jest stosunkowo krótki okres likwidacji szkody, w wielu przypadkach mieszczący się w okresie od 3 do 7 dni.

Bezgotówkowe rozliczenie AC

Rozliczenie bezgotówkowe szkody (przy ustalaniu odszkodowania) w ramach likwidacji szkody w wariancie Serwis nazywane jest także metodą fakturową lub warsztatową W metodzie tej Ubezpieczony wybiera warsztat, w którym decyduje się dokonać naprawy pojazdu, a zakład ubezpieczeń pokrywa koszty naprawy na podstawie faktur i rachunków, przelewając pieniądze z odszkodowania bezpośrednio na konto warsztatu. Przy bezgotówkowym rozliczeniu szkody niezbędne jest podpisanie upoważnienia dla warsztatu na wykonanie naprawy. Lista warsztatów współpracujących z UNIQA znajduje się na stronie Warsztaty Partnerskie.

Bezgotówkowa forma wypłaty odszkodowania jest wygodna, ponieważ w ogóle nie angażuje właściciela pojazdu. Jego rola kończy się w momencie wskazania danego warsztatu (w tym również upoważnienia) i odstawienia auta do zakładu naprawczego, najczęściej należącego do autoryzowanej sieci lub warsztatu, z którym współpracuje dane Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Następnie rozliczenie bezgotówkowe szkody leży na linii ubezpieczyciel – warsztat. Faktury wystawiane przez warsztat dostarczane są bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń, nie angażując w ten proces właściciela pojazdu.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Te porady mogą Cię zainteresować

Odszkodowanie z ubezpieczenia AC krok po kroku

Odszkodowanie z polisy AC można uzyskać dopiero wówczas, gdy zostaną dopełnione wszystkie formalności, w związku z zaistniałą szkodą. Najważniejszą kwestią jest termin zgłoszenia szkody, który zwykle wynosi maksymalnie 3 dni. Dopiero po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów, dochodzi do wyceny szkody i wypłaty odszkodowania.

Czytaj dalej

Franszyza – czyli nasz udział w odszkodowaniu

Franszyza redukcyjna jest terminem ubezpieczeniowym i oznacza udział własny w odszkodowaniu. W ubezpieczeniach komunikacyjnych najczęściej kierowcy spotykają się z nim przy umowie AC. Franszyza jest szczególnie atrakcyjną opcją dla właścicieli aut, którzy chcą zminimalizować koszty swojego ubezpieczenia AC.

Czytaj dalej

Historia ubezpieczenia a wysokość OC i AC – sprawdź swoją historię w UFG

Jednym z najważniejszych czynników, branych pod uwagę przez towarzystwa ubezpieczeniowe przy ustalaniu wysokości polisy OC i AC, jest historia ubezpieczenia. Dane te można sprawdzić bezpłatnie, logując się na stronę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Czytaj dalej