Franszyza – czyli nasz udział w odszkodowaniu

Franszyza redukcyjna jest terminem ubezpieczeniowym i oznacza udział własny w odszkodowaniu. W ubezpieczeniach komunikacyjnych najczęściej kierowcy spotykają się z nim przy umowie AC. Franszyza jest szczególnie atrakcyjną opcją dla właścicieli aut, którzy chcą zminimalizować koszty swojego ubezpieczenia AC.

warunki umowy ubezpieczenia komunikacyjnego

W języku ubezpieczeniowym czasami spotykamy trudne, niezrozumiałe terminy. Poznanie ich pomoże nam lepiej zrozumieć zapisy warunków ubezpieczenia oraz wybrać ofertę najbardziej odpowiadającą naszym potrzebom. Jednym z tego typu terminów jest franszyza.

Wyraz ten przypomina do złudzenia inny, podobnie brzmiący – franczyza. Są to jednak dwa zupełnie różne pojęcia. Franszyza jest terminem ubezpieczeniowym i oznacza udział własny klienta firmy ubezpieczeniowej w sumie odszkodowania. Franczyza to z kolei termin biznesowy, oznaczający sprzedaż licencji na posługiwanie się marką. My z oczywistych względów skupimy się na tym pierwszym.

Udział własny w odszkodowaniu

Pod pojęciem franszyza redukcyjna kryje się popularnie stosowane sformułowanie - „udział własny”. Oznacza ono ustaloną z ubezpieczycielem wysokość szkody, którą właściciel zobowiązuje się pokryć z własnej kieszeni. Udział własny najczęściej spotykany jest w polisach typu autocasco lub w innych typach ubezpieczeń komunikacyjnych, turystycznych czy mieszkaniowych.

Franszyzę ustalamy albo kwotowo (stała kwota udziału własnego), albo procentowo (procent udziału w szkodzie). Istnieją też formy mieszane – kwotowa i procentowa (np. 10 proc. wysokości odszkodowania, ale nie więcej niż 500 zł). Dla przykładu – gdyby franszyza redukcyjna została ustalona na poziomie 10 proc., to przy wartości szkody 20.000 zł ubezpieczyciel wypłaci maksymalnie 18.000 zł (2000 musi wyłożyć ubezpieczony). W produkcie Autocasco oferowanym w AXA Ubezpieczenia dla szkód wypadkowych obowiązuje udział własny kwotowy na poziomie 0, 500 zł, 1000 zł lub 2000 zł, z kolei udział własny kradzieżowy wyrażany jest procentowo na poziomie 0% lub 10%.

Dlaczego warto skorzystać z franszyzy?

Franszyzę stosuje się po to, aby obniżyć wysokość składki naszego ubezpieczenia. Im wyższy będzie udział własny w potencjalnej szkodzie, tym tańsza będzie polisa. ( oblicz składkę za pomocą Kalkulatora OC AC. ) Należy jednak pamiętać, że nie zawsze możemy wykupić ubezpieczenie z udziałem własnym. Dzieje się tak np. w przypadku samochodów kupowanych na kredyt – wówczas zazwyczaj bank wymaga od właściciela zawarcia ubezpieczenia bez jakiegokolwiek udziału własnego.

Warto znać trudne terminy

Pamiętajmy, że zawierając umowę z ubezpieczycielem i czytając ogólne warunki ubezpieczenia, warto dokładnie zapoznać się ze znaczeniem niezrozumiałych terminów. Są one zazwyczaj określone w pierwszym rozdziale OWU – „Postanowienia wstępne i definicje”.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Pełny opis ubezpieczeń dobrowolnych oferowanych przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. pod marką handlową AXA DIRECT zawierają Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC) jest zawierana i wykonywana na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2013.392 j.t).
 

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Te porady mogą Cię zainteresować

Suma ubezpieczenia – na jaką kwotę się ubezpieczyć?

W ogólnych warunkach ubezpieczenia możesz trafić na wiele ważnych, ale niezrozumiałych pojęć, takich jak m.in. suma ubezpieczenia. To jeden z tych zapisów w umowie, na który powinieneś zwrócić szczególną uwagę, gdyż to od tej kwoty uzależnione jest, jak wysokie otrzymasz odszkodowanie, jeśli dojdzie do zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. Czym zatem jest suma ubezpieczenia? Co odróżnia ją od sumy gwarancyjnej? Jak to wygląda w przypadku polisy na życie?

Czytaj dalej

Udział własny w szkodzie – czym jest, na czym polega?

Przed wyborem oferty ubezpieczenia AC warto wiedzieć, czym jest „udział własny w szkodzie”. Poprzez ten termin należy rozumieć część wartości szkody, którą kierowca musi wyłożyć z własnej kieszeni, wówczas, gdy spowoduje wypadek lub kolizję drogową. Wysokość udziału własnego w szkodzie znacząco wpływa na cenę polisy AC.

Czytaj dalej

Gotówkowe i bezgotówkowe rozliczenie AC – jakie są różnice?

W przypadku wystąpienia szkody sposób wypłaty odszkodowania w ramach polisy AC uzależniony jest od wyboru właściciela pojazdu. Wyróżnia się gotówkowe i bezgotówkowe rozliczenie AC. Warto przy tym pamiętać, że kwestie te określa się już przy podpisywaniu umowy.

Czytaj dalej