Zgubiona karta pojazdu – co zrobić w przypadku jej utraty?

Karta pojazdu jest jednym z podstawowych dokumentów, jakie wydawane są dla danego pojazdu. Posiadają ją wszystkie auta, które zostały zarejestrowane w Polsce po 1 lipca 1999 roku. Czy karta pojazdu jest potrzebna do rejestracji? Co znajduje się w tym dokumencie? Do czego jest potrzebny? Jak wyrobić kartę pojazdu?

Ochrona samochodu

Karta pojazdu – co to jest?

O warunkach i trybie wydawania kart pojazdów mówi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu. Taka karta jest przypisana do pojazdu i zawiera takie informacje jak:

 • dane identyfikujące pojazd,

 • parametry techniczne pojazdu,

 • dane właściciela,

 • dane potwierdzające rejestrację.

W karcie pojazdu znajduje się historia samochodu czy motocykla, ale również informacje na temat pierwszego i kolejnych właścicieli pojazdu, a także wpisy o zmianach parametrów technicznych pojazdu. Karta ma swój numer i jest jednym z dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu, o ile ją wydano. Ma obecnie wielkość i formę podobną do paszportu.

Kiedyś za wyrobienie karty pojazdu płaciło się aż 500 zł. Dlaczego? Otóż w 2003 r. ówczesne Ministerstwo Infrastruktury wydało rozporządzenie, które było niezgodne z prawem Unii Europejskiej, a później Trybunał Konstytucyjny ocenił, że jest ono również niezgodne z polską konstytucją. Na podstawie tych przepisów powiaty pobierały 500 zł za wydanie karty pojazdu. Taki koszt nawet obecnie wydawałby się wysoki, a przecież w 2003 roku w Polsce wynagrodzenie minimalne wynosiło 800 zł. Trybunał Konstytucyjny ocenił, że urzędy pobierają zawyżoną kwotę dopiero w 2006 roku. W końcu ustalono, że powiaty powinny pobierać od kierowców 75 zł, czyli tyle, ile wynosił koszt wydania karty. Na tej podstawie tysiące kierowców mogło ubiegać się o zwrot 425 zł. Skala roszczeń za zbyt wysokie opłaty szacowana była nawet na miliard złotych.

Karta pojazdu – czy musisz ją mieć przy sobie?

Karta pojazdu nie jest dokumentem, który musisz mieć przy sobie, kiedy jedziesz autem. Nie otrzymasz z tego powodu mandatu. Podobnie nie masz obowiązku wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego ani potwierdzenia zawarcia polisy OC. Jedynym dokumentem, który należy brać ze sobą w podróż jest prawo jazdy. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia OC również nie zostaniesz poproszony o okazanie karty pojazdu. Skoro nie masz obowiązku mieć jej przy sobie na co dzień, najlepiej umieść ją w bezpiecznym miejscu w domu, żeby jej nie zgubić.

Karta pojazdu – do czego jest potrzebna?

Karta pojazdu jest dokumentem niezbędnym jedynie w dwóch przypadkach:

 • Przy rejestracji np. auta w wydziale komunikacji – jest to jeden z dokumentów wymaganych do rejestracji.

 • Przy sprzedaży pojazdu – zbywca musi obowiązkowo przekazać kartę kupującemu.

Istnienie karty ogranicza ryzyko tego, że przestępcy zarejestrują pojazd na fikcyjne nazwisko. Czy zgubiona karta pojazdu oznacza problemy? Aby ponownie wejść w jej posiadanie, musisz tylko złożyć wniosek o wyrobienie wtórnika.

Zgubiłem kartę pojazdu – jak wyrobić nową?

Jeśli zgubiłeś kartę pojazdu, to powinieneś złożyć niezbędny wniosek o wyrobienie wtórnika. Nie zwlekaj z dopełnieniem tego obowiązku – najczęściej nową kartę pojazdu otrzymasz w ciągu kilku dni, ale urząd ma na jej wydanie 30 dni roboczych. Wprawdzie na co dzień ta karta nie jest ci potrzebna, ale być może niespodziewanie akurat okaże się niezbędna? Żeby uzyskać wtórnik, idź do wydziału komunikacji, w którym zarejestrowany jest pojazd. Przygotuj dowód rejestracyjny, dowód osobisty oraz potwierdzenie zawarcia umowy OC. Numer karty pojazdu możesz znaleźć w dowodzie rejestracyjnym. Na podstawie danych urzędnik oceni, czy rzeczywiście jesteś właścicielem pojazdu. W wydziale komunikacji będziesz musiał złożyć oświadczenie o utracie karty i jednocześnie prośbę o wyrobienie wtórnika. Uwaga: oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań. Jeśli wtórnik chcesz wyrobić dlatego, że dotychczasowa karta pojazdu została zniszczona, to powinieneś również przynieść uszkodzony dokument.

Jeśli kartę utraciłeś przed pierwszą rejestracją pojazdu, to zabierz do urzędu:

 • Wypełniony wniosek.

 • Pisemną informację wskazującą importera i producenta, który wydał kartę.

W przypadku utracenia karty pojazdu przed ponowną rejestracją powinieneś mieć ze sobą:

 • Wypełniony wniosek.

 • Oświadczenie o zagubieniu karty.

 • Zaświadczenie z urzędu, w którym poprzednio zarejestrowałeś pojazd, będące potwierdzeniem danych znajdujących się w utraconym dokumencie.

Jeżeli pojazd jest współwłasnością, wniosek powinien złożyć każdy ze współwłaścicieli. Wyrobienie nowej karty kosztuje 75 zł. Formularz wniosku o wydanie wtórnika znajdziesz najprawdopodobniej na stronie internetowej swojego wydziału komunikacji. Możesz otrzymać go także na miejscu w urzędzie.  

Sprzedaż auta bez karty pojazdu

Ustaliłeś z kupującym warunki sprzedaży pojazdu, przygotowałeś już umowę, ale pojawił się problem – zaginęła Ci karta pojazdu. Co wtedy? Czy kupno samochodu bez karty pojazdu jest możliwe? Zainteresowany nabyciem auta nie powinien się na nie decydować, jeśli nie otrzyma tego dokumentu. Przede wszystkim w takim przypadku zachodzi podejrzenie, że pojazd może być skradziony. Kolejna kwestia – brak karty pojazdu oznacza, że nabywca będzie musiał czekać na wyrobienie wtórnika i w proces ten będzie zaangażowany również sprzedający. Co zatem powinieneś zrobić? Zanim zaczniesz szukać nabywcy pojazdu, najpierw zadbaj o wyrobienie nowej karty pojazdu. Jej brak może być przyczyną rezygnacji z twojego auta wielu zainteresowanych. Nie trać zatem czasu i wcześniej sprawdź, czy posiadasz wszystkie dokumenty niezbędne do sprzedaży i późniejszej rejestracji pojazdu przez nowego właściciela.

Kupiłem auto bez karty pojazdu

Niektórzy nabywcy pojazdów decydują się na zakup auta mimo tego, że sprzedający nie przekazuje im karty pojazdu. Jeśli zbywca twierdzi, że karta została zagubiona, powinien on przekazać kupującemu zaświadczenie wystawione przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie. Jeśli kupujący nie otrzymał takiego zaświadczenia, to sam może złożyć wniosek o wydanie wtórnika, jeżeli zbywca złoży oświadczenie o zagubieniu karty. Zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w zagubionej karcie może być wydane kupującemu dopiero po zgłoszeniu przez sprzedającego zbycia pojazdu. Wcześniej rejestracja pojazdu nie będzie możliwa. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest zakup auta z kartą pojazdu lub poczekanie aż sprzedający wyrobi wtórnik.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Te porady mogą Cię zainteresować

Brak ważnego OC to poważne konsekwencje dla kierowcy

Posiadanie aktualnej polisy OC jest obowiązkowe dla każdego właściciela zarejestrowanego pojazdu. Ubezpieczenie to należy posiadać niezależnie od tego czy samochód jest w ciągłej eksploatacji, czy stoi nieużywany. Brak OC jest podstawą do nałożenia kar finansowych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jeszcze bardziej dotkliwa jest jednak konieczność pokrycia kosztów wyrządzonej szkody poszkodowanemu.

Czytaj dalej

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie AC (autocasco)?

Przy wyborze ubezpieczenia AC warto dokładnie porównać ofertę poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych. Przy tym należy zwracać uwagę nie tylko na atrakcyjną cenę, ale również na zakres ochrony, wysokość odszkodowania, wysokość udziałów własnych i franszyzy oraz sposób wyceny szkody.

Czytaj dalej

Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia umowy ubezpieczenia?

Przed zakupem ubezpieczenia samochodu warto przygotować komplet niezbędnych dokumentów. Wśród nich należy wymienić: dowód rejestracyjny, prawo jazdy, obecną polisę oraz umowę sprzedaży samochodu. Bez tego typu dokumentów towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić sprzedaży polisy.

Czytaj dalej