UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Promocje
UNIQA TFI

Promocje i oferty specjalne dla klientów, którzy inwestują z UNIQA TFI

Emerytura i inwestycje

Czas czytania:

Prywatna emerytura jako zabezpieczenie na przyszłość - IKE i IKZE oraz oszczędzanie na emeryturę na własną rękę okiem eksperta

Sytuacja demograficzna w Polsce pogarsza się z roku na rok, co powoduje, że musimy się liczyć z coraz niższymi emeryturami. Skalę problemu pokazuje tzw. stopa zastąpienia, czyli stosunek przyszłej emerytury do ostatniego wynagrodzenia. Według OECD ma być ona w Polsce jedną z najniższych, jeśli chodzi o kraje rozwinięte. Z tego powodu warto już teraz zacząć odkładać środki na przyszłość, gromadzić oszczędności, które ułatwią poradzenie sobie w czasie jesieni życia. Pytanie jednak - jak do tego podejść, aby zgromadzić jak największy kapitał?

Do świnki-skarbonki wrzucane są drobne oszczędności na emeryturę

EMERYTURY W POLSCE CORAZ NIŻSZE

Wspomniana stopa zastąpienia nie napawa optymizmem. Otóż tylko w latach 2014-2020 spadła z 52,5 proc. do 42,4 proc. Natomiast w 2060 roku świadczenie z ZUS ma wynosić zaledwie 25 proc. ostatniego wynagrodzenia. Według wspomnianego OECD niższą stopę zastąpienia, biorąc pod uwagę wyłącznie kraje rozwinięte, będą mieć tylko Litwini i mieszkańcy Republiki Południowej Afryki. Według szacunków ktoś, kto obecnie zarabia ok. 3,5 tys. netto, za 20 lat otrzyma ok. 1300 zł emerytury. Biorąc pod uwagę tempo wzrostu cen, utrzymanie się za taką kwotę może się w przyszłości okazać niemal niemożliwe. Dlatego zdecydowanie warto odkładać na emeryturę pieniądze już teraz, bez względu na to, jak wiele czasu pozostało nam do osiągnięcia wieku emerytalnego. Im wcześniej zaczniesz, tym większą zgromadzisz sumę i łatwiej Ci będzie podołać kosztom życia w przyszłości.

JAK ODKŁADAĆ NA EMERYTURĘ? SPOSOBY OSZCZĘDZANIA NA EMERYTURĘ

Niska pensja powoduje, że możesz mieć trudność z gromadzeniem oszczędności. Postaraj się jednak odkładać choć niewielką część środków. Masz przeróżne możliwości, a w tym ryzykowne formy inwestycji, natomiast tych podejmij się tylko wówczas, gdy masz w nich duże doświadczenie. Sprawdź, jak możesz gromadzić środki na swoją przyszłą, prywatną emeryturę, która będzie uzupełnieniem dla świadczenia wypłacanego przez ZUS.

LOKATY I KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWE

Wysoka inflacja, z którą Polska zmagała się w 2022 i 2023 roku, doprowadziła do wielokrotnych podwyżek stóp procentowych, a to spowodowało, że banki zaczęły proponować wysokie oprocentowanie depozytów. Dochód z lokaty zawsze pomniejszany jest o tzw. podatek Belki, który wynosi 19 proc. We wrześniu i w październiku 2023 roku Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się jednak na dwukrotne obniżenie stóp procentowych, w wyniku czego główna stopa referencyjna NBP wyniosła już tylko 5,75 proc. To doprowadziło do obniżki stawek oprocentowania depozytów terminowych. Z danych zgromadzonych przez HREIT wynika, że średnie oprocentowanie najlepszych lokat wynosiło 5,78 proc. w skali roku.

W przypadku depozytów zamrażasz środki na określony okres. Weź pod uwagę również konta oszczędnościowe. Ich oprocentowanie może być trochę niższe, ale wówczas masz najczęściej możliwość wypłacania pieniędzy bez konsekwencji utraty wszystkich odsetek - i tak zostaną one naliczone za okres, w którym dana kwota znajdowała się na takim rachunku.

PRACOWNICZE PLANY EMERYTALNE

Możesz również korzystać z pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub pracowniczych planów kapitałowych (PPK). W obu przypadkach pracodawca ma pomagać pracownikom gromadzić środki na jesień życia. PPE jest dobrowolnie uruchamiane przez zatrudniających i to głównie oni odpowiadają za wpłaty na ten rachunek, stąd też istniejący od dawna program nie wzbudził większego zainteresowania. Natomiast PPK są obowiązkowe, przy czym wymóg ich prowadzenia wcielany był w życie stopniowo, zaczynając od dużych firm. Z powinności tej zwolnionych jest kilka grup podmiotów. W PPE wpłat dokonują w zasadzie tylko pracodawcy, gdyż dla zatrudnionych są one dobrowolne. Natomiast na konto PPK trafia 2 proc. wynagrodzenia, do tego 1,5 proc. pensji wpłaca pracodawca, a swoje dokłada również państwo - 240 zł na rok i 250 zł na start. Środki te są inwestowane i z założenia mają być przeznaczone na emeryturę.

Uwaga: pieniądze gromadzone w ramach tych programów są dziedziczone.

INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE - IKE DLA PRYWATNEJ EMERYTURY

IKE, czyli indywidualne konta emerytalne, to kolejna dobrowolna forma oszczędzania na przyszłe świadczenie. Środki można w ten sposób gromadzić, mając już 16 lat, natomiast wówczas dokonywanie wpłat jest możliwe tylko wtedy, gdy osiągane są zarobki z umowy o pracę. Na IKE można wpłacić rocznie maksymalnie 3-krotność prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Pieniądze są inwestowane, a uzyskany dochód zwolniony z podatku od zysków kapitałowych. Będzie tak, jeśli środki zostaną wypłacone gdy ukończysz 60 lub 55 lat przy wcześniejszym nabyciu uprawnień emerytalnych. Dodatkowo musisz spełnić warunek wpłat w poszczególnych latach kalendarzowych w zależności od roku urodzenia: wpłaty w 3, 4 lub 5 latach lub ponad połowa wartości wpłat na IKE zostanie dokonana co najmniej 3, 4, 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o uzyskanie środków.

INDYWIDUALNE KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO - IKZE

IKZE czyli indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego to kolejny sposób na gromadzenie środków. Na rachunek można przelać rocznie kwotę odpowiadającą 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej lub 1,8-krotności, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą. IKZE dla samozatrudnionych pozwala na odkładanie wyższych kwot rocznie.

Największą zaletą IKZE jest to, że coroczne wpłaty można odliczyć od dochodu, co oznacza, że dzięki temu obniżysz wysokość płaconego podatku dochodowego. Na pytanie o to, czy założyć IKZE - czy warto to zrobić, należy sobie odpowiedzieć samodzielnie. W tym przypadku wpłaty są podstawą korzystania z ulgi podatkowej związanej z indywidualnym kontem zabezpieczenia emerytalnego, co daje dodatkową korzyść posiadaczom.

W przypadku IKZE wypłata środków z takiego konta nie musi być opodatkowana podatkiem od zysków kapitałowych, o ile dokonasz jej po ukończeniu 65 roku życia i uzyskaniu 5-letniego okresu oszczędzania. Jednak zawsze pieniądze z IKZE są obłożone zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10 proc. wypłaty.

OSZCZĘDZANIE PIENIĘDZY NA EMERYTURĘ - WYBIERZ NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE - IKE I IKZE? A MOŻE FUNDUSZ EMERYTALNY I PPK?

Warto oszczędzać i co miesiąc odkładać daną kwotę. Na jakiej zasadzie? Dobrą opcją mogą być IKE i IKZE, PPK, a być może warto pomyśleć o funduszach inwestycyjnych np. w UNIQA TFIczy pracowniczych programach emerytalnych. Weź pod uwagę swoją wiedzę, posiadaną kwotę, ryzyko, jakie możesz podjąć i na tej podstawie zdecyduj, jak optymalnie zagospodarować środki.

IKE a może IKZE?
Sprawdź co bardziej Ci pasuje!
Załóż konto

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Indywidualne konto emerytalne — IKE obligacje skarbu państwa — czy takie inwestowanie w przyszłą emeryturę chroni od podatku i przynosi zyski?

IKE, czyli indywidualne konto emerytalne jest elementem III filaru emerytalnego, w ramach którego możesz gromadzić dobrowolnie środki na przyszłe świadczenie, korzystając ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych od dochodów wypracowanych na rachunku. Takie konta oferują różne instytucje m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w ramach których możesz inwestować swoje pieniądze w IKE obligacje. Pytanie tylko, czy warto na takie konto się zdecydować? Czy…

Czytaj dalej

Jak oszczędzać pieniądze? – 5 sposobów na oszczędzanie bez wyrzeczeń

Wiele osób do oszczędzania pieniędzy przygotowuje się tak, jakby miało wspiąć się na Mount Everest: będzie ciężko i musi boleć. Tymczasem oszczędzanie może być przyjemnością. Oto pięć prostych sposobów na gromadzenie kapitału bez bólu.

Czytaj dalej
Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę