UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Promocje
UNIQA TFI

Promocje i oferty specjalne dla klientów, którzy inwestują z UNIQA TFI

Promocja 200 za 200
Emerytura i inwestycje

Czas czytania:

Oszczędzanie na emeryturę - jak zabezpieczyć swoją przyszłość?

Sytuacja demograficzna w Polsce pogarsza się z roku na rok, co powoduje, że musimy się liczyć z coraz niższymi emeryturami. Skalę problemu pokazuje tzw. stopa zastąpienia, czyli stosunek przyszłej emerytury do ostatniego wynagrodzenia. Według OECD ma być ona w Polsce jedną z najniższych, jeśli chodzi o kraje rozwinięte. Z tego powodu warto już teraz zacząć odkła2dać środki na przyszłość, gromadzić oszczędności, które ułatwią poradzenie sobie w czasie jesieni życia. Pytanie jednak - jak do tego podejść, aby zgromadzić jak największy kapitał?

Do świnki-skarbonki wrzucane są drobne oszczędności na emeryturę

Emerytury w Polsce coraz niższe

Wspomniana stopa zastąpienia nie napaja optymizmem. Otóż tylko w latach 2014-2020 spadła z 52,5 proc. do 42,4 proc. Natomiast w 2060 roku świadczenie z ZUS ma wynosić zaledwie 25 proc. ostatniego wynagrodzenia. Według wspomnianego OECD niższą stopę zastąpienia, biorąc pod uwagę wyłącznie kraje rozwinięte, będą mieć tylko Litwini i mieszkańcy Republiki Południowej Afryki. Według szacunków ktoś, kto obecnie zarabia ok. 3,5 tys. netto, za 20 lat otrzyma ok. 1300 zł emerytury. Biorąc pod uwagę tempo wzrostu cen, utrzymanie się za taką kwotę może się w przyszłości okazać niemal niemożliwe. Dlatego zdecydowanie warto odkładać na emeryturę pieniądze już teraz, bez względu na to, jak wiele czasu pozostało nam do osiągnięcia wieku emerytalnego. Im wcześniej zaczniesz, tym większą zgromadzisz sumę i łatwiej Ci będzie podołać kosztom życia w przyszłości.

Jak odkładać na emeryturę? Sposoby oszczędzania na emeryturę

Niska pensja powoduje, że możesz mieć trudność z gromadzeniem oszczędności. Postaraj się jednak odkładać choć niewielką część środków. Masz przeróżne możliwości, a w tym ryzykowne formy inwestycji, natomiast tych podejmij się tylko wówczas, gdy masz w nich duże doświadczenie. Sprawdź, jak możesz gromadzić środki.

Lokaty i konta oszczędnościowe

Wysoka inflacja, z którą zmagamy się w Polsce w 2022 roku, doprowadziła do wielokrotnych podwyżek stóp procentowych, a to spowodowało, że banki zaczęły proponować wysokie oprocentowanie depozytów. Obecnie można przebierać w ofertach, które przynoszą 6-7 proc. dochodu w skali roku, przy czym jest on pomniejszany o tzw. podatek Belki, który wynosi 19 proc.. W przypadku lokat zamrażasz środki na określony okres. Weź pod uwagę również konta oszczędnościowe. Ich oprocentowanie może być trochę niższe, ale wówczas masz najczęściej możliwość wypłacania pieniędzy bez konsekwencji utraty wszystkich odsetek - i tak zostaną one naliczone za okres, w którym dana kwota znajdowała się na takim rachunku.

Pracownicze plany emerytalne

Możesz również korzystać z pracowniczych planów emerytalnych (PPE) lub pracowniczych planów kapitałowych (PPK). W obu przypadkach pracodawca ma pomagać pracownikom gromadzić środki na jesień życia. PPE jest dobrowolnie uruchamiane przez zatrudniających i to głównie oni odpowiadają za wpłaty na ten rachunek, stąd też istniejący od dawna program nie wzbudził większego zainteresowania. Natomiast PPK są obowiązkowe, przy czym wymóg ich prowadzenia wcielany był w życie stopniowo, zaczynając od dużych firm. Z powinności tej zwolnionych jest kilka grup podmiotów. W PPE wpłat dokonują w zasadzie tylko pracodawcy, gdyż dla zatrudnionych są one dobrowolne. Natomiast na konto PPK trafia 2 proc. wynagrodzenia, do tego 1,5 proc. pensji wpłaca pracodawca, a swoje dokłada również państwo - 240 zł na rok i 250 zł na start. Środki te są inwestowane i z założenia mają być przeznaczone na emeryturę.

Uwaga: pieniądze gromadzone w ramach tych programów są dziedziczone.

Indywidualne konta emerytalne

IKE, czyli indywidualne konta emerytalne to kolejna dobrowolna forma oszczędzania na przyszłe świadczenie. Środki można w ten sposób gromadzić, mając już 16 lat, natomiast wówczas dokonywanie wpłat jest możliwe tylko wtedy, gdy osiągane są zarobki z umowy o pracę. Na IKE można wpłacić rocznie maksymalnie 3-krotność prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Pieniądze są inwestowane, a uzyskany dochód jest zwolniony z podatku od zysków kapitałowych, o ile środki zostaną wypłacone  gdy ukończysz 60 lub 55 lat, przy wcześniejszym nabyciu uprawnień emerytalnych oraz spełnisz warunek wpłat w poszczególnych latach kalendarzowych w zależności od roku urodzenia: wpłaty w 3, 4 lub 5 latach bądź Ponad połowa wartości wpłat na IKE zostanie dokonana co najmniej  3, 4, 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o wypłatę.

Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego

IKZE czyli indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego to kolejny sposób na gromadzenie środków. Na rachunek można przelać rocznie kwotę odpowiadającą 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Największą zaletą IKZE jest to, że coroczne wpłaty można odliczyć od dochodu, co oznacza, że dzięki temu obniżysz wysokość zapłaconego podatku dochodowego.

Oszczędzanie pieniędzy na emeryturę - wybierz najlepsze rozwiązanie

Warto oszczędzać i co miesiąc odkładać daną kwotę. Na jakiej zasadzie? Dobrą opcją mogą być IKE i IKZE, PPK, a być może warto pomyśleć o funduszach inwestycyjnych np. w UNIQA TFI. Weź pod uwagę swoją wiedzę, posiadaną kwotę, ryzyko, jakie możesz podjąć i na tej podstawie zdecyduj, jak optymalnie zagospodarować środki.

IKE a może IKZE?
Sprawdź co bardziej Ci pasuje!
Załóż konto

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Prognozy wysokości przyszłych emerytur dla dzisiejszych 20-, 30-latków nie są pozytywne. Polakom grożą głodowe świadczenia, a niektórzy eksperci mówią, że system nie podoła wyzwaniu wypłacania środków w przyszłości. W takich warunkach jeszcze bardziej aktualna staje się tematyka samodzielnego oszczędzania na starość, w czym pomagają programy emerytalne uruchomione w Polsce w ramach tak zwanego III filaru. Zalicza się do nich IKE i IKZE. Czym one są i jakie korzyści można osiągnąć, odkładając…

Wiele osób do oszczędzania pieniędzy przygotowuje się tak, jakby miało wspiąć się na Mount Everest: będzie ciężko i musi boleć. Tymczasem oszczędzanie może być przyjemnością. Oto pięć prostych sposobów na gromadzenie kapitału bez bólu.

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę