UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Promocje
UNIQA TFI

Promocje i oferty specjalne dla klientów, którzy inwestują z UNIQA TFI

Promocja 200 za 200
Emerytura i inwestycje

Czas czytania:

Czym są ubezpieczenia emerytalne?

Człowiek najczęściej nie jest w stanie pracować przez całe życie. Po osiągnięciu pewnego wieku zaprzestaje kariery zawodowej, ale w dalszym ciągu potrzebuje środków do utrzymania się. Trudne jest zaoszczędzenie takiej kwoty, która wystarczy na starość - dzięki opłacaniu ubezpieczenia emerytalnego, po spełnieniu określonych kryteriów, można otrzymywać co miesiąc świadczenie w ustalonej wysokości. Co warto o tym wiedzieć? Na czym dokładnie polegają ubezpieczenia emerytalne?

Starszy mężczyzna siedzi zrelaksowany na ławce w parku, nie boi się o swoją przyszłość ponieważ obejmuje go ubezpieczenie emerytalne

Ubezpieczenia emerytalne - co to jest?

Ubezpieczenie emerytalne jest jednym z ubezpieczeń społecznych. Opłacając na nie składkę, zapewniasz sobie pewien dochód w przyszłości, o ile wywiążesz się ze stawianych wymogów. Tym sposobem po zaprzestaniu pracy zawodowej będzie Ci przysługiwać świadczenie, którego wysokość zależy przede wszystkim od kwoty uiszczanych przez całe życie składek. Do otrzymywania tych pieniędzy niezbędne jest osiągnięcie wieku emerytalnego, który od 1 października 2017 r. wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, poza pewnymi wyjątkami.

Ubezpieczenie emerytalne w wielu przypadkach musisz płacić obowiązkowo, natomiast są i takie sytuacje, kiedy dobrowolnie możesz się zdecydować na regulowanie składek do ZUS. Kiedy jest to konieczne, a w jakich przypadkach nieobligatoryjne?

Obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne

Konieczność opłacania ubezpieczenia emerytalnego występuje wówczas gdy:

 • jesteś osobą zatrudnioną, ale nie jako prokurator,
 • wykonujesz zadania na podstawie umowy zlecenia lub innej, która jest w stosunku do niej równoważna,
 • prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • uzyskujesz stypendium sportowe,
 • jesteś duchownym,
 • odbywasz służbę zastępczą,
 • przebywasz na urlopie wychowawczym,
 • otrzymujesz stypendium doktoranckie,
 • pracujesz odpłatnie, odbywając karę pozbawienia wolności lub przebywając w areszcie,
 • jesteś posłem, senatorem lub posłem do Parlamentu Europejskiego,
 • wykonujesz pracę nakładczą,
 • pełnisz czynną służbę wojskową jako żołnierz niezawodowy,
 • pobierasz stypendium jako słuchacz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,
 • jesteś członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej albo spółdzielni kółek rolniczych,
 • pracujesz na podstawie umowy uaktywniającej jako niania,
 • otrzymujesz wynagrodzenie jako członek rady nadzorczej,
 • sprawujesz opiekę nad dzieckiem,
 • musisz zaprzestać pracy ze względu na konieczność opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny lub osobą bliską,
 • pobierasz: świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, zasiłek macierzyński, świadczenie socjalne na czas urlopu, zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne, stypendium (w czasie studiów podyplomowych, stażu, przygotowania zawodowego osoby dorosłej, odbywania szkolenia), zasiłek socjalny (w czasie przekwalifikowania i szukania nowego zatrudnienia), wynagrodzenie ze świadczenia górniczego, ze stypendium na przekwalifikowanie, świadczenie szkoleniowe wypłacano po ustaniu zatrudnienia.

Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne

Składki możesz odprowadzać nawet wtedy, kiedy nie jest to obowiązkowe. Nie ma w tym zakresie większych ograniczeń. Środki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe możesz przelewać nie tylko wówczas, gdy mieszkasz w Polsce. Możesz to robić również wtedy, gdy żyjesz w innym kraju, ale już wcześniej byłeś objęty obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w Polsce. Istnieje jeszcze jeden wyjątek. Otóż możesz nie mieszkać w Polsce, ale mają w Twoim przypadku zastosowanie europejskie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Składka emerytalna - ile wynosi?

Kwota, która trafia do ZUS jest wyliczana jako procent podstawy wymiaru - dotyczy to nie tylko składki emerytalnej, ale również rentowej i chorobowej. Oto, ile one wynoszą:

 • emerytalna - 19,52 proc. podstawy wymiaru,
 • rentowa - 8 proc. podstawy wymiaru,
 • chorobowa - 2,45 proc. podstawy wymiaru.

Jest również składka na ubezpieczenie wypadkowe, ale ta jest zróżnicowana. Jej wysokość zależy m.in. od liczby zatrudnionych w firmie osób.

Emerytura z ZUS to nie wszystko

Opłacanie składek do ZUS to zbyt mało, jeśli zależy Ci na otrzymywaniu wysokiego świadczenia podczas jesieni życia. Z różnych analiz wynika, że za kilkadziesiąt lat emeryci będą otrzymywać miesięcznie około 25 proc. ostatniego wynagrodzenia. To oznacza, że uzyskiwane środki mogą nie być wystarczające do utrzymania się. Sytuacji nie zmieniły otwarte fundusze emerytalne (OFE). Jeśli jesteś w stanie wygospodarować pewne oszczędności, to warto je systematycznie odkładać na przyszłość, nawet jeśli jest to niewielka kwota miesięcznie. Weź pod uwagę III filar, czyli IKE, IKZE, PPE i PPK. Dzięki temu możesz gromadzić fundusze, korzystać z ulg, zwolnień podatkowych, a także ze wsparcia finansowego państwa. Dzięki tym pieniądzom jesteś w stanie zapewnić sobie lepszy byt na starość.

IKE a może IKZE?
Sprawdź co bardziej Ci pasuje!
Załóż konto

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

IKE, czyli indywidualne konto emerytalne [WW1] jest elementem III, dobrowolnego filaru systemu emerytalnego w Polsce. Pozwala ono na dodatkowe odkładanie pieniędzy na przyszłą emeryturę. Sprawdź, czy warto do niego przystąpić.

Prognozy wysokości przyszłych emerytur dla dzisiejszych 20-, 30-latków nie są pozytywne. Polakom grożą głodowe świadczenia, a niektórzy eksperci mówią, że system nie podoła wyzwaniu wypłacania środków w przyszłości. W takich warunkach jeszcze bardziej aktualna staje się tematyka samodzielnego oszczędzania na starość, w czym pomagają programy emerytalne uruchomione w Polsce w ramach tak zwanego III filaru. Zalicza się do nich IKE i IKZE. Czym one są i jakie korzyści można osiągnąć, odkładając…

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę