UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Promocje
UNIQA TFI

Promocje i oferty specjalne dla klientów, którzy inwestują z UNIQA TFI

Emerytura i inwestycje

Czas czytania:

Emerytury bez podatku w 2023 roku - którym seniorom należy się emerytura bez PIT z ZUS?

Po osiągnięciu pewnego wieku zaprzestajemy kariery zawodowej, ale w dalszym ciągu potrzebujemy środków do utrzymania się. Trudne jest zaoszczędzenie takiej kwoty, która wystarczy na starość. Dodatkowo świadczenia wypłacane przez ZUS są uszczuplane o podatek dochodowy od osób fizycznych. Od 2023 roku weszły w życie jednak nowe zasady dotyczące tzw. emerytur bez podatku. Kogo dotyczą?

Starszy mężczyzna siedzi zrelaksowany na ławce w parku, nie boi się o swoją przyszłość ponieważ obejmuje go ubezpieczenie emerytalne

UBEZPIECZENIA EMERYTALNE - PODSTAWA DLA EMERYTUR I RENT

Ubezpieczenie emerytalne jest jednym z ubezpieczeń społecznych. Opłacając na nie składkę, zapewniasz sobie pewien dochód w przyszłości, o ile wywiążesz się ze stawianych wymogów. Tym sposobem po zaprzestaniu pracy zawodowej będzie Ci przysługiwać świadczenie, którego wysokość zależy przede wszystkim od kwoty uiszczanych przez całe życie składek. Do otrzymywania tych pieniędzy niezbędne jest osiągnięcie wieku emerytalnego, który od 1 października 2017 r. wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, poza pewnymi wyjątkami.

Ubezpieczenie emerytalne w wielu przypadkach musisz płacić obowiązkowo, natomiast są i takie sytuacje, kiedy dobrowolnie możesz się zdecydować na regulowanie składek do ZUS. Kiedy jest to konieczne, a w jakich przypadkach nieobligatoryjne?

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE EMERYTALNE - KTO PŁACI SKŁADKI EMERYTALNE?

Konieczność opłacania ubezpieczenia emerytalnego występuje wówczas gdy:

 • jesteś osobą zatrudnioną,
 • wykonujesz zadania na podstawie umowy zlecenia lub innej, która jest w stosunku do niej równoważna,
 • prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • uzyskujesz stypendium sportowe,
 • jesteś duchownym,
 • odbywasz służbę zastępczą,
 • przebywasz na urlopie wychowawczym,
 • otrzymujesz stypendium doktoranckie,
 • pracujesz odpłatnie, odbywając karę pozbawienia wolności lub przebywając w areszcie,
 • jesteś posłem, senatorem lub posłem do Parlamentu Europejskiego,
 • wykonujesz pracę nakładczą,
 • pełnisz czynną służbę wojskową jako żołnierz niezawodowy,
 • pobierasz stypendium jako słuchacz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,
 • jesteś członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej albo spółdzielni kółek rolniczych,
 • pracujesz na podstawie umowy uaktywniającej jako niania,
 • otrzymujesz wynagrodzenie jako członek rady nadzorczej,
 • sprawujesz opiekę nad dzieckiem,
 • musisz zaprzestać pracy ze względu na konieczność opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny lub osobą bliską,
 • pobierasz: świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, zasiłek macierzyński, świadczenie socjalne na czas urlopu, zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne, stypendium (w czasie studiów podyplomowych, stażu, przygotowania zawodowego osoby dorosłej, odbywania szkolenia), zasiłek socjalny (w czasie przekwalifikowania i szukania nowego zatrudnienia), wynagrodzenie ze świadczenia górniczego, ze stypendium na przekwalifikowanie, świadczenie szkoleniowe wypłacano po ustaniu zatrudnienia.

SKŁADKA EMERYTALNA - ILE WYNOSI?

Kwota, która trafia do ZUS jest wyliczana jako procent podstawy wymiaru - dotyczy to nie tylko składki emerytalnej, ale również rentowej i chorobowej. Oto, ile one wynoszą:

 • emerytalna - 19,52 proc. podstawy wymiaru,
 • rentowa - 8 proc. podstawy wymiaru,
 • chorobowa - 2,45 proc. podstawy wymiaru.

Istnieje również składka na ubezpieczenie wypadkowe, ale ta jest zróżnicowana. Jej wysokość zależy m.in. od liczby zatrudnionych w firmie osób.

Z CZEGO WYNIKA WYSOKOŚĆ EMERYTURY?

Wysokość emerytury przyznawanej z publicznego systemu emerytalnego – łącznie z I i II filaru tego systemu, wynika przede wszystkim z tego, jak duży kapitał zgromadził emeryt na swoim koncie emerytalnym. Zależna jest ona także od oczekiwanej, dalszej długości życia, inaczej długości pobierania świadczenia.

Emerytura wypłacana jest wyłącznie tym osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i odprowadzały składki do ZUS. Dzięki uzyskaniu odpowiedniego stażu pracy – 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, można mieć gwarancję wypłaty co najmniej minimalnej emerytury. Emeryci otrzymują comiesięczne świadczenie pieniężne z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Niestety, w wielu przypadkach jest ono bardzo niskie. Kalkulatory emerytalne pokażą, ile realnie może wynosić.

Do tego świadczenie to jest uszczuplane przez zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, odprowadzane co miesiąc od kwoty emerytury do urzędu skarbowego. W 2023 roku jednak jest inaczej i nie od wszystkich świadczeń odlicza się podatek PIT.

O ile emerytury bez podatku zostały już wprowadzone w Polsce, nie są one zwolnione od innych obciążeń. Emeryci i renciści odprowadzają od nich składkę zdrowotną. Pobiera ją organ rentowy, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

EMERYTURY BEZ PODATKU - KIEDY OD EMERYTURY W 2023 R NIE PŁACI SIĘ ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY?

Z dniem 1 stycznia 2022 roku w ramach rządowego programu Polskiego Ładu weszły w życie przepisy wprowadzające „emerytury bez podatku dochodowego”. To emerytury pobierane przez emerytów i rencistów do kwoty 2500 zł miesięcznie. W przypadku takich świadczeń podatek PIT nie jest naliczany, co oznacza, że świadczeniobiorcy mają podwyższoną wysokość świadczenia. Nie muszą zapłacić podatku od każdego świadczenia.

Emeryci, którzy otrzymują emeryturę wyższą niż 2500 zł, muszą płacić podatek, ale nie od pełnej kwoty świadczenia, ale od przekraczającej próg 2,5 tys. zł. Oznacza to, że tylko od wyższych świadczeń zapłacą podatek i to nie w tak wysokiej wartości, jak wcześniej.

Kto pobiera świadczenie emerytalne bez podatku PIT? Dla kogo emerytury wolne od podatku od 1 stycznia 2022 r w związku z Polskim Ładem?

Oszacowano, że na wprowadzeniu świadczeń wolnych od podatku PIT skorzystało około 8 mln emerytów i rencistów. Jednocześnie niemal 95 proc. świadczeniobiorców osiągnęło korzyść na reformie, a 2/3 z nich podatku w ogóle nie płaci.

Również osoby, u których występuje zbieg świadczeń, czyli np. pobierają emeryturę i rentę z tytułu choroby zawodowej, mogą korzystać z ulgi. Oba świadczenia będą wolne od podatku, o ile nie przekroczą łącznie 2500 zł brutto. Powyżej tej kwoty nadwyżka będzie opodatkowana według pierwszej stawki skali podatkowej. Należnego podatku nie wylicza emeryt, ale ZUS. EMERYTURA Z ZUS TO NIE WSZYSTKO - SENIOR MOŻE DODATKOWO OSZCZĘDZAĆ NA EMERYTURĘ.

Opłacanie składek do ZUS to zbyt mało, jeśli zależy Ci na otrzymywaniu wysokiego świadczenia podczas jesieni życia. Z różnych analiz wynika, że za kilkadziesiąt lat emeryci będą otrzymywać miesięcznie około 25 proc. ostatniego wynagrodzenia. To oznacza, że uzyskiwane środki mogą nie być wystarczające do utrzymania się. Sytuacji nie zmieniły otwarte fundusze emerytalne (OFE). Jeśli jesteś w stanie wygospodarować pewne oszczędności, to warto je systematycznie odkładać na przyszłość, nawet jeśli jest to niewielka kwota miesięcznie.

Weź pod uwagę III filar, czyli IKE, IKZE, PPE i PPK. Dzięki temu możesz gromadzić fundusze, korzystać z ulg, zwolnień podatkowych, a także ze wsparcia finansowego państwa. Te pieniądze spowodują, że będziesz w stanie zapewnić sobie lepszy byt na starość. Indywidualne Fundusze Emerytalne, banki, czy biura maklerskie i zakłady ubezpieczeń prowadzą różnego rodzaju konta emerytalne. Jakie IKE wybrać dla siebie? Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób odkładane pieniądze mają być dalej inwestowane. Czy chcesz podjąć ryzyko i zwiększyć potencjał zysku, czy jednak satysfakcjonuje Cię mniejszy, ale gwarantowany wynik. 

IKE a może IKZE?
Sprawdź co bardziej Ci pasuje!
Załóż konto

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
Ręka mężczyzny wrzuca monety do słoika w ramach IKE

Indywidualne konto emerytalne - rachunek IKE – czy warto gromadzić oszczędności na IKE na przyszłą emeryturę?

IKE, czyli indywidualne konto emerytalne [WW1] jest elementem III, dobrowolnego filaru systemu emerytalnego w Polsce. Pozwala ono na dodatkowe odkładanie pieniędzy na przyszłą emeryturę. Sprawdź, czy warto do niego przystąpić.

Czytaj dalej

Indywidualne konto emerytalne — IKE obligacje skarbu państwa — czy takie inwestowanie w przyszłą emeryturę chroni od podatku i przynosi zyski?

IKE, czyli indywidualne konto emerytalne jest elementem III filaru emerytalnego, w ramach którego możesz gromadzić dobrowolnie środki na przyszłe świadczenie, korzystając ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych od dochodów wypracowanych na rachunku. Takie konta oferują różne instytucje m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w ramach których możesz inwestować swoje pieniądze w IKE obligacje. Pytanie tylko, czy warto na takie konto się zdecydować? Czy…

Czytaj dalej
Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę