UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Promocje
UNIQA TFI

Promocje i oferty specjalne dla klientów, którzy inwestują z UNIQA TFI

Promocja 200 za 200
Emerytura i inwestycje

Czas czytania:

Emerytura po śmierci - co się z nią dzieje?

Po uzyskaniu wieku emerytalnego i spełnieniu innych warunków wymaganych do otrzymywania świadczenia co miesiąc powinniśmy uzyskiwać daną kwotę pieniędzy, która uzależniona jest przede wszystkim od wysokości naszych składek, które trafiały na konto ZUS. Niestety, ale wielu Polaków nie dożywa momentu, w którym te pieniądze są im wypłacane. Co się wówczas dzieje? Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje pieniądze spadkobiorcom, a może żaden członek rodziny nie ma do nich prawa? Sprawdź, jakie konsekwencje finansowe niesie śmierć osoby, która osiągnęła wiek emerytalny.

Dorosła wnuczka obejmuje swoją babcię emerytkę i pozują razem do zdjęcia

Świadczenie emerytalne - jaki procent Polaków go nie dożywa?

Jednym z warunków uzyskiwania emerytury w Polsce jest osiągnięcie odpowiedniego wieku. Od 1 października 2017 r. wynosi on 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W przypadku osób, które pracują w ciężkich lub niebezpiecznych warunkach jest on niższy o 5 do 15 lat. Zatem, aby być uprawnionym do otrzymywania świadczenia, najpierw należy spełnić to kryterium. Jaki procent osób doczekuje wypłaty tych środków? Jak twierdzi Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, ponad 40 proc. mężczyzn w Polsce nie dożywa 65. roku życia, co oznacza, że najczęściej nie nabywają oni prawa do emerytury. Dzięki IKZE możesz mieć realny wpływa nad jakością i wysokością swojej emerytury! Poprzez regularne wpłaty, o których wysokości sam decydujesz odkładasz sobie dodatkowe fundusze na swoim koncie emerytalnym. 

Co natomiast dzieje się w przypadku śmierci emeryta? Czy dzieci zmarłego albo jego żona mają prawo do środków zgromadzonych przez niego na koncie ZUS? A może ktoś inny będzie mógł wypłacić te pieniądze

Emerytura po śmierci uprawnionego - komu przysługuje?

Jeśli emeryt lub rencista umrze, to automatycznie wstrzymane zostaje wypłacanie mu przyznanego świadczenia. Czy to zatem oznacza, że nikt nie może skorzystać ze zgromadzonych przez niego składek? Czy po jego śmierci pieniądze nie należą się członkom gospodarstwa domowego albo spadkobiercom? W Polsce śmierć uprawnionego nie oznacza, że zgromadzone przez niego pieniądze trafiają automatycznie do żony, dzieci czy osób wskazanych w testamencie. Natomiast bliscy mogą pobierać rentę rodzinną - w praktyce tak w Polsce określane jest świadczenie, o które mogą starać się żona czy dzieci. Nie jest natomiast tak, że takie środki przysługują w każdym przypadku. Aby ich otrzymywanie było możliwe, zmarła osoba musiała dostawać jedno z następujących świadczeń:

 • emerytura,
 • renta,
 • zasiłek przedemerytalny,
 • emerytura pomostowa,
 • nauczycielskie świadczenie przedemerytalne.

Żona, która ubiega się o środki po mężu, również musi spełniać określone wymagania. Wniosek do ZUS może zostać pozytywnie rozpatrzony, jeśli realizuje ona jeden z poniższych wymogów:

 • ma ukończone 50 lat lub osiągnęła ten wiek w ciągu 5 lat od śmierci małżonka,
 • ma udokumentowaną niezdolność do pracy bez względu na wiek,
 • wychowuje dziecko mające do 16 lat lub dziecko uczące się, mające do 18 lat.

Co istotne, prawo do tego świadczenia mają nie tylko osoby, które tworzyły ze zmarłym wspólne gospodarstwo domowe w czasie, kiedy doszło do śmierci, ale również byłe żony. Jednak po pierwsze muszą one wywiązywać się z jednego z powyższych kryteriów, a ponadto musiały mieć przyznane po rozwodzie alimenty.

Czasowo możliwe jest również uzyskanie świadczenia po zmarłym pomimo niespełniania żadnego z tych punktów. Przysługuje to osobie uprawionej, jeśli w momencie utraty współmałżonka nie miała ona żadnego stałego źródła dochodu.

Aby otrzymać emeryturę po zmarłej osobie, a dokładnie rentę rodzinną, należy złożyć wniosek do ZUS. Podstawowe dokumenty, które są wówczas potrzebne to akt małżeństwa, potwierdzenie daty urodzenia oraz daty śmierci współmałżonka, potwierdzenie daty urodzenia osoby ubiegającej się o świadczenie. Natomiast inne dokumenty są wymagane w zależności od tego, jaka jest podstawa do uzyskania świadczenia.

Ile wynosi renta rodzinna?

Wysokość świadczenia zależy od tego, ilu osobom zostanie ono przyznane. Przysługują następujące kwoty:

 • 85 proc. emerytury zmarłego, kiedy o rentę stara się jedna osoba,
 • 90 proc. emerytury zmarłego, kiedy o rentę starają się dwie osoby,
 • 95 proc. emerytury zmarłego, kiedy o rentę starają się trzy osoby.

Uzyskaną kwotę dzieli się na liczbę osób, którym należą się środki - każda otrzymuje taką samą kwotę. O pieniądze mogą się ubiegać dzieci, wnuki, rodzice i opiekunowie zmarłego i małżonka. Na tej samej zasadzie działa to w przypadku śmierci kobiety. Wówczas mąż również może dostać świadczenie.

Niezrealizowane świadczenie - co to jest i kto je uzyska?

Jeśli ktoś, kto był członkiem Twojej rodziny miał prawo do emerytury lub renty, ale nie pobierał świadczenia lub nie zostało ono wypłacone ze względu na śmierć tej osoby, to możesz otrzymać tzw. niezrealizowane świadczenie. Może ono przysługiwać również wówczas, gdy uprawiona osoba złożyła wniosek, ale jeszcze nie otrzymała decyzji. W pierwszej kolejności prawo do niego mają mąż, żona lub dzieci zmarłego, jeśli prowadziły z nim wspólne gospodarstwo domowe. Należy wtedy złożyć wniosek o niezrealizowane świadczenie do ZUS wraz z wymaganymi w danym przypadku dokumentami.

Ile wynosi niezrealizowane świadczenie? Tyle, ile uprawiony miał wypłacane miesięcznie. To kwota przysługująca za cały miesiąc, w którym zmarł.

IKE a może IKZE?
Sprawdź co bardziej Ci pasuje!
Załóż konto
Kacper Konowalczyk
Specjalista ds. Komunikacji Inwestycyjnej

Absolwent handlu międzynarodowego Uniwersytetu WSB Merito Poznań. Obecnie student na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Do zespołu UNIQA TFI dołączył w maju 2023, obejmując stanowisko specjalisty ds. komunikacji inwestycyjnej. Wcześniej zdobywał doświadczenie m.in. jako: doradca klienta w BNP PARIBAS Bank Polska S.A., praktykant w Narodowym Banku Polskim (NBP), a także prowadził własną działalność gospodarczą. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 3493). Profil Kacpra: https://www.linkedin.com/in/kacperkonowalczyk

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

W momencie kiedy podejmujesz decyzję o tym, że chcesz przejść na emeryturę, po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego powinieneś złożyć do ZUS odpowiedni wniosek. Następnie ZUS wyliczy, w jakiej wysokości świadczenie będzie Ci się należało. Zobacz, jak obliczyć emeryturę.

Prognozy wysokości przyszłych emerytur dla dzisiejszych 20-, 30-latków nie są pozytywne. Polakom grożą głodowe świadczenia, a niektórzy eksperci mówią, że system nie podoła wyzwaniu wypłacania środków w przyszłości. W takich warunkach jeszcze bardziej aktualna staje się tematyka samodzielnego oszczędzania na starość, w czym pomagają programy emerytalne uruchomione w Polsce w ramach tak zwanego III filaru. Zalicza się do nich IKE i IKZE. Czym one są i jakie korzyści można osiągnąć, odkładając…

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę