Zgłoś zmianę w składce ubezpieczeniowej

Zgłoś zmianę w składce w Twojej polisie indywidualnej (np. rezygnację z indeksacji, zmianę wysokości składki, zmianę częstotliwości wpłat, zawieszenie lub wznowienie polisy). Na zgłoszenie odpowiemy w ciągu 10 dni roboczych.