UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie turystyczne - Świat, Europa

Już od 4,20 /dzień!

Podróżuj bezpiecznie po świecie lub całej Europie. Niezależnie w jaki zakątek wyjeżdżasz, kup ubezpieczenie turystyczne w UNIQA.
Zniżka -15%
Potrzebujesz ubezpieczenia podróży?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Europejskie Ubezpieczenie Zdrowotne – czy to wystarczy?

Czy Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wystarczy w podróży po Europie? Niekoniecznie. EKUZ nie gwarantuje bowiem w pełni bezpłatnej podstawowej opieki w publicznych placówkach zdrowotnych, nie wspominając już o bardziej specjalistycznych świadczeniach czy transporcie medycznym do Polski. Dlatego, wyruszając w podróż po Europie, warto mieć także ubezpieczenie turystyczne.

CO TO JEST EKUZ?

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, nazywana również europejską kartą zdrowotną, obowiązuje w krajach należących do Unii Europejskiej oraz EFTA – Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (do którego należą Norwegia, Liechtenstein, Islandia oraz Szwajcaria). Dzięki niej poza Polską osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia - NFZ (lub nieubezpieczone kobiety w okresie ciąży oraz osoby poniżej 18. roku życia, które ubezpieczone nie są) mogą korzystać z publicznej służby zdrowia na zasadach takich jak obywatel danego państwa. 


Warto jednak wiedzieć, że nie w każdym kraju pomoc medyczna udzielana w ramach europejskiego ubezpieczenia zdrowotnego jest całkowicie bezpłatna. Takie europejskie ubezpieczenie zdrowotne jest dokumentem, który uprawnia do podstawowych świadczeń opieki zdrowotnej w danym kraju na takich samych zasadach, jak korzystają z nich jego obywatele. 

Wyrobienie karty EKUZ nie jest skomplikowanym procesem. O wydanie EKUZ wnioskuje się w oddziałach wojewódzkich lub w odpowiedniej delegaturze NFZ. Musisz złożyć wniosek na formularzu urzędowym osobiście, ale też możesz skorzystać w celu uzyskania ubezpieczenia NFZ za granicą z systemu ePUAP albo wysłać skan wniosku pocztą lub mailem. Uczniowie oraz studenci powinni pamiętać o dołączeniu do wniosku o EKUZ kopii legitymacji. Okres ważności karty to 6 miesięcy od daty wydania, z paroma wyjątkami.

EUROPEJSKIE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE A POLISA TURYSTYCZNA

Kartę EKUZ niewątpliwie warto wyrobić i zabrać ze sobą na wyjazd do krajów europejskich. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zapewni Ci finansowanie leczenia, które jest niezbędne w czasie Twojego pobytu. Lecz jest kilka okoliczności, w których karta nie działa.

W wielu kurortach turystycznych są tylko prywatne gabinety lekarskie, które nie honorują europejskiej karty zdrowia EKUZ. Wtedy europejskie ubezpieczenie zdrowotne na wyjazd za granicę nie będzie przydatne, bo obejmuje ono świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. 

Rzeczowe świadczenia zdrowotne, które są związane z leczeniem skutków wypadków podczas uprawiania sportów, np. takich, jak narciarstwo lub snowboard, mogą być obciążone wyższymi opłatami niż rzeczowe świadczenia zdrowotne z tym nie związane. 

Są kraje, gdzie EKUZ nie pokrywa w 100% wszystkich wydatków medycznych. Wynika to z faktu, że w większości państw członkowskich UE/EFTA obywatele partycypują w kosztach udzielenia świadczenia zdrowotnego. Na takich samych warunkach pomoc medyczna świadczona jest dla Polaków, którzy muszą skorzystać ze służby zdrowia danego państwa. Takie ubezpieczenie unijne pokryje więc tylko część kosztów ewentualnego leczenia. 

W wielu krajach akcja ratownicza (np. w górach czy na morzu) nie jest objęta refundacją i będziesz zmuszony sfinansować ją później z własnej kieszeni. Samo zaangażowanie helikoptera może kosztować 3–4 tys. euro za kilkanaście minut lotu. W Hiszpanii nawet za wezwanie karetki zapłacisz prawie 500 euro. 

Przytoczone powyżej sytuacje pokazują, że karta europejskiego ubezpieczenia zdrowotnego na wyjazd za granicę nie zapewni Ci pełnej refundacji kosztów. Dlatego też zarówno polski NFZ, jak i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, rekomendują zakup dodatkowegoubezpieczenia podróżnego na wyjazd.Niezależnie od tego warto złożyć wniosek o wydanie EKUZ, ponieważ uzyskanie takiej karty jest bezpłatne. 

CZYM RÓŻNI SIĘ ZAKRES USŁUG REFUNDOWANYCH Z EKUZ I POLISY TURYSTYCZNEJ

 

Polisa turystyczna

EKUZ

Gdzie obowiązuje?

Dowolny kraj/region na świecie
(z wyjątkiem miejsc, gdzie toczy się wojna)

Kraje UE i EFTA

Kto może skorzystać?

Obywatele RP, osoby na stałe zamieszkałe w Polsce

Osoby posiadające ubezpieczenie zdrowotne w NFZ oraz nieubezpieczone w NFZ kobiety w ciąży i osoby poniżej 18. roku życia, które posiadają obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP

Transport medyczny do Polski

Tak, jest finansowany do kwoty zawartej w warunkach umowy

Nie

Akcja ratunkowa

Tak, sfinansowana do kwoty zawartej w warunkach umowy

W zależności od kraju i przyczyn wypadku

Koszty leczenia

Tak, koszty leczenia pokryte do sumy ubezpieczenia określonej na polisie

Tak, ale na zasadach obowiązujących w danym kraju (czasem konieczność samodzielnego sfinansowania części kosztów  leczenia)

Pokrycie kosztów leczenia w prywatnej placówce

Tak

Nie

Pokrycie kosztów transportu zwłok do Polski

Tak

Nie

Leczenie zaostrzenia choroby przewlekłej

W ubezpieczeniu turystycznym w UNIQA ujęte są koszty leczenia zaostrzenia choroby przewlekłej, ale w wielu towarzystwach ubezpieczeń należy dokupić dodatkowo ryzyko zaostrzenia lub powikłań chorób przewlekłych

Tak

Dodatkowa ochrona

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego, pomoc Assistance, NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków)

Brak

 

Źródło:

1 www.ekuz.nfz.gov.pl i www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/informacje_dla_podrozujacych/ubezpieczenie/

 

Zniżka -15%
Potrzebujesz ubezpieczenia podróży?
Oblicz składkę

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Wiele osób podróżujących do Wielkiej Brytanii traktuje ją nadal jako część Unii Europejskiej, choć brexit, czyli wyjście tego kraju ze struktur unijnych, miał miejsce już w 2021 roku. Do końca 2020 roku trwał okres przejściowy. Od stycznia 2021 roku należy jednak posługiwać się aktualnie obowiązującymi, docelowymi przepisami. W związku z Porozumieniem z dnia 24 grudnia 2020 roku i decyzją o tymczasowym stosowaniu Umowy o handlu o współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii…

Polecany

Już od 4,20 zł /dzień!

Ubezpieczenie
podróży

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę