UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Czas czytania:

Ubezpieczenie domku letniskowego – cena, zakres

Poza ubezpieczeniem mieszkania lub domu bardzo często decydujemy się na rozszerzenie polisy o inne obiekty będące w naszym posiadaniu. Ochronie może podlegać również altana na działce czy domki wypoczynkowe, przy czym to właśnie te drugie bywają najbardziej narażone na szkody. Zobacz, na czym polega ubezpieczenie domku letniskowego, jakie elementy uwzględnia, a co wyklucza się przy odszkodowaniu z tytułu ubezpieczonego obiektu?

domek letniskowy

CZYM JEST DOMEK LETNISKOWY W DEFINICJI UBEZPIECZYCIELA?

Domek letniskowy nie ma odrębnej definicji w prawie budowlanym. Powszechnie przyjmuje się, że to obiekt przeznaczony do czasowego zamieszkania. Domki letniskowe są nieruchomościami, czyli, by mogły być za takowe uznane, powinny być na stałe przytwierdzone do gruntu, zwykle za pomocą fundamentów. Tymczasowa altana na terenie ogrodów działkowych niekoniecznie będzie spełniała takie założenia. 

Jako domek letniskowy można uznać zarówno nieruchomość wykonaną z cegły czy drewna, jak i obiekty mniej kosztowne, np. przyczepy kempingowe na stałe ulokowane na danej działce czy altany drewniane przystosowane do zamieszkania. Według prawa budowlanego obiekt o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 35 metrów kwadratowych nie wymaga wydania pozwolenia, a jedynie zgłoszenia faktu jego powstania. 

Muszą to być wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej rozumiane jako przeznaczone do okresowego wypoczynku. Mogą mieć więcej niż 35 m2 powierzchni, ale nie więcej niż 70 m2 przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m, by nie wymagać pozyskiwania pozwolenia, a jedynie wymagają one zgłoszeniu. Zgodnie z Prawem Budowlanym tak samo traktowane są wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne z obszarem oddziaływania mieszczącym się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Zgłoszenie wystarczy dla wolnostojących, maksymalnie dwukondygnacyjnych domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 wzniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe inwestora.

Warto jednak pamiętać, że definicja domku letniskowego różni się w zależności od ubezpieczyciela. Najczęściej jednak domek letniskowy, który możemy ubezpieczyć, powinien:

 • mieć jedną kondygnację (bez poddasza użytkowego);
 • być zamieszkiwany sezonowo, w odróżnieniu od mieszkania i domu;
 • służyć celom rekreacyjnym i wypoczynkowym;
 • być trwale związany z gruntem, czyli znajdować się w stałym miejscu, np. na działce, i posiadać fundamenty;
 • musi być stworzony zgodnie z prawem budowlanym. 

ZAKRES UBEZPIECZENIA DOMKU LETNISKOWEGO – CO OBEJMUJE UBEZPIECZENIE DOMKU LETNISKOWEGO? 

Standardowe ubezpieczenie domku letniskowego, podobnie jak ubezpieczenie mieszkania, obejmuje ochronę elementów stałych, czyli murów, fundamentów, ścian działowych i dachu. Ponadto ewentualne szkody, które zwykle są rekompensowane, mogą dotyczyć m.in.:

 • tynków i pokryć malarskich;
 • schodów, balustrad i podłóg;
 • izolacji zewnętrznej;
 • kolektorów cieplnych;
 • instalacji, np. grzewczej, internetowej, telefonicznej, gazowej, elektrycznej, przeciwpożarowej, alarmowej, klimatyzacyjnej;
 • elementów technicznych instalacji grzewczej, np. grzejników, pieców, kominków. 

W ramach rozszerzenia ubezpieczenia domku letniskowego możemy zabezpieczyć inne elementy miejsca wypoczynkowego oraz obiekty znajdujące się na działce, w tym ruchomości domowe. Mowa przede wszystkim o przedmiotach, takich jak:

 • przedmioty szklane i oszklenie okien;
 • altany i wiaty zlokalizowane na działce;
 • ogrodzenie i brama;
 • nawierzchnia dojazdowa;
 • szopa;
 • grille ogrodowe na stałe przytwierdzone do gruntu;
 • szambo i oczyszczalnia ścieków;
 • studnia;
 • oczko wodne;
 • baseny i fontanny przymocowane na stałe do gruntu.

Warto sprawdzić, co może właściwie wejść w zakres ochrony w ubezpieczeniu domu letniskowego. Wszystko to znaleźć powinno się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) polisy. 

OD JAKICH ZDARZEŃ MOŻEMY UBEZPIECZYĆ DOM LETNISKOWY? 

Domki letniskowe, w porównaniu do miejsca stałego zamieszkania, zwykle są o wiele bardziej narażone na szkody. Jako przeznaczone do sezonowego wypoczynku najczęściej wybieramy tereny zalesione, górskie lub działki nad wodą. Z tego też powodu nasze mienie jest narażone szczególnie na zdarzenia losowe - warto zdecydować się na ubezpieczenie domku letniskowego. Wówczas możemy liczyć na odszkodowanie pokrywające straty w całości lub częściowo, w zależności od wybranej polisy.

Ubezpieczenie domku letniskowego może obejmować takie zdarzenia jak np.:

 • pożar;
 • silny wiatr, huragan;
 • skutki burzy, uderzenie pioruna;
 • lawina;
 • grad, deszcz;
 • obsunięcia i trzęsienie ziemi;
 • eksplozja;
 • zalanie;
 • powódź;
 • kradzież. 

Podstawą do ubezpieczenia domku letniskowego jest spełnianie wymagań towarzystwa. Nie zawsze możliwe jest objęcie ubezpieczeniem domku, który np. nie ma fundamentów lub takiego, który jest ulokowany na palach. Wybierając polisę, warto więc dokładnie przyjrzeć się ogólnym warunkom umowy. 

KIEDY NIE DOSTANIEMY ODSZKODOWANIA ZA SZKODY W DOMKU LETNISKOWYM?

Wyłączenie odpowiedzialności to termin stosowany przez ubezpieczyciela, dotyczący przedmiotów oraz sytuacji, które uniemożliwiają uzyskanie odszkodowania. Podstawą są warunki dotyczące zabezpieczenia domku letniskowego. 

Decydując się na ubezpieczenie domku letniskowego, należy pamiętać, że to po naszej stronie leży odpowiedzialność za jego odpowiednie zabezpieczenie. Oznacza to, że ważnym aspektem roszczenia o odszkodowanie jest wykazanie, że prawidłowo dbaliśmy o nieruchomość, co dotyczy przede wszystkim zagadnień, takich jak:

 • zgodność z prawem budowlanym;
 • terminowe kontrole instalacji;
 • przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych; 
 • odpowiednie zabezpieczenie ruchomości;
 • dbanie o szczelność okien, drzwi, dachu.  

W praktyce odszkodowania nie dostaniemy, jeśli zaistnieją sytuacje, takie jak m.in.:

 • zalanie lub zawilgocenie domku letniskowego spowodowane złym stanem technicznym budynku;
 • napływ wód gruntowych;
 • skutki mrozu wynikające z niedostatecznego ogrzewania, co jest często spotykane w przypadku nieruchomości rzadko zamieszkiwanych;
 • niedostateczna konserwacja budynku;
 • eksplozje i zniszczenia będące następstwem działalności lokatorów.   

UBEZPIECZENIE DOMKU LETNISKOWEGO OD KRADZIEŻY – JAK ZABEZPIECZYĆ MIENIE? NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Warunki rozszerzonego ubezpieczenia domku letniskowego zwykle dotyczą także zabezpieczenia od kradzieży z włamaniem. Oznacza to, że podstawą do uzyskania odszkodowania jest spełnienie wymogów określonych przez ubezpieczyciela.  

Zwykle takie warunki dotyczą prawidłowego zabezpieczenia mienia, czyli zastosowania odpowiednich zamków. Odszkodowania nie uzyskamy za przedmioty utracone w wyniku włamania z kradzieżą, gdy zostały pozostawione bez zabezpieczenia, np. na tarasie lub balkonie.  

ILE KOSZTUJE UBEZPIECZENIE DOMKU LETNISKOWEGO – JAKA JEST CENA?

Cena za ubezpieczenie domku letniskowego jest uzależniona od wartości naszego mienia, a także wybranego zakresu ubezpieczenia. Jeśli decydujemy się na ubezpieczenie domku letniskowego tylko od zdarzeń losowych, wówczas składka zwykle nie jest wysoka. 

Z kolei ubezpieczenie domku letniskowego od kradzieży i włamania, a także aktów wandalizmu i dewastacji zwykle wiąże się z podniesieniem sporych kosztów. Warto więc dokładnie przejrzeć dostępne możliwości i przeanalizować, która opcja będzie najlepsza. 

OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO - JAK UBEZPIECZYĆ SWÓJ LETNISKOWY DOM I MIESZKANIE?

Jeśli masz już polisę mieszkaniową, pamiętaj, że ubezpieczenie nie zwalnia Cię z obowiązku troski o swój domek. Gdy zgłaszasz szkodę, ubezpieczyciel zazwyczaj prosi o przedstawienie dokumentów potwierdzających odpowiednie zabezpieczenie nieruchomości. Podczas analizy wniosku o odszkodowanie sprawdza on, czy nieruchomość spełniała wymogi prawa budowlanego oraz czy terminowo przeprowadzano w niej kontrole instalacji. W przypadku pożaru ubezpieczyciel z pewnością zweryfikuje, czy nie wynikał on z nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a jeśli odszkodowanie dotyczy kradzieży lub włamania, czy ich przyczyną nie było nieodpowiednie zabezpieczenie domku podczas nieobecności właściciela.

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie obowiązki musisz spełnić, by uzyskać odszkodowanie, przeczytaj OWU. Często znajdują się w nich szczegółowe informacje, np. na temat zamków, jakie powinny zostać zamontowane w drzwiach, a także zabezpieczeń, które należy zastosować w oknach obiektu. 

Domek letniskowy, podobnie jak każdą inną nieruchomość, warto ubezpieczyć. Dobrze dobrana polisa pozwoli Ci pokryć szkody wynikające z włamania czy kradzieży, a także te będące skutkiem zdarzeń nadzwyczajnych, takich jak pożar czy zalanie. Oferta ubezpieczycieli jest bardzo różnorodna i pozwala nie tylko na zabezpieczenie domku letniskowego, ale także ubezpieczenie altany na działce czy ogródka działkowego. Sprawdź, jakie są koszty ubezpieczenia domu letniskowego i co właściwie takie ubezpieczenie obejmuje np. w towarzystwie UNIQA. 

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia domu lub mieszkania?
Oblicz składkę
Tomasz Kozina - autor artykułu to Specjalista ds. e-commerce w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.
Tomasz Kozina
Specjalista ds. e-commerce w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Tomasz Kozina – Specjalista ds. e-commerce w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A. Ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 12 lat pracuje w e-commerce, a od 3 w obszarze ubezpieczeń. Swoją karierę rozwijał w sklepach internetowych z branż fashion i automotive odpowiadając za sprzedaż, zarządzając katalogiem produktów oraz tworząc specjalistyczne treści. Obecnie w dziale Digital zajmuje się stroną uniqa.pl oraz odpowiada za sprzedaż produktów ubezpieczenia mieszkania.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
garaż przy domu

Ubezpieczenie garażu – przed czym chroni i ile kosztuje ubezpieczenie garażu?

Pomieszczenie przynależne przypisane jest do nieruchomości (mieszkania lub domu jednorodzinnego) jako jej część składowa. Zwykle służy do przechowywania mienia ruchomego, np. rowerów, sprzętu ogrodniczego czy narzędzi. Ponieważ w pomieszczeniach przynależnych spędzamy mniej czasu niż w innych, stanowią one łatwiejszy cel dla złodzieja, są również bardziej narażone na pożar czy zalanie. Dlatego istotne jest wykupienie odpowiednich rozszerzeń do polisy mieszkaniowej, które obejmują je ochroną.

Czytaj dalej

Ruchomości domowe – co wchodzi w ich skład?

Polisy mogą obejmować tylko elementy stałe mieszkania, ale także wybrane ruchomości domowe znajdujące się w danej nieruchomości objętej ubezpieczeniem. Pakiet z większymi możliwościami wiąże się także z wyższą ceną, jednak ubezpieczenie ruchomości domowych jest trafnym wyborem. Zobacz, czym są takie przedmioty i na czym polega ubezpieczenie mienia ruchomego.

Czytaj dalej

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk — co obejmuje?

Ubezpieczenie mienia to dodatkowe zabezpieczenie dla osoby prywatnej lub firmy. Polisa może dotyczyć domu, mieszkania lub lokalu użytkowego, a także innych dóbr materialnych wchodzących w skład nieruchomości. Zakres zależy natomiast od umowy. Zobacz, od jakich zdarzeń możesz ubezpieczyć swój majątek!

Czytaj dalej
ochrona domu

Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania czy ubezpieczenie domu – przybliżamy koszty polisy. Co wpływa na cenę ubezpieczenia?

Koszt ubezpieczenia mieszkania zależy od wielu różnych czynników, dlatego składki wahają się od 60 zł do ponad 1000 zł rocznie. Zatem na pytanie „ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania?”, nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Należy wziąć pod uwagę takie okoliczności, jak wartość nieruchomości, zakres ochrony czy lokalizacja. W poniższym artykule przybliżamy koszty ubezpieczenia mieszkania.

Czytaj dalej
PRODUKT ROKU
15% zniżki

Już od 74 zł /rok!

Ubezpieczenie
mieszkania

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę