UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Czas czytania:

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mieszkania lub domu — kiedy możesz nie otrzymać wypłaty pomimo zgłoszenia szkody?

Opłacanie składek ubezpieczeniowych w teorii powinno nam zapewnić wypłatę odszkodowania w razie szkody. W praktyce jednak ani decyzja, ani jego wysokość nie zawsze bywają oczywiste i dodatkowo podlegają wielu obostrzeniom. Na jakich podstawach przyznawane jest odszkodowanie i kiedy możemy go nie otrzymać?

mężczyzna czyta pismo

Kiedy możesz nie uzyskać odszkodowania z ubezpieczenia?

Jeśli dojdzie do wystąpienia szkody, w pierwszej kolejności trzeba określić, czy w ogóle dane zdarzenie mieści się w zakresie wykupionego przez nas ubezpieczenia. To uściślenie jest ważne zwłaszcza w sytuacjach bardziej skomplikowanych, gdy nakłada się na siebie kilka zdarzeń odszkodowawczych, np. trąba powietrzna, zalanie i pożar, a np. nie jesteśmy ubezpieczeni na okoliczność ich wszystkich.

W tym wypadku podstawą do wypłaty odszkodowania jest ubezpieczenie od zdarzenia pierwotnego. Przykładowo, trąba powietrzna zerwała dach, co doprowadziło do zalania domu przez deszcz, który z kolei spowodował zwarcie w instalacji i pożar. Jeżeli zdarzy się tak, że z jakiegoś powodu nie ubezpieczymy się od następstw przejścia trąby, a więc zdarzenia pierwotnego, możemy nie otrzymać odszkodowania za inne zniszczenia nawet, jeśli byliśmy od nich ubezpieczeni.

Następnie trzeba ustalić wysokość strat. W przypadku kradzieży podstawą będzie lista utraconych przedmiotów wraz z potwierdzeniem ich zakupu. Gdy szkodzie ulegnie nieruchomość, w grę wchodzi przede wszystkim zakres strat i wycena remontu. W kosztorysie wysokość odszkodowania jest określana na podstawie wyceny materiałów i usług budowlanych, które powinno się porównać ze stawkami rynkowymi, żeby przyznana kwota była w stanie pokryć straty.

Kiedy należy się wypłata odszkodowania z ubezpieczenia mienia?

Wysokość odszkodowania zależy również od tego, czy ubezpieczamy się na wartość rzeczywistą czy odtworzeniową. W pierwszym wypadku odszkodowanie będzie pomniejszone o stopień zużycia mienia przed szkodą. Wartość odtworzeniowa dotyczy doprowadzenia go do stanu, w którym znajdowało się przed zniszczeniem lub utratą.

W tej sytuacji możemy liczyć na to, że w razie ubezpieczenia mienia na wartość rzeczywistą (gdy składka zazwyczaj jest niższa), otrzymamy odszkodowanie wyliczone według tej wartości. Nawet jeśli określona przez nas wysokość sumy ubezpieczenia będzie ustalona zgodnie z wartością odtworzeniową, to i tak odszkodowanie będzie wypłacone według wartości rzeczywistej. To bardzo ważne rozróżnienie znajduje się w ogólnych warunkach umowy.

Po uzyskaniu wszystkich dokumentów ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia szkody, jeżeli nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające taką decyzję. Jeśli otrzymamy odmowę wypłaty odszkodowania lub nie odpowiada nam jego wysokość, to możemy się odwołać od decyzji ubezpieczyciela. Gdy to nie poskutkuje, kolejnym krokiem jest skarga do Rzecznika Finansowego i Rzecznika Konsumentów. Ostateczną instancją w sprawach ubezpieczeń jest sąd.

KIEDY NIE DOSTANIEMY ODSZKODOWANIA?

Przyczyny odmowy wypłaty odszkodowania bywają różne, jednak istnieje przynajmniej kilka okoliczności (w ogólnych warunkach ubezpieczenia widniejących jako wyłączenia), które w każdym wypadku równają się odmowie. W zależności od tego, czy będzie to ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie OC pojazdu, czy inne umowy ubezpieczenia, towarzystwo może określić inne wyłączenia z odpowiedzialności odszkodowawczej i odmówić wypłaty świadczenia.

BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA - KIEDY MOŻESZ NIE DOSTAĆ ŚWIADCZENIA?

Taka sytuacja zwykle ma miejsce, gdy szkoda lub okoliczności, w których powstała, nie mieszczą się w zakresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub gdy zostały one wskazane w wyłączeniach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Sytuacja taka ma też miejsce, gdy szkoda zaistniała poza okresem ubezpieczenia czy nie mieści się w zakresie ochrony.

JEŚLI SZKODA WYSTĄPIŁA W OKRESIE KARENCJI

Jeżeli do zdarzenia odszkodowawczego dojdzie przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej, również możemy nie otrzymać odszkodowania. Karencja zazwyczaj dotyczy konkretnych ryzyk, jak np.: powódź, i jest wyraźnie wskazana w OWU. Najczęściej taka karencja trwa przez ok. miesiąc od zawarcia umowy, choć są i takie polisy, jak ubezpieczenie na życie, gdy karencja jest dłuższa.

JEŚLI DO SZKODY PRZYCZYNIŁA SIĘ OSOBA BĘDĄCA POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH

W tym wypadku zasady są tożsame z tymi dotyczącymi ubezpieczeń komunikacyjnych. Jeżeli w powstaniu szkody brała udział osoba znajdująca się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, możemy nie otrzymać wypłaty odszkodowania, gdy stan ten miał wpływ na zaistnienie szkody.

JEŚLI NIERUCHOMOŚĆ BYŁA W ZŁYM STANIE W CHWILI WYSTĄPIENIA SZKODY

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania również wtedy, gdy do zniszczeń doszło w mieszkaniu lub domu, który od dłuższego czasu nie był użytkowany, zamieszkiwany lub remontowany. Wówczas istnieje większe prawdopodobieństwo zaistnienia szkody, co ubezpieczyciel może zinterpretować na naszą niekorzyść na podstawie odpowiednich zapisów w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia domu lub mieszkania?
Oblicz składkę
Tomasz Kozina - autor artykułu to Specjalista ds. e-commerce w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.
Tomasz Kozina
Specjalista ds. e-commerce w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Tomasz Kozina – Specjalista ds. e-commerce w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A. Ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 12 lat pracuje w e-commerce, a od 3 w obszarze ubezpieczeń. Swoją karierę rozwijał w sklepach internetowych z branż fashion i automotive odpowiadając za sprzedaż, zarządzając katalogiem produktów oraz tworząc specjalistyczne treści. Obecnie w dziale Digital zajmuje się stroną uniqa.pl oraz odpowiada za sprzedaż produktów ubezpieczenia mieszkania.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Jak zabezpieczyć przed włamaniem mieszkanie na parterze w bloku?

Z policyjnych statystyk wynika, że w pierwszej połowie 2023 roku odnotowano w całym kraju niemal 40 tys. przypadków kradzieży z włamaniem. Co więcej, w co drugim województwie w Polsce takich zdarzeń jest coraz więcej. Jak mieszkanie, by nie było łatwym łupem dla złodziei? Podpowiadamy jak zabezpieczyć mieszkanie przed włamaniem, zwłaszcza wtedy, gdy jest to lokal na parterze.

Dom stanowi zwykle dobytek życia. Często posiadanie własnego M jest wynikiem wielu wyrzeczeń, kredytu i ciężkiej pracy.…

Czytaj dalej

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia domu lub mieszkania – jak zrezygnować z polisy zawartej z ubezpieczycielem?

Ubezpieczenie nieruchomości zawiera się na czas określony – zwykle na rok, po tym czasie, jeśli polisy nie opłacimy – po prostu wygasa. Jednak zdarzają się sytuacje, kiedy chcemy z niej zrezygnować w trakcie trwania jej ochrony. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia domu lub mieszkania może być złożone, lecz tylko w określonych sytuacjach przewidzianych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Czytaj dalej

Ubezpieczenie telefonu komórkowego — kiedy należy się odszkodowanie za uszkodzenie lub kradzież smartfona?

Zakup smartfona to wydatek kilkuset lub kilku tysięcy złotychp, a czasami nawet jeszcze większej kwoty. Jednocześnie są to urządzenia, które bardzo łatwo można uszkodzić – wystarczy, że sprzęt spadnie z dużej wysokości. Warto brać pod uwagę ryzyka związane z możliwością usterki telefonu i posiadać ubezpieczenie smartfona. Co ono obejmuje? Czy warto się na nie zdecydować? Czy kradzież również będzie wchodziła w zakres polisy ubezpieczenia telefonu komórkowego?

Czytaj dalej
PRODUKT ROKU
15% zniżki

Już od 74 zł /rok!

Ubezpieczenie
mieszkania

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę