Zmiany na polisie – jak ich dokonać?

Dowiedz się, jak dokonać zmian w polisie. Sprawdź, jak ustalić wartość samochodu, kogo można określić mianem „młodego kierowcy”, jak dodać do polisy drugiego kierowcę? W tej sekcji znajdziesz wiele przydatnych informacji, dotyczących zmian w polisie.

mężczyzna korzystający z laptopa

1. Jak zmienić dane na Polisie?

Wielu zmian dotyczących Twojej umowy ubezpieczenia możesz dokonać samodzielnie w Twoim Koncie.

2. Jaka jest wartość mojego samochodu?

Wartość Twojego pojazdu jest zmienna w czasie trwania umowy ubezpieczenia, dlatego nie podajemy jej na Polisie.

Określamy szacunkową wartość Twojego pojazdu, gdy jest wymagana do ustanowienia cesji praw z Polisy oraz w trakcie likwidacji szkody.

W przypadku likwidacji szkody, wartość Twojego auta jest określana na dzień powstania szkody. Wyjątkiem są samochody fabrycznie nowe, gdzie wartość, która widnieje na fakturze VAT jest dla nas obowiązująca przez okres 12 miesięcy, od dnia wystawienia faktury przez salon.

3. Jak zostały ustalone model i wersja mojego pojazdu?

Takie dane, jak m.in. model pojazdu, jego wersja i szacunkowa wartość określamy w oparciu o systemy służące do wyceny wartości pojazdów, kalkulacji kosztów naprawy lub wyceny wartości pojazdów w stanie uszkodzonym (EUROTAXGLASS'S i AUDATEX, INFO-EKSPERT, DAT).

4. Jak poprawić błędy w Polisie (w imieniu, nazwisku lub nr PESEL)?

Jeśli zmieniły się Twoje dane personalne (imię, nazwisko) lub zauważyłeś błąd w dokumentach, prześlij do nas kopię swojego dowodu tożsamości, za pomocą Twojego Konta (zakładka "Kontakt").

Po naszej weryfikacji otrzymasz aneks do Polisy potwierdzający zmiany.

5. Jak zmienić adres korespondencyjny lub adres zameldowania w Polisie?

Adres korespondencyjny możesz zmienić samodzielnie w Twoim koncie w zakładce „Profil”. Zmianę adresu zameldowania, adresu e-mail lub numeru telefonu możesz zgłosić przez formularz kontaktowy.

6. Jakie zniżki zostały wykorzystane do kalkulacji mojej składki?

Wysokość zastosowanych do kalkulacji składki zniżek jest widoczna na Polisie.
Jeśli pojazd jest własnością dwóch lub więcej osób, do oceny ryzyka ubezpieczeniowego i kalkulacji składki przyjmujemy historię ubezpieczenia jednej z nich.

7. Jak mogę dodać do Polisy drugiego (np. młodego) kierowcę?

W celu dodania do Polisy drugiego kierowcy, wyślij nam wiadomość, zawierającą informacje na temat płci, daty urodzenia oraz daty wydania prawa jazdy tej osoby.
Po otrzymaniu wiadomości oddzwonimy do Ciebie, aby potwierdzić uwzględnienie drugiego kierowcy w Polisie.

8. Kto jest "młodym kierowcą"?

"Młody kierowca" to osoba, która ma mniej niż 26 lat lub posiada prawo jazdy krócej niż 3 lata.

Młodego kierowcę należy zgłosić przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, dzięki temu będzie on nabywał zniżki z tytułu bezszkodowej jazdy, honorowane w UNIQA.

W przypadku spowodowania szkody przez młodego kierowcę (o ile nie umówiono się inaczej podczas składania wniosku o zawarcie umowy ubezpiecznenia), wypłata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia Auto casco zostanie pomniejszona o 20%.

9. Jak zmienić numer rejestracyjny, VIN lub inne dane pojazdu w Polisie?

Numer rejestracyjny możesz zmienić samodzielnie w Twoim Koncie, w ciągu 6 miesięcy od daty zawarcia Twojej umowy ubezpieczenia. W tym celu w zakładce "Polisy i Propozycje" wybierz numer Twojej Polisy, a następnie sekcję "Dane pojazdu".

W przypadku zmiany pozostałych danych pojazdu na Polisie, prześlij do nas kopię dowodu rejestracyjnego poprzez Twoje Konto (zakładka "Kontakt").

Po zweryfikowaniu przez nas dokumentu otrzymasz aneks do Polisy zawierający poprawione dane.

Zmiana niektórych danych pojazdu może mieć wpływ na wysokość składki. Jeśli będzie to dotyczyć Twojej sytacji, skontaktujemy się z Tobą.

10. Jak zgłosić montaż instalacji LPG w samochodzie?

Jeśli masz zamontowaną instalację LPG w pojeździe, pamiętaj, aby wybrać odpowiednią pozycję w polu Rodzaj paliwa.

Jeśli zamontowałeś instalację LPG w pojeździe - wyślij nam wiadomość. Nasz Doradca oddzwoni z ofertą dla Ciebie.

11. W jaki sposób zawiadomić nas o ustanowieniu cesji praw z Polisy?

Jeśli chcesz zawiadomić o ustanowieniu cesji praw z Polisy lub zmienić dane cesjonariusza na swojej Polisie, wyślij nam wiadomość.

Prosimy o wpisanie w treści wiadomości nazwy, adresu, oraz numeru REGON cesjonariusza. Po weryfikacji zgłoszenia, otrzymasz aneks do Polisy potwierdzający zgłoszone zmiany.

12. W jaki sposób zawiadomić nas o wygaśnięciu cesji praw z Polisy?

W celu zawiadomienia UNIQA o wygaśnięciu praw z Polisy i konieczności dokonania z tego powodu zmian w umowie ubezpieczenia , prześlij do nas wiadomość poprzez Twoje Konto (zakładka "Kontakt").

Do wiadomości załącz kopię dokumentu potwierdzającego spłatę kredytu lub zniesienie cesji. Po weryfikacji zgłoszenia, otrzymasz aneks do Polisy potwierdzający zgłoszone zmiany.

13. Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartej przeze mnie umowy ubezpieczenia?

Informacje o zakresie ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartej umowy ubezpieczenia znajdziesz na swojej Polisie. Dokument ten został wysłany do Ciebie po zawarciu umowy ubezpieczenia, jest również zawsze dostępny w Twoim Koncie, w sekcji "Dokumenty".

Opis każdego z oferowanych przez nas ubezpieczeń znajdziesz na naszej stronie internetowej oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń Komunikacyjnych.

Jeśli jesteś zainteresowany rozszerzeniem zakresu swojej ochrony ubezpieczeniowej, wyślij nam wiadomość. Skontaktuje się z Tobą nasz Doradca, który przedstawi ofertę indywidualnie dopasowaną do Twoich potrzeb.

14. Jak rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach
zawartej umowy ubezpieczenia?

Jeśli jesteś zainteresowany rozszerzeniem zakresu swojej ochrony ubezpieczeniowej, wyślij nam wiadomość. Skontaktuje się z Tobą nasz Doradca, który przedstawi ofertę indywidualnie dopasowaną do Twoich potrzeb.

15. W jakim terminie i w jaki sposób mogę odstąpić od umowy ubezpieczenia dobrowolnego?

Od umowy ubezpieczenia dobrowolnego możesz odstąpić w ciągu 30 dni od daty jej zawarcia.

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków możesz wypowiedzieć w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.

16. Jak zgłosić zezłomowanie samochodu?

Jeśli zezłomowałeś (oddałeś do demontażu) samochód z ubezpieczeniem UNIQA, wyślij do nas kopię zaświadczenia o demontażu pojazdu przez Twoje Konto (zakładka "Kontakt").

Umowa ubezpieczenia zostanie rozwiązana z datą wskazaną w przesłanym przez Ciebie dokumencie.

Po dostarczeniu zaświadczenia o demontażu pojazdu otrzymasz zwrot opłaconej składki, za każdy dzień niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. W tym celu poprzez Twoje Konto prześlij numer rachunku bankowego, na który otrzymasz zwrot nadpłaty.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Te porady mogą Cię zainteresować

Ubezpieczenie assistance – jakie usługi może objąć?

Ubezpieczenie assistance jest formą zabezpieczenia w przypadku awarii samochodu. Obejmuje ono również awarie, które nastąpiły na skutek wypadku drogowego. Spośród dostępnych w towarzystwach ubezpieczeniowych opcji można wybrać polisę assistance w wariancie mini lub maxi

Czytaj dalej

Ubezpieczenia OC, AC, NNW i assistance – jak wygląda pełna ochrona auta?

Pełen pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych składa się z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej właściciela pojazdu (OC), Autocasco (AC), z ubezpieczenia następstw od nieszczęśliwych wypadków oraz assistance. Podstawę stanowi pakiet OC i AC. Do tego można również dokupić ubezpieczenie opon.

Czytaj dalej