Dowód rejestracyjny zatrzymany drogą elektroniczną – jak go odzyskać?

Zgodnie z prawem po drogach mogą poruszać się tylko pojazdy, które mają ważny dowód rejestracyjny. Jeśli zostanie on zatrzymany przez odpowiednie organy, np. przez policję, wówczas samochód nie powinien uczestniczyć w ruchu drogowym. Gdzie odebrać dowód rejestracyjny zabrany przez policję? Czym grozi brak dokumentów podczas kontroli?

zepsute auto

Dowód rejestracyjny podstawowym dokumentem pojazdu

O ile prawo jazdy uprawnia kierowcę do jazdy samochodem, o tyle najistotniejszym dokumentem samochodu jest dowód rejestracyjny. Potwierdza on fakt dopuszczenia pojazdu do ruchu, zawiera dane techniczne auta oraz dane personalne jego posiadacza.

Jeszcze do niedawna za jazdę samochodem bez dowodu rejestracyjnego podczas kontroli drogowej policja mogła nałożyć na kierowcę mandat. Od 1 października 2018 roku kierowcy nie muszą mieć już przy sobie tego dokumentu, podobnie nie jest obowiązkowe posiadanie przy sobie potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC. Brak dowodu rejestracyjnego podczas kontroli nie jest powodem do nałożenia mandatu. Nie oznacza to jednak, że przy takiej kontroli drogowej dokument ten nie może zostać zabrany. W razie uzasadnionych przesłanek możliwe jest wirtualne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez policję. Oznacza to jednocześnie zakaz dalszej jazdy takim samochodem.

Zabranie dowodu rejestracyjnego – kiedyś i dziś

Niegdyś kierowca mógł stracić dowód rejestracyjny podczas kontroli drogowej. Jeśli policja zabrała dowód rejestracyjny np. po wypadku, można go było odebrać w urzędzie. Możliwe było też fizyczne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego przez diagnostę, jeśli stan pojazdu był zły albo odebranie dowodu przez drogówkę ze względu na nieważne badanie techniczne. Teraz jednak procedury te są inne.

Może się zdarzyć, że dowód rejestracyjny zabrany przez policję nie znajdzie się fizycznie w rękach funkcjonariusza. Obecnie dzięki nowej funkcjonalności systemu CEPiK (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców) policja informuje urząd o zabraniu dowodu rejestracyjnego wprost z kontroli drogowej w trybie online. Od chwili wprowadzenia w życie takiej zmiany, funkcjonariusze często korzystają z wirtualnego zatrzymania tego dokumentu.

Wirtualnie zatrzymany dowód rejestracyjny – czy można jeździć dalej?

Pomimo tego, że policja może wirtualnie zabrać dowód rejestracyjny i w związku z tym kierowca może nadal mieć w ręce swój papierowy dokument, nie powinien on poruszać się pojazdem. Po zatrzymaniu tego dokumentu organ kontroli ruchu drogowego wydaje pokwitowanie, które może uprawniać do użytkowania pojazdu tylko przez oznaczony czas, nieprzekraczający 7 dni. Pozwala to kierowcy np. wrócić do domu czy pojechać samochodem do warsztatu, celem jego naprawy. Kategorycznie nie można jeździć pojazdem po upływie wskazanego na pokwitowaniu czasu, aż do usunięcia przyczyny zatrzymania dokumentu i elektronicznego zwrotu dowodu rejestracyjnego przez dany organ.

Gdzie odebrać dowód rejestracyjny zatrzymany przez policję?

Odbiór dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję nie wymaga wizyty właściciela pojazdu w urzędzie. Zwrot dokumentu zabranego elektronicznie odbywa się online, poprzez odnotowanie odpowiedniej informacji w CEPiK. Taki elektroniczny odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego nastąpi dopiero po ustaniu przesłanek, które spowodowały odebranie dokumentu. By było to możliwe, należy poinformować urząd np. o naprawie pojazdu i o tym, że pozytywnie przeszedł on badanie techniczne.

Co zrobić, jeśli zgubiłem dowód rejestracyjny?

Jak postępować w przypadku, gdy okaże się, że nie możemy znaleźć dowodu rejestracyjnego? Zaginięcie dowodu rejestracyjnego należy zgłosić do wydziału komunikacji właściwego dla miejsca zameldowania właściciela pojazdu. Następnie trzeba złożyć wniosek o wydanie tzw. wtórnika dokumentu.

Jeśli zaś zachodzi podejrzenie, że dowód rejestracyjny pojazdu nie został zgubiony, ale skradziony, należy udać się na policję i zgłosić ten fakt.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę