UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Czym jest cesja z umowy ubezpieczenia – kto i jak może dokonać cesji ubezpieczenia?

Ustanowienie cesji praw z ubezpieczenia może być wymagane na przykład przy kredytowaniu zakupu samochodu i podpisywaniu z bankiem umowy. Cesja ubezpieczenia zabezpiecza interesy kredytodawcy w sytuacji, gdy przedmiot zabezpieczenia ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu. Jednocześnie możliwa jest też cesja z polisy innego rodzaju, m.in. z ubezpieczenia nieruchomości. Kto i w jaki sposób może jej dokonać? Czym ona jest?

POJĘCIE CESJI – NA CZYM POLEGA CESJA UBEZPIECZENIA?

Cesja z umowy ubezpieczenia jest zastrzeżeniem, które zobowiązuje towarzystwo do wypłaty odszkodowania (lub jego ustalonej części) na rzecz określonej osoby trzeciej lub podmiotu, na który ustanowiono tę cesję.

Z cesją mamy do czynienia nie tylko w branży ubezpieczeniowej. Możliwe jest też ustalenie cesji wierzytelności. Z umowy ubezpieczenia cesja praw bardzo często ustanawiana jest na rzecz banku, jako forma zabezpieczenia udzielonego zobowiązania. Stosowana może być również jako dodatkowe zabezpieczenie przy umowach leasingowych.

Z kolei cesja wierzytelności, nazywana również przelewem, jest umową skutkującą zmianą osoby uprawnionej do żądania wykonania zobowiązania. W tym wymiarze cesję regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 509-516). Warto sprawdzić w przepisach, jak wygląda przeniesienie praw do wierzytelności w takim przypadku.

JAK USTANOWIĆ CESJĘ PRAW Z POLISY NA BANK?

Jeśli osoba ubezpieczona będzie chciała dokonać np. cesji na bank z konkretnego ubezpieczenia, wówczas musi powiadomić o tym towarzystwo ubezpieczeniowe. Może to zrobić albo w chwili zawierania umowy, albo w okresie trwania ochrony.

Jeśli cesja praw z umowy ubezpieczenia jest konieczna, to np. w naszym towarzystwie wymagane jest wypełnienie elektronicznego formularza. W treści wiadomości należy podać dane kontaktowe osoby ubezpieczonej lub ubezpieczającej mienie, a także informacje dotyczące cesjonariusza (banku), takie jak:

  • nazwa,
  • adres siedziby,
  • NIP,
  • REGON,
  • numer rachunku, na który spłacany jest kredyt.

Po wprowadzeniu przez ubezpieczonego wszystkich wymaganych danych wysyłamy dokument umowy cesji ubezpieczenia na adres e-mail podany przez klienta przy zawarciu umowy lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.

W PRZYPADKU KTÓRYCH UBEZPIECZEŃ USTANAWIANA JEST CESJA PRAW Z UBEZPIECZENIA NA BANK?

Najczęściej cesja ubezpieczenia na bank ustanawiana jest, gdy z kredytu samochodowego finansujemy zakup pojazdu. Wówczas realizowana jest na rzecz banku z ubezpieczenia dobrowolnego autocasco, aby dodatkowo zabezpieczyć wierzytelność bankową. Może być to też cesja bankowa z ubezpieczenia mienia – ubezpieczenia mieszkania lub domu, kiedy ubezpieczony jednocześnie jest kredytobiorcą. Cesja najczęściej dotyczy ubezpieczenia murów. W ramach polisy klient może ubezpieczyć stałe elementy oraz ruchomości domowe. Cesji praw żądają w takich sytuacjach banki udzielające kredytów na samochód i kredytów hipotecznych. Gdyby doszło do kradzieży auta, to ubezpieczyciel na podstawie cesji na zabezpieczenie zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania na rzecz banku, który w przypadku zawarcia umowy cesji praw z polisy ubezpieczeniowej staje się cesjonariuszem. 

W efekcie ustanowienia cesji ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie na rzecz banku, składki na polisę opłaca z kolei ubezpieczony, ale nie będzie miał on prawa do wypłaty ewentualnego odszkodowania. W ramach umowy cesji występuje on w roli cedenta. Jednak w przypadku ubezpieczenia mieszkania, jeżeli dojdzie do szkody, np. kradzież ruchomości domowych, to klient otrzyma odszkodowanie.

Jeśli zawierane jest ubezpieczenie z cesją ewentualnego odszkodowania na bank w formie dobrowolnego autocasco oznacza to, że w przypadku uszkodzenia pojazdu w okresie trwania ochrony, kwota wyliczonego odszkodowania z konta towarzystwa najpierw może trafić w całości do banku. Ten dopiero przekaże posiadaczowi uszkodzonego, kredytowanego auta kwotę potrzebną na pokrycie kosztów naprawy, zgodnie z ustalonym zakresem ochrony. W innym przypadku posiadacz pojazdu musi uzyskać zgodę banku na przekazanie pieniędzy pochodzących z odszkodowania do warsztatu, w którym auto będzie poddane naprawie albo bezpośrednio do właściciela, jeśli to on sam ma zorganizować likwidację szkody.

W przypadku gdy pojazd zostałby skradziony, to cesja ubezpieczenia auta pokryłaby straty banku związane z udzieleniem kredytu samochodowego właścicielowi auta. Towarzystwo w pierwszej kolejności wypłaci wówczas odszkodowanie z AC bankowi, a jeśli po opłaceniu zobowiązań ubezpieczonego wobec tej instytucji zostanie jeszcze jakaś część świadczenia, otrzyma ją właściciel samochodu.

KIEDY MOŻLIWE BĘDZIE ZLIKWIDOWANIE CESJI PRAW DO ODSZKODOWANIA Z UMOWY UBEZPIECZENIA?

Ubezpieczyciel ją anuluje, jeśli klient przedstawi zaświadczenie o całkowitej spłacie kredytu lub zniesieniu cesji. W celu zawiadomienia towarzystwa o wygaśnięciu praw z polisy i konieczności dokonania z tego powodu zmiany w umowie ubezpieczenia, klient powinien wysłać mu wiadomość i dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego spłatę zobowiązania kredytowego lub zniesienie cesji. Po wprowadzeniu stosownych modyfikacji cesja w banku przestaje obowiązywać w danym ubezpieczeniu.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Hanna Klimek - autor artykułu to Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej w UNIQA S.A.
Hanna Klimek
Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale w życiu zawodowym  zajęła się ubezpieczeniami. Od ponad 14 lat jej praca wiąże się z rożnymi aspektami ubezpieczeń. Zaczynała swoją karierę ubezpieczeniową w Dziale Obsługi Klienta Call Center jako Doradca do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych, a od 10 lat jest częścią zespołu E-Commerce w dziale Digital. Aktualnie odpowiada za redakcje, recenzję i publikację treści na stronie internetowej uniqa.pl, ale jednocześnie prowadzi projekty z zakresu analityki, cyfryzacji oraz prototypowania udogodnień UX/UI dla Klientów od strony biznesowej.  

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
uścisk dłoni

Zmiana ubezpieczyciela OC - jak zmienić ubezpieczyciela? Czy można wypowiedzieć umowę OC i zawrzeć bez problemu nową polisę OC w innej firmie?

Standardowo umowa ubezpieczenia OC jest zawierana na 12 miesięcy. Część kierowców, którzy nie są usatysfakcjonowani z aktualnej polisy komunikacyjnej lub płacą zbyt wysoką składkę względem oferty rynkowej, zastanawia się, w jakich sytuacjach jest możliwa zmiana ubezpieczyciela OC i AC. Czy można wypowiedzieć ważną umowę bez żadnych konsekwencji i to w dowolnym momencie? Co warto wiedzieć przed rezygnacją z polisy u dotychczasowego ubezpieczyciela i zawarciem nowej?

Czytaj dalej
SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę