UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Czym jest cesja z umowy ubezpieczenia – kto i jak może dokonać cesji ubezpieczenia?

Ustanowienie cesji praw z ubezpieczenia może być wymagane na przykład przy kredytowaniu zakupu samochodu i podpisywaniu z bankiem umowy. Cesja ubezpieczenia zabezpiecza interesy kredytodawcy w sytuacji, gdy przedmiot zabezpieczenia ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu. Jednocześnie możliwa jest też cesja z polisy innego rodzaju, m.in. z ubezpieczenia nieruchomości. Kto i w jaki sposób może jej dokonać? Czym ona jest?

POJĘCIE CESJI – NA CZYM POLEGA CESJA UBEZPIECZENIA?

Cesja z umowy ubezpieczenia jest zastrzeżeniem, które zobowiązuje towarzystwo do wypłaty odszkodowania (lub jego ustalonej części) na rzecz określonej osoby trzeciej lub podmiotu, na który ustanowiono tę cesję.

Z cesją mamy do czynienia nie tylko w branży ubezpieczeniowej. Możliwe jest też ustalenie cesji wierzytelności. Z umowy ubezpieczenia cesja praw bardzo często ustanawiana jest na rzecz banku, jako forma zabezpieczenia udzielonego zobowiązania. Stosowana może być również jako dodatkowe zabezpieczenie przy umowach leasingowych.

Z kolei cesja wierzytelności, nazywana również przelewem, jest umową skutkującą zmianą osoby uprawnionej do żądania wykonania zobowiązania. W tym wymiarze cesję regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 509-516). Warto sprawdzić w przepisach, jak wygląda przeniesienie praw do wierzytelności w takim przypadku.

JAK USTANOWIĆ CESJĘ PRAW Z POLISY NA BANK?

Jeśli osoba ubezpieczona będzie chciała dokonać np. cesji na bank z konkretnego ubezpieczenia, wówczas musi powiadomić o tym towarzystwo ubezpieczeniowe. Może to zrobić albo w chwili zawierania umowy, albo w okresie trwania ochrony.

Jeśli cesja praw z umowy ubezpieczenia jest konieczna, to np. w naszym towarzystwie wymagane jest wypełnienie elektronicznego formularza. W treści wiadomości należy podać dane kontaktowe osoby ubezpieczonej lub ubezpieczającej mienie, a także informacje dotyczące cesjonariusza (banku), takie jak:

  • nazwa,
  • adres siedziby,
  • NIP,
  • REGON,
  • numer rachunku, na który spłacany jest kredyt.

Po wprowadzeniu przez ubezpieczonego wszystkich wymaganych danych wysyłamy dokument umowy cesji ubezpieczenia na adres e-mail podany przez klienta przy zawarciu umowy lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.

W PRZYPADKU KTÓRYCH UBEZPIECZEŃ USTANAWIANA JEST CESJA PRAW Z UBEZPIECZENIA NA BANK?

Najczęściej cesja ubezpieczenia na bank ustanawiana jest, gdy z kredytu samochodowego finansujemy zakup pojazdu. Wówczas realizowana jest na rzecz banku z ubezpieczenia dobrowolnego autocasco, aby dodatkowo zabezpieczyć wierzytelność bankową. Może być to też cesja bankowa z ubezpieczenia mienia – ubezpieczenia mieszkania lub domu, kiedy ubezpieczony jednocześnie jest kredytobiorcą. Cesja najczęściej dotyczy ubezpieczenia murów. W ramach polisy klient może ubezpieczyć stałe elementy oraz ruchomości domowe. Cesji praw żądają w takich sytuacjach banki udzielające kredytów na samochód i kredytów hipotecznych. Gdyby doszło do kradzieży auta, to ubezpieczyciel na podstawie cesji na zabezpieczenie zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania na rzecz banku, który w przypadku zawarcia umowy cesji praw z polisy ubezpieczeniowej staje się cesjonariuszem. 

W efekcie ustanowienia cesji ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie na rzecz banku, składki na polisę opłaca z kolei ubezpieczony, ale nie będzie miał on prawa do wypłaty ewentualnego odszkodowania. W ramach umowy cesji występuje on w roli cedenta. Jednak w przypadku ubezpieczenia mieszkania, jeżeli dojdzie do szkody, np. kradzież ruchomości domowych, to klient otrzyma odszkodowanie.

Jeśli zawierane jest ubezpieczenie z cesją ewentualnego odszkodowania na bank w formie dobrowolnego autocasco oznacza to, że w przypadku uszkodzenia pojazdu w okresie trwania ochrony, kwota wyliczonego odszkodowania z konta towarzystwa najpierw może trafić w całości do banku. Ten dopiero przekaże posiadaczowi uszkodzonego, kredytowanego auta kwotę potrzebną na pokrycie kosztów naprawy, zgodnie z ustalonym zakresem ochrony. W innym przypadku posiadacz pojazdu musi uzyskać zgodę banku na przekazanie pieniędzy pochodzących z odszkodowania do warsztatu, w którym auto będzie poddane naprawie albo bezpośrednio do właściciela, jeśli to on sam ma zorganizować likwidację szkody.

W przypadku gdy pojazd zostałby skradziony, to cesja ubezpieczenia auta pokryłaby straty banku związane z udzieleniem kredytu samochodowego właścicielowi auta. Towarzystwo w pierwszej kolejności wypłaci wówczas odszkodowanie z AC bankowi, a jeśli po opłaceniu zobowiązań ubezpieczonego wobec tej instytucji zostanie jeszcze jakaś część świadczenia, otrzyma ją właściciel samochodu.

KIEDY MOŻLIWE BĘDZIE ZLIKWIDOWANIE CESJI PRAW DO ODSZKODOWANIA Z UMOWY UBEZPIECZENIA?

Ubezpieczyciel ją anuluje, jeśli klient przedstawi zaświadczenie o całkowitej spłacie kredytu lub zniesieniu cesji. W celu zawiadomienia towarzystwa o wygaśnięciu praw z polisy i konieczności dokonania z tego powodu zmiany w umowie ubezpieczenia, klient powinien wysłać mu wiadomość i dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego spłatę zobowiązania kredytowego lub zniesienie cesji. Po wprowadzeniu stosownych modyfikacji cesja w banku przestaje obowiązywać w danym ubezpieczeniu.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Hanna Klimek - autor artykułu to Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej w UNIQA S.A.
Hanna Klimek
Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale w życiu zawodowym  zajęła się ubezpieczeniami. Od ponad 12 lat jej praca wiąże się z rożnymi aspektami ubezpieczeń. Zaczynała swoją karierę ubezpieczeniową w Dziale Obsługi Klienta Call Center jako Doradca do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych, a od 8 lat jest częścią zespołu E-Commerce w dziale Digital. Aktualnie odpowiada za redakcje, recenzję i publikację treści na stronie internetowej uniqa.pl ale jednocześnie prowadzi projekty z zakresu analityki, cyfryzacji oraz doświadczenia Klienta od strony biznesowej.  

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
uścisk dłoni

Standardowo umowa ubezpieczenia OC jest zawierana na 12 miesięcy. Część kierowców, którzy nie są usatysfakcjonowani z aktualnej polisy komunikacyjnej lub płacą zbyt wysoką składkę względem oferty rynkowej, zastanawia się, w jakich sytuacjach jest możliwa zmiana ubezpieczyciela OC i AC. Czy można wypowiedzieć ważną umowę bez żadnych konsekwencji i to w dowolnym momencie? Co warto wiedzieć przed rezygnacją z polisy u dotychczasowego ubezpieczyciela i zawarciem nowej?

SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę