UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Cesja z umowy ubezpieczenia – kto i jak może jej dokonać?

Ustanowienie cesji praw z umowy ubezpieczenia może być wymagane od nas na przykład przy kredytowaniu zakupu samochodu i podpisywaniu z bankiem umowy. Cesja ubezpieczenia zabezpiecza interesy kredytodawcy w sytuacji, gdy przedmiot zabezpieczenia ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu. Jednocześnie możliwa jest też cesja z polisy innego rodzaju, m.in. z ubezpieczenia nieruchomości. Kto i w jaki sposób może jej dokonać? Czym ona jest?

Pojęcie cesji – co to jest?

Cesja z umowy ubezpieczenia jest zastrzeżeniem, które zobowiązuje towarzystwo ubezpieczeniowe do wypłaty odszkodowania (lub jego ustalonej części) na rzecz określonej osoby trzeciej lub podmiotu, na który ustanowiono cesję.

Z cesją mamy do czynienia nie tylko w branży ubezpieczeniowej. Możliwe jest też ustalenie cesji wierzytelności. Z umowy ubezpieczenia cesja praw bardzo często ustanawiana jest na rzecz banku, jako forma zabezpieczenia udzielonego zobowiązania. Z kolei cesja wierzytelności, nazywana również przelewem, jest umową skutkującą zmianą osoby uprawnionej do żądania wykonania zobowiązania. W tym wymiarze cesję regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 509-516).

Jak ustanowić cesję praw z polisy?

Jeśli osoba ubezpieczona będzie chciała dokonać np. cesji na bank z konkretnego ubezpieczenia, wówczas musi powiadomić o tym towarzystwo ubezpieczeniowe. Może to zrobić albo w chwili zawierania umowy, albo w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Jeśli cesja praw z umowy ubezpieczenia jest konieczna, to np. w naszym towarzystwie dla ustanowienia cesji do zawartej polisy lub do zmiany danych cesjonariusza w umowie cesji wymagane jest wypełnienie elektronicznego formularza. W treści wiadomości należy podać dane kontaktowe osoby ubezpieczonej lub ubezpieczającej mienie, a także informacje dotyczące cesjonariusza (banku), takie jak:

  • nazwa,
  • adres siedziby,
  • NIP,
  • REGON,
  • numer rachunku, na który spłacany jest kredyt.

Po wprowadzeniu przez ubezpieczonego wszystkich wymaganych danych wysyłamy dokument umowy cesji ubezpieczenia na adres e-mail podany przez klienta przy zawarciu umowy lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.

W przypadku których ubezpieczeń ustanawiana jest cesja?

Najczęściej cesja ubezpieczenia na bank ustanawiana jest, gdy z kredytu samochodowego finansujemy zakup pojazdu. Wówczas dokonywana jest cesja na rzecz banku z ubezpieczenia dobrowolnego autocasco, aby dodatkowo zabezpieczyć wierzytelność bankową. Może być to też cesja bankowa z ubezpieczenia mienia – ubezpieczenia mieszkania lub domu, kiedy ubezpieczony jednocześnie jest kredytobiorcą w banku. Cesja najczęściej dotyczy ubezpieczenia murów, a w ramach polisy klient może ubezpieczyć stałe elementy oraz ruchomości domowe. Cesji praw żądają w takich sytuacjach banki udzielające kredytów na samochód i kredytów hipotecznych. Gdyby doszło do kradzieży auta, to ubezpieczyciel na podstawie cesji na zabezpieczenie zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania na rzecz banku, który w przypadku zawarcia umowy cesji praw z polisy ubezpieczeniowej staje się cesjonariuszem.

W efekcie ustanowienia cesji odszkodowania na bank, składki na polisę opłaca ubezpieczony, ale nie będzie miał on prawa do wypłaty ewentualnego odszkodowania.  Jednak w przypadku ubezpieczenia mieszkania, jeżeli dojdzie do szkody np. kradzież ruchomości domowych to klient otrzyma odszkodowanie.

Jeśli zawierane jest ubezpieczenie z cesją na bank w formie dobrowolnego autocasco oznacza to, że w przypadku uszkodzenia pojazdu w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej kwota wyliczonego odszkodowania z konta towarzystwa ubezpieczeniowego najpierw może trafić w całości do banku. Ten dopiero przekaże posiadaczowi uszkodzonego, kredytowanego auta kwotę potrzebną na pokrycie kosztów naprawy. W innym przypadku posiadacz pojazdu musi uzyskać zgodę banku na przekazanie pieniędzy pochodzących z odszkodowania do warsztatu, w którym auto będzie poddane naprawie albo bezpośrednio do właściciela, jeśli to on sam ma zorganizować likwidację szkody. Jeśli pojazd zostałby skradziony, to cesja ubezpieczenia auta pokryłaby straty banku związane z udzieleniem kredytu samochodowego właścicielowi samochodu. Ubezpieczyciel w pierwszej kolejności wypłaci wówczas odszkodowanie z AC bankowi, a jeśli po opłaceniu zobowiązań ubezpieczonego wobec banku zostanie jeszcze jakaś część świadczenia, otrzyma ją właściciel samochodu.

Kiedy możliwe będzie zlikwidowanie cesji praw do odszkodowania?

Cesja praw do odszkodowania z ubezpieczenia dla banku jest możliwa do usunięcia. Ubezpieczyciel ją anuluje, jeśli klient przedstawi zaświadczenie o całkowitej spłacie kredytu lub zniesieniu cesji. W celu zawiadomienia ubezpieczyciela o wygaśnięciu praw z polisy i konieczności dokonania z tego powodu zmiany w umowie ubezpieczenia, klient powinien wysłać mu wiadomość i dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego spłatę zobowiązania kredytowego lub zniesienie cesji. Po wprowadzeniu stosownych modyfikacji cesja w banku przestaje obowiązywać w danym ubezpieczeniu.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Hanna Klimek - autor artykułu to Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej w UNIQA S.A.
Hanna Klimek
Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale w życiu zawodowym  zajęła się ubezpieczeniami. Od ponad 12 lat jej praca wiąże się z rożnymi aspektami ubezpieczeń. Zaczynała swoją karierę ubezpieczeniową w Dziale Obsługi Klienta Call Center jako Doradca do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych, a od 8 lat jest częścią zespołu E-Commerce w dziale Digital. Aktualnie odpowiada za redakcje, recenzję i publikację treści na stronie internetowej www.uniqa.pl, ale jednocześnie prowadzi projekty z zakresu analityki, cyfryzacji oraz doświadczenia Klienta od strony biznesowej.  

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
uścisk dłoni

Standardowo umowa ubezpieczenia OC jest zawierana na rok. Część kierowców, którzy nie są usatysfakcjonowani z aktualnej polisy komunikacyjnej lub płacą zbyt wysoką składkę względem oferty rynkowej, zastanawia się, w jakich sytuacjach jest możliwa zmiana ubezpieczyciela OC i AC. Czy można wypowiedzieć umowę bez żadnych konsekwencji i to w dowolnym momencie? Co warto wiedzieć przed rezygnacją z polisy i zawarciem nowej?

SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę