Oznaczenia w dowodzie rejestracyjnym – jak je czytać?

Wiele istotnych informacji na temat pojazdu, jego właściciela lub współwłaścicieli zawiera dowód rejestracyjny. Oznaczenia znajdujące się w dokumencie mogą być jednak dla nas częściowo niezrozumiałe, ponieważ każda ze zmiennych ma przypisany swój kod. Jakie dane znajdują się w dowodzie rejestracyjnym? Co symbolizują oznaczenia w dowodzie rejestracyjnym i jak powinniśmy je odczytywać?

mężczyzna otwiera drzwi do auta

Dowód rejestracyjny tymczasowy i właściwy. Czym jest dowód rejestracyjny?

Zanim omówimy oznaczenia w dowodzie rejestracyjnym, warto przedstawić definicję tego dokumentu. Dowód rejestracyjny to dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu. Zawiera jego dane techniczne oraz dane personalne właściciela. Ma formę trójskrzydełkowego dokumentu papierowego w układzie pionowym. Zawiera kluczowe informacje dotyczące marki, silnika, ilości miejsc w kabinie, paliwa czy dopuszczalnej masy. Aby otrzymać dowód rejestracyjny, należy złożyć stosowny wniosek w urzędzie miasta wraz z wymaganymi dokumentami, w tym dowód nabycia pojazdu, obecny dowód rejestracyjny samochodu, tablice rejestracyjne, kartę pojazdu oraz dowód osobisty ze zdjęciem. Koszt wyrobienia dowodu rejestracyjnego wynosi około 55 złotych. Choć nie ma konieczności posiadania go ze sobą podczas jazdy, zdarzają się sytuacje, w których warto mieć dokument pod ręką. Podobnie jest z ubezpieczeniem OC - nie ma już obowiązku posiadania polisy w trakcie jazdy samochodem, choć oczywiście każdy z nas ma obowiązek wykupić tego typu ubezpieczenie.

Czym różni się tymczasowy dowód rejestracyjny (tzw. miękki) od tego tradycyjnego? Tymczasowy dowód rejestracyjny otrzymuje nowy właściciel pojazdu na czas wydania właściwego dowodu rejestracyjnego, którego wyrobienie zajmuje około dwóch tygodni. W każdej chwili można sprawdzić za pomocą odpowiedniej strony internetowej, czy dowód jest już gotowy do odbioru. Dowód rejestracyjny tymczasowy wydaje się na okres 30 dni, w razie gdyby jednak wyrobienie właściwego dowodu zajęło nieco więcej czasu. Dowód tymczasowy nie różni się praktycznie od tego właściwego - możemy z nim podróżować po całym kraju, a także wyjechać za granicę.

Oznaczenia dowodu rejestracyjnego - jak je czytać?

Oznaczenia dowodu rejestracyjnego to tzw. kody. Przedstawiamy je w poniższej tabeli oraz tłumaczymy, co oznaczają. 

A

numer rejestracyjny pojazdu

B

data pierwszej rejestracji pojazdu

C

C.1.1 - nazwisko właściciela dowodu rejestracyjnego

C.1.2 - numer PESEL lub REGON właściciela

C.1.3 - adres zameldowania właściciela dowodu

C.2.1 - nazwisko właściciela pojazdu

C.2.2 - numer PESEL lub REGON właściciela

C.2.3 - adres zameldowania właściciela pojazdu

D

D.1 - marka pojazdu

D.2 - typ pojazdu

D.3 - model pojazdu

E

numer VIN bądź numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu

F

F.1 - maksymalna masa całkowita pojazdu

F.2 - dopuszczalna masa całkowita pojazdu

F.3 - dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

G

masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż M1 masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające

H

okres ważności dowodu rejestracyjnego

I

data wydania dowodu rejestracyjnego

J

kategoria pojazdu

K

numer świadectwa homologacji typu pojazdu

L

liczba osi

O

O.1 - maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem

O.2 - maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca

P

P.1 - pojemność silnika

P.2 - maksymalna moc netto silnika

P.3 - rodzaj paliwa

Q

stosunek mocy do masy własnej; dotyczy motocykli i motorowerów

S

S.1 - liczba miejsc siedzących, łącznie z siedzeniem kierowcy

S.2 - liczba miejsc stojących

Dowód rejestracyjny jest jednym z najważniejszych dokumentów kierowców. Pełni funkcję potwierdzenia, że dana osoba jest właścicielem pojazdu, a także jest źródłem wielu istotnych informacji o pojeździe. W dowodzie znajduje się legenda, która wyjaśnia znaczenie użytych kodów, jednak nie wszystkich. Warto więc zapoznać się z tymi kodami, w niektórych sytuacjach mogą okazać się przydatne. Jeśli chodzi o oznaczenia dowodu rejestracyjnego tymczasowego, prezentują się dokładnie tak samo, istnieje jednak informacja w tymczasowym dowodzie rejestracyjnym jako „pozwolenie czasowe”.

Dowód rejestracyjny - opis. Dlaczego nie wszystkie pola są wypełnione danymi?

Wielu młodych kierowców zastanawia się, dlaczego nie wszystkie oznaczenia dowodu rejestracyjnego są wypełnione danymi? Otóż niektóre dane uzupełniane są jedynie w przypadku konkretnego pojazdu. Przykładowo, pole F1 pozostanie puste, jeśli dowód dotyczy motoroweru czy motocykla. To jednak nie wszystko. Niektóre z pól nie zostaną wypełnione ze względu na niespełnione kryteria. Mowa tu np. o polu S.2, które informuje o liczbie miejsc stojących. W przypadku samochodu osobowego czy również motoroweru - pole pozostanie puste.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę