UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Wyrejestrowanie pojazdu – ile kosztuje, kiedy i jak to zrobić?

W pewnych przypadkach konieczne jest wyrejestrowanie samochodu. Kiedy będziesz musiał to zrobić? Czy do Twoich obowiązków po sprzedaży pojazdu należy wyrejestrowanie auta? Na czym to polega i ile kosztuje? Jak zrobić to poprawnie? Co jest potrzebne do wyrejestrowania samochodu?

uszkodzone samochody

JAK WYREJESTROWAĆ SAMOCHÓD PO SPRZEDAŻY?

Często kierowcy, którzy posiadali pojazd i go sprzedali, nie wiedzą, jakich formalności urzędowych muszą dopełnić. Czy muszą go wyrejestrować? Nie do końca. Ich obowiązkiem jest zgłoszenie zbycia pojazdu. Taka sama powinność pojawia się w przypadku przekazania pojazdu w ramach darowizny. Zatem: czy trzeba wyrejestrować samochód po sprzedaży?

Nie, należy tylko poinformować właściwy wydział komunikacji, że pojazd zmienił właściciela. Warto pamiętać, że od początku 2020 roku obowiązują nowe przepisy. Na zgłoszenie masz 30 dni od daty zawarcia transakcji kupna-sprzedaży, a przekroczenie tego terminu jest karane. Jeśli nie zgłosisz sprzedaży w tym czasie, to grozi ci kara w wysokości od 200 do 1000 zł. Ile konkretnie ona wyniesie? To już ustali urzędnik, który weźmie pod uwagę, czy przekroczenie terminu zdarzyło ci się po raz pierwszy, czy jednak masz już na koncie takie przewinienie.

Co musisz zrobić, żeby skutecznie zgłosić zmianę właściciela pojazdu? Jakie będą w takim przypadku wymagane dokumenty? Przygotuj dane nabywcy oraz kopię umowy sprzedaży, fakturę lub umowę darowizny, tj. dokument potwierdzający zawarcie transakcji. Żeby dokonać zgłoszenia, nie musisz iść do urzędu – możesz to zrobić przez internet. Podejmij następujące kroki:

1. Odwiedź portal Usługi dla obywatela, następnie wybierz „Kierowcy i pojazdy” i dalej „Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online)”.

2. Wybierz, jak chcesz się zalogować.

3. Wybierz usługę Mój Pojazd i wybierz z wyświetlonej listy swoje auto.

4. Przy właściwej pozycji kliknij „Zgłoś zbycie pojazdu”.

5. Musisz dodać wymagane załączniki i potwierdzić operację.

6. Zakończenie procesu oznacza dopełnienie obowiązku zgłoszenia sprzedaży.

Oczywiście możesz też dokonać zgłoszenia stacjonarnie, w wydziale komunikacji, pod który podlegasz. Nie wiąże się to z żadnymi opłatami. Uwaga: jeśli auto nie jest Twoją wyłączną własnością, to w urzędzie powinien się pojawić również współwłaściciel pojazdu. Ewentualnie powinieneś mieć wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie pojazdu po sprzedaży, a właściwie z wnioskiem o zbyciu pojazdu, również pełnomocnictwo współwłaściciela dla dokonania takiej czynności.

WYREJESTROWANIE POJAZDU – CO OZNACZA?

Przejdźmy jednak do wyrejestrowania samochodu, czyli kwestii, która regulowana jest w art. 79 Prawa o ruchu drogowym. Jest to proces nieodwracalny, poza kilkoma wyjątkami. Oznacza to, że pojazdu, który wyrejestrujesz, nie przywrócisz już do ruchu drogowego. Ponowna rejestracja nie będzie więc możliwa. Oto przypadki, w których ustawa dopuszcza wyrejestrowanie pojazdu:

 • przekazanie auta do stacji demontażu lub do przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania odpadów,
 • kradzież pojazdu – właściciel musi wówczas złożyć oświadczenie o utracie auta pod groźbą odpowiedzialności karnej,
 • wywóz pojazdu z kraju i zarejestrowanie pojazdu za granicą lub zbycie za granicą,
 • kasacja pojazdu za granicą,
 • udokumentowanie trwałej i zupełnej utraty pojazdu w zakresie własności,
 • wycofanie pojazdu z ruchu (mówi o tym art. 70g ust. 5).

Jak wspomnieliśmy, wyrejestrowanie samochodu jest trwałe, poza kilkoma wyjątkami, które zostały wymienione w punkcie 4 art. 79 Prawa o ruchu drogowym. Wynika z niego, że można powtórnie zarejestrować pojazd, który:

 • został odzyskany po kradzieży,
 • jest zabytkowy,
 • jest ciągnikiem lub przyczepą rolniczą,
 • wywieziono z kraju lub zbyto za granicą,
 • ma co najmniej 25 lat i został uznany przez rzeczoznawcę majątkowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla historii motoryzacji.

JAK WYREJESTROWAĆ AUTO?

Wiesz już, kiedy możesz wyrejestrować pojazd. Jakich czynności musisz się podjąć? Jak wyrejestrować auto? Jakie dokumenty są potrzebne do wyrejestrowania? Przede wszystkim, jeśli samochód ma współwłaścicieli, to przy wyrejestrowaniu powinni się stawić wszyscy. W przypadku gdy któryś z nich nie może się pojawić w urzędzie, to powinien przygotować upoważnienie do wyrejestrowania pojazdu i wówczas to pełnomocnik dopełni za niego obowiązku. Jeśli będzie nim osoba, która nie należy do najbliższej rodziny, to upoważniający będzie musiał ponieść dodatkowy koszt w wysokości 17 zł. Przygotuj dokumenty niezbędne do wyrejestrowania auta. Potrzebujesz:

 • Wniosku – znajdziesz go na stronie wydziału komunikacji. Musisz podać m.in. dane identyfikujące pojazd oraz jego właściciela czy też miejsce ostatniej rejestracji pojazdu. Jest tam również miejsce na wymienienie załączników do pisma. Możesz pobrać dokument i wypełnić go w domu albo skorzystać z gotowych wzorów dostępnych w urzędzie.
 • Dokumentu potwierdzającego tożsamość – może to być dowód osobisty, paszport lub w przypadku cudzoziemca – karta pobytu.
 • Dowodu uregulowania opłaty.
 • Wymaganych załączników, w zależności od tego, z jakiej przyczyny składasz wniosek o wyrejestrowanie samochodu.

Usługa nie jest darmowa. Ile kosztuje wyrejestrowanie samochodu? Koszt wyrejestrowania pojazdu wynosi 10 zł. Opłatę musisz wnieść przed złożeniem wniosku, albo w urzędzie, albo na konto bankowe.

Uwaga: jeśli zgromadziłeś wszystkie potrzebne dokumenty do wyrejestrowania samochodu, to możesz je wysłać pocztą tradycyjną. Dostępne może być również złożenie wniosku przez internet, ale musisz sprawdzić, czy dany urząd ma elektroniczną skrzynkę podawczą i na jakich warunkach można z niej korzystać. Wówczas możliwe staje się wyrejestrowanie pojazdu online. Zobacz, czy Twój urząd daje Ci taką możliwość.

WNIOSEK O WYREJESTROWANIE POJAZDU – WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI

W zależności od tego, na jakiej podstawie ubiegasz się o wyrejestrowanie samochodu, wymagać to będzie przygotowania innych załączników do wniosku:

 • Kradzież pojazdu – oświadczenie o kradzieży i świadomości odpowiedzialności karnej, zaświadczenie wydane przez policję o przyjęciu zgłoszenia kradzieży lub umorzeniu sprawy, dowód rejestracyjny i karta pojazdu (o ile była wydana).
 • Wywóz auta za granicę albo jego zbycie – dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicą lub kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie samochodu poza terytorium Polski.
 • Kasacja za granicą – potwierdzenie zniszczenia auta, dowód rejestracyjny, karta pojazdu (o ile była wydana), tablice rejestracyjne.
 • Trwała utrata pojazdu – dokument potwierdzający trwałą utratę, dowód rejestracyjny, karta pojazdu (o ile ją wydano), tablice rejestracyjne i dowód wpłaty na rzecz gminy. Co to za opłata? Otóż jest ona obowiązkowa w przypadku trwałej utraty auta, ale jej wysokość może się różnić w zależności od miejscowości.
 • Przekazanie pojazdu do stacji demontażu lub do punktu zbierania odpadów – zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu, dowód rejestracyjny, karta pojazdu (o ile ją wydano), tablice rejestracyjne. Wydawane jest też zaświadczenie o demontażu.
 • Wycofanie samochodu z obiegu – w tym przypadku wystarczający jest jeden z trzech dokumentów. Pierwszy stanowi potwierdzenie, że pojazd został wycofany z obiegu. Drugi zaświadcza, że wycofany samochód został odkupiony, a trzeci to poświadczona kopia decyzji administracyjnej o wycofaniu pojazdu z obrotu i jego złomowaniu.

Wszystkie oświadczenia dotyczące wyrejestrowania auta składasz pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

WYREJESTROWANIE SAMOCHODU A OC

Przypadek wyrejestrowania pojazdu jest jednym z nielicznych, kiedy możesz zakończyć współpracę z towarzystwem ubezpieczeniowym w trakcie trwania umowy. Mając już dokument potwierdzający wyrejestrowanie, możesz złożyć wniosek o rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC. Po dopełnieniu formalności otrzymasz zwrot składki za niewykorzystany czas ochrony, licząc od dnia wyrejestrowania auta.

WYCOFANIE SAMOCHODU Z OBIEGU – CO OZNACZA?

Rozwiązaniem w przypadku pojazdów używanych sezonowo albo takich, które np. będą musiały przejść generalny remont trwający kilka miesięcy, jest skorzystanie z czasowego wycofania samochodu z obiegu. Pozwala to zaoszczędzić na ubezpieczeniu OC, ale niestety, możliwość ta nie jest dostępna dla posiadaczy samochodów osobowych. Opcja ta dotyczy:

 • autobusów,
 • ciągników samochodowych,
 • pojazdów specjalnych – czyli takich, które ze względu na zastosowanie wymagają dostosowania nadwozia lub wykorzystania specjalnego wyposażenia,
 • przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
 •  samochodów osobowych  w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji:
  1. w przypadkach, o których mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 lit. b oraz pkt 6,
  2. w przypadku wystąpienia szkody istotnej.

Przepisy nie regulują, w jakich przypadkach można czasowo wyrejestrować pojazd. Decyzję podejmuje urzędnik na podstawie złożonego wniosku. Żeby osiągnąć ten cel, złóż we właściwym wydziale komunikacji następujące dokumenty:

 • wniosek, który znajdziesz na stronie Twojego wydziału komunikacji,
 • dowód rejestracyjny,
 • kartę pojazdu (o ile ją wydano),
 • tablice rejestracyjne.

Czasowego wyrejestrowania może dokonać również pełnomocnik na podstawie upoważnienia do wyrejestrowania samochodu. Jeśli pojazd jest współwłasnością, to dokumenty powinni podpisać wszyscy, którzy mają prawa do auta. Czasowe wyrejestrowanie pojazdu jest płatne:

 • 80 zł kosztuje wydanie decyzji o czasowym wyrejestrowaniu na 2 miesiące.
 • W przypadku dłuższego okresu opłata zwiększa się za każdy kolejny miesiąc:
 • 4 zł – za miesiące od 3 do 12,
 • 2 zł – za miesiące od 13 do 24,
 • 0,25 zł – za miesiące od 25 do 48.

Czyli w przypadku wyrejestrowania na rok do 80 zł trzeba dodać 4 zł za każdy z 10 miesięcy. W sumie koszt wyniesie 120 zł.

Dopuszczalny okres czasowego zawieszenia wynosi 48 miesięcy. Jeśli w przypadku danego pojazdu dostarczone zostaną wszystkie dokumenty, a sprawa nie będzie budzić żadnych wątpliwości, to czasowe wyrejestrowanie zostanie dokonane natychmiast.

Czy skorzystanie z takiej możliwości oznacza, że możesz wypowiedzieć umowę zakładowi ubezpieczeń? Nie. Nawet pojazd, który stoi w garażu, stwarza pewne niebezpieczeństwo i wymaga ochrony ubezpieczeniowej. Jednak ubezpieczyciele ponoszą w takim przypadku zdecydowanie mniejsze ryzyko, dlatego, zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, powinni oni obniżyć składkę o co najmniej 95 proc.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Hanna Klimek - autor artykułu to Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej w UNIQA S.A.
Hanna Klimek
Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale w życiu zawodowym  zajęła się ubezpieczeniami. Od ponad 14 lat jej praca wiąże się z rożnymi aspektami ubezpieczeń. Zaczynała swoją karierę ubezpieczeniową w Dziale Obsługi Klienta Call Center jako Doradca do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych, a od 10 lat jest częścią zespołu E-Commerce w dziale Digital. Aktualnie odpowiada za redakcje, recenzję i publikację treści na stronie internetowej uniqa.pl, ale jednocześnie prowadzi projekty z zakresu analityki, cyfryzacji oraz prototypowania udogodnień UX/UI dla Klientów od strony biznesowej.  

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
podpisywanie dokumentów

Przerejestrowanie samochodu 2023 – kiedy i jak to zrobić?

Przerejestrowanie samochodu jest procedurą podobną do rejestracji pojazdu. Wymaga to kilku ważnych dokumentów oraz wniesienia niezbędnych opłat. Nowy właściciel ma 30 dni na zgłoszenie nabycia samochodu i jego zarejestrowanie w urzędzie. W przeciwnym razie naraża się na karę finansową. Sprawdź, kiedy należy przerejestrować pojazd oraz jak i gdzie to zrobić.

Czytaj dalej
SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę