Zielona karta w Chorwacji – czy jest potrzebna?

Jeszcze przed przystąpieniem Polski do struktur Unii Europejskiej i postępującą integracją europejską, kierowcy wyjeżdżający za granicę musieli posiadać zieloną kartę. Bośnia, Albania, Chorwacja, a nawet Słowacja czy Czechy – m.in. w tych krajach trzeba było ją mieć ze sobą w podróży zagranicznej własnym autem, ponieważ stanowiła ona potwierdzenie objęcia pojazdu obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Czy dzisiaj, jeśli celem naszej wyprawy samochodem jest Chorwacja, zielona karta nadal jest wymagana?

dubrownik

Czym jest zielona karta?

System Zielonej Karty funkcjonuje w Europie od ponad 6 dekad. Dzięki niemu kierowcy nie muszą wykupywać osobnych polis przy wjeździe do innego kraju. W niektórych przypadkach może być potrzebna właśnie zielona karta, czyli specjalny certyfikat ubezpieczenia OC. Czasami zielona karta jest nazywana Międzynarodową Kartą Ubezpieczenia Samochodowego czy Międzynarodowym Certyfikatem Ubezpieczeniowym. Jak zdobyć zieloną kartę? Wydawana jest ona na życzenie klientów, którzy mają wykupione standardowe ubezpieczenie OC oraz pakiet OC+AC.

Zielona karta i Porozumienie Wielostronne

Zielona karta funkcjonuje w oparciu na przepisach z Rekomendacji Genewskiej ONZ z 1949 roku. Do Systemu Zielonej Karty zalicza się 46 państw, nie tylko ze Starego Kontynentu, ale również z Azji i Afryki. Większość tych krajów podpisała Porozumienie Wielostronne, na mocy którego domniema się, że pojazd cudzoziemca został ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w kraju jego rejestracji. Jeśli więc jedziemy z jednego państwa do drugiego, a oba mają podpisane Porozumienie Wielostronne, nie ma potrzeby zabierania ze sobą zielonej karty czy innych zaświadczeń, prócz potwierdzenia ochrony ubezpieczeniowej. W przeciwnym wypadku trzeba zaopatrzyć się w zieloną kartę. Chorwacja jest jednym z państw, w których polski kierowca nie potrzebuje takiego dokumentu.

Polska przystąpiła do Porozumienia Wielostronnego w tym samym dniu, w którym nastąpiła nasza akcesja do Unii Europejskiej, czyli 1 maja 2004 roku. Wtedy też znacznie zredukowana została lista krajów wymagających od polskich obywateli przy przejeździe samochodem zielonej karty.

Gdzie nie będzie potrzebna zielona karta?

Wjeżdżając do Chorwacji autem, nie trzeba starać się w towarzystwie ubezpieczeniowym o wydanie zielonej karty. Musimy wybrać jednak drogę przez państwa, w których nie jest ona konieczna.

Jakie dokumenty do Chorwacji trzeba zatem zabrać, by mieć potwierdzenie objęcia ubezpieczeniem OC? Polisa OC wystawiona przez polskiego ubezpieczyciela w zupełności wystarczy. Jest ona ważna na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz w kilku państwach spoza struktur unijnych. Jeśli więc planujemy wyjazd autem do Chorwacji, powinniśmy wziąć ze sobą polisę OC zawartą w Polsce. Wiedz, że zielona karta w Rumunii, na Węgrzech czy nawet w Serbii (od 2012 roku) również nie jest wymaganym dokumentem.

Kiedy zielona karta przy wyjeździe do Chorwacji może okazać się przydatna?

Jeśli planujemy przemierzyć Bałkany samochodem, może nam się przydać zielona karta wydana przez naszego polskiego ubezpieczyciela. Będzie ona potrzebna w przypadku wjazdu do niektórych krajów europejskich, m.in. takich jak:

·    Albania,

·    Białoruś,

·    Bośnia i Hercegowina,

·    Czarnogóra,

·    Macedonia,

·    Rosja,

·    Ukraina.

Zastanówmy się przed wyjazdem, czy jedziemy tylko do Chorwacji, czy będziemy też przejeżdżać przez inne kraje wymagające zielonej karty – Albanię, Bośnię i Hercegowinę czy Czarnogórę. Dokument powinien być wyrobiony odpowiednio wcześniej przed podróżą.

Zwróćmy uwagę na fakt, że jadąc samochodem po Chorwacji, może zdarzyć się, że choć na chwilę wjedziemy na teren Bośni i Hercegowiny. Zielona karta jest tam wymagana dla potwierdzenia objęcia ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Przekroczenie granicy Chorwacji i Bośni będzie niezbędne, by udać się autostradą do Dubrownika. Dojazd  do tego miasta najkrótszą drogą - przez Bośnię i Hercegowinę - obliguje kierowcę do posiadania zielonej karty.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę