UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Przerejestrowanie samochodu 2023 – kiedy i jak to zrobić?

Przerejestrowanie samochodu jest procedurą podobną do rejestracji pojazdu. Wymaga to kilku ważnych dokumentów oraz wniesienia niezbędnych opłat. Nowy właściciel ma 30 dni na zgłoszenie nabycia samochodu i jego zarejestrowanie w urzędzie. W przeciwnym razie naraża się na karę finansową. Sprawdź, kiedy należy przerejestrować pojazd oraz jak i gdzie to zrobić.

podpisywanie dokumentów

KIEDY NALEŻY PRZEREJESTROWAĆ SAMOCHÓD?

O przerejestrowaniu pojazdu mówimy przede wszystkim wtedy, gdy zmienia on właściciela. Taka sytuacja ma zazwyczaj miejsce po podpisaniu umowy między osobą sprzedającą a kupującą. Ile jest czasu na przerejestrowanie auta?

W wyniku nowelizacji przepisów, od 1 stycznia 2021 r. nowy właściciel, jeśli nie chce narazić się na karę finansową, powinien w ciągu 30 dni dokonać rejestracji - to obowiązkowe. Nic w tej kwestii nie zmieniła kolejna nowela ustawy prawo o ruchu drogowym, której przepisy weszły w życie z dniem 4 września 2022 roku. Nieprzerejestrowanie pojazdu w tym terminie, jak i niepoinformowanie organu rejestrującego o kupnie, to wykroczenie. Warto zauważyć, że czas na przerejestrowanie w przypadku pojazdów używanych kupionych w Polsce jest liczony od momentu zakupu.

GDZIE I JAK PRZEREJESTROWAĆ POJAZD?

Wiesz już, ile czasu na przerejestrowanie samochodu dają Ci przepisy, ale gdzie przerejestrować auto? Przerejestrowania pojazdu dokonuje się w wydziale komunikacji. W zależności od miejsca zamieszkania, będzie to urząd starostwa powiatowego, urząd miasta (w przypadku miast na prawach powiatu) bądź urząd dzielnicy, w przypadku tak dużego miasta, jak np. Warszawa.

Auto firmowe przerejestrowane powinno być w starostwie właściwym dla siedziby danego przedsiębiorstwa.

Jeśli właścicielem samochodu jest przedsiębiorstwo wielozakładowe czy też podmiot składający się z wydzielonych jednostek organizacyjnych, to kto wypełnia obowiązek przerejestrowania auta? Powinien tego dokonać starosta właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub jednostki.

Co jest potrzebne do przerejestrowania samochodu? Dokumenty, które powinieneś ze sobą mieć, to przede wszystkim:

 • wniosek o przerejestrowanie pojazdu,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • aktualny dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym,
 • dowód potwierdzający własność (może być to np. umowa sprzedaży, darowizny czy faktura VAT),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej (do wglądu),
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne,
 • dokument świadczący o wykupieniu ubezpieczenia OC (do wglądu),
 • zaświadczenie o ważności badania technicznego, o ile w dowodzie rejestracyjnym nie ma zapisu o aktualnym przeglądzie,
 • dowód osobisty potwierdzający tożsamość właściciela (do wglądu).

Ponadto, jeśli pojazd ma więcej niż jednego właściciela, każdy z nich musi być obecny przy przerejestrowywaniu pojazdu i zapisany we wniosku.

Co istotne, kluczowym dokumentem jest wniosek o przerejestrowanie samochodu (wniosek o rejestrację pojazdu ma taką samą postać), który powinien zawierać informacje, takie jak:

 • imię i nazwisko, adres i nr PESEL właściciela pojazdu,
 • imię i nazwisko, adres i nr PESEL współwłaściciela pojazdu, jeśli taki występuje,
 • rodzaj pojazdu i przeznaczenie,
 • marka, typ, model pojazdu,
 • rok produkcji pojazdu,
 • numer VIN nr nadwozia, podwozia lub ramy,
 • dotychczasowy numer rejestracyjny,
 • data nabycia,
 • oświadczenie, że wnioskodawca wnosi o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych o wskazanym wyróżniku pojazdu lub tablic samochodowych zmniejszonych (konieczne jest przy tym złożenie oświadczenia, że w pojeździe są zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablic rejestracyjnych) o wskazanym wyróżniku pojazdu lub o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego,
 • oświadczenie, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Obecnie nie ma już obowiązku dołączania do wniosku o przerejestrowanie samochodu karty pojazdu.

Po złożeniu wniosku o przerejestrowanie pojazdu nowy właściciel otrzyma czasowe pozwolenie do poruszania się pojazdem. Tymczasowy dowód rejestracyjny jest ważny przez 30 dni. Informację, kiedy właściwy dowód rejestracyjny będzie gotowy do odebrania, może zostać SMS-em na numer wskazany we wniosku. Można też sprawdzić to na stronie internetowej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Zwykle wyrobienie dokumentu trwa maksymalnie 7 dni od daty wysłania zamówienia przez urząd.

ILE KOSZTUJE PRZEREJESTROWANIE SAMOCHODU CZY REJESTRACJA SAMOCHODU W 2023 ROKU?

Koszty, z jakimi musimy się liczyć, chcąc przerejestrować samochód w 2023 roku, to:

 • 1,50 zł - opłata ewidencyjna,
 • 80 zł - tablice rejestracyjne (zwykłe),
 • 12,50 zł - komplet nalepek legalizacyjnych na tablice rejestracyjne albo ich wtórnik,
 • 13,50 zł - pozwolenie czasowe,
 • 54 zł - dowód rejestracyjny.

Łączne wynoszą 161,50 zł. Jeśli jednak przerejestrowujemy pojazd, który dotąd był zarejestrowany w tym samym powiecie i nie chcemy zmieniać tablic rejestracyjnych - zapłacimy wtedy o 80 zł mniej. Możemy też mieć większe koszty związane z wyrobieniem indywidualnych tablic rejestracyjnych - w takim przypadku musimy liczyć się z wydatkiem rzędu 1000 zł.

Jeśli przerejestrowujesz samochód używany zarejestrowany w Polsce i zostawiasz dotychczasowe tablice rejestracyjne, a przy tym wnosisz o wydanie pozwolenia czasowego, płacisz 81 zł. Przerejestrowanie samochodu używanego zarejestrowanego w kraju, z zachowaniem tablic i bez wydania pozwolenia czasowego kosztuje zaledwie 67 zł.

A co z pojazdami sprowadzonymi z zagranicy? Jeśli chcemy przerejestrować takie auto, musimy liczyć się z nieco większymi kosztami, związanymi między innymi z:

 • wydaniem dokumentu VAT 23 (dawniej VAT 25) - o ile sprzedający nie był podatnikiem VAT-UE,
 • badaniem technicznym (tak zwane zerowe),
 • podatkiem akcyzowym,
 • tłumaczeniem dokumentów przez tłumacza przysięgłego.

Co ważne, przerejestrowanie pojazdu może kosztować nas jeszcze o kilkadziesiąt złotych więcej. Jeśli nie możemy samodzielnie stawić się w urzędzie, musimy wyznaczyć pełnomocnika. W przypadku osób najbliższych, czyli takich, które określa się jako osoby w pierwszym stopniu pokrewieństwa (rodzice lub dzieci), jest to darmowe. Każde inne pełnomocnictwo będzie wymagało opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Tego typu upoważnienie musi zawierać takie dane jak:

 • data i miejsce sporządzenia dokumentu,
 • imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego oraz PESEL właściciela pojazdu;
 • imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego oraz PESEL osoby, która otrzyma pełnomocnictwo;
 • zakres pełnomocnictwa - w tym przypadku to przerejestrowanie konkretnego pojazdu (podaje się markę, model, numer nadwozia),
 • podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa.

PANDEMIA COVID-19 A PRZEREJESTROWANIE AUTA W URZĘDZIE

Przed udaniem się do wydziału komunikacji należy sprawdzić, czy nie jest konieczne umówienie się na konkretny termin i godzinę. Niektóre instytucje przyjmują interesantów tylko po wcześniejszym ustaleniu wizyty, choć rząd odwołał stan epidemii COVID-19.

Warto też pamiętać, że pojazd możemy przerejestrować przez internet. Konieczne jest do tego założenie tzw. profilu zaufanego, co można zrobić na stronie www.pz.gov.pl. Dzięki niemu można wejść do konta Mój GOV i wybrać sekcję „Usługi dla obywatela”, a następnie kategorię „Kierowcy i pojazdy” - bez problemu znajdziemy tam zakładkę, która dotyczy kupna/sprzedaży pojazdu. Wypełnić należy wszystkie niezbędne punkty i podpisać formularz profilem zaufanym. A jeśli chodzi o oddanie dotychczasowego dowodu rejestracyjnego i tablic (jeżeli jest taka konieczność) - możemy to zrobić pocztą/kurierem bądź dostarczyć je samodzielnie.

PRZEREJESTROWANIE I REJESTRACJA POJAZDU A UBEZPIECZENIE OC

Zarówno rejestracja, jak i przerejestrowanie pojazdu wymagają, by auto miało ubezpieczenie OC. Jeśli pojazd ma ważną polisę OC zawartą przez poprzedniego właściciela, to nie trzeba go ubezpieczać, gdyż ochrona trafia do nowego posiadacza. Ważne, aby właściciel, który sprzedaje pojazd, poinformował o tym fakcie firmę ubezpieczeniową. Odpowiednie zawiadomienie w formie pisemnej sprzedający powinien złożyć przed upływem 14 dni od daty zbycia auta. W dokumencie muszą znaleźć się dane kupującego, tj. imię, nazwisko, numer PESEL, adres, a w przypadku działalności gospodarczej - również nazwa firmy, siedziba oraz NIP.

Po uzyskaniu takich informacji firma ubezpieczeniowa może dokonać rekalkulacji składki. Ewentualna dopłata do OC jest konsultowana z nowym właścicielem, bo to on podejmuje wiążące w tej kwestii decyzje.

Nabywca może wypowiedzieć dotychczasową umowę ubezpieczeniową i podpisać nową. Wtedy trzeba jednak pamiętać, by pomiędzy obiema umowami nie było nawet dnia przerwy - w przeciwnym razie można zostać ukaranym. Kara za brak ważnego OC do 3 dni w przypadku samochodu osobowego wynosi w pierwszym półroczu 2023 roku 1400 zł, a przerwa w ochronie powyżej 14 dni to opłata rzędu 6980 zł.

ILE JEST CZASU NA PRZEREJESTROWANIE POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY? KARA ZA NIEPRZEREJESTROWANIE AUTA

Ile masz dni na przerejestrowanie auta, jeśli sprowadziłeś używany samochód z zagranicy? W wyniku obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 w 2020 roku przez pewien czas obowiązywał wydłużony okres - 180 dni. Od 1 stycznia 2021 roku powrócono jednak do poprzednich przepisów i właściciel ma na to wspomniane już wcześniej 30 dni. To czas dotyczący wszystkich pojazdów zakupionych w Unii Europejskiej - zarówno w Polsce, jak i w innych krajach wspólnoty. W tym okresie właściciel powinien zebrać wszystkie niezbędne do rejestracji pojazdu dokumenty, a także wykupić ubezpieczenie OC

W przypadku pojazdów importowanych z zagranicy termin na przerejestrowanie samochodu w 2023 roku liczy się od momentu sprowadzenia auta do Polski, niezależnie od tego, czy będzie to nowy czy używany pojazd.

Co ważne, osoba, która nie dopełni obowiązku rejestracyjnego i nie dokona terminowo rejestracji samochodu, naraża się na karę finansową wynoszącą od 200 do nawet 1000 zł. Opłata jest nakładana w drodze decyzji administracyjnej przez starostę, a pieniądze trafiają do budżetu powiatu. Ukarana może zostać zarówno osoba fizyczna, prawna, jak i jednostka organizacyjna.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Hanna Klimek - autor artykułu to Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej w UNIQA S.A.
Hanna Klimek
Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale w życiu zawodowym  zajęła się ubezpieczeniami. Od ponad 14 lat jej praca wiąże się z rożnymi aspektami ubezpieczeń. Zaczynała swoją karierę ubezpieczeniową w Dziale Obsługi Klienta Call Center jako Doradca do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych, a od 10 lat jest częścią zespołu E-Commerce w dziale Digital. Aktualnie odpowiada za redakcje, recenzję i publikację treści na stronie internetowej uniqa.pl, ale jednocześnie prowadzi projekty z zakresu analityki, cyfryzacji oraz prototypowania udogodnień UX/UI dla Klientów od strony biznesowej.  

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
Mężczyzna uzupełnia wniosek o rejestrację pojazdu

Jak wypełnić aktualny wniosek o rejestrację pojazdu? Jak pobrać i wypełnić wniosek PDF lub DOC?

Po zakupie pojazdu lub jego nabyciu w drodze spadku czy darowizny konieczne jest jego zarejestrowanie w urzędzie. Wskazują na to przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym i szereg innych ustaw i rozporządzeń. Podstawą jest odpowiedni wniosek. Sprawdź, jak go wypełnić i gdzie złożyć.

Czytaj dalej
uszkodzone samochody

Wyrejestrowanie pojazdu – ile kosztuje, kiedy i jak to zrobić?

W pewnych przypadkach konieczne jest wyrejestrowanie samochodu. Kiedy będziesz musiał to zrobić? Czy do Twoich obowiązków po sprzedaży pojazdu należy wyrejestrowanie auta? Na czym to polega i ile kosztuje? Jak zrobić to poprawnie? Co jest potrzebne do wyrejestrowania samochodu?

Czytaj dalej
SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę