Przerejestrowanie samochodu – kiedy i jak to zrobić?

Przerejestrowanie samochodu jest procedurą podobną do rejestracji pojazdu. Wymaga skompletowania kilku ważnych dokumentów oraz wniesienia niezbędnych opłat. Nowy właściciel ma 30 dni na zgłoszenie nabycia samochodu i jego zarejestrowanie w urzędzie. W przeciwnym razie naraża się na karę finansową. Sprawdź kiedy należy przerejestrować samochód oraz jak i gdzie to zrobić.

podpisywanie dokumentów

Kiedy należy przerejestrować samochód?

O przerejestrowaniu samochodu mówimy przede wszystkim wtedy, gdy zmienia on swojego właściciela. Taka sytuacja ma zazwyczaj miejsce w wyniku podpisania umowy między osobą sprzedającą a kupującą pojazd. W wyniku niedawnej nowelizacji przepisów, po 1 stycznia 2020 r. nowy właściciel, jeśli nie chce narazić się na karę finansową, powinien w ciągu 30 dokonać rejestracji pojazdu. Nieprzerejestrowanie samochodu przez nowego właściciela w tym terminie, jak i niepoinformowanie organu rejestrującego o kupnie pojazdu to wykroczenie. Warto zauważyć, że czas na przerejestrowanie w przypadku samochodów kupionych w Polsce jest liczony od momentu zakupu samochodu. Osoba, która nie dopełni obowiązku rejestracyjnego, naraża się na karę finansową wynoszącą od 200 do nawet 1000 zł.  

Gdzie i jak przerejestrować samochód? 

Przerejestrowania samochodu dokonuje się w Wydziale Komunikacji. W zależności od miejsca zamieszkania, będzie to urząd starostwa powiatowego, urząd miasta (w przypadku miast na prawach powiatu) bądź urząd dzielnicy, w przypadku tak dużego miasta, jak np. Warszawa. Niezbędne do tego procesu dokumenty to przede wszystkim:

 • wniosek o przerejestrowanie pojazdu, 
 • aktualny dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym, 
 • dowód potwierdzający własność (może to być umowa sprzedaży czy faktura VAT), 
 • karta pojazdu, jeśli została wydana, 
 • stare tablice rejestracyjne, 
 • dokument świadczący o wykupieniu ubezpieczenia OC
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość właściciela.

Ponadto, jeśli samochód ma więcej niż jednego właściciela, każdy z nich musi być obecny w Wydziale Komunikacji przy przerejestrowaniu samochodu i zapisany.

Kluczowym dokumentem jest wniosek o przerejestrowanie samochodu, który powinien zawierać informacje, takie jak:

 • imię i nazwisko, adres i nr PESEL właściciela pojazdu, 
 • imię i nazwisko, adres i nr PESEL współwłaściciela pojazdu, jeśli taki jest, 
 • rodzaj pojazdu i przeznaczenie, 
 • marka, typ, model pojazdu, 
 • rok produkcji pojazdu, 
 • numer VIN, podwozia lub ramy, 
 • dotychczasowy numer rejestracyjny, 
 • data nabycia, 
 • oświadczenie, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Po złożeniu wniosku o przerejestrowanie samochodu, nowy właściciel pojazdu otrzyma czasowe pozwolenie do poruszania się pojazdem. Tymczasowy dowód rejestracyjny jest ważny przez 30 dni. Informacja o tym, kiedy właściwy dowód rejestracyjny będzie gotowy do odebrania, może zostać przesłana SMS-em na numer wskazany we wniosku. Można ją także sprawdzić na stronie internetowej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Jaki jest koszt przerejestrowania samochodu?

Koszty, z jakimi musimy się liczyć, chcąc przerejestrować samochód, to:

 • 2 zł - opłata ewidencyjna, 
 • 80 zł - tablice rejestracyjne, 
 • 13,50 zł - pozwolenie czasowe, 
 • 31 zł - nalepka kontrolna i legalizacyjna, 
 • 54 zł - dowód rejestracyjny. 

Łączne koszty wynoszą 180,50 zł. Jeśli chcemy przerejestrować samochód z zagranicy, musimy liczyć się z nieco większymi kosztami, związanymi z:

 • wydaniem dokumentu VAT 25, 
 • badaniem technicznym, 
 • podatkiem akcyzowym,
 • tłumaczeniem dokumentów przez tłumacza przysięgłego. 

Przerejestrowanie samochodu a OC

Zarówno rejestracja, jak i przerejestrowanie pojazdu wymagają, by samochód miał ubezpieczenie OC. Często zdarza się tak, że  sprzedaż pojazdu nastąpiła gdy ten posiadał ważną polisę OC zakupioną przez poprzedniego właściciela. W takiej sytuacji pojazdu nie trzeba ubezpieczać, gdyż OC przypisane jest do konkretnego samochodu, a nie do jego posiadacza. Niezwykle ważne jest, aby właściciel, który sprzedaje samochód, poinformował o zachodzących zmianach firmę ubezpieczeniową. Odpowiednie zawiadomienie w formie pisemnej sprzedający powinien złożyć przed upływem 14 dni od daty sprzedaży pojazdu. W tym dokumencie muszą znaleźć się dane kupującego, tj. imię, nazwisko, numer PESEL, adres, a w przypadku działalności gospodarczej również nazwa firmy, siedziba oraz NIP.

Po uzyskaniu takich informacji firma ubezpieczeniowa może dokonać rekalkulacji składki. Nie jest to jednak jedyna możliwa opcja dla nowego właściciela pojazdu. Drugim rozwiązaniem jest wypowiedzenie dotychczasowej umowy ubezpieczeniowej i podpisanie nowej z innym ubezpieczycielem. 

Ile czasu na przerejestrowanie samochodu sprowadzonego z zagranicy?

Co do zasady, nowy właściciel samochodu ma 30 dni na przerejestrowanie go. Powinien w tym czasie zebrać wszystkie niezbędne do rejestracji pojazdu dokumenty, a także wykupić ubezpieczenie OC. W przypadku samochodów importowanych z zagranicy termin na przerejestrowanie pojazdu liczy się od momentu sprowadzenia auta do Polski. Warto dodać, że w związku z obostrzeniami wynikającymi z pandemii, wprowadzono specustawę, na mocy której wydłużono termin rejestracji pojazdów sprowadzanych z zagranicy. Do końca 2020 r. wynosi on 180 dni. 

Właściciela pojazdu, który nie dokona rejestracji w odpowiednim terminie, czeka kara w wysokości do 1000 zł. Jest nakładana w drodze decyzji administracyjnej przez starostę. Pieniądze z kolei trafiają do budżetu powiatu. Ukarana może zostać zarówno osoba fizyczna, prawna, jak i jednostki organizacyjne. 

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę