Współwłaściciel samochodu – jak go dopisać?

Właścicielem pojazdu może być nie tylko jedna osoba. Samochód może stanowić współwłasność. Wówczas prawa do auta ma np. kilka osób. Z jakimi obowiązkami wiąże się taka współwłasność? Czy jest to korzystne?

Podpisanie umowy zakupu samochodu

Ustanowienie współwłaściciela samochodu

Bardzo często ze współwłasnością mamy do czynienia w przypadku pojazdów mechanicznych. Decydują się na to posiadacze aut, których dzieci właśnie uzyskały uprawnienia do prowadzenia samochodów. Poprzez dopisanie współwłaściciela posiadacze wprawdzie najczęściej podwyższają sobie cenę ubezpieczenia OC, ale jednocześnie dzięki temu młody kierowca zaczyna budować swoją historię ubezpieczenia i z czasem, przy bezszkodowej jeździe, będzie mógł ubezpieczyć swój pojazd w niższej cenie niż w przypadku, gdyby jeździł autem rodzica wyłącznie jako dodatkowy użytkownik. Jak dopisać współwłaściciela do samochodu? To zależy od tego, czy kupiłeś już pojazd. Jeśli dopiero zamierzasz nabyć auto, to pamiętaj, żeby informacja o współwłaścicielu znalazła się w umowie kupna-sprzedaży. W przypadku współwłasności na umowie muszą się znaleźć podpisy sprzedającego i wszystkich współwłaścicieli.  

Jeżeli koniecznie jest dopisanie współwłaściciela pojazdu, który jest twoją własnością, to musisz sporządzić akt darowizny. Odpowiedni druk prawdopodobnie znajdziesz na stronie wydziału komunikacji, pod który podlegasz. Muszą się w nim znaleźć następujące informacje:

 • Dane darczyńcy i obdarowanego, takie jak: imię i nazwisko, adres, numer PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu.

 • Opis przedmiotu darowizny: marka, rodzaj, model, numer VIN, numer rejestracyjny, rok produkcji.

 • Data i miejsce zawarcia umowy darowizny.

 • Oznaczenie stron i określenie stopnia pokrewieństwa.

 • Informacja o tym, jaka część własności przysługuje obdarowanemu. Może to być 50 proc., ale strony mogą również ustalić, że będzie to inny udział.

 • Oświadczenie obdarowującego o posiadaniu praw do pojazdu.

 • Oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny.

 • Podpisy stron.

Uwaga: umowa powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla darczyńcy i obdarowanego.

To nie koniec formalności. W ten sposób faktem stało się dopisanie współwłaściciela samochodu, ale w ciągu 6 miesięcy należy dokonać jeszcze zgłoszenia darowizny w urzędzie skarbowym, jednak nie w każdym przypadku jest to konieczne. Jeśli umowa została zawarta pomiędzy członkami najbliższej rodziny, to unikniesz płacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Musisz jedynie wypełnić druk SD-Z2. Obowiązek zgłoszenia dotyczy wyłącznie darowizn, których wartość przekracza9637 zł w ciągu ostatnich 5 lat od tej samej osoby. Inne zasady obowiązują w przypadku II i III grupy podatkowej – zarówno pod względem terminu na zgłoszenie darowizny, jak i opłacenia podatku PCC.

Pojawił się współwłaściciel auta i co dalej?

Aby złożyć wniosek o dopisanie współwłaściciela pojazdu w dowodzie rejestracyjnym, należy zgłosić współwłasność w wydziale komunikacji. Żeby dopełnić tego obowiązku, wybierz się do wydziału komunikacji, pod który podlegasz i okaż urzędnikowi:

 • Dokument potwierdzający współwłasność, czyli w tym przypadku umowę darowizny.

 • Dowód rejestracyjny z aktualnym badaniem technicznym.

 • Kartę pojazdu (o ile była wydana).

 • Dowód osobisty.

 • Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC.

 • Zaświadczenie z CEiDG lub KRS (w przypadku firm).

Co istotne, dodanie współwłaściciela pojazdu do dowodu rejestracyjnego wymaga obecności obu współwłaścicieli. Jeśli któryś z nich nie może się wtedy udać do urzędu, to wówczas powinien napisać pełnomocnictwo, dzięki któremu tego obowiązku będzie mogła dopełnić inna osoba. Złożenie pełnomocnictwa kosztuje 17 zł, ale taka opłata nie dotyczy członków najbliższej rodziny. W przypadku gdy dokumenty są kompletne, o niczym nie zapomniałeś, to współwłaściciel zostanie na miejscu wpisany w dowodzie rejestracyjnym.

Ustanowienie współwłaściciela samochodu a ubezpieczenie

Podobnie jak w przypadku sprzedaży samochodu, również i darowizna wymaga powiadomienia towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym dotychczasowy posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC. Z obowiązku tego należy wywiązać się w czasie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Jakie są konsekwencje współwłasności? Przede wszystkim, jeśli auto jest współwłasnością, każdy z posiadaczy w równym stopniu odpowiada za dopełnienie obowiązku ubezpieczeniowego, niezależnie od wysokości udziału. W przypadku braku polisy OC, wszyscy współwłaściciele będą również ponosić karę nałożoną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Jak dopisanie współwłaściciela wpłynie na wysokość składki na OC? Jeśli osoba ta jest młodym kierowcą, który dopiero co uzyskał uprawnienia do prowadzenia pojazdów, to wówczas składka będzie wyższa. Natomiast jeśli dopisany zostaje doświadczony kierowca, który od lat jeździ bezszkodowo, to prawdopodobnie ubezpieczenie będzie kosztować mniej. Konsekwencją współwłasności jest również to, że w przypadku wyrządzenia szkody, która będzie likwidowana z OC sprawcy, wszyscy współwłaściciel tracą część zniżek. Z drugiej strony bezszkodowa jazda pozytywnie wpłynie na przebieg ubezpieczenia tych posiadaczy, a co za tym idzie - również na cenę polisy.

Współwłaściciel samochodu – obowiązki

Od momentu, kiedy samochód stanie się współwłasnością, wszystkie formalności z nim związane i zawierane umowy wymagają obecności wszystkich posiadaczy. Tzn. na umowie kupna-sprzedaży czy wnioskach kierowanych do wydziału komunikacji lub zakładu ubezpieczeń muszą pojawić się dane i podpisy wszystkich współwłaścicieli. W przypadku wniosków składanych osobiście konieczna jest również obecność współwłaścicieli. Jeśli jeden z nich z pewnych przyczyn nie może przybyć na miejsce, to może skorzystać ze wspomnianego już udzielenia pełnomocnictwa. 

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Te porady mogą Cię zainteresować

Upoważnienie do rejestracji pojazdu – jak napisać pełnomocnictwo?

Po zakupie pojazdu masz 30 dni na jego zarejestrowanie w wydziale komunikacji, pod który podlegasz. Obecnie niedotrzymanie tego terminu wiąże się z karą w wysokości nawet do 1000 zł. Co jeśli z pewnych powodów nie jesteś w stanie dopełnić tego obowiązku? W takim przypadku wystarczy, że napiszesz upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego i rejestracji dokona inna osoba. Co musisz ze sobą zabrać? Czy wiąże się to z jakimikolwiek kosztami?

Czytaj dalej

Sprawdzanie OC – w jaki sposób sprawdzić ważność polisy?

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego powinien zawrzeć umowę ubezpieczenia OC. W praktyce jednak nie wszyscy dopełniają tego obowiązku. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny szacuje, że po polskich drogach jeździć może nawet od 80 do 100 tysięcy nieubezpieczonych pojazdów. Jak możesz sprawdzić, czy kierowca, który spowodował szkodę w Twoim pojeździe ma ważne OC?

Czytaj dalej

Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia umowy ubezpieczenia?

Przed zakupem ubezpieczenia samochodu warto przygotować komplet niezbędnych dokumentów. Wśród nich należy wymienić: dowód rejestracyjny, prawo jazdy, obecną polisę oraz umowę sprzedaży samochodu. Bez tego typu dokumentów towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić sprzedaży polisy.

Czytaj dalej

Zakup nowego pojazdu a wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC można złożyć w przypadku zbliżającego się końca umowy oraz przy zakupie nowego samochodu. Tego typu dokument powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje, w tym, m.in.: dane pojazdu oraz nazwę i adres towarzystwa ubezpieczeniowego.

Czytaj dalej