Historia ubezpieczenia – jak wpływa na ubezpieczenie OC?

Cena ubezpieczenia OC uzależniona jest od wielu czynników. Zakłady ubezpieczeń mają pełną dowolność pod względem wyliczania opłaty za ochronę ubezpieczeniową – muszą jedynie zapewnić ten sam zakres zgodny z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Najczęściej na koszt OC wpływa historia ubezpieczenia posiadacza pojazdu. Na czym one polegają i jak można je zdobyć?

Kluczyk do samochodu

Co wpływa na historię ubezpieczenia?

Historia przebiegu ubezpieczenia OC jest jednym z ważniejszych czynników, jakie mają wpływ na wysokość składki. Jeśli posiadacz pojazdu nie powoduje szkód w ruchu drogowym, to może liczyć na to, że z biegiem lat ochrona ubezpieczeniowa będzie go kosztować coraz mniej. Natomiast jeśli kierowca będzie odpowiedzialny za wiele szkód, to nie tylko otrzyma propozycję umowy na niekorzystnych warunkach, ale wręcz zakład ubezpieczeń może zaproponować mu zaporową cenę, gdyż nie będzie zainteresowany dalszą współpracą. Pamiętaj jednak: towarzystwo ubezpieczeniowe (TU) nie może odmówić ci ubezpieczenia pojazdu. Choć najczęściej mówi się o niższych cenach za OC za bezszkodową jazdę, to w praktyce na niższy koszt ochrony wpływa każdy rok, w którym z twojego ubezpieczenia nie zostanie wypłacone odszkodowanie. Niektórzy sprawcy drobnych szkód decydują się sami je naprawić, zamiast zgłaszać do zakładu ubezpieczeń, żeby nie wpływać negatywnie na przebieg ubezpieczenia OC. Szkoda spowodowałaby prawdopodobnie podwyższenie wysokości składki na OC w kolejnym roku.

Jeśli chodzi o przebieg historii ubezpieczenia, to nie istnieją w przepisach żadne regulacje odnośnie do zasad jej oceny. Ubezpieczyciele mają w tej kwestii pełną dowolność. Najczęściej za rok bezszkodowej jazdy koszt OC może się obniżyć o około 10 proc., ale towarzystwa ubezpieczeniowe podchodzą do tego różnie. Możliwe, że za pierwszy i drugi rok cena zostanie obniżona nieznacznie, ale już zdecydowanie mniej zapłacisz w kolejnych latach. Ze szczegółami na ten temat możesz się zapoznać w ogólnych warunkach ubezpieczenia. W praktyce nawet spowodowanie szkody nie musi oznaczać, że koszt OC przy okazji kolejnej umowy będzie wyższy. Znaczenie ma wiele czynników m.in. twój wiek, czas posiadania prawa jazdy i nie tylko.

Tak jak bezszkodowa jazda wiąże się najczęściej z niższą ceną ubezpieczenia w kolejnych latach, tak powodowanie szkód jest przyczyną wyższego kosztu takiej ochrony. W tym przypadku również trudno wskazać ogólną zasadę. Możliwe np., że za jedną szkodę zapłacisz np. 10 proc więcej za OC za kolejną umowę. Kilka szkód w ciągu 12 miesięcy umowy może być natomiast przyczyną zaproponowania klientowi zaporowych warunków ochrony – towarzystwo ubezpieczeniowe nie będzie zainteresowane dalszą współpracą z nim.

Na rynku ubezpieczeń możesz się spotkać z usługą ochrony historii OC, dzięki której spowodowanie szkody teoretycznie nie wpłynie na podwyższenie ceny ubezpieczenia w kolejnym roku. W ramach oferty zakład ubezpieczeń może zaproponować np., że jedna szkoda do określonej kwoty nie wpływa na wzrost ceny ubezpieczenia OC. Ubezpieczyciel nie może jednak zagwarantować, że mimo wszystko ubezpieczenie nie będzie droższe – mogą się przecież zmienić inne warunki. Ponadto taka ochrona działa jedynie wówczas, gdy przedłużysz umowę z tym samym zakładem ubezpieczeń. Jeśli zawrzesz umowę z innym towarzystwem, to spowodowana przez ciebie szkoda zostanie już uwzględniona przy kalkulacji.

Maksymalne zniżki OC – kiedy je wypracujesz?

Skoro każdy rok bezszkodowej jazdy działa pozytywnie na cenę OC, to czy istnieje pewna maksymalna liczba lat, powyżej której kolejne okresy jazdy bez szkód nie będą już wpływać na niższą cenę OC? Czasami będą to 4 lata, a w innych przypadkach 8. W praktyce jednak to, kiedy w danym towarzystwie wypracujesz maksymalne korzyści z tytułu bezszkodowej jazdy, nie ma większego znaczenia przy porównywaniu ofert. Pamiętaj, że wpływ na cenę ubezpieczenia ma wiele składowych. Być może w jednym towarzystwie po 3 latach bez szkód zapłacisz za ochronę więcej niż w innym po 6 latach.

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia OC zwróć uwagę na to, jak długi okres przebiegu ubezpieczenia bierze pod uwagę dane towarzystwo. Czy znaczenie mają zdarzenia z ostatnich 3,5 a może nawet 10 lat?

Zniżki na OC i AC

Historia przebiegu ubezpieczenia jest niezależnie względem siebie naliczane w przypadku ubezpieczeń OC i autocasco. Spowodowanie szkody z OC nie sprawi, że negatywnie wpłyniesz na historię AC. Natomiast możliwe jest, że przy zawieraniu umowy autocasco towarzystwo ubezpieczeniowe weźmie pod uwagę twoją historię z OC, o ile podpiszesz kolejną umowę z tym samym zakładem ubezpieczeń. Nie ma natomiast takiej możliwości, żeby historia z AC została przeniesiona na OC.

Jak sprawdzić historię przebiegu ubezpieczenia?

Znając ogólne warunki ubezpieczenia, możesz ocenić, jak historia przebiegu twojego OC wypłynie na koszt ubezpieczenia samochodu. Może to być jednak problematyczne, dlatego lepiej skorzystaj z innych możliwości:

  • Zwróć się do swojego ubezpieczyciela o Zaświadczenie o Przebiegu Ubezpieczenia Komunikacyjnego – sprawdzisz tam, ile szkód spowodowałeś, korzystając z ochrony ubezpieczeniowej w danym zakładzie ubezpieczeń.

  • Na stronie UFG, czyli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego znajdziesz informację o przebiegu swojego ubezpieczenia z ostatnich 5 lat.

Pamiętaj, że bezszkodowa jazda ma wpływ na cenę ubezpieczenia, ale jego ostateczny koszt uzależniony jest również od innych czynników.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Te porady mogą Cię zainteresować

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) – jakie dane gromadzi?

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, w skrócie CEPiK, to system, w którym gromadzone są dane o pojazdach i kierowcach. Prowadzony on jest przez Ministra Cyfryzacji, a zasady jego działania reguluje ustawa Prawo o ruchu drogowym. Jakie konkretnie dane gromadzone są w bazie? Jak możesz z nich skorzystać?

Czytaj dalej

Najtańsze ubezpieczenie OC starszego auta

Właściciele aut wieloletnich bardzo często obarczani są przez towarzystwa ubezpieczeniowe wysokimi kosztami ubezpieczenia OC. W takim przypadku efektywnym sposobem na obniżenie swojej polisy OC jest porównywanie ofert, korzystanie z okresowych zniżek i promocji oraz zakup dobrze dobranego pakietu.

Czytaj dalej

Jak obniżyć składkę za ubezpieczenie OC i AC?

Kierowcy, chcąc zminimalizować koszty utrzymania samochodu często poszukują atrakcyjnej pod względem cenowym oferty ubezpieczenia komunikacyjnego. W takiej sytuacji warto wiedzieć, że wpływ na koszt polisy OC i AC ma przede wszystkim bezszkodowość jazdy oraz takie aspekty, jak np. marka i model auta oraz miejsce jego parkowania.

Czytaj dalej

Najtańsze ubezpieczenie OC? Wystarczy poszukać!

Dla większości osób przy wyborze ubezpieczenia OC najważniejszym czynnikiem jest cena. Na najniższą składkę mogą liczyć kierowcy z największym stażem i pozytywnym przebiegiem historii ubezpieczenia. Wpływ na koszt ubezpieczenia ma także model, wiek i pojemność silnika samochodu. Nie bez znaczenia jest również miejsce zamieszkania.

Czytaj dalej

Historia ubezpieczenia a wysokość OC i AC – sprawdź swoją historię w UFG

Jednym z najważniejszych czynników, branych pod uwagę przez towarzystwa ubezpieczeniowe przy ustalaniu wysokości polisy OC i AC, jest historia ubezpieczenia. Dane te można sprawdzić bezpłatnie, logując się na stronę Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Czytaj dalej

Od czego zależy wysokość ubezpieczenia OC i AC?

Właściciele aut wieloletnich bardzo często obarczani są przez towarzystwa ubezpieczeniowe wysokimi kosztami ubezpieczenia OC. W takim przypadku efektywnym sposobem na obniżenie swojej polisy OC jest porównywanie ofert, korzystanie z okresowych zniżek i promocji oraz zakup dobrze dobranego pakietu.

Czytaj dalej