UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja

Czas czytania:

Rejestracja samochodu przez cudzoziemca bez meldunku – czy jest to możliwe?

Nie możesz legalnie poruszać się po drogach samochodem, który nie jest zarejestrowany. Cudzoziemcy przebywający w Polsce ponad pół roku powinni zarejestrować auto w polskim urzędzie. Podobnie należy zrobić, jeśli kupujesz auto w Polsce i tu przebywasz z zamiarem pobytu stałego. Jak wyglądają formalności rejestracyjne?

Cudzoziemiec, bez meldunku w Polsce, siedzi w aucie i zastanawia się jak powinien dokonać rejestracji samochodu

Samochód jest pojazdem mechanicznym podlegającym zgodnie z prawem obowiązkowi rejestracyjnemu. Niezależnie od tego, czy jest to auto nowe czy używane, musisz dokonać tej rejestracji w wydziale komunikacji starostwa powiatowego lub w powiatowym wydziale komunikacji w urzędzie gminy lub urzędzie miasta. Jak masz przeprowadzić całą procedurę, jeśli jesteś cudzoziemcem bez meldunku w Polsce?

Zasady rejestracji samochodu w Polsce

Po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży pojazdu mechanicznego masz obowiązek zapewnienia mu polisy OC, czyli obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego, jak również zarejestrowania samochodu w urzędzie. Bez ważnego ubezpieczenia OC komunikacyjnego nie zarejestrujesz auta i nie będziesz mógł legalnie poruszać się nim po drogach. Tę rejestrację w urzędzie przeprowadzisz, jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu.

Do rejestracji będzie Ci potrzebny wniosek, który możesz pobrać i wypełnić w domu lub zrobić to na miejscu w urzędzie. Do tego dokumentu dołączysz:

 • potwierdzenie prawa własności do pojazdu, np. umowę kupna-sprzedaży czy fakturę VAT wystawioną za zakup pojazdu,
 • potwierdzenie wniesienia wszystkich wymaganych opłat,
 • kartę pojazdu, jeśli została wydana,
 • dowód rejestracyjny (dotyczy aut używanych) z ważnym badaniem technicznym.

Musisz też wraz z wnioskiem dostarczyć do urzędu dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu. Na dopełnienie formalności związanych z rejestracją pojazdu masz 30 dni od dnia jego nabycia – kupna lub uzyskania auta w drodze darowizny.

Ile kosztuje rejestracja samochodu?

Rejestracja samochodu pociąga za sobą określone koszty w wysokości:

 • 85 zł opłaty za dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych i nalepkę kontrolną, przeznaczoną do przyklejenia na szybę pojazdu,
 • 13,50 zł opłaty za pozwolenie czasowe, wydawane na 30 dni,
 • 80 zł opłaty za tablice rejestracyjne (w przypadku samochodów),
 • 50 gr opłaty ewidencyjnej, płaconej osobno za wydanie dokumentów.

Nie zapłacisz za tablice, jeśli pojazd jest obecnie zarejestrowany w tym samym starostwie lub urzędzie miasta, pod który ty podlegasz.

Jak cudzoziemcy mają zarejestrować swój pojazd bez meldunku?

Osoby przyjeżdżające do Polski na okres krótszy niż 6 miesięcy, czyli podczas pobytu czasowego w kraju Unii Europejskiej, nie muszą rejestrować samochodu w Polsce. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, możesz zarejestrować kupione auto w kraju pochodzenia.

Natomiast w przypadku przebywania w kraju Unii Europejskiej, a więc również w Polsce, przez okres dłuższy niż pół roku korzystasz z pobytu stałego i rejestracja samochodu jest nie tylko możliwa w Polsce, ale obowiązkowa. Samochód musisz zarejestrować przed upływem 6 miesięcy od dnia przyjazdu na terytorium RP lub od chwili wyjazdu z kraju zamieszkania.

Przy rejestracji pojazdu kluczowe znaczenie ma stałe miejsce zamieszkania cudzoziemca. Wymaga to złożenia wniosku o rejestrację w urzędzie właściwym pod względem takiego adresu. Zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny miejsce zamieszkania stanowi miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Obcokrajowiec przy rejestracji np. w Kielcach będzie musiał dowieść, że przebywa głównie w tym mieście. Może to zrobić, okazując umowę najmu mieszkania czy umowę o pracę na dłuższy okres. Niewykluczone, że urzędnikom wystarczy Twoje oświadczenie, że mieszkasz w danym mieście.

Jak widać, brak meldunku nie musi oznaczać, że cudzoziemiec nie zarejestruje auta. Urzędnik przy rejestracji w celu weryfikacji takiej osoby poprosi o okazanie dowodu tożsamości, np. dowodu osobistego, karty pobytu czy też paszportu.

Rejestracja w Polsce auta sprowadzonego z kraju macierzystego obcokrajowca

Częstym przypadkiem jest przyjazd cudzoziemca do Polski własnym samochodem. Jeśli będziesz chciał to zrobić i poruszać się nim po polskich drogach przez okres dłuższy niż pół roku, w związku z pobytem stałym na terytorium RP, powinieneś złożyć wniosek o rejestrację pojazdu wraz z wymaganymi w takim przypadku załącznikami:

 • świadectwo zgodności – to dokument krajowy lub europejski wydawany przez koncern, który wyprodukował samochód, potwierdzający spełnianie przez niego parametrów technicznych, wymogów bezpieczeństwa i ochrony środowiska;
 • polisa OC – dowód zawarcia umowy ubezpieczeniowej w zakresie OC;
 • dowód opłacenia podatku VAT – zasady dotyczące uiszczenia podatku VAT różnią się zależnie od tego, czy pojazd jest nowy czy używany;
 • dowód dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego – dowód przejścia badania technicznego dopuszczającego pojazd do ruchu drogowego;
 • dokument potwierdzający własność pojazdu;
 • dowód rejestracyjny z kraju pochodzenia;
 • tablice rejestracyjne;
 • karta pojazdu, jeśli została wydana.

Najczęściej dokumenty pojazdu cudzoziemca są sporządzone w języku obcym. Dlatego przy dołączaniu ich do wniosku o rejestrację samochodu w polskim urządzenie musisz przedłożyć ich tłumaczenia przysięgłe. Możliwa jest rejestracja samochodu przez cudzoziemca bez meldunku w miejscu stałego zamieszkania.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czy ten artykuł był pomocny?

3.9333333333333
Liczba głosów:15

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Rejestracja samochodu jest niezbędna, aby samochód został dopuszczony do jazdy. Nie musi jednak wiązać się z osobistą wizytą w wydziale komunikacji. W niektórych urzędach możliwe jest zarejestrowanie pojazdu także przez internet. Przeczytaj nasz poradnik i sprawdź, jak krok po kroku zarejestrować auto i ile wynosi cena rejestracji samochodu.

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego powinien zawrzeć umowę ubezpieczenia OC. W praktyce jednak nie wszyscy dopełniają tego obowiązku. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny szacuje, że po polskich drogach jeździć może nawet od 80 do 100 tysięcy nieubezpieczonych pojazdów. Jak możesz sprawdzić, czy kierowca, który spowodował szkodę w Twoim pojeździe ma ważne OC?

SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę