UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Rejestracja samochodu przez cudzoziemca bez meldunku – czy jest to możliwe?

Nie możesz legalnie poruszać się po drogach samochodem, który nie jest zarejestrowany. Cudzoziemcy przebywający w Polsce ponad pół roku powinni zarejestrować auto w polskim urzędzie. Podobnie należy zrobić, jeśli kupujesz samochód w Polsce i tu przebywasz z zamiarem pobytu stałego. Jak wyglądają formalności rejestracyjne, jeśli nie masz zameldowania na terenie RP? Gdzie powinieneś zarejestrować pojazd?

Cudzoziemiec, bez meldunku w Polsce, siedzi w aucie i zastanawia się jak powinien dokonać rejestracji samochodu

Samochód jest pojazdem mechanicznym podlegającym zgodnie z prawem obowiązkowi rejestracyjnemu. Niezależnie od tego, czy jest to auto nowe czy używane, musisz dokonać tej rejestracji w wydziale komunikacji starostwa powiatowego lub w powiatowym wydziale komunikacji w urzędzie gminy lub urzędzie miasta. Jak masz przeprowadzić całą procedurę, jeśli jesteś cudzoziemcem bez meldunku w Polsce? To szczególnie istotne w kontekście Ukraińców, którzy szukają informacji, jak przebiega rejestracja samochodu z Ukrainy.

ZASADY REJESTRACJI SAMOCHODU W POLSCE

Po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży pojazdu mechanicznego masz obowiązek zawarcia polisy OC, czyli obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego, jak również zarejestrowania samochodu w urzędzie. Bez ważnego ubezpieczenia OC komunikacyjnego nie zarejestrujesz auta i nie będziesz mógł legalnie poruszać się nim po drogach. Rejestracji dokonasz, jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu.

Najpierw wypełnij wniosek, w domu lub na miejscu w urzędzie. Do tego dokumentu dołącz:

potwierdzenie prawa własności do pojazdu, np. umowę kupna-sprzedaży czy fakturę VAT wystawioną za zakup pojazdu,

potwierdzenie wniesienia wszystkich wymaganych opłat,

dowód rejestracyjny (dotyczy aut używanych) z ważnym badaniem technicznym.

Musisz też wraz z wnioskiem dostarczyć do urzędu dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu. Na dopełnienie formalności związanych z rejestracją pojazdu masz 30 dni od dnia jego nabycia – kupna lub uzyskania auta w drodze darowizny.

ILE KOSZTUJE REJESTRACJA SAMOCHODU?

Rejestracja samochodu pociąga za sobą określone koszty w wysokości:

54 zł opłaty za dowód rejestracyjny,

13,50 zł opłaty za pozwolenie czasowe, wydawane na 30 dni,

12,50 zł opłaty za komplet nalepek legalizacyjnych na tablice rejestracyjne albo ich wtórnik,

80 zł opłaty za tablice rejestracyjne (w przypadku samochodów),

1,50 gr opłaty ewidencyjnej, płaconej osobno za wydanie dokumentów.

Od 31 stycznia 2022 roku możesz zachować numery rejestracyjne pojazdu, a więc i jego tablice, jeśli samochód był wcześniej zarejestrowany w Polsce. Nie obowiązuje już wymóg, by pojazd był zarejestrowany uprzednio w tym samym starostwie lub urzędzie miasta, któremu i Ty podlegasz.

Łączne koszty związane z tą formalnością wynoszą 161,50 zł. Jeśli jednak przerejestrowujemy pojazd i nie chcemy zmieniać tablic rejestracyjnych - zapłacimy o ponad 80 zł mniej. Większe koszty wiążą się z wyrobieniem indywidualnych tablic rejestracyjnych - w takim przypadku musimy liczyć się z wydatkiem rzędu 1000 zł.

Jeśli przerejestrowujesz samochód używany zarejestrowany w Polsce i zostawiasz dotychczasowe tablice rejestracyjne, a przy tym wnosisz o wydanie pozwolenia czasowego, płacisz 81 zł. Przerejestrowanie samochodu używanego zarejestrowanego w kraju, z zachowaniem tablic i bez wydania pozwolenia czasowego to wydatek 67 zł.

JAK CUDZOZIEMCY MAJĄ ZAREJESTROWAĆ SWÓJ POJAZD BEZ MELDUNKU?

Osoby przyjeżdżające do Polski na okres krótszy niż 6 miesięcy, czyli podczas pobytu czasowego w kraju Unii Europejskiej, nie muszą rejestrować samochodu w Polsce. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, możesz zarejestrować kupione auto w kraju pochodzenia. Odnosi się to także do rejestracji samochodu przez cudzoziemców bez meldunku.

Natomiast w przypadku przebywania w kraju Unii Europejskiej, a więc również w Polsce, przez okres dłuższy niż pół roku korzystasz z pobytu stałego i rejestracja samochodu jest wtedy nie tylko możliwa, ale i obowiązkowa. Samochód musisz zarejestrować przed upływem 6 miesięcy od dnia przyjazdu na terytorium RP lub od chwili wyjazdu z kraju zamieszkania. Jak wygląda rejestracja samochodu dla cudzoziemców w 2023 roku?

Przy rejestracji pojazdu kluczowe znaczenie ma stałe miejsce zamieszkania cudzoziemca (adres zamieszkania). Wymaga to złożenia wniosku o rejestrację auta w urzędzie właściwym pod względem takiego adresu. Zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny miejsce zamieszkania stanowi miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Obcokrajowiec przy rejestracji np. w Kielcach będzie musiał dowieść, że przebywa głównie w tym mieście. Może to zrobić, okazując umowę najmu mieszkania czy umowę o pracę na dłuższy okres. Niewykluczone, że urzędnikom wystarczy Twoje oświadczenie, że mieszkasz w danym mieście.

Jak widać, brak meldunku nie musi oznaczać, że cudzoziemiec nie zarejestruje auta. Urzędnik przy rejestracji w celu weryfikacji takiej osoby poprosi o okazanie dowodu tożsamości, np. dowodu osobistego, karty pobytu czy też paszportu. Rejestracja samochodu bez meldunku w 2023 roku odbywa się według określonego schematu. Jak wygląda to w miejscu pobytu cudzoziemca.

REJESTRACJA W POLSCE AUTA SPROWADZONEGO Z KRAJU MACIERZYSTEGO OBCOKRAJOWCA

Częstym przypadkiem jest przyjazd cudzoziemca do Polski własnym samochodem. Jeśli będziesz chciał to zrobić i poruszać się nim po polskich drogach przez okres dłuższy niż pół roku, w związku z pobytem stałym na terytorium RP, powinieneś złożyć wniosek o rejestrację pojazdu wraz z załącznikami, taki jak:

 • świadectwo zgodności – to dokument krajowy lub europejski wydawany przez koncern, który wyprodukował samochód, potwierdzający spełnianie przez niego parametrów technicznych, wymogów bezpieczeństwa i ochrony środowiska;
 • polisa OC – dowód zawarcia umowy ubezpieczeniowej w zakresie OC;
 • dowód opłacenia podatku VAT – zasady dotyczące uiszczenia podatku VAT różnią się w zależności od tego, czy pojazd jest nowy czy używany;
 • dowód dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego – zaświadczenie o badaniu technicznym;
 • dokument potwierdzający własność pojazdu;
 • dowód rejestracyjny z kraju pochodzenia;
 • tablice rejestracyjne;
 • paszport techniczny (jeśli jest dostępny).

Najczęściej dokumenty pojazdu cudzoziemca są sporządzone w języku obcym. Dlatego przy dołączaniu ich do wniosku o rejestrację samochodu w polskim urządzenie musisz przedłożyć ich tłumaczenia przysięgłe. Możliwa jest rejestracja samochodu przez cudzoziemca bez meldunku w miejscu stałego zamieszkania.

Jak zarejestrować samochód z Ukrainy?

Inwazja Rosji na Ukrainę spowodowała masowy napływ obywateli atakowanego kraju do Polski. Wielu przyjechało własnymi samochodami. Czy brak zameldowania w ich przypadku jest przeszkodą, by zarejestrować takie auto po upływie 6 miesięcy pobytu w Polsce? Czy ukraińskie tablice rejestracyjne muszą być zmienione? Sprawdź, jak wygląda rejestracja samochodu. Ukraina jest w stanie wojny, dlatego mieszkańców tego kraju obowiązują nieco inne zasady niż pozostałych cudzoziemców w przypadku rejestracji auta.

Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym system unijnych świadczeń celnych, osobom, które w wyniku konfliktu zbrojnego zmuszone są do zmiany miejsca zamieszkania z Ukrainy na Polskę, organy celne mogą znieść pewne ograniczenia dotyczące:

 • wymogu bycia właścicielem auta na Ukrainie przez co najmniej 6 miesięcy,
 • konieczności wykorzystywania samochodu w tym samym celu w Polsce,
 • możliwości rejestrowania na preferencyjnych warunkach pojazdów użytkowych i wykorzystywanych do zarobkowania,
 • zakazu sprzedaży auta w ciągu 12 miesięcy.

Na podstawie specustawy o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy przy rejestracji auta cudzoziemiec na terytorium RP nie musiał mieć nawet dowodu rejestracyjnego, ale takie udogodnienie było ważne do 31 grudnia 2022 roku.

Przy rejestracji konieczne jest także okazanie ważnego ubezpieczenia OC. Jeśli Ukrainiec wyjechał z kraju bez Zielonej Karty potwierdzającej fakt zawarcia OC na terenie swojego państwa, musiał wykupić tzw. ubezpieczenie graniczne OC, wystawiane na okres od 30 do 365 dni. W przypadku gdy w czasie jego pobytu w Polsce wygasła Zielona Karta, właściciel samochodu sprowadzonego w takim trybie musiał wykupić ubezpieczenie graniczne.

Rejestracja samochodu bez meldunku w 2023 roku jest możliwa dla osób, które mają pobyt na terytorium RP, pomimo braku stałego zameldowania.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Hanna Klimek - autor artykułu to Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej w UNIQA S.A.
Hanna Klimek
Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale w życiu zawodowym  zajęła się ubezpieczeniami. Od ponad 12 lat jej praca wiąże się z rożnymi aspektami ubezpieczeń. Zaczynała swoją karierę ubezpieczeniową w Dziale Obsługi Klienta Call Center jako Doradca do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych, a od 8 lat jest częścią zespołu E-Commerce w dziale Digital. Aktualnie odpowiada za redakcje, recenzję i publikację treści na stronie internetowej uniqa.pl ale jednocześnie prowadzi projekty z zakresu analityki, cyfryzacji oraz doświadczenia Klienta od strony biznesowej.  

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Ile kosztuje rejestracja samochodu w urzędzie miejskim lub gminnym? Czy opłata rejestracyjna jest kosztem uzyskania przychodu?

Samochód nowy czy używany, kupiony przez osobę prywatną lub przez przedsiębiorcę, musi być zarejestrowany czy też przerejestrowany w wydziale komunikacji. Z tytułu dokonania takiej czynności poniesiesz pewne koszty. Zobacz, ile wynosi opłata rejestracyjna i czy w przypadku zakupu samochodu na potrzeby wykorzystywania go w działalności gospodarczej masz prawo zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów.

Czytaj dalej
dowód rejestracyjny

Rejestracja samochodu 2023 – jak zarejestrować auto krok po kroku? Ile kosztuje rejestracja pojazdu?

Rejestracja samochodu jest niezbędna, aby pojazd został dopuszczony do jazdy. Rejestracji pojazdu dokonuje się w wydziale komunikacji właściwego urzędu. W niektórych z nich możliwe jest zarejestrowanie pojazdu także przez internet. Przeczytaj nasz poradnik i sprawdź, jak krok po kroku zarejestrować auto i ile wynosi cena rejestracji samochodu. Gdzie złożyć wniosek?

Czytaj dalej

Sprawdzanie OC – w jaki sposób sprawdzić ważność polisy?

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego powinien zawrzeć umowę ubezpieczenia OC. W praktyce jednak nie wszyscy dopełniają tego obowiązku. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny szacuje, że po polskich drogach jeździć może nawet od 80 do 100 tysięcy nieubezpieczonych pojazdów. Jak możesz sprawdzić, czy kierowca, który spowodował szkodę w Twoim pojeździe ma ważne OC?

Czytaj dalej
SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę