Czy pożar samochodu podlega ochronie AC?

Zakres ochronny polisy AC wyszczególniony jest na umowie zawartej z towarzystwem ubezpieczeniowym. Zazwyczaj obejmuje on takie sytuacje losowe, jak, np. pożar. Jednakże, jeśli samochód spłonął w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej, niewłaściwego serwisowania lub rażącego zaniedbania właściciela, wówczas odszkodowanie z AC nie przysługuje.

Ubezpieczenie Autocasco obejmuje swoją ochroną szkody, które powstały w wyniku wypadków i zdarzeń losowych, do których zaliczany jest m.in. pożar. Jak wiadomo, oferty AC różnią się między sobą w zależności od zakładu ubezpieczeniowego, dlatego niezmiernie ważne jest, abyś przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, które w szczegółowy sposób opisują, kiedy Ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić Ci odszkodowanie AC za powstałą szkodę.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia a pożar pojazdu

Pomimo tego, że w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) zapisane jest, że samochód objęty jest ochroną ubezpieczeniową w sytuacji zdarzeń losowych, takich jak pożar, to w wyłączeniach mogą się znaleźć okoliczności, w przypadku których pożar nie będzie powodem do wypłaty odszkodowania.

Do wyłączeń takich należy m.in. pożar:

  • który jest wynikiem wady wykonania pojazdu,

  • którego powodem jest niewłaściwe serwisowanie,

  • powstały w wyniku rażącego niedbalstwa właściciela.

Aby mieć pewność, że dana szkoda podlega ochronie ubezpieczeniowej, należy skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem.

Ostatnio bardzo często słyszy się o aktach wandalizmu, takich jak podpalenie samochodu. Są to sytuacje, których nie da się przewidzieć. Jeśli sprawca nie zostanie wykryty, to pokrycie strat będzie możliwe tylko wtedy, gdy mamy wykupione odpowiednie ubezpieczenie. Może się również okazać, że nawet po wykryciu sprawcy i doprowadzeniu go przed wymiar sprawiedliwości, nie będzie łatwo wyegzekwować od niego środków na pokrycie strat, Dzięki ubezpieczeniu przed skutkami pożaru, będziemy mieć pieniądze na naprawę lub zakup nowego pojazdu.

Bardzo dobrą alternatywą dla osób niemających ubezpieczenia AC, a chcących zabezpieczyć się przed pożarem pojazdu, jest tzw. minicasco. 

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Te porady mogą Cię zainteresować
Kierowca w samochodzie

Obowiązkowe wyposażenie samochodu – co musi się w nim znajdować?

To, co powinno się znajdować w twoim pojeździe uregulowane jest przepisami. Wskazują one na obowiązkowe wyposażenie samochodu, które jest potrzebne przede wszystkim w sytuacjach kryzysowych. Posiadanie niezbędnych rzeczy w aucie może cię uchronić przed kłopotami oraz otrzymaniem mandatu. Co się składa na obowiązkowe wyposażenie samochodu w Polsce?

Czytaj dalej
Wypadek dwa rozbite samochody

Szkoda całkowita – z OC sprawcy czy własnego AC?

Pojęcia szkody całkowitej nie znajdziesz w polskich przepisach, operują nim jednak zakłady ubezpieczeń. Na jakiej podstawie można zatem stwierdzić, że w danym przypadku mamy do czynienia ze szkodą całkowitą? Wynika to z wyroków sądów, które w uzasadnieniach używały pojęć szkody częściowej i całkowitej już na początku lat 90. XX wieku. Co warto wiedzieć o szkodzie całkowitej?

Czytaj dalej

Pakiet ubezpieczeń OC i AC – jak wybrać najlepszy?

Przy zakupie pakietu OC i AC warto wziąć pod uwagę zakres ochrony, który powinien być dostosowany do indywidualnych preferencji właścicieli pojazdów mechanicznych. Warto również podjąć wysiłek porównania ofert poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych. Mogą się one różnić od siebie nie tylko ceną, ale również zakresem ochrony.

Czytaj dalej