UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Kara za brak przeglądu technicznego auta – ile może wynieść w 2021?

Wykonywanie przeglądu technicznego jest jednym z obowiązków posiadacza pojazdu. Aktualny przegląd jest potwierdzeniem tego, że auto nadaje się do użytkowania. Jaka jest ważność badania technicznego pojazdu? Co się stanie, jeśli wykonasz je po terminie? Czy możesz dostać mandat za brak przeglądu? Jaka jest kara za brak przeglądu sprawdź.

mężczyzna za kierownicą

TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO

To kiedy powinieneś wykonać przegląd auta, zależy przede wszystkim od jego wieku. Jeśli kupiłeś nowy samochód, to na pierwsze badanie techniczne masz obowiązek udać się dopiero po 3 latach od daty rejestracji. Następny przegląd jest wymagany po 2 latach, a kolejnych musisz już dokonywać corocznie. Zasady te nie dotyczą jednak wszystkich aut. W przypadku m.in. samochodów wyposażonych w instalację LPG, taksówek i pojazdów służących do nauki jazdy - konieczne jest coroczne wykonywanie przeglądów od momentu zakupu auta.

Co ważne, w wyjątkowych sytuacjach pojazd może zostać skierowany na badania w dodatkowych terminach (pomimo ważnego przeglądu). Dzieje się to m.in. wtedy, gdy podejrzewa się, że zagraża bezpieczeństwu na drodze lub jest po wypadku i pojawiają się przypuszczenia, że jego konstrukcja została naruszona. W takich przypadkach na dodatkowe badania kieruje np. policja czy straż graniczna (i inne organy kontroli ruchu drogowego) lub starosta powiatowy.

Uwaga: kierowcy często zamiennie używają pojęć badanie techniczne czy okresowe, a także przegląd techniczny czy okresowy. Czynność, której koniecznie musisz dokonać w stacji diagnostycznej, to badanie techniczne. Przegląd techniczny czy okresowy nie są obowiązkowe (mogą być konieczne np. w związku z zachowaniem gwarancji czy dodatkowych przywilejów - nie jest to jednak kwestia prawa, a ustalenia z producentem danego samochodu). W artykule używamy jednak również pojęcia przeglądu, ale poruszamy zakres wymaganego badania technicznego.

CO JEST SPRAWDZANE PODCZAS PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO?

Celem badania jest zapewnienie bezpieczeństwa jazdy samochodem. Diagnosta przeprowadzi więc identyfikację pojazdu (na podstawie numeru VIN, który powinien być zgodny z tym, jaki jest zapisany w dowodzie rejestracyjnym), a następnie sprawdzi:

 • działanie oświetlenia –  światła muszą być sprawne i prawidłowo ustawione,
 • stan opon – głębokość bieżnika nie może być mniejsza niż 1,6 mm,
 • stan szyb – wystarczy niewielkie pęknięcie, żeby auto nie przeszło przeglądu,
 • stan hamulców – diagnosta przeprowadza test na stanowisku rolkowym. Wynik widzi na ekranie monitora,
 • stan amortyzatorów – również są sprawdzane poprzez test na stanowisku rolkowym,
 • stan zawieszenia i układu kierowniczego,
 • pomiar emisji spalin lub możliwy wyciek płynów eksploatacyjnych.

W przypadku aut z instalacją gazową powinieneś zabrać ze sobą dokument legalizacyjny butli LPG. W tym przypadku w ramach przeglądu zostanie również sprawdzona szczelność instalacji.

Przegląd pojazu - wyniki

Ewentualne usterki, które diagnosta może wykryć podczas badania technicznego, dzielimy na trzy grupy:

 • drobne - nie wpływają na bezpieczeństwo, a co za tym idzie, właściciel pojazdu jest informowany o ich wykryciu, ale nie wiążą się z tym żadne ograniczające skutki. Samochód jest dopuszczony do dalszego użytkowania;
 • istotne - mogą mieć konsekwencje zarówno dla bezpieczeństwa na drogach, jak i/lub środowiska naturalnego. Kierowca ma 14 dni na usunięcie wskazanych w tym zakresie usterek. Jeśli to zrobi, musi zgłosić się do tej samej stacji kontroli, w której po raz pierwszy podchodził do badania. Diagności ponownie sprawdzą miejsce, w którym wykryto usterkę (nie sprawdzają już pozostałych układów czy podzespołów). Jeśli uznają, że naprawa przebiegła pomyślnie, przegląd zostaje zaliczony;
 • stwarzające zagrożenie - to poważne awarie stanowiące zagrożenie dla środowiska, kierowcy i/lub innych uczestników ruchu. W takim przypadku diagnosta zatrzyma dowód rejestracyjny. Dokument trafi wtedy do wydziału komunikacji, a po naprawie auta, kierowca może ponownie zgłosić się na badanie techniczne. Jeśli samochód je przejdzie, posiadacz pojazdu będzie mógł odebrać dowód rejestracyjny ze wspomnianego już wydziału komunikacji.

Czy w przypadku usuwania usterek poniesiesz koszt przeglądu dwa razy? Za pierwszym razem zapłacisz standardową cenę za badanie techniczne samochodu i otrzymasz listę usterek, które powinieneś usunąć w czasie 14 dni od wykonania badania. Za drugim razem zapłacisz już tylko za sprawdzenie tych elementów samochodu, które miały być naprawione lub wymienione.

Co istotne, każda wada, jaką diagności wykryją w trakcie przeglądu, jest rejestrowana w systemie CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) - nie można więc po badaniu pojechać na inną stację i starać się ukryć usterkę lub liczyć, że kolejni diagności jej nie zauważą.

KOSZT PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO

Ceny przeglądów pojazdów zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, a co za tym idzie - są takie same we wszystkich stacjach. Wynoszą obecnie:

 • 98 zł – auto osobowe,
 • 162 zł – pojazd z instalacją LPG,
 • 153 zł – samochód ciężarowy,
 • 140 zł - TAXI,
 • 146 zł - samochód przeznaczony do nauki jazdy,
 • 62 zł - ciągnik rolniczy,
 • 40 zł - przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t dmc,
 • 50 zł - przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t dmc do 3,5 t dmc.

Natomiast cena przeglądu technicznego motocykli to 62 zł, a motoroweru 50 zł.

W przypadku aut, w których zostaną wykryte usterki, konieczny może być ponowny przegląd cząstkowy. W zależności od tego, co będzie mu podlegać, koszty wyniosą:

 • 14 zł – światła,
 • 14 zł – toksyczność spalin,
 • 14 zł – amortyzatory jednej osi,
 • 20 zł – układ kierowniczy,
 • 20 zł – poziom hałasu,
 • 20 zł – hamulce,
 • 36 zł – geometria kół jednej osi.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, jeżeli badanie jest zakończone wpisem z terminem następnego badania do dowodu rejestracyjnego, dodatkowo pobiera się opłatę ewidencyjną w wysokości 1 zł. Co więcej, należy pamiętać, że za przegląd rejestracyjny musimy zapłacić z góry.

Gdzie przeprowadza się badanie techniczne pojazdu?

 • Podstawowe stacje kontroli pojazdów – przeprowadza się tam badania okresowe i dodatkowe badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz badania przyczep, które są przeznaczone do łączenia z takimi pojazdami.
 • Okręgowe stacje kontroli pojazdów – okresowe i dodatkowe badania wszystkich pojazdów (zarówno tych ważących więcej niż 3,5 tony, jak i mniej). To nie tylko samochody osobowe, lecz także pojazdy ciężarowe, ciągniki, autobusy itd.

Co ważne, w niektórych przypadkach nawet samochody ważące mniej niż wspomniane 3,5 tony muszą przejść przegląd w stacjach okręgowych. To m.in. samochody, które mają w historii wypadek, przeprowadzano w nich zmiany konstrukcyjne, ich przeznaczeniem jest transport materiałów niebezpiecznych lub takie, które po raz pierwszy były rejestrowane poza granicami kraju.

Warto przy tym zaznaczyć, że przegląd rejestracyjny można wykonać w dowolnej lokalizacji - niezależnie od miejsca zarejestrowania samochodu. Jesteś z Wrocławia? Przegląd spokojnie możesz wykonać w Słupsku, Warszawie czy Gorzowie Wielkopolskim. Nie funkcjonuje w tym przypadku żaden rodzaj rejonizacji.

Przegląd pojazdu - zmiany w 2021 roku

Od 2021 roku obowiązują nowe reguły przeprowadzania przeglądów rejestracyjnych. Ma to na celu zwiększenie kontroli - zarówno nad właścicielami pojazdów, samym procesem przeglądu, jak i diagnostami. Niektóre istotne zmiany to:

 • w trakcie przeglądu będą wykonywane zdjęcia pojazdu, co potwierdza jego obecność na przeglądzie. Zdjęć będzie co najmniej kilka - całej bryły pojazdu, z przodu, z tyłu, z każdego boku oraz zdjęcie wskazań liczników na desce rozdzielczej;
 • wykonane zdjęcia będą musiały być przechowywane przez 5 lat od danego badania;
 • diagności będą zaś sprawdzani m.in. pod kątem uprawnień - jeśli osoba, która przeprowadziła przegląd, nie jest tak naprawdę diagnostą, zostanie za to ukarana. Karą będą zagrożeni także diagności, którzy wykonają przegląd nieprawidłowo, bez niezbędnych urządzeń czy w niespełniającym wymagań budynku - kary mogą sięgać nawet 10 tys. zł;
 • większa elastyczność w odniesieniu do terminów badań - we wcześniejszych latach, jeśli właściciel pojazdu zrobił przegląd np. 3 tygodnie przed wyznaczoną datą, niejako tracił owe 3 tygodnie, ponieważ o tyle skracał mu się okres wyznaczony od poprzedniego do kolejnego przeglądu. Po zmianie możliwe będzie wykonanie badań nawet na 30 dni przed wyznaczonym terminem, a zapisana data będzie zgodna z tą określoną w dokumentach.

KARA ZA BRAK PRZEGLĄDU

Kara za brak przeglądu także uległa zmianie w 2021 roku. Przyjrzyjmy się zatem, co się stanie, jeśli zapomnisz o dopełnieniu obowiązku dokonania tego badania. Jakie może mieć konsekwencje przegląd auta po terminie?

Od 2021 roku trzeba pilnować się jeszcze bardziej - jeśli dany pojazd nie pojawi się na przeglądzie w ciągu 30 dni od wyznaczonego terminu, właściciel zapłaci za badanie dwa razy więcej. Jeżeli standardowo przegląd auta osobowego kosztuje 98 zł, spóźnialski kierowca poniesie koszt 194 zł (oraz opłatę ewidencyjną). Co jednak istotne, wskazane 30 dni są pewnym ustępstwem - każdemu może zdarzyć się drobny poślizg - jeśli spóźnisz się mniej niż wyznaczony okres, kara za brak przeglądu (tj. wyższa cena) nie będzie naliczana.

Nie jest to jednak jedyna problematyczna kwestia - jeśli zostaniesz skontrolowany przez policję lub Główny Inspektorat Transportu Drogowego, wówczas za brak przeglądu technicznego zostanie nałożony mandat w wysokości 500 zł. Kontrolujący może również zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu. Jeśli oceni, że pojazd stanowi zagrożenie dla ruchu drogowego, samochód może zostać odholowany na koszt jego właściciela.

Kiedy dowód rejestracyjny zostanie zatrzymany, kierowca otrzyma od funkcjonariusza policji pokwitowanie, które upoważni go do odstawienia pojazdu na badanie techniczne. Dowód zostanie natomiast wysłany do właściwego wydziału komunikacji. Posiadacz auta ma 7 dni na wizytę w stacji kontroli pojazdów i wykonanie badania technicznego. Jeśli auto przejdzie test pozytywnie, kierowca będzie mógł w ciągu 30 dni odebrać dowód rejestracyjny we właściwym wydziale komunikacji. Należy zabrać ze sobą zaświadczenie, które otrzyma się na stacji kontroli pojazdów. Wydanie dowodu rejestracyjnego nie będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami.

JAZDA BEZ PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO A UBEZPIECZENIE OC

Kara za brak przeglądu w postaci mandatu to jeden z problemów, jakie czekają kierowcę, który nie dopełni obowiązku przeprowadzenia badania technicznego w terminie. Co się dzieje, jeśli spowodujesz kolizję czy wypadek? Czy towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie poszkodowanym? O to nie musisz się martwić, ponieważ brak badania nie zwalnia ubezpieczyciela z odpowiedzialności.

Natomiast większy kłopot może pojawić się wtedy, gdy to Ty będziesz poszkodowanym. Zakład ubezpieczeń sprawcy może ocenić, że stan techniczny Twojego pojazdu wpłynął na spowodowanie szkody lub jej rozmiar. Z tego powodu może obniżyć wysokość wypłaconego odszkodowania.

Co natomiast dzieje się w przypadku dobrowolnego autocasco? Czy brak przeglądu technicznego ma wpływ na otrzymanie odszkodowania? Jeśli spowodowałeś szkodę pojazdem bez ważnego badania technicznego, to licz się z tym, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania i koszty naprawy auta będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni. Informacje na ten temat znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Lepiej jednak unikać stresujących sytuacji i pamiętać o terminowej wizycie w stacji kontroli pojazdów, nie tylko w celu dopełnienia obowiązku, lecz także po to, by mieć pewność, że jazda danym autem jest bezpieczna. Obecnie stacje kontroli pojazdów wysyłają swoim klientom przypomnienia o zbliżającym się terminie badania technicznego. Jeśli obawiasz się, że zapomnisz o tej dacie, to zapisz ją sobie w kalendarzu albo skorzystaj z przypomnienia, np. w telefonie. Jeśli wywiążesz się z obowiązku w terminie, unikniesz możliwych nieprzyjemności.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Hanna Klimek - autor artykułu to Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej w UNIQA S.A.
Hanna Klimek
Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale w życiu zawodowym  zajęła się ubezpieczeniami. Od ponad 12 lat jej praca wiąże się z rożnymi aspektami ubezpieczeń. Zaczynała swoją karierę ubezpieczeniową w Dziale Obsługi Klienta Call Center jako Doradca do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych, a od 8 lat jest częścią zespołu E-Commerce w dziale Digital. Aktualnie odpowiada za redakcje, recenzję i publikację treści na stronie internetowej uniqa.pl ale jednocześnie prowadzi projekty z zakresu analityki, cyfryzacji oraz doświadczenia Klienta od strony biznesowej.  

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
wypadek samochodowy

Brak przeglądu a ubezpieczenie OC i AC – czy polisa zadziała?

Przegląd, czyli tak naprawdę badanie techniczne, to obowiązek każdego posiadacza pojazdu. To, jak często trzeba je wykonywać, zależy od wieku pojazdu, jego rodzaju czy zastosowania. Czy brak ważnego przeglądu wiąże się z ryzykiem nałożenia kary na właściciela auta? Jakie mogą być konsekwencje braku przeglądu w przypadku kolizji?

Czytaj dalej
mechanik sprawdza auto

Przegląd techniczny samochodu – co jest sprawdzane?

Każde auto, które porusza się po drogach, musi posiadać ważne badanie techniczne pojazdu - jest ono obowiązkowe. W przeciwnym razie, podczas rutynowej kontroli, kierowcy grozi wysoki mandat. Pojazd powinien być poddawany również okresowym przeglądom technicznym. Jak wygląda standardowy przegląd techniczny samochodu? Czym jest tzw. przegląd zerowy?

Czytaj dalej
Policjant zabiera kierowcy prawo jazdy

Utrata prawa jazdy na 3 miesiące. Jak można stracić prawo jazdy za prędkość - nowe przepisy ruchu drogowego. Jak można odzyskać utracone prawko?

Funkcjonariusze policji zatrzymują miesięcznie z różnych powodów nawet kilka tysięcy praw jazdy. Bardzo często przyczyną tego jest zgromadzenie przez kierowców zbyt dużej liczby punktów karnych. Nie wszyscy prowadzący pojazdy zdają sobie sprawę z tego, że inny limit obowiązuje młodych kierowców, a inny doświadczonych. Za co można stracić prawo jazdy i jak je odzyskać?

Czytaj dalej
samochód

Wartość rynkowa samochodu – jak się ją określa?

Wartość auta jest brana pod uwagę przy ustalaniu wysokości składki polisy AC. Wielu właścicieli pojazdów zastanawia się, jaka jest cena rynkowa auta, które użytkują. Jak prawidłowo wycenić samochód, kupując autocasco? W celu obliczenia wartości auta używanego, należy wziąć pod uwagę jego przebieg, wyposażenie, stan techniczny, rok produkcji oraz wartość rynkową samochodu. Z kolei przy wykupie polisy AC na nowy samochód z salonu, ubezpieczyciel najczęściej uwzględnia kwotę widniejącą na fakturze.

Czytaj dalej
mężczyzna prowadzi samochód

Co obejmuje ubezpieczenie OC samochodu?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) samochodu obejmuje przede wszystkim rekompensatę szkód, powstałych w wyniku spowodowania kolizji lub wypadku drogowego. Dotyczy to zarówno szkód osobowych, jak i materialnych. Co istotne, polisa OC przypisana jest do konkretnego samochodu, a nie do jego właściciela.

Czytaj dalej
SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę