UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Dziura w jezdni a odszkodowanie – kto powinien je wypłacić?

Szkoda w pojeździe może wynikać nie tylko z wypadku czy kolizji, ale jej przyczyną może być również stan drogi. Jeśli sprawcą szkody jest kierujący innym pojazdem, to wówczas odszkodowanie otrzymasz z jego OC. Co jeśli jednak do zdarzenia doszło bez udziału innych pojazdów i osób? Kto powinien ci w takim przypadku wypłacić odszkodowanie?

Mężczyzna rozstawia słupki bezpieczeństwa

Dziura w drodze – odszkodowanie

Stan polskich dróg przez ostatnie lata zdecydowanie się poprawił, ale nie zmienia to faktu, że w dalszym ciągu możesz uszkodzić swój pojazd m.in. przez dziurę w jezdni. Co zrobić w takim przypadku? Jeśli posiadasz ubezpieczenie autocasco, to szkodę możesz zgłosić do swojego zakładu ubezpieczeń i w ten sposób zostanie ona naprawiona. Wtedy jednak musisz się liczyć z tym, że w kolejnym roku koszt twojego ubezpieczenia AC wzrośnie. Lepszym rozwiązaniem jest ubieganie się o odszkodowanie od tego, kto jest odpowiedzialny za szkodę.

Kto nim jest? Odpowiedzialnym na zasadzie winy jest w takim przypadku zarządca drogi wraz ze swoim ubezpieczycielem. Obowiązek naprawy szkody wynika z art. 415 Kodeksu cywilnego, który mówi, że zobowiązany jest do tego ten, kto wyrządził szkodę na skutek swojego zaniechania lub działania. W tym przypadku jest to zarządca drogi, czyli konkretnie kto? W zależności od kategorii drogi jej utrzymanie jest obowiązkiem gminy, powiatu, województwa lub Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Są również drogi wewnętrzne, za które odpowiada np. wspólnota, spółdzielnia czy też osoba, do której należy dany teren.

Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 roku określa zarządców dróg publicznych, mianowicie są to dla dróg:

  • gminnych – wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
  • powiatowych – zarząd powiatu,
  • wojewódzkich – zarząd województwa,
  • krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

W przypadku autostrady Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest za nią odpowiedzialny, ale do czasu przekazania jej spółce, z którą zawarto umowę o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację – wówczas funkcję zarządcy pełni właśnie ta spółka.

Na zarządcy drogi ciąży wiele obowiązków. Odpowiada on za utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, urządzeń zabezpieczających ruch czy przeprowadzanie okresowych kontroli stanu nawierzchni. Zarządca ma utrzymywać drogi w takim stanie, żeby wykluczyć narażenie użytkowników na szkody. 

Jeśli trafiłeś na dziury w drodze, które doprowadziły do uszkodzenia twojego pojazdu, to w pierwszej kolejności powinieneś ustalić odpowiedzialnych za dany odcinek nawierzchni. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku jest wezwanie policji. Funkcjonariusze sporządzą notatkę ze zdarzenia, tym samym będziesz mieć dokumentację tego, do czego doszło. Policja wskaże również podmiot odpowiedzialny za dany odcinek drogi. Po pomoc możesz się także zgłosić do wydziału drogownictwa starostwa powiatowego.

Pamiętaj również, że nie zawsze wyrwa w jezdni będzie gwarancją tego, że otrzymasz odszkodowanie. Jeśli informował o niej znak drogowy albo nie dostosowałeś prędkości do warunków na drodze, to zakład ubezpieczeń zarządcy może ci nie wypłacić odszkodowania. Kluczowe znaczenie ma zgromadzenie dowodów zdarzenia. Żeby skutecznie ubiegać się o odszkodowanie od zarządcy, pamiętaj o tym, by udowodnić, gdzie doszło do szkody – nie wystarczy sam opis sytuacji. Bardzo ważna jest dokumentacja fotograficzna. Jeśli doszło do uszkodzenia felgi na drodze czy innej szkody, to powinieneś to pokazać na zdjęciach. Fotografie mają ukazywać dziury na drodze, ale też umożliwić identyfikację miejsca. Ubezpieczyciel musi zweryfikować, czy rzeczywiście do szkody doszło na skutek zaniechania zarządcy, czy kierowca zastosował się do znaków drogowych i przestrzegał przepisów.

Zatem musisz udowodnić, że:

  • do zdarzenia doszło na konkretnej drodze,
  • przyczyną zdarzenia był stan nawierzchni,
  • istnieje związek pomiędzy działaniem lub zaniechaniem zarządcy a szkodą.

Jak wspomnieliśmy, warto wezwać policję, która sporządzi notatkę. Jeśli byli świadkowie zdarzenia, to poproś ich o to, by potwierdzili, do czego doszło. Koniecznie zachowaj dane kontaktowe do tych osób. Odszkodowanie od zarządcy drogi może obejmować nie tylko szkody rzeczowe, ale również szkody osobowe.

Z naprawą nie musisz czekać, aż otrzymasz odszkodowanie za dziurę w drodze. Możesz sam zlikwidować szkodę i dopiero wtedy ją zgłosić. Jeśli jednak zdecydujesz się na samodzielne zorganizowanie naprawy, to pamiętaj o zachowaniu rachunków, które będą stanowić potwierdzenie wykonanych prac.

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela

Jeśli zebrałeś już niezbędną dokumentację, tj. dowody zdarzenia, to bardzo prawdopodobne, że otrzymasz odszkodowanie. Udaj się do siedziby zarządcy odpowiedzialnego za dany odcinek jezdni wraz ze zgromadzoną dokumentacją. Na miejscu zostaniesz najpewniej poproszony o wypełnienie wniosku. Ewentualnie zarządca od razu skieruje cię do zakładu ubezpieczeń, z którym ma zawartą umowę. To lepsze rozwiązanie, gdyż skróci to czas oczekiwania na decyzję. Po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel ustali, kiedy rzeczoznawca przyjedzie na oględziny twojego pojazdu oraz miejsca, w którym doszło do zdarzenia. Jeśli po szkodzie pojazd wymagał holowania, to należy ci się odszkodowanie również z tego tytułu – pamiętaj jednak o zachowaniu rachunków potwierdzających, że skorzystałeś z takiej usługi.

Nawet jeśli bardzo dobrze udokumentujesz uszkodzenie auta na dziurze, to nie jest pewne, że otrzymasz odszkodowanie albo że będzie ono w takiej wysokości, jakiej oczekiwałeś. Jeśli zostanie ci zaproponowane niższe odszkodowanie, to możesz się odwołać i skorzystać z usług niezależnego rzeczoznawcy, który wyceni koszt naprawy szkody. Jednak za zleconą mu pracę będziesz musiał zapłacić z własnych środków, a ubezpieczyciel zwróci ten koszt tylko wtedy, gdy roszczenie zostanie zaakceptowane. Nawet ocena rzeczoznawcy nie oznacza, że otrzymasz odszkodowanie w oczekiwanej wysokości. Jeśli nie dojdziecie do porozumienia, to pozostaje ci wystąpienie do sądu na drodze powództwa cywilnego. Sprawa może się toczyć dosyć długo, ale być może dzięki temu otrzymasz odszkodowanie.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Hanna Klimek - autor artykułu to Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej w UNIQA S.A.
Hanna Klimek
Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale w życiu zawodowym  zajęła się ubezpieczeniami. Od ponad 14 lat jej praca wiąże się z rożnymi aspektami ubezpieczeń. Zaczynała swoją karierę ubezpieczeniową w Dziale Obsługi Klienta Call Center jako Doradca do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych, a od 10 lat jest częścią zespołu E-Commerce w dziale Digital. Aktualnie odpowiada za redakcje, recenzję i publikację treści na stronie internetowej uniqa.pl, ale jednocześnie prowadzi projekty z zakresu analityki, cyfryzacji oraz prototypowania udogodnień UX/UI dla Klientów od strony biznesowej.  

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
trójkąt ostrzegawczy

Ubezpieczenie assistance – jakie usługi może objąć?

Ubezpieczenie assistance jest formą zabezpieczenia w przypadku awarii samochodu. Obejmuje ono również awarie, które nastąpiły na skutek wypadku drogowego. Spośród dostępnych w towarzystwach ubezpieczeniowych opcji można wybrać polisę assistance w wariancie mini lub maxi

Czytaj dalej
mężczyzna pcha zepsute auto

Rodzaje ubezpieczeń assistance – przed czym chroni polisa?

Najpopularniejszym typem polisy assistance jest ubezpieczenie komunikacyjne, w ramach którego zapewnia się pomoc w przypadku wystąpienia nieprzewidzianej awarii drogowej. Wśród innych rodzajów ubezpieczeń assistance można wyróżnić: ubezpieczenie domu, firmy oraz zdrowotne, na wypadek sytuacji, w których konieczna jest interwencja medyczna.

Czytaj dalej
SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę