UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Promocje
UNIQA TFI

Promocje i oferty specjalne dla klientów, którzy inwestują z UNIQA TFI

Promocja 200 za 200
Emerytura i inwestycje

Czas czytania:

Wypłata z IKE. Co należy wiedzieć?

IKE, czyli indywidualne konto emerytalne jest elementem III filaru emerytalnego. Założenie go jest dobrowolne, ale biorąc pod uwagę wysokość prognozowanych świadczeń otrzymanych w przyszłości, warto gromadzić środki na takich zasadach. Kiedy możliwa jest wypłata oszczędności z IKE? Czy zwrot wpłaconych pieniędzy jest możliwy przed osiągnięciem wieku emerytalnego? Czy od uzyskanych środków trzeba zapłacić podatek?

dwoje ludzi omawia dokumenty ubezpieczeniowe

Wypłata środków z IKE - kiedy może nastąpić?

Jedną z największych zalet korzystania z IKE jest zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki w wysokości 19 proc. Jednak z tej preferencji mogą skorzystać osoby, które zdecydują się na wypłatę zgromadzonych środków po ukończeniu 60. roku życia. W przypadku osób, które osiągną wiek emerytalny wcześniej możliwe jest dokonanie wypłaty po osiągnięciu 55 lat.

To jednak nie wszystkie warunki, jakie należy spełnić, żeby mógł nastąpić zwrot środków z IKE bez płacenia podatku od zysków kapitałowych. Konieczne jest także dostosowanie się do jednego z następujących wymogów:

  • Zgromadzone na IKE środki muszą być efektem wpłat na IKE co najmniej w pięciu dowolnych latach kalendarzowych.
  • Wniosek o wypłatę środków powinien być złożony po co najmniej pięciu latach od momentu wpłacenia ponad połowy znajdujących się na koncie funduszy.

Jeśli chodzi o czas gromadzenia środków na emeryturę obowiązują wyjątki:

  • dla osób, które urodziły się do 31 grudnia 1945 r. okres został skrócony z 5 do 3 lat,
  • dla osób urodzonych między 1 stycznia 1946 r. a 31 grudnia 1948 r. okres został skrócony z 5 do 4 lat.

Uwaga: przepisy nie przewidują granicznego wieku, do którego trzeba się zgłosić po wypłatę środków zgromadzonych na IKE.

Zwrot środków z IKE - jednorazowo lub ratalnie

Posiadający konto IKE może zdecydować się na wybranie całości środków lub przelewy w ratach. Konieczne jest złożenie przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty. Transfer środków nastąpi:

  • w ciągu 14 dni od momentu, w którym instytucja prowadząca IKE otrzymała wniosek,
  • w terminie późniejszym, zgodnym z datą na wniosku posiadacza rachunku.

Przed złożeniem wniosku o wypłatę środków należy podać instytucji, z którą zawarta była umowa o prowadzenie IKE nazwę urzędu skarbowego, pod jaki podlega dany oszczędzający. W przypadku osób, które nie mają jeszcze ukończonego 60. roku życia wymagane jest również przedstawienie decyzji o przyznaniu emerytury. Następnie:

  • Po wypłacie środków oszczędzający nie może założyć nowego konta IKE - nie ma znaczenia, czy zdecydował się na częściowy zwrot czy pobranie całej kwoty. Zwolnienie podatkowe nie przysługuje wielokrotnie.
  • W przypadku ratalnego wypłacania funduszy zgromadzonych przez oszczędzającego już po uzyskaniu pierwszych kwot nie można dokonywać wpłat na IKE.

Zwrot środków z IKE przed uzyskaniem prawa do emerytury

Rachunek IKE nie musi być prowadzony do momentu osiągnięcia przez oszczędzającego wieku emerytalnego. Zwrot z IKE możliwy jest wcześniej, natomiast wówczas do zapłacenia będzie podatek w wysokości 19 proc. od osiągniętego zysku. Co więcej, od 1 stycznia 2009 roku możliwa jest nie tylko wypłata jednorazowa tych pieniędzy, ale również w ratach. Jednak nie jest to dostępne w każdym przypadku. Częściowego zwrotu środków z IKE można dokonać tylko wtedy, jeśli pieniądze pochodzą z wpływu na ten rachunek. Tzn. jeśli nastąpiło przeniesienie środków z pracowniczego programu emerytalnego albo miała miejsce wypłata transferowa z IKE zmarłego, to nie można otrzymać częściowego zwrotu.

Jeżeli wśród środków na IKE jest wypłata transferowa z programu emerytalnego, instytucja prowadząca rachunek musi przed przelaniem funduszy przekazać na rachunek ZUS kwotę 30 proc. sumy składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego.

Wypłata z IKE a śmierć oszczędzającego

Każdy, kto może założyć IKE, ma możliwość wskazania osób, którym zostaną wypłacone środki po jego śmierci. W przypadku gdy do tego nie doszło, oszczędności z IKE przysługują spadkobiercom. Jeśli IKE jest prowadzone przez zakład ubezpieczeń, to wówczas środki przypadają najbliższej rodzinie ubezpieczonego w kolejności ustalonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Wypłacone pieniądze mogą trafić na IKE uprawnionego lub do pracowniczego programu emerytalnego. Środki są zwolnione z podatku dochodowego, od zysków kapitałowych, a także od spadków i darowizn.

Oszczędzający na emeryturę mogą korzystać nie tylko z IKE, ale również z IKZE, czyli indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, które umożliwia odłożenie dodatkowych sum.

IKE a może IKZE?
Sprawdź co bardziej Ci pasuje!
Załóż konto
Kacper Konowalczyk
Specjalista ds. Komunikacji Inwestycyjnej

Absolwent handlu międzynarodowego Uniwersytetu WSB Merito Poznań. Obecnie student na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Do zespołu UNIQA TFI dołączył w maju 2023, obejmując stanowisko specjalisty ds. komunikacji inwestycyjnej. Wcześniej zdobywał doświadczenie m.in. jako: doradca klienta w BNP PARIBAS Bank Polska S.A., praktykant w Narodowym Banku Polskim (NBP), a także prowadził własną działalność gospodarczą. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 3493). Profil Kacpra: https://www.linkedin.com/in/kacperkonowalczyk

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Prognozy wysokości przyszłych emerytur dla dzisiejszych 20-, 30-latków nie są pozytywne. Polakom grożą głodowe świadczenia, a niektórzy eksperci mówią, że system nie podoła wyzwaniu wypłacania środków w przyszłości. W takich warunkach jeszcze bardziej aktualna staje się tematyka samodzielnego oszczędzania na starość, w czym pomagają programy emerytalne uruchomione w Polsce w ramach tak zwanego III filaru. Zalicza się do nich IKE i IKZE. Czym one są i jakie korzyści można osiągnąć, odkładając…

Polski system emerytalny składa się z trzech filarów, z których trzeci jest dobrowolny. Każdy obywatel w Polsce może, ale nie musi z niego korzystać. Santander Consumer Bank przeprowadził w 2021 roku badanie dotyczące oszczędzania na emeryturę przez Polaków. Ponad 76 proc., czyli ¾ z nas nie gromadzi samodzielnie oszczędności na starość. Na odkładanie pieniędzy na emeryturę decyduje się mniej niż co 4 osoba. Na dodatek w przeważającej większości to respondenci z wykształceniem wyższym, o…

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę