UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Promocje
UNIQA TFI

Promocje i oferty specjalne dla klientów, którzy inwestują z UNIQA TFI

Emerytura i inwestycje

Czas czytania:

Droga do udanej i szczęśliwej emerytury

Dla każdego człowieka emerytura oznacza istotną zmianę w życiu, która wiąże się z zakończeniem etapu aktywności zawodowej i otwarciem się na czas odpoczynku, relaksu, a także realizację wielu zadań i pasji. Jednakże pomyślna emerytura nie jest dziełem przypadku – wymaga od jednostki starannego planowania, rozważnych decyzji finansowych oraz dobrze przemyślanej strategii. Przejdźmy do omówienia kluczowych kroków dotyczących planowania emerytury: od spraw finansowych po nasze przygotowanie emocjonalne.

Wczesne planowanie

Jednym z najważniejszych kroków w kierunku budowy godnych warunków bytowych na emeryturze jest stworzenie planu. Gdy stosunkowo wcześnie zaczniemy przygotowywać się do przejścia na emeryturę (zwłaszcza na początku kariery zawodowej), to stworzymy odpowiednią przestrzeń do rozwoju naszych inwestycji.

Aspekt finansowy

 1. Stworzenie budżetu emerytalnego – w tym przypadku niezbędna jest kalkulacja przewidywanych przez nas wydatków na emeryturze. Dobrze zaplanowany budżet zagwarantuje utrzymanie pożądanego stylu życia, dzięki czemu będziemy w stanie uniknąć obniżenia poziomu dotychczasowych warunków bytowych.
 2. Źródła dochodów na emeryturze – oprócz świadczeń emerytalnych wypłacanych z ZUS i OFE (oba są obowiązkowe) istnieje też w pełni dobrowolny tzw. trzeci filar emerytalny, na który składają się instrumenty takie jak: PPK, PPE, IKE i IKZE. Przejdźmy do krótkiego scharakteryzowania każdego z wyżej wymienionych rozwiązań emerytalnych:
  • Indywidualne Konto Emerytalne (IKE), dzięki któremu odłożysz prywatne środki na przyszłość, a także unikniesz zapłaty 19% podatku od zysków kapitałowych tzw. podatku Belki. Środki zgromadzone w IKE możesz wypłacić w każdym momencie, a ponadto podlegają one dziedziczeniu, które jest nieopodatkowane. W 2023 roku limit wpłat na IKE wynosi 20 805 zł.
  • Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), dzięki któremu odłożysz prywatne środki na przyszłość oraz co roku zredukujesz PIT poprzez odpisy od podstawy opodatkowania wpłaty na to konto. Podobnie jak w przypadku IKE unikniesz zapłaty podatku Belki, a oszczędności podlegają dziedziczeniu.
   • Jedyna różnica jest taka, że przy wypłacie środków z IKZE, będziesz musiał zapłacić 10% zryczałtowany podatek dochodowy. W 2023 roku limit wpłat na IKZE wynosi 8 322 zł dla osób fizycznych lub 12 483 zł dla osób samozatrudnionych.
  • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny program długoterminowego inwestowania dla osób zatrudnionych realizowany przy współpracy z podmiotami zatrudniającymi. Jest współfinansowany przez pracowników, pracodawcę i państwo, a wpłaty trafiają na konto pracownika. Zapis na PPK przeprowadzany jest co 4 lata. Zgromadzone środki są prywatne, podlegają dziedziczeniu i bez wcześniejszej wypłaty są zwolnione z podatku Belki.
  • Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) jest to zorganizowana przez pracodawcę dodatkowa forma oszczędzania na emeryturę. Podobnie jak we wcześniej wspomnianych programach środki zgromadzone w PPE są całkowicie prywatne, podlegają dziedziczeniu, a ich wypłata jest zwolniona z tzw. podatku Belki. W 2023 roku limit wpłat na PPE wynosi 31 207,50 zł.
   • W związku z tym pamiętaj, że prawidłowa dywersyfikacja źródeł dochodów może umożliwić dogodne warunki życiowe, a ponadto zapewnić dodatkowe zabezpieczenie finansowe na emeryturze.
 3. Strategia inwestycyjna – dopasowanie indywidualnej strategii inwestycyjnej może odegrać kluczową rolę w wypracowaniu potrzebnych środków na emeryturę. Zazwyczaj jest tak, że osoby młode są w stanie pozwolić sobie na podjęcie większego ryzyka, natomiast ludzie, którzy zbliżają się do osiągnięcia wieku emerytalnego, powinni raczej skupić się na ochronie zgromadzonego wcześniej kapitału, a także wygenerowaniu pasywnego dochodu.

Rozliczenie długów i innych zobowiązań

W kwestii zarządzania długiem postarajmy się przejść jesień życia z minimalnym poziomem obciążenia finansowego czy innymi zobowiązanymi. Wysoko oprocentowane pożyczki mogą osłabić zgromadzone oszczędności emerytalne oraz zwiększyć odczuwany stres i wzbudzić obawy o sytuację materialną.

Stabilność emocjonalna

 1. Zdefiniowanie celu. Emerytura to nie jest tylko kwestia finansów, wiąże się też z wyznaczaniem celów i realizowaniem planów. Do takich aktywności możemy zaliczyć: oddawanie się swojemu hobby, wolontariat lub wykonywanie dodatkowej pracy w niepełnym wymiarze godzin. Wszystko po to, aby w pełni zachować motywację życiową, a także czerpać satysfakcję i radość z otaczającej rzeczywistości, będąc emerytem.
 2. Utrzymanie dobrych relacji społecznych. Dla wielu ludzi etos pracy odgrywa bardzo ważną rolę w życiu. Natomiast gdy przechodzimy na emeryturę, to w większości przypadków nie jesteśmy w stanie kontynuować dotychczasowych aktywności zawodowych – nie mamy już tych samych sił, które towarzyszyły nam, kiedy pracowaliśmy (niestety często powoduje to frustracje i poczucie bycia niepotrzebnym przez osoby starsze). Wobec tego dbajmy o wartościowe przyjaźnie i kontakty z innymi ludźmi, aby zapobiec zjawisku izolacji społecznej i uniknąć samotności.
 3. Zarządzanie zdrowiem psychicznym: przejście na zasłużoną emeryturę zapewne u wielu ludzi wywoła różne emocje. Dla osób zmagających się z problemami psychicznymi lub innymi zaburzeniami bardzo dobrą opcją jest poszukanie profesjonalnej pomocy u psychologa, lub omówienie się na konsultację z lekarzem w celu rozwiązania wszelkich trudności fizycznych i psychicznych.

Planowanie majątku i sukcesja

 • Testament – ważne jest, aby stworzyć kompleksowy plan podziału majątku w celu upewnienia się, że zostanie on podzielony zgodnie naszą ostatnią wolą.
 • Określenie spadkobierców – właściwym jest regularne sprawdzanie i w razie potrzeby aktualizowanie listy potencjalnych beneficjentów na kontach emerytalnych, polisach ubezpieczeniowych i innych aktywach, aby przestawić istotne zmiany w kwestii podziału majątku.

Elastyczność i dostosowanie do zmian

 • Inflacja oraz zmienność rynkowa – obliczając przyszłe wydatki emerytalne, powinniśmy uwzględnić potencjalny wpływ inflacji i innych danych gospodarczych. Co więcej, zachowanie względnej elastyczności w planowaniu finansowym może pomóc stawić czoła wzlotom i upadkom na rynkach finansowych.
 • Fundusz na nieprzewidziane sytuacje – sugerujmy, by na początku przygody z inwestowaniem zbudować solidną „tarczę finansową”, która może posłużyć jako skuteczne narzędzie w sfinansowaniu nieoczekiwanych wydatków. Dzięki temu nie będziemy musieli przedterminowo sięgać po skumulowane oszczędności emerytalne.

Spójność jest kluczowa

 • Automatyzacja procesu oszczędzania – systematyczne odkładane części dochodu może zapewnić, że konsekwentnie, krok po kroku będziemy budować coraz to większy kapitał niezależnie od wahań rynkowych i czyhających pokus wydawania pieniędzy.
 • Zwiększanie składek – w miarę wzrostu uzyskiwanych dochodów warto stopniowo zwiększać płatność na konta emerytalne. Takie nastawienie wykorzystuje koncepcję procentu składanego, co w połączeniu z korzystnym zwolnieniem z podatku od zysków kapitałowych (19%) pozwoli inwestorowi na powiększenie kapitału w dłuższej perspektywie.

Specjalistyczne doradztwo majątkowe

 • Doradca finansowy – czasami warto rozważyć współpracę z doradcą finansowym, który specjalizuje się w planowaniu emerytalnym. Może pomóc nam w wyborze odpowiedniej strategii w sprawach finansowo-inwestycyjnych, która będzie zgodna z oczekiwaniami, celami i tolerancją na ryzyko.
 • Doradca podatkowy – konsultacja z doradcą podatkowym w celu optymalizacji podatkowej i w związku z tym redukcji płaconych podatków przez inwestora może okazać się dobrym pomysłem w kwestii oszczędności środków z płaconych podatków.

Podsumowanie

Oszczędzanie oraz inwestowanie środków na emeryturę wymaga od nas zdyscyplinowanego podejścia, dokładnego rozważenia możliwych rozwiązań inwestycyjnych, a także zobowiązania się do pozostania na obranym kursie. Dzięki określeniu jasnych celów wykorzystaniu dostępnych rozwiązań emerytalnych, dywersyfikacji portfela inwestycji oraz wspieraniu się usługami profesjonalnego doradztwa, jesteśmy w stanie zbudować solidne podstawy pod komfortowy standard życia. To sprawi, że będziemy mogli cieszyć się zasłużoną emeryturą ze spokojem ducha.

IKE a może IKZE?
Sprawdź co bardziej Ci pasuje!
Załóż konto
Kacper Konowalczyk
Specjalista ds. Komunikacji Inwestycyjnej

Absolwent handlu międzynarodowego Uniwersytetu WSB Merito Poznań. Obecnie student na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Do zespołu UNIQA TFI dołączył w maju 2023, obejmując stanowisko specjalisty ds. komunikacji inwestycyjnej. Wcześniej zdobywał doświadczenie m.in. jako: doradca klienta w BNP PARIBAS Bank Polska S.A., praktykant w Narodowym Banku Polskim (NBP), a także prowadził własną działalność gospodarczą. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 3493). Profil Kacpra: https://www.linkedin.com/in/kacperkonowalczyk

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
Czym są ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Czym są ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Emerytura z obowiązkowych składek ZUS

Człowiek najczęściej nie jest w stanie pracować przez całe życie. Po osiągnięciu pewnego wieku zaprzestaje kariery zawodowej, ale w dalszym ciągu potrzebuje środków do utrzymania się. Trudne jest zaoszczędzenie takiej kwoty, która wystarczy na starość - dzięki opłacaniu ubezpieczenia emerytalnego, po spełnieniu określonych kryteriów, można otrzymywać co miesiąc świadczenie w ustalonej wysokości. Co warto o tym wiedzieć? Na czym dokładnie polegają ubezpieczenia emerytalne? Czy można odkładać…

Czytaj dalej
Luka emerytalna co to jest i jak ją zminimalizować

Luka emerytalna: co to jest i jak ją zminimalizować? Ile emerytury otrzymują kobiety i mężczyźni w Polsce i w UE?

Bardzo często pomimo takiego samego stażu pracy i zajmowania podobnych stanowisk kobiety i mężczyźni otrzymują emeryturę w innej wysokości. Wyższą otrzymują panowie. Czy wynika to tylko z tego, że powszechny wiek emerytalny dla mężczyzn wynosi 65 lat? Sprawdź, czym jest luka emerytalna i w jaki sposób można ją zminimalizować?

Czytaj dalej

Czym jest IKZE? Kto może skorzystać z indywidualnego konta emerytalnego? Czy bardziej opłaca się oszczędzać na emeryturę w IKE czy w IKZE?

III filar polskiego systemu emerytalnego jest dobrowolny i każda osoba spełniająca określone wymagania może do niego z własnej woli dołączyć. Jego elementem jest między innymi IKZE – indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. Sprawdź, czym ono jest, kto może na nim oszczędzać na przyszłą emeryturę i czy takie działanie w ogóle jest opłacalne?

Czytaj dalej
Starszy Pan przegląda wyliczenia swojej emerytury którą otrzymuje w Polsce

Emerytura w Polsce – ile wynosi najniższa emerytura, jaki jest powszechny wiek emerytalny w Polsce i jak funkcjonuje system emerytalny w 2022 roku?

W Polsce jest ponad 6 mln uprawnionych do pobierania emerytury, a liczba ta stale rośnie. Nasze społeczeństwo starzeje się - coraz więcej osób przechodzi na takie świadczenie. Emeryturę w Polsce otrzymują ci, które spełniają odpowiednie kryteria dotyczące osiągniętego wieku i lat pracy, w trakcie których odprowadzane były – samodzielnie lub za pośrednictwem pracodawcy, składki na ubezpieczenia społeczne. Sprawdź najważniejsze informacje dotyczące emerytury w Polsce.

Czytaj dalej
Starsza kobieta zastanawia się, czy musi zapłacić podatek dochodowy od emerytury

Emerytura a podatek dochodowy w 2024 roku. Ile wynosi przeciętna emerytura (minimalna emerytura) w Polsce i najniższe świadczenie z ZUS? Co z powszechnym wiekiem emerytalnym?

Około 6,71 mln emerytów w Polsce pobiera świadczenia w różnej wysokości od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przyznanie go możliwe jest po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego oraz opłaceniu składek na ubezpieczenia społeczne. Wyliczone przez ZUS świadczenie zwykle jest niższe od tego, jakie rzeczywiście otrzymuje emeryt. Czy wiąże się to z kwestiami podatkowymi? Czy od świadczenia naliczana jest danina dla fiskusa?

Czytaj dalej
Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę