UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Promocje
UNIQA TFI

Promocje i oferty specjalne dla klientów, którzy inwestują z UNIQA TFI

Emerytura i inwestycje

Czas czytania:

Czym są ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Emerytura z obowiązkowych składek ZUS

Człowiek najczęściej nie jest w stanie pracować przez całe życie. Po osiągnięciu pewnego wieku zaprzestaje kariery zawodowej, ale w dalszym ciągu potrzebuje środków do utrzymania się. Trudne jest zaoszczędzenie takiej kwoty, która wystarczy na starość - dzięki opłacaniu ubezpieczenia emerytalnego, po spełnieniu określonych kryteriów, można otrzymywać co miesiąc świadczenie w ustalonej wysokości. Co warto o tym wiedzieć? Na czym dokładnie polegają ubezpieczenia emerytalne? Czy można odkładać dodatkowo na prywatną emeryturę?

Czym są ubezpieczenia emerytalne i rentowe

UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE - CO TO JEST?

Ubezpieczenie emerytalne jest jednym z ubezpieczeń społecznych, tak jak rentowe. Opłacając na nie składkę, zapewniasz sobie pewien dochód w przyszłości, o ile wywiążesz się ze stawianych wymogów. Tym sposobem po zaprzestaniu pracy zawodowej będzie Ci przysługiwać świadczenie, którego wysokość zależy przede wszystkim od kwoty uiszczanych przez całe życie składek. Do otrzymywania tych pieniędzy niezbędne jest osiągnięcie wieku emerytalnego, który od 1 października 2017 r. wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, poza pewnymi wyjątkami związanymi z wcześniejszą emeryturą przyznawaną po 55. roku życia.

Obecnie na nieco innych zasadach są obliczane nowe emerytury - takie zasady przysługują ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r. Stanowią one równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w danym wieku.

Dodatkowo możesz odprowadzać składki lub płatnik może płacić je za Ciebie za granicą. Dowiedz się z dokumentów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jak są one ujmowane przy wyliczaniu kapitału na Twoją przyszłą emeryturę.

Ubezpieczenie emerytalne w wielu przypadkach musisz płacić obowiązkowo, natomiast są i takie sytuacje, kiedy dobrowolnie możesz się zdecydować na regulowanie składek do ZUS. Kiedy jest to konieczne, a w jakich przypadkach nieobligatoryjne?

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE EMERYTALNE

Konieczność opłacania ubezpieczenia emerytalnego występuje wówczas gdy:

 • jesteś osobą zatrudnioną, ale nie jako prokurator,
 • wykonujesz zadania na podstawie umowy zlecenia lub innej, która jest w stosunku do niej równoważna,
 • prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • uzyskujesz stypendium sportowe,
 • jesteś duchownym,
 • odbywasz służbę zastępczą,
 • przebywasz na urlopie wychowawczym,
 • otrzymujesz stypendium doktoranckie,
 • pracujesz odpłatnie, odbywając karę pozbawienia wolności lub przebywając w areszcie,
 • jesteś posłem, senatorem lub posłem do Parlamentu Europejskiego,
 • wykonujesz pracę nakładczą,
 • pełnisz czynną służbę wojskową jako żołnierz niezawodowy,
 • pobierasz stypendium jako słuchacz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,
 • jesteś członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej albo spółdzielni kółek rolniczych,
 • pracujesz na podstawie umowy uaktywniającej jako niania,
 • otrzymujesz wynagrodzenie jako członek rady nadzorczej,
 • sprawujesz opiekę nad dzieckiem,
 • musisz zaprzestać pracy ze względu na konieczność opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny lub osobą bliską,
 • pobierasz: świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, zasiłek macierzyński, świadczenie socjalne na czas urlopu, zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne, stypendium (w czasie studiów podyplomowych, stażu, przygotowania zawodowego osoby dorosłej, odbywania szkolenia), zasiłek socjalny (w czasie przekwalifikowania i szukania nowego zatrudnienia), wynagrodzenie ze świadczenia górniczego, ze stypendium na przekwalifikowanie, świadczenie szkoleniowe wypłacano po ustaniu zatrudnienia.

Nie jest jednak tak, że jeśli nie zaliczasz się do żadnej z wyżej wymienionych grup, nie możesz na własną rękę odprowadzać składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE EMERYTALNE

Składki możesz odprowadzać nawet wtedy, kiedy nie jest to obowiązkowe. Nie ma w tym zakresie większych ograniczeń. Środki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe możesz przelewać nie tylko wówczas, gdy mieszkasz w Polsce. Możesz to robić również wtedy, gdy żyjesz w innym kraju, ale już wcześniej byłeś objęty obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w naszym kraju. Istnieje jeszcze jeden wyjątek. Otóż możesz nie mieszkać w Polsce, ale mają w Twoim przypadku zastosowanie europejskie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

SKŁADKA EMERYTALNA - ILE WYNOSI PODSTAWA SKŁADKI?

Kwota, która trafia do ZUS, jest wyliczana jako procent podstawy wymiaru - dotyczy to nie tylko składki emerytalnej, ale również rentowej i chorobowej. Oto, ile one wynoszą:

 • emerytalna - 19,52 proc. podstawy wymiaru,
 • rentowa - 8 proc. podstawy wymiaru,
 • chorobowa - 2,45 proc. podstawy wymiaru.

Jest również składka na ubezpieczenie wypadkowe, ale ta jest zróżnicowana. Jej wysokość zależy m.in. od liczby zatrudnionych w firmie osób.

EMERYTURA Z ZUS TO NIE WSZYSTKO - PPK, IKE, IKZE I OFE (FUNDUSZ EMERYTALNY)

Opłacanie składek na rachunek w ZUS to zbyt mało, jeśli zależy Ci na otrzymywaniu wysokiego świadczenia podczas jesieni życia. Z różnych analiz wynika, że za kilkadziesiąt lat emeryci będą otrzymywać miesięcznie około 25 proc. ostatniego wynagrodzenia. To oznacza, że uzyskiwane środki mogą nie być wystarczające do utrzymania się. Sytuacji nie zmieniły otwarte fundusze emerytalne (OFE), choć pieniądze przekazywane z OFE do ZUS pozwalają na zwiększenie podstawowej emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jeśli jesteś w stanie wygospodarować pewne oszczędności, to warto je systematycznie odkładać na przyszłość, nawet jeśli jest to niewielka kwota miesięcznie. Weź pod uwagę III filar, czyli IKE, IKZE, PPE i PPK. Dzięki temu możesz gromadzić fundusze, korzystać z ulg, zwolnień podatkowych, a także ze wsparcia finansowego państwa. Dzięki tym pieniądzom jesteś w stanie zapewnić sobie lepszy byt na starość. Dodatkowo, na przykład przy oszczędzaniu na IKZE otrzymujesz możliwość zastosowania co roku w deklaracji PIT ulgi podatkowej. Jej wysokość zależy od tego, ile wpłacisz na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego i jaki limit wpłat Cię obowiązuje - podstawowy czy dodatkowy na IKZE dla samozatrudnionych.

IKE a może IKZE?
Sprawdź co bardziej Ci pasuje!
Załóż konto
Kacper Konowalczyk
Specjalista ds. Komunikacji Inwestycyjnej

Absolwent handlu międzynarodowego Uniwersytetu WSB Merito Poznań. Obecnie student na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Do zespołu UNIQA TFI dołączył w maju 2023, obejmując stanowisko specjalisty ds. komunikacji inwestycyjnej. Wcześniej zdobywał doświadczenie m.in. jako: doradca klienta w BNP PARIBAS Bank Polska S.A., praktykant w Narodowym Banku Polskim (NBP), a także prowadził własną działalność gospodarczą. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr 3493). Profil Kacpra: https://www.linkedin.com/in/kacperkonowalczyk

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Droga do udanej i szczęśliwej emerytury

Dla każdego człowieka emerytura oznacza istotną zmianę w życiu, która wiąże się z zakończeniem etapu aktywności zawodowej i otwarciem się na czas odpoczynku, relaksu, a także realizację wielu zadań i pasji. Jednakże pomyślna emerytura nie jest dziełem przypadku – wymaga od jednostki starannego planowania, rozważnych decyzji finansowych oraz dobrze przemyślanej strategii. Przejdźmy do omówienia kluczowych kroków dotyczących planowania emerytury: od spraw finansowych po nasze przygotowanie…

Czytaj dalej
Starsza kobieta zastanawia się, czy musi zapłacić podatek dochodowy od emerytury

Emerytura a podatek dochodowy w 2024 roku. Ile wynosi przeciętna emerytura (minimalna emerytura) w Polsce i najniższe świadczenie z ZUS? Co z powszechnym wiekiem emerytalnym?

Około 6,71 mln emerytów w Polsce pobiera świadczenia w różnej wysokości od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przyznanie go możliwe jest po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego oraz opłaceniu składek na ubezpieczenia społeczne. Wyliczone przez ZUS świadczenie zwykle jest niższe od tego, jakie rzeczywiście otrzymuje emeryt. Czy wiąże się to z kwestiami podatkowymi? Czy od świadczenia naliczana jest danina dla fiskusa?

Czytaj dalej
Ręka trzyma słoik pełen monet w ramach IKE

IKE - indywidualne konto emerytalne - czy warto oszczędzać na emeryturę w ramach IKE i IKZE? Co wybrać? Wpłaty na IKE czy IKZE?

IKE jest elementem III filaru systemu emerytalnego w Polsce. Oferuje korzyści natury podatkowej i możliwość efektywnego oszczędzania na jesień życia. Wielu Polaków decyduje się na odkładanie swoich środków finansowych właśnie w IKE także i z tego powodu, że kapitał ten nie znika, nawet jeśli właściciel konta nie dożyje wieku 55 lub 60 lat i nie dokona wypłaty środków. Czy warto oszczędzać na przyszłą emeryturę w ramach IKE lub IKZE? Co przemawia na korzyść takich indywidualnych kont…

Czytaj dalej
Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę