Zespół inwestycyjny UNIQA TFI

PAWEŁ MIZERSKI

Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami, Wiceprezes Zarządu

Paweł Mizerski pracuje w UNIQA TFI od 2006 roku i od tego czasu związany jest też z rynkiem kapitałowym. Zanim objął funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami i Wiceprezesa Zarządu był zarządzającym funduszami dłużnymi. Obecnie odpowiada za wyniki wszystkich funduszy inwestycyjnych UNIQA TFI. Wielokrotny laureat nagród branżowych i plebiscytów, w tym dla najlepszego ekonomisty w Polsce organizowanego przez NBP. Ma licencję doradcy inwestycyjnego nr 305. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek finanse i bankowość.

SEBASTIAN LIŃSKI

CIIA, PRM, Doradca inwestycyjny, Dyrektor Akcji Zagranicznych

Posiada certyfikat analityka atatystycznego SAS oraz zdane wszystkie etapy egzaminów w ramach programu CAIA. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, gdzie specjalizował się w ekonometrii. Przed podjęciem pracy w UNIQA TFI pracował jako konsultant w międzynarodowej firmie zajmującej się doradztwem strategicznym. Obecnie odpowiedzialny za zarządzanie funduszami akcyjnymi, w szczególności inwestującymi na rynkach zagranicznych, analizę fundamentalną spółek giełdowych oraz zarządzanie portfelami inwestycyjnymi w ramach strategii „Fund of Funds”.

GRZEGORZ PAROSA, CFA

Doradca Inwestycyjny, Makler papierów wartościowych, Zarządzający funduszami akcji

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku finanse i rachunkowość oraz Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, kierunek elektronika i informatyka. Jego prace dyplomowe dotyczyły mechanizmów kształtowania stóp procentowych w okresach kryzysów i były promowane przez prof. Leszka Balcerowicza. Obecnie pisze pracę doktorską dotyczącą restrukturyzacji przedsiębiorstw w otoczeniu ultra niskich stóp procentowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w TFI OPERA, zespole fuzji i przejęć Ernst&Young oraz Domu Maklerskim TMS Brokers. W UNIQA TFI jest odpowiedzialny za zarządzanie funduszami akcyjnymi oraz analizę spółek giełdowych w Polsce oraz na rynkach zagranicznych.

KAROL PACZUSKI

Doradca Inwestycyjny, Makler papierów wartościowych, Zarządzający funduszami dłużnymi

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył kierunek finanse i rachunkowość ze specjalizacją międzynarodowe rynki finansowe. Obronił pracę magisterską, której tematyka dotyczyła wykorzystania przez przedsiębiorstwa instrumentów pochodnych w celu zabezpieczania ryzyka finansowego; promotorem był prof. Andrzej Sławiński. Posiada licencję Maklera papierów wartościowych nr 2650 oraz Doradcy Inwestycyjnego nr 475. Karol zaliczył wszystkie trzy etapy egzaminów w ramach programu CFA. Doświadczenie zawodowe zdobywał w DM BZ WBK oraz DM NWAI. W UNIQA TFI jest odpowiedzialny za zarządzanie częścią korporacyjną na funduszach dłużnych, mieszanych oraz portfelach własnych UNIQA TU na Życie i UNIQA TU.

ANDRZEJ NOWAK

Doradca Inwestycyjny, Makler papierów wartościowych, Zarządzający funduszami akcji

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku informatyka i ekonometria. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 2041 oraz doradcy inwestycyjnego nr 347. Karierę zawodową rozpoczął w 2008 roku. Pracował w TFI Idea, na stanowisku maklera w Biurze Maklerskim Banku DnB Nord, jako analityk a od 2011 roku zarządzający aktywami w Domu Maklerskim EFIX. Zarządzane przez niego portfele były kilkukrotnie wyróżniane w rankingach usług asset management Gazety Giełdy Parkiet. Z UNIQA TFI związany jest od 2016 roku. Jest odpowiedzialny za zarządzanie funduszami akcyjnymi oraz analizę spółek giełdowych.

RAFAŁ GRZESZYK

Makler papierów wartościowych, Analityk rynku akcji, Młodszy zarządzający funduszami akcji

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył kierunek finanse i rachunkowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz Prawo na Wydziale Prawa i Administracji. Obronił pracę licencjacką, której tematyka dotyczyła finansów behawioralnych. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 2910. Rafał zaliczył również 3 etapy egzaminów w ramach programu CFA. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Domu Maklerskim Ipopema Securities. W UNIQA TFI jest odpowiedzialny za analizę rynku akcji oraz selekcję spółek.

WOJCIECH ROMANOWSKI

Analityk rynku akcji

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył kierunek finanse i rachunkowość ze specjalizacją międzynarodowe rynki finansowe. Obronił pracę magisterską, której tematyka dotyczyła analizy efektywności zarządzania polskimi funduszami inwestycyjnymi. Wojciech Romanowski jest kandydatem do 3. etapu w programie CFA. Doświadczenie zawodowe zdobywał w PKO TFI oraz Domu Maklerskim BOŚ. W UNIQA TFI jest odpowiedzialny za analizę rynku akcji oraz selekcję spółek.