Bezpieczne Mieszkanie

Bezpieczne Mieszkanie

Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych

Pakiet dla Spółdzielni Mieszkaniowych
i innych podmiotów zarządzających
budynkami wielomieszkaniowymi

OC członków władz Spółdzielni Mieszkaniowej

OC członków władz Spółdzielni Mieszkaniowej

Pakiet dla Właścicieli Budynków Wielomieszkaniowych

Pakiet dla Właścicieli Budynków
Wielomieszkaniowych

Obowiązkowe OC zarządców nieruchomości

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
zarządców nieruchomości

Family and Friends UNIQA dla Mieszkalnictwa

Program Family and Friends UNIQA dla Mieszkalnictwa

Program Przyjaciele i Rodzina

Program Przyjaciele i Rodzina