UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Czas czytania:

Ubezpieczenie podróży służbowej – koszt i zakres ubezpieczenia na delegację zagraniczną

Nie tylko turysta może wymagać leczenia w czasie wojaży. Pracownik w podróży służbowej także może się rozchorować albo doznać wypadku. Jeśli do tego dojdzie, zatrudniający będzie mieć kłopot związany z jego absencją, ale i tym, kto pokryje koszty leczenia pracownika przebywającego na delegacji, zwłaszcza jeśli wykonuje on polecenie pracy za granicą. Ceny pomocy zdrowotnej różnią się w zależności od naszego celu podróży. Można pokusić się o stwierdzenie, że im dalej się udajemy, tym bardziej koszty rosną. W czołówce państw, w których słono zapłacisz za opiekę medyczną, znajdują się Stany Zjednoczone, Kanada oraz Singapur. Kilkudniowy pobyt w szpitalu w wymienionych państwach to wydatek rzędu kilkuset tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę relatywnie niskie koszty polisy – ubezpieczenie podróży służbowej zdecydowanie się opłaca, a pracodawca jest zobowiązany do jego zapewnienia. W czasie pandemii COVID-19 wzrosło zainteresowanie ubezpieczeniem pracy za granicą.

UBEZPIECZENIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH A NFZ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Podstawowym działaniem przed wyjazdem służbowym jest wyrobienie karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego). Będzie Ci potrzebna, jeśli zdecydujesz się na wyjazd służbowy do państw członkowskich Unii Europejskiej oraz EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu). W skład EFTA wchodzą m.in. Islandia, Liechtenstein, Norwegia oraz Szwajcaria. Wiele osób uznaje je za podstawowe ubezpieczenie turystyczne w czasie podróży, ale działa ono w ograniczonym zakresie. Nie ma co liczyć na wypłatę świadczenia np. przy doznaniu trwałego uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwych wypadków. EKUZ jednak zapewni podstawowy zakres opieki zdrowotnej. Jeśli zachorujesz, możesz w danym kraju  iść do lekarza i skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele danego państwa.

Konkretnie karta EKUZ jest ważna w: Austrii, Belgii, Bułgarii, na Cyprze, w Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, na Malcie, w Niemczech, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgrzech, Wielkiej Brytanii oraz w krajach członkowskich EFTA.

Karta EKUZ pozwala Ci na pobieranie świadczeń zdrowotnych w taki sam sposób jak stali mieszkańcy kraju, w którym akurat przebywasz. Zatem jeśli obywatele państwa, gdzie odbywasz służbowy wyjazd zagraniczny, są obciążeni 30% kosztów wynagrodzenia lekarza – Ty również zapłacisz 30% jego honorarium za odbytą wizytę. W czasie podróży służbowej z pewnością taka karta może okazać się przydatna, zwłaszcza że EKUZ możesz odebrać za darmo. 

Jednak nie pokrywa ona wszelkich kosztów związanych z leczeniem. Przywileje opieki zdrowotnej za granicą są zwykle związane z nagłymi przypadkami, zatem karta nie pokrywa kosztów, które:

  • nie stanowią konieczności,
  • są zabiegami dentystycznymi, tzw. turystyki medycznej (czyli kiedy udajesz się do innego kraju na zaplanowane zabiegi lub leczenie),
  • dotyczą transportu zwłok,
  • dotyczą transportu do kraju.

Należy również pamiętać, że podobnie jak w Polsce, nie każda placówka lekarska za granicą ma podpisaną umowę z tamtejszym odpowiednikiem NFZ-u. Co oznacza, że przy wyborze karty EKUZ musisz dodatkowo sprawdzić, które przychodnie ją honorują.

Bardzo dobrze, jeżeli sam zadbasz o swoje bezpieczeństwo, przygotowując zagraniczny wyjazd służbowy. Jednak zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej to Twój pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie ubezpieczenia zdrowotnego w tym czasie. Mowa tu o rozporządzeniu z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Natomiast pracownicy sfery prywatnej nie muszą być objęci ubezpieczeniem na podróż służbową, ale mogą.  W razie wypadku zatrudniony może jednak zwrócić się z roszczeniem do pracodawcy, dlatego ten powinien zastanowić się nad dobrowolnym wykupieniem ubezpieczenia pracownika za granicą.

UBEZPIECZENIE ZAGRANICZNYCH WOJAŻY – O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ I JAK WYBRAĆ UBEZPIECZENIE DLA PRACOWNIKA?

Wyjeżdżając w interesach za granicę albo wysyłając tam pracowników, warto kupić ubezpieczenie podróży biznesowych. Jest dedykowane przedsiębiorcom delegującym zatrudnionych na zagraniczne podróże służbowe. Ponieważ pozwala uniknąć ponoszenia wysokich kosztów w razie nagłego zachorowania pracownika, jest swoistym zabezpieczeniem dla obu stron. Jeżeli wyjazdy biznesowe za granicę są rzadkie, wystarczy mieć polisę imienną przed każdą podróżą. Jak wybrać ubezpieczenie dla pracownika? Dla kogo potrzebne jest ubezpieczenie podróży służbowej i jaki zakres powinno ono mieć? Dawniej o zagranicznej podróży większość zatrudnionych mogła tylko pomarzyć, ale obecnie to częsta praktyka przy wykonywaniu obowiązków zawodowych. 

Jeśli działalność firmy wymaga częstych podróży za granicę, warto wybrać polisę otwartą (bezimienną). Polega ona na tym, że przy zawieraniu umowy pracodawca podaje liczbę podróżujących osób oraz liczbę dni i wpłaca składkę zaliczkową. W trakcie umowy na bieżąco aktualizuje listę wyjeżdżających osób, a na koniec okresu ubezpieczenia następuje rozliczenie. W takim rozwiązaniu trzeba oszacować liczbę tzw. osobodni w firmie, czyli pomnożyć liczbę dni i osób przebywających za granicą.

Na przykład 5 pracowników wyjeżdża co najmniej dwa razy w miesiącu na trzy dni, a 10 sporadycznie (przyjmijmy, że każdy z nich będzie co najmniej raz w roku za granicą średnio przez dwa dni) – daje to łącznie 380 osobodni w roku i jest podstawą do wyliczenia składki. Jeżeli przedsiębiorca nie wykorzysta wszystkich zadeklarowanych „osobodni”, to otrzyma zwrot nadpłaconej składki. Dzięki temu nie ma niebezpieczeństwa, że firma przepłaci za ochronę w razie konieczności leczenia za granicą, której faktycznie nie potrzebuje.

CO POWINNO OBEJMOWAĆ UBEZPIECZENIE PRACY ZA GRANICĄ? O JAKIE RYZYKA MOŻNA JE ROZSZERZYĆ?

Przede wszystkim powinno objąć koszty leczenia, czyli wydatki na hospitalizację (w tym zabiegi operacyjne), leczenie ambulatoryjne oraz zakup lekarstw i środków opatrunkowych. Wizyta w szpitalu należy do najbardziej kosztownych nieprzewidzianych zdarzeń, lecz ubezpieczenie podróży służbowej nie może skupiać się jedynie na tym aspekcie.

Warto wziąć pod uwagę naprawę lub zakup okularów/naprawę protez po wypadku, leczenie stomatologiczne czy rehabilitację. Polisa powinna także zapewniać transport do placówki służby zdrowia oraz do Polski czy ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, jeśli pracownik takim dysponuje. Szeroki zakres ubezpieczenia pociąga za sobą niestety wyższą składkę. 

Bardzo przydatne są świadczenia assistance, czyli takie usługi pomocowe, jak: informacja medyczna, organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania osoby towarzyszącej, zastępstwo kierowcy, pomoc prawna, powiadomienie rodziny, zmiana rezerwacji lotu czy dostarczenie leków. Podczas pobytu za granicą taka pomoc jest niezwykle ważna. Podupadając na zdrowiu lub w obliczu wypadku, możesz nie być w nastroju na przeczesywanie internetu w poszukiwaniu informacji, do jakiej placówki się zgłosić i jakie dokumenty są w niej wymagane. Pozwól, że w tych ciężkich chwilach zadba o Ciebie (lub Twojego pracownika) firma ubezpieczeniowa, która zrobi to profesjonalnie.

Z kolei ubezpieczenie NNW (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków) zapewni świadczenie w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci ubezpieczonego podczas zagranicznej podróży służbowej.

Warto też pamiętać o ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym, w którym przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego w życiu prywatnym za szkody wyrządzone osobom trzecim, do których naprawienia ubezpieczony jest zobowiązany w myśl prawa. Chodzi o takie sytuacje, gdy np. w czasie tańca potknie się i zwichnie rękę innej osobie albo gdy przypadkiem wyleje na kontrahenta gorącą herbatę.

W przypadku ubezpieczenia bagażu podróżnego otrzymamy świadczenie w razie utraty bądź zniszczenia rzeczy, które zabraliśmy w podróż, prezentów i pamiątek czy sprzętu fotograficznego bądź laptopa. Warto sprawdzić w OWU, jaki zakres ma wybrana polisa. Towarzystwa często oferują możliwość rozszerzenia ubezpieczenia np. o ryzyka związane z pracą fizyczną. Jeśli jest ono potrzebne - wybierz taką polisę. 

Otrzymamy również niezbędne świadczenie w przypadku zagubienia bagażu na lotnisku czy opóźnienia lotu. Niestety linie lotnicze lubią nas zaskakiwać, a czas na rozładunek bagażu jest okrojony. Zatem może się zdarzyć, że nasza walizka poleci do kolejnej destynacji… bez nas. Na wypłatę odszkodowania (lub kupno ubrań tymczasowych) linii lotniczych trzeba będzie poczekać.

Zniżka -15%
Potrzebujesz ubezpieczenia podróży?
Oblicz składkę

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Jak włączyć roaming w telefonie? Jak korzystać z roamingu zagranicznego?

Wyjeżdżasz za granicę i chcesz korzystać ze swojego telefonu komórkowego tam, gdzie się udajesz? Zwróć uwagę na koszty, jakie operator Twojej sieci naliczy Ci za wykonywanie i odbieranie połączeń za granicą, wysyłanie i odbieranie wiadomości – tekstowych czy też graficznych. Pierwszym krokiem będzie jednak włączenie roamingu. Jak to zrobić?

Czytaj dalej
Polecany

Już od 4,20 zł /dzień!

Ubezpieczenie
podróży

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę