UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Czas czytania:

Europejskie Ubezpieczenie Zdrowotne – czy to wystarczy?

Czy Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wystarczy w podróży po Europie? Niekoniecznie. EKUZ nie gwarantuje bowiem w pełni bezpłatnej podstawowej opieki w publicznych placówkach zdrowotnych, nie wspominając już o bardziej specjalistycznych świadczeniach czy transporcie medycznym do Polski. Dlatego, wyruszając w podróż po Europie, warto mieć także ubezpieczenie turystyczne.

Co to jest EKUZ?

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, obowiązuje w krajach należących do Unii Europejskiej oraz EFTA – Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (do którego należą Norwegia, Liechtenstein, Islandia oraz Szwajcaria). Dzięki niej poza Polską osoby ubezpieczone w NFZ (lub kobiety w ciąży oraz osoby poniżej 18. roku życia, które ubezpieczone nie są) mogą korzystać z publicznej służby zdrowia na zasadach takich, jak obywatel danego państwa. 
Warto jednak wiedzieć, że nie w każdym kraju pomoc medyczna udzielana w ramach europejskiego ubezpieczenia zdrowotnego jest całkowicie bezpłatna. 

Wyrobienie karty EKUZ nie jest skomplikowanym procesem, w tym celu należy się udać do Oddziału Wojewódzkiego lub odpowiedniej delegatury NFZ i złożyć wypełniony wniosek. Można też skorzystać z systemu ePUAP albo wysłać skan wniosku pocztą lub mailem. Uczniowie oraz studenci powinni pamiętać o dołączeniu do niego kopii legitymacji. Okres ważności karty to 6 miesięcy od daty wydania, z paroma wyjątkami.

Europejskie Ubezpieczenie Zdrowotne a polisa turystyczna

Kartę EKUZ niewątpliwie warto wyrobić i zabrać ze sobą na wyjazd do krajów europejskich. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego zapewni Ci finansowanie leczenia, które jest niezbędne w czasie Twojego pobytu. Lecz jest kilka okoliczności, w których karta nie działa.

W wielu kurortach turystycznych są tylko prywatne gabinety lekarskie, które nie honorują europejskiej karty zdrowia EKUZ. Wtedy europejskie ubezpieczenie zdrowotne na wyjazd za granicę nie będzie przydatne.

Rzeczowe świadczenia zdrowotne, które są związane z leczeniem skutków wypadków podczas uprawiania sportów, np. narty lub snowboard, mogą być obciążone wyższymi opłatami, niż rzeczowe świadczenia zdrowotne z tym niezwiązane. 

Są kraje, gdzie EKUZ nie pokrywa w 100% wszystkich wydatków medycznych. Wynika to z faktu, że w większości państw członkowskich UE/EFTA obywatele partycypują w kosztach udzielenia świadczenia zdrowotnego. Na takich samych warunkach pomoc medyczna świadczona jest dla Polaków, którzy muszą skorzystać ze służby zdrowia danego państwa. Takie ubezpieczenie unijne pokryje więc tylko cześć kosztów ewentualnego leczenia.

W wielu krajach akcja ratownicza (np. w górach czy na morzu) nie jest objęta refundacją i będziesz zmuszony sfinansować ją później z własnej kieszeni. Samo zaangażowanie helikoptera to koszt 3–4 tys. euro. W Hiszpanii nawet za wezwanie karetki zapłacisz prawie 500 euro. 

Przytoczone powyżej sytuacje pokazują, że karta europejskiego ubezpieczenia zdrowotnego na wyjazd za granicę nie zapewni Ci pełnej refundacji kosztów. Dlatego też, zarówno polski NFZ jak i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, rekomendują dodatkowo wykupić ubezpieczenie podróżne na wyjazd.

Czym różni się zakres usług refundowanych z EKUZ i polisy turystycznej

 

Polisa turystyczna

EKUZ

Gdzie obowiązuje?

Dowolny kraj/region na świecie
(z wyjątkiem miejsc, gdzie toczy się wojna)

Kraje UE i EFTA

Kto może skorzystać?

Obywatele RP, osoby na stałe zamieszkałe w Polsce

Osoby ubezpieczone w NFZ oraz nieubezpieczone w NFZ kobiety w ciąży i osoby poniżej 18. roku życia, które posiadają obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP

Transport medyczny do Polski

Tak, jest finansowany do kwoty zawartej w warunkach umowy

Nie

Akcja ratunkowa

Tak, sfinansowana do kwoty zawartej w warunkach umowy

W zależności od kraju i przyczyn wypadku

Koszty leczenia

Tak, koszty leczenia pokryte do sumy ubezpieczenia określonej na polisie

Tak, ale na zasadach obowiązujących w danym kraju (czasem konieczność opłacenia samemu części kosztów  leczenia)

Pokrycie kosztów leczenia w prywatnej placówce

Tak

Nie

Pokrycie kosztów transportu zwłok do Polski

Tak

Nie

Leczenie zaostrzenia choroby przewlekłej

W ubezpieczeniu turystycznym w UNIQA ujęte są koszty leczenia zaostrzenia choroby przewlekłej, ale w wielu towarzystwach ubezpieczeń należy dokupić dodatkowo ryzyko zaostrzenia lub powikłań chorób przewlekłych

Tak

Dodatkowa ochrona

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego, pomoc Assistance, NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków)

Brak

 

Źródło:

https://www.ekuz.nfz.gov.pl/ 

http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/informacje_dla_podrozujacych/ubezpieczenie/

Zniżka -15%
Potrzebujesz ubezpieczenia podróży?
Oblicz składkę
Magdalena Oszczak - autor artykułu to Menedżer Zespołu Ubezpieczeń Turystycznych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów w UNIQA
Magdalena Oszczak
Menedżer Zespołu Ubezpieczeń Turystycznych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TU S.A.

Od 13 lat pracuje w UNIQA TU S.A. (dawniej AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.) i odpowiada za tworzenie produktu, ocenę ryzyka, nadzór nad likwidacją szkód linii travel. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studnia w Katedrze Ubezpieczeń Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 20 lat związana jest z rynkiem ubezpieczeń turystycznych. Początki swojego doświadczenia zdobywała w Towarzystwie Ubezpieczeń  Gerling Polska na stanowisku Głównego Specjalisty, następnie z Towarzystwie Ubezpieczeń Signal Iduna S.A. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Turystycznych i Osobowych.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Urlop wypoczynkowy a choroba w trakcie urlopu - czy można przerwać urlop i wziąć zwolnienie lekarskie? Czy ubezpieczenie zdrowotne pokryje koszty leczenia za granicą?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego umożliwia bezpłatne korzystanie z usług medycznych w trakcie pobytu w wielu krajach Starego Kontynentu. Nie wszędzie jednak opieka zdrowotna nie będzie się wiązać z jakimikolwiek opłatami. Często jedynym rozwiązaniem, które pozwala uniknąć kosztów, może być skorzystanie z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Zobacz, jak leczyć się za granicą, jeśli podczas urlopu wypoczynkowego dopadnie Cię choroba lub ulegniesz wypadkowi? Czy możesz wówczas przerwać…

Czytaj dalej
para seniorów na wakacjach

Choroby przewlekłe a ubezpieczenie turystyczne

Z chorobami przewlekłymi boryka się już nawet ponad 1/3 Polaków, a odsetek osób z takimi problemami zdrowotnymi stale rośnie. Jakich dolegliwości najbardziej się obawiamy? Co to są choroby przewlekłe? Czy możesz ubezpieczyć się przed ryzykiem zmagania się z nimi lub przed ich skutkami? Sprawdź, jakie są możliwości.

Czytaj dalej

Choroba na urlopie - czy można się ubezpieczyć?

Choroba na urlopie wypoczynkowym to nieprzyjemna sytuacja, która może dotknąć każdego z nas, zaburzając nam zaplanowane na ten czas aktywności i rozrywki. Jak chorobowa absencja w trakcie urlopu wpływa na kwestię ubezpieczania? Czy osoby, które przebywają na urlopie mają prawo do świadczeń chorobowych? Co powinien wiedzieć każdy pracownik, który zachoruje na urlopie – jakie są jego prawa i obowiązki?

Czytaj dalej
Polecany

Już od 4,20 zł /dzień!

Ubezpieczenie
podróży

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę