UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Czas czytania:

Choroba w trakcie urlopu wypoczynkowego pracownika - czy choroba na urlopie przerywa go? Czy wymagane jest zwolnienie lekarskie?

Podstawowym uprawnieniem wynikającym z Kodeksu pracy jest prawo do nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Jego celem jest odpoczynek i regeneracja sił pracownika. To, w jaki sposób spędzasz swój urlop od pracy, zależy tylko od Ciebie. Równie dobrze możesz wyjechać za miasto, na wakacje za granicę, ale i remontować mieszkanie. Co stanie się, jeśli zachorujesz w czasie urlopu wypoczynkowego? Jak to wygląda z punktu widzenia Kodeksu pracy? Czy choroba przerywa urlop wypoczynkowy? Jak chronić się przed ryzykiem ponoszenia kosztów leczenia, jeśli do choroby na urlopie dojdzie za granicą?

 

Choroba a urlop wypoczynkowy – czy choroba na urlopie pracownika powoduje jego przerwanie?

Zatrudniony, w zależności od stażu pracy, ma prawo do wzięcia w ciągu roku 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego w terminie uzgodnionym z pracodawcą. W wielu zakładach tworzone są plany, które pozwalają tak zaplanować urlopu pracowników, by zakład działał nieprzerwanie.

Zaplanowany urlop powinien się odbyć, ale bywa i tak, że pracodawca odwołuje zatrudnionego z tej przerwy od obowiązków zawodowych. Jest to zgodne z prawem. Artykuł 167 Kodeksu pracy stanowi, że przedsiębiorca może odwołać pracownika z urlopu. Jednak takie uprawnienie jest tylko wówczas, gdy obecność pracownika w zakładzie wymagają okoliczności, jakich nie można było przewidzieć w chwili rozpoczynania urlopu. W takim wypadku pracodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych przez zatrudnionego w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Istnieje jeszcze inna sytuacja, w której może dojść do przerwania biegu urlopu wypoczynkowego. Będzie to miało miejsce wtedy, gdy pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym, ale zachoruje. Należy wówczas przerwać taki urlop i wypłacić za czas choroby przysługujące podwładnemu wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego nie przepadają, ale dodawane są do pozostałej pracownikowi puli urlopowej.

Artykuły 165 i 166 Kodeksu pracy stanowią, że jeśli nie jesteś w stanie rozpocząć swojego urlopu w ustalonym terminie lub wykorzystać go w całości z powodu czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, pracodawca udzieli Ci tego urlopu w późniejszym terminie.

Jak zgłosić pracodawcy przerwanie urlopu? Podstawą zwolnienie lekarskie L4 na urlopie

Podstawą stwierdzenia czasowej niezdolności do pracy pracownika czy choroby w czasie urlopu jest zwolnienie lekarskie, nazywane popularnie L4. Zwolnienie to stanowi usprawiedliwienie nieobecności w pracy i niemożności w zakresie wypełniania obowiązków zawodowych z powodu choroby. 

Jeśli zachorowałeś na urlopie, zgłoś się do lekarza. Po badaniu wyda on zwolnienie lekarskie L4, które stanie się podstawą przerwania wypoczynku. Co ciekawe, zwolnienie przysługuje pracownikowi nie tylko wtedy, gdy sam zachoruje, ale jeśli np. dotyczy to dziecka, które potrzebuje opieki. 

Zwolnienie lekarskie przerywa czas wolny, a pracodawca nie może zaliczyć chorobowego do czasu urlopu. Zatrudniony ma prawo zmienić wówczas termin urlopu. Część, która przypadałaby na czas zwolnienia lekarskiego, jest po prostu dodawana do pozostałych do wykorzystania dni wolnych. 

Choroba w trakcie urlopu a koszty leczenia – czy ubezpieczenie turystyczne je pokrywa?

Zdarza się, że do choroby danej osoby dochodzi podczas urlopu, jaki spędza w innym kraju. Jeśli obawiasz się takiej sytuacji, musisz wiedzieć, kto pokrywa koszty leczenia w takiej sytuacji i w jakim stopniu. Czy biuro podróży przejmie na siebie odpowiedzialność? Częściowo w ramach obowiązkowej polisy turystycznej. Jeśli podróżujesz na własną rękę za granicę, zapewnij sobie odpowiednie ubezpieczenie.

Podstawową ochronę przed ryzykiem zachorowania i ponoszeniem w związku z tym kosztów leczenia zapewnić może Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – karta EKUZ. Pozwala ona bezpłatnie korzystać z usług medycznych w trakcie pobytu w większości krajów znajdujących się w Europie. Pamiętaj, że karta EKUZ jest darmowa i możesz ją uzyskać w dowolnej placówce Narodowego Funduszu Zdrowia. Zapewnia ona pokrycie kosztów leczenia przy zachorowaniu na urlopie w publicznych placówkach zdrowia. Korzystasz z ich usług na takich samych zasadach jak obywatele danego kraju.

Karta EKUZ nie zadziała jednak, jeśli np. wyjeżdżasz na urlop do Egiptu czy Tunezji i wielu innych miejsc. Nie pokryje kosztów rehabilitacji, transportu medycznego czy prywatnych usług medycznych i leków.

Inaczej będzie w przypadku prywatnego ubezpieczenia turystycznego. Choroba na urlopie może skomplikować Twoje plany, ale nie musi wymuszać ponoszenia wysokich kosztów leczenia z własnej kieszeni. Wybierz odpowiednią polisę turystyczną, która zwykle w pakiecie uwzględnia co najmniej koszty leczenia do ustalonej sumy gwarancyjnej. Świadczenia obejmowane ubezpieczeniem turystycznym mogą dotyczyć m.in. odszkodowania z tytułu zaistnienia nieszczęśliwego wypadku lub odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. 

7 porad, które oszczędzą Ci nerwów w razie wypadku lub nagłego zachorowania w podróży!

Zimowy sezon podróżny w pełni, polisa turystyczna zakupiona, więc na wszelki wypadek przekazujemy Państwu jeszcze kilka porad, co robić, aby w razie wypadku w podróży, na stoku, zagubienia bagażu lub opóźnienia lotu nie dokładać sobie niepotrzebnie stresu związanego z organizacją pomocy.
 
1. Zapisz w telefonie numer telefonu do Centrali Alarmowej i numer polisy.
To samo niech zrobią Twoi towarzysze. Współpracujące z nami Centrum Alarmowe Inter Partner Assistance Polska jest do dyspozycji 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, a obsługa jest w języku polskim. Tel. + 48 (22) 575 90 80, fax: + 48 ( 22) 575 90 82. Zgłaszanie szkód przez sms +48 661 000 017. Będziemy z Tobą w stałym kontakcie.
  
2. Jak najszybciej zgłoś wypadek lub nagłe zachorowanie do Centrali Alarmowej.
Jeśli Ty lub ktoś z Twoich towarzyszy ubezpieczonych w UNIQA zachorował lub uległ nieszczęśliwemu wypadkowi, niezwłocznie skontaktujcie się z naszym Centrum Alarmowym. Jeśli służby ratunkowe wiozą Cię do szpitala i jeżeli jesteś przytomny, zadzwoń sam. Jeśli straciłeś przytomność, to powinna to zrobić Twoja osoba towarzysząca. Chodzi o to, aby centrala mogła jak najszybciej skontaktować się z placówką, potwierdzić ochronę ubezpieczeniową i przejąć koszty leczenia, w razie potrzeby poinformować bliskich, zorganizować transport powrotny, zorganizować pobyt osoby towarzyszącej na miejscu. Nie róbcie tego sami. Dlaczego? Na przykład linie lotnicze mogą odmówić wpuszczenia na pokład osoby z nogą w gipsie albo usługi medyczne wykroczą poza zakres ubezpieczenia i będziecie musieli za nie zapłacić z własnej kieszeni.
  
3. Podaj numer swojej polisy, jeśli jesteś sprawcą wypadku.
Jeśli jesteś sprawcą wypadku, zaczyna działać ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej). Wtedy podaj poszkodowanemu numer swojej polisy, niech się z nami skontaktuje, a UNIQA przejmie rozliczenie kosztów wypadku, który nieszczęśliwie spowodowałeś. Takie same informacje uzyskaj od sprawcy zdarzenia, w wyniku którego Ty uległeś wypadkowi: spisz numer polisy oraz dane osoby, która wyrządziła Ci szkodę. W obydwu przypadkach niezwłocznie powiadom Centralę Alarmową (nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia). Pracownicy Centrali powiedzą Ci, co masz dalej robić.
  
4. Zbieraj faktury, rachunki, całą dokumentację medyczną.
Jeśli jednak sam pokryjesz koszty leczenia za granicą, musisz uzyskać dokumentację medyczną i zachować faktury oraz rachunki za udzieloną pomoc czy zakup lekarstw. Prześlij te rachunki do UNIQA w ciągu 7 dni od powrotu do domu wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia szkody dostępny na www.uniqa.pl w zakładce Formularze online/Turystyka i podróż, i wyślij pocztą do: Inter Partner Assistance Polska, ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa albo e-mailem: likwidacja@ipa.com.pl
  
5. Pokryj koszty sam tylko w przypadku drobnego zachorowania.
Katar, kaszel, lekka gorączka? Lekarz internista pod ręką? Wtedy nie musisz dzwonić do Centrali. Kup leki w aptece, zachowaj pisemne zalecenia medyczne i rachunki z apteki i po powrocie do domu prześlij rachunki do refundacji. Maksymalny czas zwrotu pieniędzy to 30 dni.
  
6. Niezwłocznie zgłoś zaginięcie lub zniszczenie bagażu, opóźnienie lotu albo rezygnację z podróży.
Wypełnij formularz zgłoszenia szkody dostępny na www.uniqa.pl w zakładce Formularze online/Turystyka i podróż, i wyślij pocztą do: Inter Partner Assistance Polska, ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa albo e-mailem: likwidacja@ipa.com.pl. W przypadku opóźnienia bagażu podróżnego lub opóźnienia lotu nie zapomnij wziąć z lotniska zaświadczenia z linii lotniczych o niedostarczeniu bagażu lub opóźnieniu lotu. Wszystkie pozostałe niezbędne dokumenty do zgłoszenia szkody są podane na druku zgłoszenia szkody.
  
7. Przekaż te rady wszystkim swoim towarzyszom.
Oszczędzisz również im stresu. Gdyby się tak zdarzyło, że po wypadku albo w razie nagłego zachorowania byłbyś nieprzytomny, oni powinni znać te zasady, aby móc Ci pomóc.

Masz dodatkowe pytania lub wątpliwości? Zajrzyj do sekcji pytań i odpowiedzi.

Zniżka -15%
Potrzebujesz ubezpieczenia podróży?
Oblicz składkę
Magdalena Oszczak - autor artykułu to Menedżer Zespołu Ubezpieczeń Turystycznych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów w UNIQA
Magdalena Oszczak
Menedżer Zespołu Ubezpieczeń Turystycznych w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TU S.A.

Od 13 lat pracuje w UNIQA TU S.A. (dawniej AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.) i odpowiada za tworzenie produktu, ocenę ryzyka, nadzór nad likwidacją szkód linii travel. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studnia w Katedrze Ubezpieczeń Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 20 lat związana jest z rynkiem ubezpieczeń turystycznych. Początki swojego doświadczenia zdobywała w Towarzystwie Ubezpieczeń  Gerling Polska na stanowisku Głównego Specjalisty, następnie z Towarzystwie Ubezpieczeń Signal Iduna S.A. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Turystycznych i Osobowych.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Poznaj 5 najlepszych kierunków na wakacje samochodem – wakacje z dojazdem własnym w 2023 roku

Dane CBOS z 2022 roku pokazały, że Polacy często wybierają własny lub wynajęty samochód jako środek transportu na wakacje. Na początku ubiegłego roku ponad połowa, 56 proc. dorosłych Polaków, deklarowała, że chce wyjechać w celach wypoczynkowych lub turystycznych na co najmniej dwa dni, a w przeważającej liczbie przypadków – autem. Gdzie pojechać na wakacje własnym pojazdem? Jakie kierunki są najbardziej popularne i jak przygotować się do takiego wyjazdu?

Czytaj dalej

Jakie ubezpieczenie turystyczne wybrać w 2023 roku? Jaka polisa podróżna będzie najlepsza?

Coraz więcej polskich turystów jest świadomych różnego rodzaju ryzyka podczas zagranicznego urlopu. Osoby, które planują wakacyjny wyjazd, często mają dylemat, jakie ubezpieczenie turystyczne wykupić, by cieszyć się bezpieczeństwem i maksymalnym komfortem podróżowania. Jakie ubezpieczenie turystyczne zapewni nam optymalną ochronę podczas wczasów – komercyjna polisa czy bezpłatna karta EKUZ? Na co zwrócić szczególną uwagę, wybierając dodatkowe ubezpieczenie na wakacje?

Czytaj dalej
para na wakacjach

Podróż dookoła świata – ile kosztuje, jakie ubezpieczenie wybrać?

Lubisz przygody i chcesz zwiedzać nawet najbardziej odległe zakątki naszego globu? Wycieczka dookoła świata jest fascynująca, ale wymaga specjalnych przygotowań. Ile czasu zarezerwować na taką wyprawę? Czy lepiej skorzystać z oferty touroperatora, czy może zorganizować wyjazd na własną rękę? Jakie ubezpieczenie wybrać, by jak najlepiej zabezpieczyć siebie i swój majątek podczas podróży? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym poradniku.

Czytaj dalej

Poradnik Bohatera: co robić w przypadku zalania mieszkania

Pamiętasz, co budzi pewnego poranka Gawła, bohatera bajki Aleksandra Fredry? Woda, która leje się na niego z sufitu. Bo jego sąsiad z góry - Paweł - urządził sobie w mieszkaniu ogromne akwarium. Choć pewnie nigdy nie spotkasz sąsiada, który w swoim mieszkaniu pełnym wody będzie siedział z wędką na komodzie, to sytuacja, w której zaleje Twoje cztery kąty może dotyczyć również Ciebie. Zalania to najczęstsza przyczyna szkód w domach i mieszkaniach. W tej części naszego cyklu podpowiemy Ci, jak…

Czytaj dalej
Polecany

Już od 4,20 zł /dzień!

Ubezpieczenie
podróży

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę