UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Czas czytania:

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania – o czym należy pamiętać?

Obecnie często zmieniamy miejsce zamieszkania, przeprowadzamy się ze względu na pracę czy rodzinę. Wiele osób, które wynajmują mieszkania, ma obawy, jak bezpiecznie i zgodnie z prawem rozwiązać umowę. Wypowiedzenie umowy najmu można dokonać w konkretnych przypadkach: po upływie czasu, na jaki umowa została zawarta, po okresie wypowiedzenia, na mocy porozumienia stron bądź ze skutkiem natychmiastowym.

Wypowiedzenie umowy najmu – przy umowie na czas określony

Rozwiązanie umowy najmu mieszkania zawartej na czas określony może zostać dokonane tylko w przypadku, gdy taka możliwość została zapisana w umowie najmu. Jeśli nie określono w niej terminu oraz warunków wypowiedzenia, najem kończy się po upływie okresu, na jaki został zawarty. Jedyną możliwością wypowiedzenia umowy jest jej zerwanie w trybie natychmiastowym, pod warunkiem, że zostaną spełnione specjalne przesłanki ku takiemu działaniu.

Wypowiedzenie umowy najmu – przy umowie na czas nieokreślony

Umowa na czas nieokreślony to najczęstsza forma umów najmu. Jeśli dokument zawiera informacje o okolicznościach i terminach wypowiedzenia – rozwiązanie takiej umowy nie stanowi problemu dla żadnej ze stron. Natomiast w przypadku, gdy brakuje takiego zapisu – strony są zobowiązane do przestrzegania ustawy o ochronie praw lokatorów. Warto wiedzieć, że istnieje dowolność w określaniu terminów wypowiedzenia zapisanych w umowie. 

W wypadku, gdy umowa najmu określa termin wypowiedzenia – najemca postępuje zgodnie z warunkami ustalonymi z właścicielem.

Gdy umowa nie zawiera informacji o wypowiedzeniu, najemcę obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, a dokładnie art. 688. Przepis mówi, że jeśli czynsz jest płatny miesięcznie – a takie rozwiązanie jest zwyczajowo przyjęte przy najmie lokalu mieszkalnego – wypowiedzenie umowy najmu może nastąpić najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.

Wypowiedzenie umowy najmu w trybie natychmiastowym

Kodeks Cywilny przewiduje także możliwość rozwiązania umowy przez najemcę w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jednak aby było to możliwe, muszą zaistnieć konkretne przesłanki. Mianowicie:

 • art. 664 KC mówi, że jeśli w chwili wydania lokalu istniała wada, która uniemożliwia użytkowanie lokalu zgodnie z umową, lub taka usterka powstała później, a wynajmujący, mimo że najemca go o niej zawiadomił, nie usunął jej w odpowiedni terminie – umowa najmu może zostać rozwiązana natychmiast;
 • art. 682 KC mówi, że podstawą do rozwiązania umowy są również wady lokalu, które zagrażają zdrowiu lub życiu najemcy, nawet w przypadku, gdy wiedział o nich w chwili zawarcia umowy. Przykładem takiej sytuacji jest zawilgocenie lub zagrzybienie lokalu. Mimo że najemca wie o wadzie, decyduje się na wynajęcie lokalu – jednak przez cały czas przysługuje mu prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

Należy pamiętać, że wiele usterek w mieszkaniu może powodować tylko ograniczenie korzystania z niego, co powoduje, że nie przysługuje prawo do rozwiązania umowy, a jedynie można domagać się obniżenia czynszu do czasu ich usunięcia. 

Wypowiedzenie umowy najmu za porozumieniem stron

Trzeba pamiętać, że niezależnie od rodzaju umowy zawsze obie strony mogą porozumieć się i rozwiązać umowę polubownie. W takim przypadku okres wypowiedzenia jest ustalany indywidualnie przez najemcę i właściciela.

Jak napisać wypowiedzenie umowy najmu?

Rozwiązanie umowy najmu należy sporządzić w formie pisemnej. Nie ma potrzeby, by dokument był poświadczony notarialnie, natomiast trzeba pamiętać, aby był w dwóch kopiach – po jednej dla każdej ze stron. Wzór wypowiedzenia umowy najmu można znaleźć w internecie, jednak aby był prawidłowo sformułowany, wystarczy zawrzeć w nim następujące elementy:

 • miejscowość i datę sporządzenia dokumentu;
 • adres wypowiadającego umowę;
 • adres osoby, której to umowa jest wypowiadana;
 • podstawę wypowiedzenia umowy najmu;
 • dokładny adres lokalu;
 • określenie terminu zakończenia umowy, wynikającego z okresu wypowiedzenia;
 • uzasadnienie rozwiązania umowy;
 • odręczny podpis osoby wypowiadającej umowę.

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania przez właściciela

Należy pamiętać, że właściciele także mają prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. Jednak aby do tego doszło, muszą zostać spełnione konkretne przesłanki. Mianowicie, gdy: 

 • najemca w sposób rażący i uporczywy narusza porządek domowy. W praktyce oznacza to ciągłe i głośne imprezy lub inne hałaśliwe działania, w których skutek inni mieszkańcy budynku nie mogą odpoczywać lub swobodnie korzystać z części wspólnych. Należy pamiętać, że sporadyczne zakłócanie spokoju nie jest podstawą do wypowiedzenia umowy;
 • najemca zwleka z zapłatą czynszu co najmniej za okres dwóch pełnych miesięcy, pomimo że udzielono mi dodatkowego terminu spłaty. W tym wypadku wynajmujący musi dostarczyć taką informację lokatorowi na piśmie. Jeśli właściciel nie zachowa formy pisemnej lub nie wyznaczy dodatkowego terminu – wypowiedzenie będzie nieskuteczne;
 • najemca użytkuje lokal lub jego wyposażenie niezgodnie z umową lub z przeznaczeniem, pomimo upomnienia przez wynajmującego lub gdy rzecz zostaje zaniedbana do tego stopnia, że jest narażona na uszkodzenie lub utratę; 
 • wynajmowany lokal lub jego część został przez najemcę wynajęty, podnajęty lub oddany w bezpłatne użytkowanie bez pisemnej zgody właściciela.

Aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi szkodami, coraz częściej właściciele wymagają od przyszłych lokatorów, aby wykupili ubezpieczenie mieszkania. Polisa jest korzystna dla obu stron i chroni przed skutkami zdarzeń losowych rzeczy wynajmującego, jak i najemcy.  Można dokupić także wariant dodatkowy – ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, które często jest korzystniejsze niż kaucja – zdarza się bowiem, że naprawa szkód wyrządzonych przez lokatora może znacznie przewyższać wysokość kaucji. Polisa zabezpiecza najemcę w wypadku, gdy szkody powstaną z jego nieuwagi.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia domu lub mieszkania?
Oblicz składkę
Tomasz Kozina - autor artykułu to Specjalista ds. e-commerce w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.
Tomasz Kozina
Specjalista ds. e-commerce w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Tomasz Kozina – Specjalista ds. e-commerce w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A. Ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 12 lat pracuje w e-commerce, a od 3 w obszarze ubezpieczeń. Swoją karierę rozwijał w sklepach internetowych z branż fashion i automotive odpowiadając za sprzedaż, zarządzając katalogiem produktów oraz tworząc specjalistyczne treści. Obecnie w dziale Digital zajmuje się stroną uniqa.pl oraz odpowiada za sprzedaż produktów ubezpieczenia mieszkania.

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
para w mieszkaniu

Mieszkanie na wynajem – co z ubezpieczeniem?

Wrzesień to wzmożony okres na rynku mieszkaniowym - w tym czasie wielu studentów poszukuje mieszkania do wynajęcia. Wynajem nieruchomości wiąże się jednak z dużym ryzykiem, zarówno dla wynajmujących jak i najemców. Zabezpieczeniem dla obu stron jest nie tylko umowa, ale również ubezpieczenie mieszkania. Kto powinien zadbać o polisę mieszkaniową i w jakim zakresie? – radzi Ilona Tomaszewska, ekspert ubezpieczeniowy.

Czytaj dalej
mieszkanie - najem okazjonalny

Najem okazjonalny – na czym polega? Jak wygląda wzór umowy najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego?

Badania pokazują, że większość Polaków kupuje swoje pierwsze mieszkanie przed 30-tką. Zanim zdecydujemy się na taką inwestycję, najpierw staramy się wygospodarować jak najwięcej oszczędności, które są potrzebne nie tylko na wyposażenie mieszkania, ale również jako wkład własny do kredytu hipotecznego. Wcześniej przeważnie albo mieszkamy z rodzicami, albo wynajmujemy mieszkanie. Jedną z form wynajmu jest najem okazjonalny. Na czym on polega?

Czytaj dalej
PRODUKT ROKU
15% zniżki

Już od 74 zł /rok!

Ubezpieczenie
mieszkania

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę