Ubezpieczenie domu w budowie – ile kosztuje, kalkulator, co obejmuje?

Budowa domu jednorodzinnego jest przedsięwzięciem pociągającym za sobą wysokie koszty. Kolejne etapy inwestycji, począwszy od prac ziemnych, poprzez stan surowy otwarty i zamknięty, aż po wykończenie domu pod klucz trwać mogą wiele miesięcy, a nawet lat. Na czas budowy możemy ubezpieczyć swój dobytek przed pewnymi ryzykami, wykupując w tym celu ubezpieczenie budowy domu. Ile kosztuje taka ochrona i co właściwie obejmuje?

 

dom w budowie

Czym jest ubezpieczenie domu w budowie?

Ubezpieczenie nieruchomości jest przykładem ubezpieczenia majątkowego, które jest zwykle dobrowolne. Obejmuje ono swoim zakresem podstawowe elementy budowanego obiektu, a więc mury, tj. fundamenty i  ściany, jak i dach budynku. Polisa może obejmować też instalację gazową czy nawet okładziny, rynny, parapety, ale już nieruchomości. W wielu przypadkach zakres ochrony ubezpieczeniowej może objąć także materiały budowlane, narzędzia i maszyny znajdujące się na placu budowy, o ile znajdują się w zabezpieczonej nieruchomości.

Okres ochrony budowanego domu wynosi na ogół 12 miesięcy. Na taki czas wykupywane jest ubezpieczenie, ale co stanie się z polisą, jeśli w tym czasie inwestycja zostanie zakończona, a dom będzie odebrany przez nadzór techniczny, zaś rodzina będzie mogła się do niego wprowadzić? Można dokonać wówczas przekształcenia umowy ubezpieczenia domu w budowie na zwykłe 

ubezpieczenie domu

jednorodzinnego. Towarzystwa ubezpieczeniowe pozwalają też na skorzystanie w takim przypadku z rozszerzeń, jakie dla nieruchomości w budowie były niedostępne. Możemy również zapytać ubezpieczyciela o zwrot niewykorzystanej składki.

Co obejmuje ubezpieczenie domu w budowie?

Najczęściej przedmiotem ochrony w przypadku ubezpieczenia domu w budowie są mury i inne elementy stałe wznoszonej konstrukcji. Firma ubezpieczeniowa oferująca takie ubezpieczenie, zawrzeć może w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia) typowe zdarzenia losowe, które obejmuje ochrona. Wśród nich wymienić należy:

 • pożar,
 • powódź,
 • zalanie,
 • huragan,
 • eksplozję,
 • rad,
 • akty wandalizmu,
 • suwanie i zapadanie się ziemi.

Obowiązek czy dobrowolny wybór?

Ubezpieczenie budowanego domu może być dobrowolnym wyborem dla klienta, ale zdarza się, że wymóg jego wykupienia jest jednym z warunków udzielenia kredytu. Dom znajdujący się na etapie budowy nie jest solidnym zabezpieczeniem dla instytucji kredytującej, dlatego też może ona wymóc na kliencie wykupienie, choć podstawowego ubezpieczenia domu w budowie i dokonania cesji na bank pod kredyt. Polisa nie jest bardzo kosztowna, ale i zakres ochrony wynikający z ubezpieczenia nie jest za szeroki i obejmuje wyłącznie mury budynku.

Ile kosztuje ubezpieczenie domu w budowie?

Porównując ze sobą koszty ubezpieczenia domu w trakcie budowy i ubezpieczenie istniejącej już nieruchomości, wyraźnie widać, że na etapie realizacji inwestycji ubezpieczenie będzie tańsze. Różnica wynika z zakresu ochrony oraz wartości nieruchomości. Poza tym do ubezpieczenia domu możemy wykupić wiele rozszerzeń, m.in. ochronę ruchomości od kradzieży i zniszczenia w wyniku działania sił natury, a w przypadku ubezpieczenia budowy nie jest to możliwe.

Firmy ubezpieczeniowe mają dowolność w ustalaniu kosztów takich polis, a biorą przy tym pod uwagę takie kwestie jak:

 • zakres ochrony,
 • wartość domu w budowie,
 • wielkości budynku,
 • konstrukcja domu – murowana, drewniana itp.,
 • okres ochrony.

Kalkulator pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie, ile będzie kosztować takie ubezpieczenie domu. Porównanie ze sobą opcji ubezpieczenia umożliwi wykupienie takiej polisy, na którą będzie nas stać, a jednocześnie zapewni ona dostateczną ochronę. Składka roczna wynosić może 200-500 zł i więcej.  Koszt uzależniony jest od zakresu ubezpieczenia, wartości budynku i sumy ubezpieczenia, jaką ustala klient.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia budowy?

Pomimo wykupienia ubezpieczenia domu od zdarzeń losowych na etapie wznoszenia konstrukcji może się zdarzyć, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. Stanie się tak najprawdopodobniej, jeśli do szkody doprowadzono umyślnie lub w wyniku nieprawidłowego montażu elementów budynku. Rozbudowa i przebudowa domu bez wymaganych pozwoleń ze strony nadzoru budowlanego może skutkować wyłączeniem odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela, podobnie jak wystąpienie wad konstrukcyjnych. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia, jeśli szkoda dotyczyć będzie przenikania wód gruntowych, przemarzania ścian, fundamentów, dachu lub stałych elementów budynku, albo też naporu śniegu i deszczu nawalnego, jeśli objęty ochroną dom nie miał jeszcze zadaszenia, okien lub drzwi.

Na jakie odszkodowanie może liczyć ubezpieczony?

Załóżmy, że wykupiliśmy ubezpieczenie domu w budowie i w okresie trwania ochrony doszło do szkody. Wówczas musimy zgłosić ją do firmy ubezpieczeniowej, która sprawdzi, co się stało i dokona jej wyceny na zasadach wskazanych w dokumencie Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Najczęściej zastosowanie w takim przypadku znajduje przelicznik według wartości odtworzeniowej, niezależnie od stopnia faktycznego zużycia nieruchomości. Taka wartość ustalana jest przez rzeczoznawcę na dzień zakończenia budowy lub na koniec okresu ubezpieczenia.

Z odszkodowania wypłaconego z ubezpieczenia domu w budowie będziemy w stanie pokryć rzeczywiste, poniesione przez nas szkody, o ile ustalimy w polisie odpowiednio wysoką sumę ubezpieczenia, adekwatną do wartości budowanej nieruchomości.

 

15% zniżki
Ubezpiecz dom lub mieszkanie
Oblicz składkęKup ubezpieczenie u agenta