UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie
domu i mieszkania

Już od 74 /rok!

15% zniżki
Nieruchomości
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia domu lub mieszkania?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Ubezpieczenie domu w budowie – ile kosztuje, co obejmuje?

Budowa domu jednorodzinnego jest przedsięwzięciem pociągającym za sobą wysokie koszty. Kolejne etapy inwestycji, począwszy od prac ziemnych, poprzez stan surowy otwarty i zamknięty, aż po wykończenie domu pod klucz trwać mogą wiele miesięcy, a nawet lat. Na czas budowy możemy ubezpieczyć swój dobytek przed pewnymi ryzykami, wykupując w tym celu ubezpieczenie budowy domu. Ile kosztuje taka ochrona i co właściwie obejmuje?

dom w budowie

Czym jest ubezpieczenie domu w budowie?

Niektóre firmy oferują swoim klientom zabezpieczenie domu, który dopiero powstaje. Taka polisa pozwala nam cieszyć się spokojem i pewnością, że – nawet w razie nieprzewidzianych wypadków – całość dobiegnie końca i nasze wymarzone lokum ostatecznie powstanie. 

Ochrona obejmuje w takim przypadku właśnie powstający budynek i zabezpiecza go przed fatalnymi skutkami różnych zdarzeń losowych takich jak np. spalenie, uderzenia pioruna czy powódź.  Dobra polisa obejmie również sprzęt i materiały oraz wyposażenie budowlane, które znajdują się w miejscu ubezpieczonego obiektu, a także instalację gazową czy nawet okładziny, rynny, parapety. 

To więc nie tylko pewność, że wymarzona nieruchomość zostanie oddana do użytku, ale także spokój o własne finanse. Wszystkie zniszczone lub skradzione z miejsca prac rzeczy zostaną wycenione, a koszty, które ponieśliśmy przy ich zakupie, będą nam zwrócone. Dostaniemy więc z powrotem wszystko to, co zainwestowaliśmy. 

Okres ochrony budowanego domu wynosi na ogół 12 miesięcy. Na taki czas wykupywane jest ubezpieczenie, ale co stanie się z polisą, jeśli w tym czasie inwestycja zostanie zakończona, a dom będzie odebrany przez nadzór techniczny, zaś rodzina będzie mogła się do niego wprowadzić? Można dokonać wówczas przekształcenia umowy ubezpieczenia domu w budowie na zwykłe ubezpieczenie domu jednorodzinnego. Towarzystwa ubezpieczeniowe pozwalają też na skorzystanie w takim przypadku z rozszerzeń, jakie dla nieruchomości w budowie były niedostępne. Możemy również zapytać ubezpieczyciela o zwrot niewykorzystanej składki.

Co obejmuje ubezpieczenie domu w budowie?

Najczęściej przedmiotem ochrony w przypadku ubezpieczenia domu w budowie są mury i inne elementy stałe wznoszonej konstrukcji. Firma ubezpieczeniowa oferująca takie ubezpieczenie, zawrzeć może w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia) typowe zdarzenia losowe, które obejmuje ochrona. Wśród nich wymienić należy:

 • pożar,
 • powódź,
 • zalanie,
 • huragan,
 • grad,
 • osuwanie i zapadanie się ziemi.

Obowiązek czy dobrowolny wybór?

Ubezpieczenie budowanego domu może być dobrowolnym wyborem dla klienta, ale zdarza się, że wymóg jego wykupienia jest jednym z warunków udzielenia kredytu. Dom znajdujący się na etapie budowy nie jest solidnym zabezpieczeniem dla instytucji kredytującej, dlatego też może ona wymóc na kliencie wykupienie, choć podstawowego ubezpieczenia domu w budowie i dokonania cesji na bank pod kredyt. Polisa nie jest bardzo kosztowna, ale i zakres ochrony wynikający z ubezpieczenia nie jest za szeroki i obejmuje wyłącznie mury budynku.

Ile kosztuje ubezpieczenie domu w budowie?

Porównując ze sobą koszty ubezpieczenia domu w trakcie budowy i ubezpieczenie istniejącej już nieruchomości, wyraźnie widać, że na etapie realizacji inwestycji ubezpieczenie będzie tańsze. Różnica wynika z zakresu ochrony oraz wartości nieruchomości. Poza tym do ubezpieczenia domu możemy wykupić wiele rozszerzeń, m.in. ochronę ruchomości od kradzieży i zniszczenia w wyniku działania sił natury, a w przypadku ubezpieczenia budowy nie jest to możliwe.

Firmy ubezpieczeniowe mają dowolność w ustalaniu kosztów takich polis, a biorą przy tym pod uwagę takie kwestie jak:

 • zakres ochrony,
 • wartość domu w budowie,
 • wielkości budynku,
 • konstrukcja domu – murowana, drewniana itp.,
 • okres ochrony.

Kalkulator pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie, ile będzie kosztować takie ubezpieczenie domu. Porównanie ze sobą opcji ubezpieczenia umożliwi wykupienie takiej polisy, na którą będzie nas stać, a jednocześnie zapewni ona dostateczną ochronę. Składka roczna wynosić może 200–500 zł i więcej.  Koszt uzależniony jest od zakresu ubezpieczenia, wartości budynku i sumy ubezpieczenia, jaką ustala klient.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia budowy?

Pomimo wykupienia ubezpieczenia domu od zdarzeń losowych na etapie wznoszenia konstrukcji może się zdarzyć, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. Stanie się tak najprawdopodobniej, jeśli do szkody doprowadzono umyślnie lub w wyniku nieprawidłowego montażu elementów budynku. Rozbudowa i przebudowa domu bez wymaganych pozwoleń ze strony nadzoru budowlanego może skutkować wyłączeniem odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela, podobnie jak wystąpienie wad konstrukcyjnych. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia, jeśli szkoda dotyczyć będzie przenikania wód gruntowych, przemarzania ścian, fundamentów, dachu lub stałych elementów budynku.

Na jakie odszkodowanie może liczyć ubezpieczony?

Załóżmy, że wykupiliśmy ubezpieczenie domu w budowie i w okresie trwania ochrony doszło do szkody. Wówczas musimy zgłosić ją do firmy ubezpieczeniowej, która sprawdzi, co się stało i dokona jej wyceny na zasadach wskazanych w dokumencie Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Najczęściej zastosowanie w takim przypadku znajduje przelicznik według wartości odtworzeniowej, niezależnie od stopnia faktycznego zużycia nieruchomości. Taka wartość ustalana jest przez rzeczoznawcę na dzień zakończenia budowy lub na koniec okresu ubezpieczenia.

Z odszkodowania wypłaconego z ubezpieczenia domu w budowie będziemy w stanie pokryć rzeczywiste, poniesione przez nas szkody, o ile ustalimy w polisie odpowiednio wysoką sumę ubezpieczenia, adekwatną do wartości budowanej nieruchomości.

Na co warto jeszcze zwrócić uwagę?

Przed wyborem konkretnej polisy warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. 

Oczywiste jest, że polisa nie działa w przypadku prowadzenia robót budowlanych bez zgłoszenia do urzędu gminy czy błędów konstrukcyjnych. Ochroną nie są także objęte zdarzenia będące skutkiem aktów terroryzmu, wojny i niepokojów społecznych. 

Po drugie, należy sprawdzić zapisy dotyczące franszyzy integralnej (warunkowej). Jest to kwota, do której wysokości ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałe szkody. Jeśli wartość szkody będzie wyższa, to wypłacona zostanie cała należna kwota. Jej celem jest wyeliminowanie likwidowania drobnych szkód, gdyż zazwyczaj koszt likwidacji takiej szkody przekracza jej wartość. Franszyza integralna może być podana kwotowo lub procentowo. 

Trzecią kwestią jest udział własny w szkodzie, czyli z góry określona w warunkach ubezpieczenia część wartości szkody, jaką ubezpieczający zobowiązuje się pokryć. Może być wyrażony kwotowo lub procentowo. Zatem w sytuacji powstania szkody odszkodowanie jest zazwyczaj pomniejszone o tenże udział.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia domu lub mieszkania?
Oblicz składkę
Marcin Błaszczak - autor artykułu to Specjalista ds. Rozwoju Produktów i Procesów w UNIQA
Marcin Błaszczak
Specjalista ds. Rozwoju Produktów i Procesów w Departamencie Rozwoju Produktów i Procesów UNIQA TU S.A.

Od 12 lat związany jest z rynkiem ubezpieczeń. Początki swojego doświadczenia zdobywał w Liberty Ubezpieczenia na początku jako Konsultant ds. Ubezpieczeń, później na stanowisku Młodszego Specjalisty ds. Indywidualnej Oceny Ryzyka, następnie w AXA Ubezpieczenia TUiR S.A pracował na stanowisku Starszego Specjalisty ds. Indywidualnej Oceny Ryzyka, by od 2020 roku objąć stanowisko Specjalisty ds. Rozwoju Produktów i Procesów. Od kwietnia 2021 lat kontynuuje pracę na tym stanowisku w UNIQA TU S.A. 

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować

Marzysz o własnych czterech kątach? Jeśli tak, w pierwszej kolejności musisz zdecydować się na wybór odpowiedniej technologii budowy. Wolisz solidny i energooszczędny mały domek murowany czy przytulny i ekologiczny dom z drewna? Oba rodzaje nieruchomości posiadają szereg zalet, ale także kilka dość istotnych wad. Co wybrać? Podpowiadamy!

Zanim na placu budowy na twojej działce wbita zostanie pierwsza łopata, musisz dopełnić wielu formalności, by działania te były całkowicie legalne. Jak zacząć budowę domu? Przedstawiamy proces inwestycyjny krok po kroku.

PRODUKT ROKU
15% zniżki

Już od 74 zł /rok!

Ubezpieczenie
mieszkania

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę