UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Zwrot składki OC – kiedy nam przysługuje?

Zawierając umowę motoryzacyjnego ubezpieczenia OC, decydujesz się na zapłatę ustalonej składki. Najczęściej korzystasz dzięki temu przez rok z obowiązkowej ochrony ubezpieczeniowej. W pewnych przypadkach możesz otrzymać zwrot części składki na OC. Kiedy będzie to możliwe? Jakie warunki musisz spełnić? Czy możesz zerwać umowę w czasie jej trwania i otrzymać zwrot składki?

Uściśnięcie dłoni

Kiedy otrzymasz zwrot składki na OC?

Jeśli zawarłeś umowę ubezpieczenia OC, to tylko w wybranych przypadkach możesz otrzymać zwrot składki. Nie jest dopuszczalne, żebyś wypowiedział umowę w trakcie jej trwania i zawarł ją z innym zakładem ubezpieczeń. Takie wypowiedzenie jest możliwe tylko wtedy, kiedy dojdzie do podwójnego ubezpieczenia. Wówczas możesz wypowiedzieć tę umowę, która została automatycznie przedłużona. Zwrot składki za OC możesz uzyskać w kilku przypadkach. 

Sprzedaż samochodu a zwrot składki OC

Zwrot składki po sprzedaży samochodu jest możliwy, ale nie ma takiej gwarancji. Przede wszystkim jako zbywca masz obowiązek przekazania kupującemu polisy OC. Nie ma znaczenia, z jakim towarzystwem zawarłeś umowę ani też, jak wiele czasu pozostało do jej zakończenia. Kwestia ta nie podlega również ustaleniom pomiędzy stronami umowy – ubezpieczenie musi trafić do nabywcy. Jak odzyskać składkę OC po sprzedaży samochodu? Jeśli jesteś zbywcą, to niewiele zależy od Ciebie. Twoim obowiązkiem jest tylko poinformowanie towarzystwa ubezpieczeniowego w ciągu 14 dni, że sprzedałeś pojazd. Kupujący musi zdecydować, co zrobi z ubezpieczeniem – czy będzie z niego korzystać, a może wypowie umowę? Kiedyś nabywca miał 30 dni na podjęcie decyzji, ale obecnie ma dowolność. Z ochrony ubezpieczeniowej może korzystać do końca umowy, a może też wypowiedzieć ją np. na tydzień przed jej zakończeniem. Zwrot OC po sprzedaży samochodu dostaniesz wyłącznie wówczas, gdy nabywca nie będzie chciał dalej korzystać z ochrony ubezpieczeniowej. Otrzymanie zwrotu nie wymaga złożenia specjalnego wniosku – pieniądze za niewykorzystany okres trafią do ciebie automatycznie, jeśli zbywca wypowie umowę. Jeśli jednak chcesz otrzymać środki na dany rachunek bankowy, a nie przekazem na adres domowy, to warto złożyć taki wniosek.  

Te same zasady obowiązują w przypadku przekazania auta jako darowizny. Wówczas darczyńca może dostać zwrot składki za ubezpieczenie OC tylko wtedy, gdy obdarowany wypowie umowę.

Złomowanie pojazdu a OC

Kolejnym przypadkiem, w którym możesz otrzymać zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia jest złomowanie pojazdu. Najczęściej dotyczy ono aut, które nie nadają się już do użytku, a posiadacz nie chce płacić za ubezpieczenie OC samochodu, którego nie używa. W takim przypadku powinieneś udać się do stacji demontażu pojazdów, gdzie auto zostanie zezłomowane, a ty dostaniesz za niego wynagrodzenie, którego wysokość będzie zależna od masy auta. Po zezłomowaniu samochodu otrzymasz także:

  • zaświadczenie o przyjęciu pojazdu do stacji demontażu pojazdów,
  • unieważnienie dowodu rejestracyjnego,
  • unieważnienie karty pojazdu (jeśli ją wydano),
  • zaświadczenie potwierdzające zezłomowanie pojazdu.

Następnie będziesz miał 30 dni na wyrejestrowanie pojazdu w wydziale komunikacji i dopiero od dnia, w którym tego dopełnisz, będziesz zwolniony z konieczności posiadania OC dla pojazdu. Wtedy powinieneś złożyć wniosek o zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Analogicznie zwrot składki otrzymasz również wtedy, kiedy auto wyrejestrujesz z innych powodów, np. ze względu na jego kradzież.

Podwójne ubezpieczenie

Wielu posiadaczom pojazdów zdarzyło się, że chcieli wypowiedzieć umowę podpisaną z towarzystwem ubezpieczeniowym, a wcześniej zawarli ją z innym i zapomnieli o wypowiedzeniu. Wówczas może się okazać, że korzystają z podwójnej ochrony ubezpieczeniowej, która nie daje im żadnych korzyści, a jednak kosztuje. W takim przypadku prawo przewiduje możliwość wypowiedzenia tej umowy, która automatycznie się przedłużyła. Pamiętaj jednak, że w takim przypadku musisz się powołać na art. 28a Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 nr 124 poz. 1152 z późn. zm.). Dopilnuj, żeby wypowiedzenie złożyć jak najszybciej – zwrot składki OC otrzymasz wyłącznie za niewykorzystany okres ochrony.

Zawarcie umowy na odległość

Jeśli zawarłeś umowę ubezpieczenia OC na odległość, np. przez internet, to masz prawo do odstąpienia od niej w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Nie musisz podawać przyczyny takiej decyzji. Wynika to z art. 16c ust. 1 i 2 w zw. z art. 16a ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Po wypowiedzeniu umowy otrzymasz zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.

W jakim czasie towarzystwo ubezpieczeniowe powinno ci zwrócić część składki za niewykorzystany okres ochrony? Tę kwestię również reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z art. 41.4 zwrot ten powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w czasie 14 dni.

Istnieje jeszcze jeden przypadek, w którym możesz otrzymać zwrot składki za OC. Jeśli przypadkiem przelejesz na konto zakładu ubezpieczeń zbyt wysoką kwotę, to powinieneś  skontaktować się z towarzystwem i powiadomić o tej sytuacji. Ubezpieczyciel może różnie podejść do tej kwestii, np. zwrócić całą składkę i prosić o ponowny przelew lub zwrócić nadpłatę.

Ochrona ubezpieczeniowa bez zapłaty składki

Zgodnie z przepisami, zawierając umowę korzystasz z ochrony ubezpieczeniowej, nawet jeśli nie zapłacisz składki w terminie. W przypadku gdy spowodujesz szkodę w ruchu drogowym, a nie uregulowałeś całej składki na OC, to zakład ubezpieczeń i tak wypłaci odszkodowanie. Wówczas jednak umowa ubezpieczenia nie przedłuży się automatycznie – wygaśnie ona wraz z jej zakończeniem. Co istotne, nie unikniesz zapłacenia składki. Jeśli mimo kolejnych wezwań towarzystwa ubezpieczeniowego nie zdecydujesz się na opłacenie zaległości, to wtedy sprawa może się zakończyć postępowaniem sądowym i komorniczym, co będzie oznaczać dla ciebie dodatkowe koszty.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Hanna Klimek - autor artykułu to Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej w UNIQA S.A.
Hanna Klimek
Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale w życiu zawodowym  zajęła się ubezpieczeniami. Od ponad 14 lat jej praca wiąże się z rożnymi aspektami ubezpieczeń. Zaczynała swoją karierę ubezpieczeniową w Dziale Obsługi Klienta Call Center jako Doradca do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych, a od 10 lat jest częścią zespołu E-Commerce w dziale Digital. Aktualnie odpowiada za redakcje, recenzję i publikację treści na stronie internetowej uniqa.pl, ale jednocześnie prowadzi projekty z zakresu analityki, cyfryzacji oraz prototypowania udogodnień UX/UI dla Klientów od strony biznesowej.  

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
autobusy

Czasowe wyrejestrowanie pojazdu – kiedy jest możliwe?

Posiadasz pojazd, ale na kilka miesięcy wyjeżdżasz za granicę i wtedy nie będziesz z niego korzystać. Auto w tym czasie nie będzie również użytkowane przez innych kierowców. Czy w takim przypadku możesz czasowo wycofać pojazd z ruchu, żeby nie płacić za ten okres obowiązkowego OC? Czy prawo dopuszcza zawieszenie ubezpieczenia OC?

Czytaj dalej

Tanie ubezpieczenie AC – kiedy mogę odzyskać składkę?

Przy sprzedaży lub wyrejestrowaniu pojazdu warto postarać się o zwrot kosztów z niewykorzystanego ubezpieczenia AC. Warto przy tym pamiętać, że kwota ta zostanie pomniejszona o uprzednio zlikwidowaną szkodę. Poza tym suma ubezpieczenia może się zmniejszyć, jeśli znacząco spadła wartość samochodu.

Czytaj dalej
sprzedający przekazuje kupującemu kluczyki do auta

Sprzedaż samochodu a ubezpieczenie OC

W związku ze sprzedażą samochodu nowemu nabywcy należy przekazać ważną polisę OC. W takim przypadku obowiązkiem sprzedającego jest poinformowanie towarzystwa ubezpieczeniowego o dokonaniu transakcji. Należy to zrobić w formie pisemnej oraz dostarczyć komplet wymaganych dokumentów.

Czytaj dalej
SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę