UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Stłuczka samochodowa – jak uzyskać odszkodowanie?

Każdego dnia w Polsce dochodzi do wypadków i stłuczek samochodowych. Przykry incydent może się zdarzyć tak naprawdę każdemu, nawet najbardziej doświadczonemu kierowcy. Wystarczy chwila nieuwagi z naszej, bądź osoby jadącej z naprzeciwka, by doszło do zdarzenia. Jeśli będziemy wiedzieć, jak się zachować, unikniemy niepotrzebnych konfliktów i czasu poświęconego na uzyskanie odszkodowania. Jak się zachować po stłuczce samochodowej, kto powinien zgłosić szkodę ubezpieczycielowi i po jakim czasie?

auta po stłuczce samochodowej

Jak się zachować po stłuczce samochodowej?

Każdy z nas może stać się zarówno sprawcą, jak i ofiarą stłuczki samochodowej. Jak w takiej sytuacji należy się zachować? Co robić? Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, jest upewnienie się, że żadna z osób uczestniczących w stłuczce nie jest ranna. Jeśli ktoś jest, należy wezwać jak najszybciej pogotowie, a do czasu przyjazdu zająć się ranną osobą. Jeśli nikt nie ucierpiał, należy usunąć pojazd z ulicy, aby nie utrudniał ruchu innym samochodom i nie powodował komplikacji. Do obowiązków uczestnika stłuczki należy niedopuszczenie do powiększenia się szkody. Dalsze postępowanie zależy tak naprawdę od tego, kto spowodował stłuczkę samochodową. Jeśli jesteśmy poszkodowani, powinniśmy wziąć oświadczenie od sprawcy wypadku, a także świadków zdarzenia, jeżeli tacy byli. Jeśli to jednak my spowodowaliśmy całe zdarzenie, to druga uczestnicząca osoba powinna zadbać o oświadczenie sprawcy kolizji. Z kolei jeżeli nie potrafimy się porozumieć i obwiniamy siebie nawzajem, należy wezwać policję, która wskaże osobę, która zawiniła.

Jak napisać oświadczenie sprawcy kolizji i co powinna zawierać?

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej jest dokumentem spisywanym przez obie strony zdarzenia drogowego (stłuczki samochodowej), w którym sprawca całego zdarzenia przyznaje się do winy. Takie oświadczenie powinno zawierać:

 • imiona, nazwiska, numery PESEL oraz adresy zamieszkania każdego kierowcy, 
 • imiona, nazwiska, numery PESEL oraz adresy zamieszkania właścicieli samochodów, jeśli to nie oni kierowali pojazdami,
 • datę, miejsce i czas zdarzenia, 
 • dane świadków zdarzenia i ich podpisy (jeśli są), 
 • wskazanie, kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym,
 • numer polisy ubezpieczeniowej sprawcy oraz nazwę firmy ubezpieczyciela,
 • dokładny opis zdarzenia,
 • dokładny opis zniszczeń samochodów powstałych na skutek kolizji,
 • informację, czy uszkodzeniu uległy również inne przedmioty, a jeśli tak, to jakie,
 • podpisy uczestników stłuczki samochodowej. 

Im więcej szczegółów zawrzemy w oświadczeniu sprawcy kolizji drogowej - tym lepiej. 

Stłuczka i co dalej? Czy mamy obowiązek wezwania policji?

W wielu przypadkach wzywanie policji nie ma sensu, zwłaszcza gdy:

 • strony są trzeźwe, 
 • nie ma wątpliwości co do winy, 
 • obie strony posiadają dokument tożsamości, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisę OC,
 • nie ma żadnego konfliktu czy wątpliwości co do zdarzenia.

Kiedy doszło do stłuczki samochodowej, nie ma konieczności wzywania policji, jednak w razie wypadku - musimy to zrobić. Zobowiązuje nas do tego prawo, a konkretniej ustawa Prawo o ruchu drogowym, art. 44 pkt 2. Oczywiście wezwanie policji zawsze daje nam pewne bezpieczeństwo oraz spokój, jednak czasami to po prostu zbędne. 

Różnice między kolizją drogową a wypadkiem samochodowym

Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128), wypadek samochodowy to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni.’

Kolizja drogowa z kolei to: zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne (przykładowo, uszkodzenie pojazdu, płotu, urządzenia drogowego, bagażu) lub też jeden z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające mniej niż 7 dni.

Stłuczka samochodowa. Jak i kto powinien zgłosić szkodę ubezpieczycielowi?

Jeśli jesteś poszkodowanym w stłuczce samochodowej, przede wszystkim powinieneś sprawdzić, czy sprawca ma ważne ubezpieczenie OC. Jeżeli jest ważne, a Twój samochód jest na tyle zniszczony, że potrzebuje odholowania, powinieneś od razu skontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy. Możesz w takiej sytuacji liczyć na pomoc drogową. Warto, abyś w tym czasie sfotografował powstałe szkody. To właśnie osoba poszkodowana powinna zgłosić szkodę ubezpieczycielowi. Jeśli jednak samochód został uszkodzony w niewielkim stopniu i jesteś w stanie bezpiecznie wrócić nim do domu - podpisz oświadczenie, zrób zdjęcia oraz niezbędne notatki i udaj się do ubezpieczyciela, bądź skontaktuj się z nim z domu telefonicznie lub przez internet. Lekkie zarysowania czy wgniecenia nie wymagają odholowania samochodu. Szkodę możemy zgłosić ubezpieczycielowi:

 • online, za pośrednictwem formularza czy maila, 
 • telefonicznie, 
 • osobiście w oddziale firmy. 

Stłuczka samochodowa - ile jest czasu na zgłoszenie szkody?

Kodeks Cywilny mówi nam:

§ 1. Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech.

§ 3. W wypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania.

Pomimo tego, że mamy sporo czasu na zgłoszenie szkody - im szybciej to zrobimy, tym lepiej. Nie warto z tym zwlekać, jeśli szybko zgłosimy szkodę, ubezpieczyciel będzie mógł prędzej podjąć działania, co przełoży się na szybką wypłatę odszkodowania. Warto wziąć pod uwagę fakt, że do czasu zgłoszenia szkody nie możemy dokonywać żadnych napraw w samochodzie, poza tymi, które są niezbędne do bezpiecznego kontynuowania podróży. 

Jeśli chodzi o czas, w jakim ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie, termin ustawowy wynosi 30 dni. Zdarza się jednak, że miesiąc nie wystarcza na wyjaśnienie okoliczności zdarzenia drogowego (stłuczki samochodowej). Wówczas wypłata odszkodowania następuje w ciągu 14 dni od „od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego”.

Jak zgłosić szkodę, gdy sprawca nie ma ważnego OC?

Choć OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, może się zdarzyć, że sprawca zdarzenia nie będzie go posiadał. Jak wówczas należy postępować? Nie powinno nas to martwić - jeśli sprawca wypadku w chwili zdarzenia nie miał ważnego ubezpieczenia, odszkodowanie zostanie wypłacone z UFG, czyli Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W takiej sytuacji należy postępować tak jak i w innych przypadkach - spisać oświadczenie, zgromadzić dowody i notatki. Szkodę należy jednak zgłosić do dowolnie wybranej placówki zakładu ubezpieczeń. Szkoda musi zostać przyjęta, a następnie przekazana UFG, czyli Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. UFG wypłaca odszkodowanie w tym samym terminie, co firma ubezpieczeniowa, czyli w ciągu 30 dni. Gdy ubezpieczenie zostanie wypłacone, fundusz będzie domagał się zwrotu kosztów od sprawcy zdarzenia. 

Zdarza się, że osoby poszkodowane w wyniku wypadku żądają odszkodowania od samego sprawcy. Często jednak okazuje się, że jest on np. niewypłacalny, a w takiej sytuacji uzyskanie należnych pieniędzy jest naprawdę trudne. Zdarzają się i takie sytuacje, w których doszło do stłuczki samochodowej, jednak nie udało się ustalić tożsamości kierowcy i samochodu, który posiada, a ten zwyczajnie uciekł z miejsca zdarzenia. W niektórych takich przypadkach UFG wypłaca odszkodowanie tj.:

 • w przypadku szkody na osobie,
 • w przypadku szkody w mieniu, jednak pod warunkiem, że równocześnie u któregoś z uczestników nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni. Taki stan powinien zostać stwierdzony orzeczeniem lekarza, specjalisty w konkretnej dziedzinie medycyny. 

Pamiętajmy, że UFG wypłaca pieniądze jedynie za wypadki, które miały miejsce w Polsce.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Hanna Klimek - autor artykułu to Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej w UNIQA S.A.
Hanna Klimek
Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale w życiu zawodowym  zajęła się ubezpieczeniami. Od ponad 14 lat jej praca wiąże się z rożnymi aspektami ubezpieczeń. Zaczynała swoją karierę ubezpieczeniową w Dziale Obsługi Klienta Call Center jako Doradca do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych, a od 10 lat jest częścią zespołu E-Commerce w dziale Digital. Aktualnie odpowiada za redakcje, recenzję i publikację treści na stronie internetowej uniqa.pl, ale jednocześnie prowadzi projekty z zakresu analityki, cyfryzacji oraz prototypowania udogodnień UX/UI dla Klientów od strony biznesowej.  

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
mężczyzna za kierownicą auta

Stłuczka samochodem służbowym a odszkodowanie

Wielu kierowców zastanawia się jakie regulacje obowiązują, gdy w kolizji uczestniczą pojazdy wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Kiedy pracownik odpowiada za szkodę powstałą w samochodzie służbowym? W jakiej sytuacji ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania?

Czytaj dalej
stłuczka

Stłuczka – jak uzyskać samochód zastępczy z OC sprawcy?

Niestety wypadki na naszych drogach zdarzają się ciągle bardzo często. Choć statystyki nieco się poprawiły, nadal w wyniku tych zdarzeń dochodzi do utraty zdrowia i życia. Oprócz tego bardzo często problemem jest brak pojazdu zastępczego, którym biorący udział w wypadku mogliby wrócić do domu. Rozwiązaniem jest samochód zastępczy z OC sprawcy. Z jakimi formalnościami jest to związane i czy to rzeczywiście zgodne z przepisami?

Czytaj dalej
SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę