Sprzedaż samochodu a ubezpieczenie OC

Zawarcie umowy sprzedaży auta wiąże się z koniecznością dopełnienia kilku formalności zarówno przez sprzedającego, jak i kupującego. Musisz pamiętać o tym, jakie dane i zapisy powinny znaleźć się w treści umowy, a także wiedzieć, kogo należy powiadomić o przeniesieniu praw własności do pojazdu. Czy sprzedaż auta wiąże się z koniecznością zapłaty podatku?

Para podpisuje umowę zakupu samochodu

Sprzedaż samochodu a umowa

W kodeksie cywilnym nie znajdziesz informacji o umowie sprzedaży. Nie dowiesz się, jakie dane powinny się w niej znajdować. Teoretycznie możesz zawrzeć nawet umowę ustną, ale zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest sprzedaż auta potwierdzona na piśmie. Dlaczego? Gdyż w ten sposób ułatwisz sobie dochodzenie ewentualnych roszczeń. Jeśli zdecydowałeś się na zbycie pojazdu, to pamiętaj, że im więcej danych związanych z transakcją umieścisz w umowie, tym lepiej. Pamiętaj, żeby znalazły się w niej przede wszystkim takie informacje jak:

 • Dane obu stron transakcji: imię i nazwisko, adres, numer PESEL, numer dowodu osobistego. Jeśli auto ma współwłaścicieli, to na umowie powinny się znaleźć dane ich wszystkich.

 • Data i miejsce zawarcia umowy.

 • Opis przedmiotu transakcji: marka, model, rodzaj pojazdu, numer VIN, numer rejestracyjny, kolor, rok produkcji, aktualny przebieg, numer karty pojazdu.

 • Cena.

 • Data przekazania pojazdu – warto uściślić ten moment nawet co do godziny.

 • Określenie, która ze stron ponosi koszty związane z zawarciem transakcji.

 • Podpisy stron umowy – w przypadku współwłasności na umowie muszą znaleźć się podpisy wszystkich współwłaścicieli.

Sprzedaż samochodu – formalności

Po zawarciu umowy należy dopełnić kilku obowiązków. Gdzie zgłosić sprzedaż samochodu? Zbywca, w ciągu 14 dni od momentu przeniesienia prawa własności, musi poinformować o tym zakład ubezpieczeń. Możesz skorzystać z gotowego formularza online. Warto dopełnić tej formalności jak najszybciej. Dlaczego? Zanim zakład ubezpieczeń dowie się o zmianie posiadacza pojazdu, to dotychczasowy właściciel może otrzymać wezwanie do zapłaty składki za ubezpieczenie OC za nowy okres. Natomiast nowy posiadacz musi pamiętać, że przekazana mu polisa wygasa po zakończeniu umowy. Nabywca może wypowiedzieć ją w dowolnym momencie jej obowiązywania i wtedy sprzedający otrzyma zwrot składki za OC za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. Kupujący może zdecydować, że będzie do końca umowy korzystać z ubezpieczenia sprzedającego i wtedy zbywca nie otrzyma zwrotu składki za ten okres. Jeśli sprzedający zapomniał poinformować zakład ubezpieczeń o sprzedaży auta, to dostanie przypomnienia o kończącej się umowie ubezpieczenia OC. W przypadku gdy je zignoruje, umowa zostanie automatycznie przedłużona i otrzyma on wezwanie do zapłacenia składki. Jeśli uzna on opłatę za bezpodstawną i dalej będzie bagatelizować wezwania, to może się to dla niego zakończyć nawet postępowaniem sądowym i komorniczym. Właśnie dlatego zgłoszenie sprzedaży samochodu jest tak ważne.

Sprzedaż samochodu – wydział komunikacji

Kolejny obowiązek sprzedającego samochód to zgłoszenie sprzedaży pojazdu w wydziale komunikacji. Natomiast nabywca musi auto zarejestrować. Obie strony umowy mają na dopełnienie tego obowiązku 30 dni od dnia zawarcia umowy. Żeby zarejestrować pojazd, potrzebujesz:

 • Dowodu rejestracyjnego – co istotne, musisz mieć ważne badanie techniczne.

 • Karty pojazdu – o ile została wydana.

 • Dotychczasowej tablicy rejestracyjnej pojazdu.

 • Dokumentu potwierdzającego własność – umowy sprzedaży lub faktury VAT.

 • Potwierdzenia wszystkich opłat.

 • Wypełnionego wniosku o rejestrację pojazdu – dostaniesz go na miejscu w urzędzie lub możesz go pobrać ze strony wydziału komunikacji, pod który podlegasz.

Co się stanie, jeśli nie wywiążesz się z tej powinności w terminie? Od 1 stycznia 2020 roku wprowadzono nowe przepisy, zgodnie z którymi osoba, która nie zarejestruje pojazdu w czasie 30 dni od jego zakupu zapłaci karę w wysokości od 200 do 1000 zł. Od czego zależy wysokość kary? Od tego, jak długo z wywiązaniem się z tego zadania będzie zwlekał posiadacz pojazdu i czy to będzie jego pierwsze, czy może kolejne uchybienie.

Podatek od sprzedaży auta

Zgłoszenie zbycia pojazdu do ubezpieczyciela i w wydziale komunikacji to nie wszystko. Czy ktoś, kto dokonał sprzedaży samochodu osobowego lub innego pojazdu musi zapłacić z tego tytułu podatek? W tym przypadku to kupujący jest obciążony tym kosztem, a mowa o podatku PCC, czyli podatku od czynności cywilnoprawnych. Nabywca ma 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży na zapłacenie podatku i złożenie w urzędzie skarbowym deklaracji PCC-3, ewentualnie wraz z PCC-3/A. Ile wynosi podatek? 2 proc. od wartości pojazdu, ale opłata ta nie dotyczy wszystkich kupujących. Będziesz z niego zwolniony, m.in. jeśli:

 • Pojazd jest wart mniej niż 1000 zł.

 • Auto kupiłeś na potrzeby osoby niepełnosprawnej.

 • Zakup udokumentowano fakturą VAT, tzn. kupiłeś auto np. w salonie samochodowym, komisie lub od osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Z obowiązków związanych ze sprzedażą i zakupem auta najlepiej wywiązać się jak najszybciej, żeby nie przekroczyć założonych terminów.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Te porady mogą Cię zainteresować
Podpisanie umowy - przerejestrowanie samochodu

Przerejestrowanie samochodu a ubezpieczenie OC – czy pozostaje ważne?

Jeśli kupiłeś pojazd lub otrzymałeś go w ramach darowizny, to wymaga on przerejestrowania. Chociaż nie zawsze konieczna jest wymiana tablic rejestracyjnych, to obowiązkowo należy zmienić dane w dowodzie rejestracyjnym, a to nie jedyne obowiązki. Co z ubezpieczeniem? Czy OC przechodzi na kupującego? Czy jazda na OC poprzedniego właściciela jest dopuszczalna?

Czytaj dalej
Śmiejący się ludzie w samochodzie

Darowizna samochodu – jak jej dokonać?

Samochód może być przedmiotem darowizny, czyli nieodpłatnego przekazania pewnej rzeczy drugiej osobie, np. członkowi rodziny. Czy darowizna pojazdu wiąże się z koniecznością opłacenia podatku przez obdarowanego? Pomiędzy kim może być zawarta umowa darowizny samochodu i czy zachowanie formy pisemnej jest obowiązkowe?

Czytaj dalej

Podatek od kupna samochodu – kto i kiedy musi go opłacić?

Zakup pojazdu wiąże się z koniecznością dopełnienia pewnych formalności, m.in. powiadomienia o tym zakładu ubezpieczeń czy rejestracji w wydziale komunikacji. Nieuniknione jest też zapłacenie podatku. Kto jest nim obciążony? Sprzedający czy kupujący? Jak wyliczyć podatek za samochód? W jakim czasie należy wywiązać się z tego obowiązku?

Czytaj dalej

Jak obniżyć składkę za ubezpieczenie?

Kierowcy, chcąc zminimalizować koszty utrzymania samochodu często poszukują atrakcyjnej pod względem cenowym oferty ubezpieczenia komunikacyjnego. W takiej sytuacji warto wiedzieć, że wpływ na koszt polisy OC i AC ma przede wszystkim bezszkodowość jazdy oraz takie aspekty, jak np. marka i model auta oraz miejsce jego parkowania.

Czytaj dalej

Tanie ubezpieczenie AC – kiedy mogę odzyskać składkę?

Przy sprzedaży lub wyrejestrowaniu pojazdu warto postarać się o zwrot kosztów z niewykorzystanego ubezpieczenia AC. Warto przy tym pamiętać, że kwota ta zostanie pomniejszona o uprzednio zlikwidowaną szkodę. Poza tym suma ubezpieczenia może się zmniejszyć, jeśli znacząco spadła wartość samochodu.

Czytaj dalej

Obliczenie składki OC/AC

Przed zakupem ubezpieczenia OC i AC warto wcześniej skorzystać z kalkulatorów i porównywarek, które są zbiorczym zestawieniem najatrakcyjniejszych na rynku ofert towarzystw ubezpieczeniowych. Tego typu działania powinni podjąć wszyscy kierowcy, którym zależy na jak atrakcyjniejszym pod względem cenowym ubezpieczeniu.

Czytaj dalej

Sprzedaż samochodu a ubezpieczenie OC

W związku ze sprzedażą samochodu nowemu nabywcy należy przekazać ważną polisę OC. W takim przypadku obowiązkiem sprzedającego jest poinformowanie towarzystwa ubezpieczeniowego o dokonaniu transakcji. Należy to zrobić w formie pisemnej oraz dostarczyć komplet wymaganych dokumentów.

Czytaj dalej