Prawo a firmy ubezpieczeniowe – ubezpieczenie OC możemy wybrać sami

Polisa OC samochodu jest formą obowiązkowego ubezpieczenia, a jej brak wiąże się z wysokimi karami finansowymi. Według obowiązującego w Polsce prawa wybór towarzystwa ubezpieczeniowego leży w gestii kierowcy. Co istotne, firmy ubezpieczeniowe nie mogą odmówić sprzedaży polisy ubezpieczeniowej OC.

kobieta podpisująca dokumenty

Nie tylko klient podejmuje decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia – w tej kwestii tyle samo do powiedzenia mają firmy ubezpieczeniowe. OC komunikacyjne jako ubezpieczenie obowiązkowe, to jednak przypadek wyjątkowy. Zgodnie z polskim prawem, ubezpieczyciel nie może odmówić ci sprzedaży tej polisy.

Firmy ubezpieczeniowe – OC akurat nie mogą odmówić

Chcesz wiedzieć, jakich polis nie mogą ci odmówić firmy ubezpieczeniowe? OC jest jedną z nich. Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, właściciel auta zawiera umowę ubezpieczenia OC z wybranym zakładem ubezpieczeń, który prowadzi działalność we wskazanym obszarze. W ten sposób ustawa nakłada konkretny obowiązek na firmy ubezpieczeniowe – OC samochodu to polisa, którą wybiera klient i żadne towarzystwo mające w ofercie polisy komunikacyjne nie może mu tej polisy nie sprzedać.

Opóźnienie po stronie firmy ubezpieczeniowej? OC i tak trafi do klienta

Ponadto jeżeli towarzystwo, które ma w ofercie ubezpieczenia komunikacyjne, otrzymało wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia OC, ale nie rozpatrzyło go w terminie 14 dni, przyjmuje się, że umowa tak czy inaczej została zawarta. Z dopełnieniem formalności spóźniają się firmy ubezpieczeniowe? OC i tak trafi do kierowcy, który złożył wniosek.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Te porady mogą Cię zainteresować

Termin wypłaty odszkodowania za uszkodzony samochód

Według przepisów prawnych towarzystwo ubezpieczeniowe na wypłatę należnego kierowcy odszkodowania ma 30. dni od momentu zgłoszenia szkody. Dotyczy to zarówno wypłaty środków finansowych z polisy OC, jak i z AC. W przypadku trudnych do wyjaśnienia okoliczności termin ten może zostać wydłużony maksymalnie do 90. dni.

Czytaj dalej

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

W niektórych przypadkach towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo do odmowy wypłaty odszkodowania. Dotyczy to w szczególności zaniedbań właściciela samochodu w zakresie przeprowadzań badań technicznych pojazdu. Ubezpieczyciel może również odmówić wypłaty odszkodowania wówczas, gdy szkoda została spowodowana celowo.

Czytaj dalej

Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia umowy ubezpieczenia?

Przed zakupem ubezpieczenia samochodu warto przygotować komplet niezbędnych dokumentów. Wśród nich należy wymienić: dowód rejestracyjny, prawo jazdy, obecną polisę oraz umowę sprzedaży samochodu. Bez tego typu dokumentów towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić sprzedaży polisy.

Czytaj dalej