Czy wartość auta zmienia się w trakcie trwania ubezpieczenia AC?

Wpływ na maksymalną wysokość odszkodowania z polisy AC ma przede wszystkim wartość rynkowa samochodu. Wraz z upływem czasu spada suma ubezpieczenia, a co za tym idzie również wysokość odszkodowania w przypadku szkody. Jej zmniejszenie następuje również wraz z konsumpcją sumy ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia, czyli maksymalna wysokość odszkodowania AC, które może być wypłacone na podstawie umowy ubezpieczeniowej, w ramach polisy Autocasco, jest ściśle związana z wartością rynkową samochodu. Wartość rynkowa, która określana jest na podstawie średnich cen stosowanych w obrocie samochodami tego samego rodzaju, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Wraz ze starzeniem się pojazdu jego wartość spada (nie dotyczy to oczywiście pojazdów zabytkowych). Zatem wraz ze spadkiem wartości pojazdu zmniejsza się również suma ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia może również dodatkowo pomniejszać się w wyniku wcześniej wypłaconych odszkodowań, o ile umowa ubezpieczenia uwzględnia tzw. konsumpcję sumy ubezpieczenia.

Konsumpcja sumy ubezpieczenia

Konsumpcja sumy ubezpieczenia to zmniejszenie sumy ubezpieczenia o wartość wypłaconego odszkodowania. W praktyce oznacza to, że jeśli ubezpieczysz samochód na 10 000 zł, a powstała szkoda zostanie wyceniona na 3 000 zł, to po wypłaceniu świadczenia, suma ubezpieczenia pomniejszana zostanie o równowartość wypłaconego odszkodowania. W tym przypadku o 3 000 zł.

Doubezpieczenie

Podniesienie sumy ubezpieczeniowej pojazdu do jego aktualnej wartości rynkowej nazywane jest doubezpieczeniem. W sytuacji, kiedy ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie z tytułu AC, suma Twojego ubezpieczenia zostanie automatycznie pomniejszona o wypłacone odszkodowanie. Aby przywrócić sumę ubezpieczenia do wartości rynkowej pojazdu sprzed wypadku, do którego będzie odpowiadało Towarzystwo Ubezpieczeniowe, należy dokonać doubezpieczenia. W praktyce oznacza to, że po szkodzie zostaje podniesiona suma ubezpieczenia o kwotę wypłaconego odszkodowania i naliczona z tego tytułu odpowiednia składka.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Te porady mogą Cię zainteresować

Utrata wartości handlowej pojazdu – jak ją poprawnie obliczyć?

Jako poszkodowany w zdarzeniu drogowym masz prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia z OC sprawcy. Przysługuje ci m.in. likwidacja szkody w pojeździe, która ma doprowadzić twoje auto do stanu sprzed zdarzenia. Tylko czy sama naprawa samochodu jest wystarczająca? Czy na skutek wypadku, czy kolizji pojazd nie stracił na wartości?

Czytaj dalej

Koszt ubezpieczenia samochodu a jego wartość

Bardzo ważnym parametrem, uwzględnianym przy wycenie ubezpieczenia samochodu, jest jego wartość. Przy zakupie polisy AC właściciel samochodu ma wybór pomiędzy stałą a zmienną sumą ubezpieczenia. Wycena pojazdów dokonywana jest na podstawie: marki, modelu, rocznika, rodzaju wyposażenia oraz stanu licznika.

Czytaj dalej

Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu w Polsce

Zarówno w Polsce, jak i na terenie całej UE obowiązuje nakaz wykupu polisy od odpowiedzialności cywilnej (OC) właścicieli pojazdów mechanicznych. Nie dostosowanie się do tego nakazu wiąże się z wysokimi karami finansowymi. Obowiązek ten dotyczy również właścicieli pojazdów nieużywanych.

Czytaj dalej