Okres karencji ubezpieczenia – jakich polis dotyczy?

Zawarcie umowy ubezpieczenia nie zawsze oznacza, że od razu możesz korzystać z ochrony ubezpieczeniowej. Co więcej, w ogólnych warunkach ubezpieczenia możesz znaleźć informację, że w przypadku poszczególnych ryzyk ochrona zaczyna obowiązywać po różnym czasie. Mowa tutaj o okresie karencji. Czy okres ten występuje we wszystkich polisach?

ochrona ubezpieczeniowa

Karencja – co to jest?

Karencja to inaczej część okresu, na który zawarta została umowa ubezpieczenia, w którym zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności w pewnym zakresie ryzyk. Towarzystwa ubezpieczeniowe chronią się w ten sposób przed ponoszeniem finansowej odpowiedzialności za zdarzenia, do których doszło przed zawarciem umowy albo takie, w przypadku których ubezpieczający się wie, że wkrótce do nich dojdzie. Przykładem jest ubezpieczenie turystyczne – ochrona najczęściej nie obowiązuje od razu, tylko po pewnym czasie. Zakład ubezpieczeń eliminuje w ten sposób ryzyko, że klient zawrze umowę wtedy, kiedy np. poważnie zachoruje na wakacjach.

Karencja w ubezpieczeniach jest zgodna z prawem – jest ona dopuszczalna w takim zakresie, jaki zostanie ustalony w umowie zawartej pomiędzy klientem a towarzystwem ubezpieczeniowym. Przy czym karencja może wyłączyć na pewien okres jedynie część ryzyk, a nie wszystkie. 

Okres karencji bardzo rzadko występuje w ubezpieczeniach obowiązkowych. Nie ma o nim mowy w komunikacyjnym ubezpieczeniu OC, ale istnieje w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia upraw. Tutaj odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się:

 • po 30 dniach – w przypadku ryzyka suszy i powodzi,

 • po 14 dniach – w przypadku gradu i wiosennych przymrozków,

 • od razu w dniu zawarcia umowy, o ile zawarto ją w terminie do dnia 1 grudnia.

Karencja jest stosowana przede wszystkim po to, żeby zapobiegać wyłudzeniom. Zgłoszenie szkody w okresie karencji nie spowoduje, że otrzymasz odszkodowanie – wtedy odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń jest wykluczona. Dlatego o zawarciu umowy powinieneś pamiętać wcześniej niż będziesz potrzebować ochrony. Np. jeśli zawrzesz umowę ubezpieczenia turystycznego będąc za granicą, to ochrona może zacząć obowiązywać np. dopiero po 3 dniach od dnia jej podpisania.

Karencja w ubezpieczeniu zdrowotnym i na życie

Okres, w którym towarzystwo ubezpieczeniowe jest zwolnione z odpowiedzialności może dotyczyć różnych polis, ale szczególnie warto tutaj wspomnieć o ubezpieczeniu na życie. Zanim zdecydujesz się na skorzystanie z ochrony, zapoznaj się z treścią ogólnych warunków ubezpieczenia. Znajdziesz tam informację, ile wynosi okres karencji ubezpieczenia dla poszczególnych ryzyk.

Na przykład w przypadku urodzenia dziecka okres ten wynosi od 3 do 12 miesięcy, ale najczęściej jest to 9 miesięcy. Przyjście na świat potomka wiąże się z otrzymaniem środków od zakładu ubezpieczeń, ale najczęściej nie wtedy, jeśli kobieta, podpisując umowę, będzie już w ciąży. Inne przykładowe okresy karencji:

 • poważne zachorowanie – od 3 miesięcy do nawet kilku lat,

 • opieka medyczna w czasie ciąży – najczęściej 9 miesięcy,

 • pobyt w szpitalu – często jest to miesiąc,

 • samobójstwo – np. 24 miesiące,

 • operacja chirurgiczna – od 3 do 6 miesięcy.

Są to tylko przykładowe okresy – w umowie możesz natrafić na inne. Jaki jest cel tak długiego czasu karencji np. w przypadku samobójstwa? Towarzystwo ubezpieczeniowe chce zminimalizować ryzyko i uniknąć tego, by klient, który ma problemy, odebrał sobie życie m.in. po to, żeby jego rodzina otrzymała odszkodowanie. Okresy karencji są efektem wieloletnich doświadczeń ubezpieczycieli. Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń w 2017 roku tylko w zakresie ubezpieczenia na życie doszło do ujawnionych prób wyłudzeń na kwotę 18 mln zł.

Okres karencji pojawia się również w innych ubezpieczeniach, takich jak:

 • Ubezpieczenie zwierząt – zakłady ubezpieczeń chcą się zabezpieczyć na wypadek ubezpieczenia zwierzęcia, które było chore już w dniu zawarcia umowy.

 • Ubezpieczenie domu i mieszkania – często karencja obejmuje ryzyko powodzi.

 • Ubezpieczenia medyczne – może zakładać np. 6 miesięcykarencji na wszystkie ryzyka.

Pamiętaj o okresie karencji

Świadomość istnienia okresu karencji jest bardzo ważna choćby z tego powodu, żebyś nie czekał z zawarciem umowy np. ubezpieczenia turystycznego aż do samego wyjazdu. Najczęściej okres karencji wynosi w tym przypadku od 2 do 7 dni. Jeśli zatem lubisz rezerwować wakacje na ostatnią chwilę i korzystasz z ofert last minute, to miej świadomość, że zakup ubezpieczenia w dniu wyjazdu najpewniej nie zapewni ci ochrony już od pierwszego dnia urlopu. Ubezpieczeniem warto zainteresować się wcześniej również z tego względu, żeby mieć możliwość zapoznania się z OWU.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Te porady mogą Cię zainteresować

Kiedy mogę wypowiedzieć ubezpieczenie OC samochodu?

Ubezpieczenie OC samochodu można wypowiedzieć w kilku przypadkach. Na taki krok najczęściej decydują się kierowcy tuż przed wygaśnięciem umowy polisy OC oraz właściciele aut, którzy nabyli ubezpieczenie w innym towarzystwie. Wedle obowiązujących przepisów ubezpieczenie OC można rozwiązać także w przypadku demontażu auta.

Czytaj dalej

Przedłużenie polisy OC – kiedy nie dostaniemy oferty na kolejny rok?

W niektórych przypadkach towarzystwa ubezpieczeniowe nie przedłużają polisy OC automatycznie na kolejne 12. miesięcy. Najczęstszą przyczyną takiego obrotu spraw jest zaleganie z opłatami. Nieprzedłużenie ubezpieczenia OC, występuje także w związku z brakiem zgłoszenia chęci kontynuacji polisy po zmianie właściciela auta.

Czytaj dalej