UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Na czym polega wykluczenie szkody z OC?

Wykluczenie szkody z OC polega na wyłączeniu odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela. Nawet jeśli spowodujesz szkodę swoim autem, nie zawsze odszkodowanie za szkody majątkowe i osobowe dla poszkodowanych pokryje towarzystwo ubezpieczeniowe. Sprawdź, kiedy musisz liczyć się z tym, że to ostatecznie Ty zapłacisz za ich naprawę.

Na miejscu kolizji kobieta dzwoni do ubezpieczyciela upewnić się że nie grozi jej wykluczenie szkody z OC

Ubezpieczenie komunikacyjne OC zapewnia ochronę osobie kierującej ubezpieczonym pojazdem przed ponoszeniem finansowych kosztów szkód osobowych i majątkowych spowodowanych w ruchu drogowym. Niemniej nie zawsze ubezpieczyciel weźmie na siebie odpowiedzialność za powstałą szkodę. Z czego wynika wykluczenie szkody z OC?

Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

Towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym masz wykupione OC, powinno zapewnić pokrycie odszkodowań wypłacanych poszkodowanym w wypadkach drogowych i kolizjach, jeśli to Ty jesteś ich sprawcą. Nie musisz więc płacić za nie z własnej kieszeni. Jest jednak pewne „ale”, które uwzględniono w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Art. 38 tejże ustawy wskazuje, że zakład ubezpieczeń nie zawsze odpowiada za wszystkie spowodowane przez Ciebie szkody. Mowa tu o wyłączeniach odpowiedzialności. Ubezpieczyciel nie pokryje szkód w następujących przypadkach:

  • Polegających na uszkodzeniu przez posiadacza pojazdu innego pojazdu, kiedy właścicielem obu jest ten sam posiadacz.
  • Polegających na uszkodzeniu przez kierującego pojazdu innego pojazdu, kiedy właścicielem obu jest ten sam posiadacz.
  • Związanych z przewożonymi za opłatą ładunkami, przesyłkami lub bagażem, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosił posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty.
  • Polegających na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych.
  • Polegających na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Dodatkowo należy się liczyć z tym, że wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń nie obejmuje szkody wyrządzonej w mieniu, jeśli pojazdy mechaniczne uczestniczące w zdarzeniu są przedmiotem umowy leasingu zawartej przez posiadaczy tych pojazdów z tym samym finansującym bądź zostały przewłaszczone przez posiadaczy tych pojazdów na tego samego wierzyciela. Tak samo będzie, jeśli pojazdy te są przedmiotem zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej na rzecz tego samego wierzyciela.

To jeszcze nie wszystkie sytuacje, w których możesz doświadczyć odmowy wypłaty odszkodowania z OC lub odszkodowanie to będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni.

Celowe działanie sprawcy kolizji czy wypadku

Z OC są wykluczone szkody powstałe w wyniku celowej kolizji lub stłuczki. Jeśli więc wyrządzenie komuś takiej szkody nie nastąpiło przez przypadek, ale przez świadome, celowe działanie, to świadczenie poszkodowanym wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ale jednocześnie regresem ubezpieczeniowym zażąda od sprawcy wypadku zwrotu wypłaconych środków.

Ucieczka z miejsca zdarzenia

Szok, lekkomyślność czy chęć zatuszowania np. faktu, że sprawca kolizji był pod wpływem alkoholu, może spowodować, że ucieknie on z miejsca zdarzenia. Ucieczka niesie za sobą konsekwencje w postaci regresu ubezpieczeniowego. Ubezpieczenie OC nie pokryje kosztów związanych ze spowodowanymi szkodami, ale to sprawca, który uciekł z miejsca wypadku, poniesie je z własnej kieszeni.

Wypadek spowodowany pod wpływem alkoholu

Całkowicie zabronione jest prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu, narkotyków i środków odurzających. Jeśli dojdzie wówczas do jakiegokolwiek zdarzenia, ubezpieczyciel z OC odmówi wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania. Zwróci się z regresem do kierowcy o pokrycie wszystkich kosztów.

Szkody wyrządzone kradzionym autem poza OC

Choć ubezpieczenie komunikacyjne OC obejmuje szkody spowodowane w ruchu pojazdów przez dowolnego kierowcę samochodu, wyjątek stanowi kradzież auta. Ochroną z OC nie będą objęte szkody wyrządzone skradzionym pojazdem, czyli takim, które znalazło się w posiadaniu kierowcy w wyniku przestępstwa.

Podobna sytuacja występuje, gdy kierujący pojazdem ubezpieczonym nie ma uprawnień do prowadzenia go.

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Hanna Klimek - autor artykułu to Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej w UNIQA S.A.
Hanna Klimek
Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale w życiu zawodowym  zajęła się ubezpieczeniami. Od ponad 12 lat jej praca wiąże się z rożnymi aspektami ubezpieczeń. Zaczynała swoją karierę ubezpieczeniową w Dziale Obsługi Klienta Call Center jako Doradca do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych, a od 8 lat jest częścią zespołu E-Commerce w dziale Digital. Aktualnie odpowiada za redakcje, recenzję i publikację treści na stronie internetowej www.uniqa.pl, ale jednocześnie prowadzi projekty z zakresu analityki, cyfryzacji oraz doświadczenia Klienta od strony biznesowej.  

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
mężczyzna za kierownicą auta

Wielu kierowców zastanawia się jakie regulacje obowiązują, gdy w kolizji uczestniczą pojazdy wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Kiedy pracownik odpowiada za szkodę powstałą w samochodzie służbowym? W jakiej sytuacji ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania?

Przy wypłacaniu odszkodowania z polisy AC towarzystwa ubezpieczeniowe uwzględniają rodzaj szkody. Ze szkodą częściową mamy do czynienia wówczas, gdy naprawa samochodu nie przekracza 70% wartości pojazdu, szacowanej na dzień powstania zdarzenia.

SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę