UNIQA ubezpieczenia online
Zaloguj

Ubezpieczenie OC

Już od 321 /rok!

Zniżka -15%
ubezpieczenie OC
Komunikacja
Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę

Czas czytania:

Kim jest ubezpieczyciel – za co jest odpowiedzialny?

Kiedy chcemy kupić ubezpieczenie, dobrze jest zapoznać się z ofertą firm, które dają możliwość skorzystania z takiej ochrony. Tylko kim w zasadzie jest ubezpieczyciel? Jakie musi spełnić warunki, żeby móc zawierać z klientami umowy? Kto może być ubezpieczającym?

uścisk dłoni

Ubezpieczyciel – kto nim może być?

Określenia ubezpieczyciel używa się w odniesieniu do firm, które dają zainteresowanym możliwość skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej. Wykonywanie działalności ubezpieczeniowej wymaga uzyskania zezwolenia, a wiarygodność podmiotu musi być potwierdzona. Ubezpieczeniami mogą się zajmować osoby, które prowadzą:

 • spółkę europejską,
 • spółkę akcyjną,
 • towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych.

Żeby uzyskać zezwolenie, trzeba najpierw złożyć wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego. Można tego dokonać listownie, pisząc na adres: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00–549 Warszawa – lub podczas wizyty w urzędzie. Dokument wydaje się dla jednej grupy ryzyk lub większej ich liczby. Trzeba również pamiętać o załącznikach, które należy dołączyć do pisma. Cała ich lista jest dostępna na stronach urzędowych. Wniosek zostanie poddany weryfikacji, a kiedy zostanie zaakceptowany, podmiot otrzyma zezwolenie na prowadzenie towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli decyzja będzie negatywna, można się od niej odwołać. Przewidziano na to 14 dni, od dnia doręczenia. Po otrzymaniu zezwolenia firma, ma 12 miesięcy na rozpoczęcie działalności. Za jej początek uznaje się dzień, w którym sprzedane zostanie pierwsze ubezpieczenie, tj. od momentu zawarcia pierwszej umowy ubezpieczenia.

Drugą stroną umowy może być:

 • Ubezpieczający – czyli osoba zawierająca umowę. Nie w każdym przypadku musi to być ten, kogo ma obejmować ochrona ubezpieczeniowa. Np. umowę ubezpieczenia szkolnego zawiera rodzic, gdyż niepełnoletni nie ma takiego prawa. Natomiast w zdecydowanej większości przypadków to ubezpieczający jest jednocześnie ubezpieczonym.
 • Ubezpieczony – czyli osoba objęta polisą. Np. umowę ubezpieczenia grupowego zawiera firma, która zapewnia pracownikom taką ochronę, ale objęci są nią zatrudnieni. Co więcej, w tego typu przypadkach ubezpieczonymi mogą być również najbliżsi pracownika, czyli osoby niezwiązane z daną firmą.

Towarzystwa ubezpieczeniowe mają pewne prawa i obowiązki. Np. w zakresie obligatoryjnego ubezpieczenia komunikacyjnego OC – nie wolno im odmówić zapewnienia ochrony zainteresowanemu, o ile oczywiście ubezpieczyciel otrzymał zgodę na oferowanie takiej ochrony. 

Jak wybrać najlepszego ubezpieczyciela?

Skąd mamy wiedzieć, z którym ubezpieczycielem najlepiej współpracować? W końcu wszystkie towarzystwa dostępne na rynku otrzymały zezwolenie na działalność od Komisji Nadzoru Finansowego i zostały szczegółowo zweryfikowane. Przy wyborze odpowiedniej ochrony należy zwrócić uwagę na wiele czynników:

 • Wynik kalkulacji – w przypadku większości polis możemy skorzystać z kalkulatora ubezpieczeń, który znajduje się na stronie towarzystwa i na tej podstawie porównać, który ubezpieczyciel ma najlepszą ofertę.
 • Zakres ochrony – z reguły zakres ubezpieczenia zależy od ustaleń pomiędzy ubezpieczycielem a klientem. Często zainteresowany ma do wyboru kilka pakietów ochronnych, np. w przypadku assistance. To, na jaki zakres ochrony się zdecydujemy, ma duży wpływ na jej cenę.
 • Doświadczenia z ubezpieczycielem – gdy korzystamy już z jakiejś ochrony w danym towarzystwie należy znaleźć odpowiedzi na pytania czy jesteśmy zadowoleni ze współpracy? Czy uzyskaliśmy profesjonalną pomoc? Czy bez problemów dostaliśmy świadczenie z ubezpieczenia? Są to istotne argumenty, które przemawiają za danym towarzystwem.

W przypadku niektórych polis może się wydawać, że w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym będziemy mieć zapewnioną dokładnie taką samą ochronę. Doskonałym przykładem jest ubezpieczenie OC – każdy ubezpieczyciel, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązków, ma obowiązek zagwarantować identyczny zakres ubezpieczenia. Minimalne sumy gwarancyjne muszą wynosić 5,21 mln euro w przypadku szkód osobowych i 1,05 mln euro dla szkód majątkowych. Czy jednak aby na pewno nie ma różnic między ofertami ubezpieczycieli? Jak najbardziej można takie zauważyć. Chodzi o:

 • Zasady wydawania zielonej karty – podróżując do innych krajów, często będziemy potrzebować nie tylko potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC, ale również zielonej karty. Certyfikat ten zaświadcza, że samochód jest ubezpieczony w kraju, w którym jest zarejestrowany. Ubezpieczyciele wydają ten dokument na różnych zasadach. Może on być dostępny całkowicie za darmo dla korzystających z OC, ale może być również wymagana dodatkowa płatność.
 • Dostępność bezpośredniej likwidacji szkody – czyli w skrócie BLS. Nie wszyscy ubezpieczyciele przystąpili do tego systemu. Co on daje? Otóż szkodę możesz zgłosić nie tylko do zakładu ubezpieczeń sprawcy, ale również do swojego ubezpieczyciela, u którego posiadamy OC. To okazja do oceny tego, jak działa ubezpieczyciel.
 • Dodatki w cenie – zawarcie umowy ubezpieczenia OC nie oznacza, że w ramach usługi otrzymamy tylko taką ochronę. Towarzystwo może zaoferować również nieodpłatnie np. podstawowy pakiet assistance

Jak zatem widać, komunikacyjne OC należy wybierać, biorąc pod uwagę nie tylko cenę. Zakres ochrony jest ważnym argumentem przemawiającym za daną propozycją, nawet wtedy, jeśli jest ona trochę droższa.

W większości przypadków znalezienie odpowiedniego ubezpieczyciela będzie wymagać przeanalizowania wielu czynników. Jeśli szukamy prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, to powinniśmy zwrócić uwagę na takie kwestie jak:

 • Zakres ochrony – czyli z jakich świadczeń w ramach ubezpieczenia można skorzystać. Ważne jest to, ilu specjalistów jest do dyspozycji i ile wynosi okres oczekiwania na konsultację. Warto zwrócić uwagę również na to, z jakich badań można skorzystać w ramach ochrony. Im szerszy zakres, tym lepiej.
 • Wybór wariantów – ubezpieczyciel powinien dać możliwość dopasowania ochrony do potrzeb klienta. 
 • Dostępność placówek medycznych – czy w danej miejscowości lub w okolicy znajdują placówki medyczne, z których można korzystać w ramach ubezpieczenia?
 • Dla kogo jest dostępne – ile można mieć maksymalnie lat, żeby korzystać z ochrony?

W przypadku każdego ubezpieczenia znaczenie mogą mieć inne czynniki. Przed zawarciem umowy koniecznie trzeba zapoznać się z treścią OWU (ogólnych warunków ubezpieczenia). Kwestie, które powinny być szczególnie interesujące to wykluczenia odpowiedzialności, czyli przypadki, w których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania czy nie pokryje kosztów świadczenia. Ważny jest również okres karencji tzn. od kiedy ubezpieczyciel zapewnia ochronę w przypadku danego ryzyka. Jest on stosowany m.in. przy wypłacie świadczenia z tytułu urodzenia dziecka i wynosi najczęściej 9 miesięcy.

Kolejną ważną kwestią jest okres umowy. W zależności od rodzaju ochrony do wyboru może być różny czas jej trwania. Np.:

 • Komunikacyjne OC – standardowa umowa jest zawierana na 12 miesięcy. Ewentualnie można skorzystać także z krótkoterminowego OC obowiązującego przez minimum 30 dni, ale jest ono dostępne wyłącznie w wybranych przypadkach. 
 • Assistance – okres ubezpieczenia może wynosić 12 miesięcy, ale jest również opcja wykupienia ochrony na 7, 15 czy 30 dni. 
 • Ubezpieczenie turystyczne – umowa może obowiązywać nawet tylko przez jeden dzień. 

Czas trwania umowy może być jednym z kryteriów wyboru ochrony. Wybierając ubezpieczenie, zwracajmy uwagę nie tylko na wysokość składki, ale przede wszystkim na zakres ochrony. 

Zniżka -15%
Potrzebujesz taniego ubezpieczenia OC?
Oblicz składkę
Hanna Klimek - autor artykułu to Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej w UNIQA S.A.
Hanna Klimek
Specjalista ds. Digital w Departamencie Sprzedaży Zdalnej UNIQA TU S.A.

Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ale w życiu zawodowym  zajęła się ubezpieczeniami. Od ponad 14 lat jej praca wiąże się z rożnymi aspektami ubezpieczeń. Zaczynała swoją karierę ubezpieczeniową w Dziale Obsługi Klienta Call Center jako Doradca do spraw ubezpieczeń komunikacyjnych, a od 10 lat jest częścią zespołu E-Commerce w dziale Digital. Aktualnie odpowiada za redakcje, recenzję i publikację treści na stronie internetowej uniqa.pl, ale jednocześnie prowadzi projekty z zakresu analityki, cyfryzacji oraz prototypowania udogodnień UX/UI dla Klientów od strony biznesowej.  

Udostępnij poradę

Te porady mogą Cię zainteresować
podpisanie dokumentów

Odpowiedzialność cywilna – czym jest, jakie są jej rodzaje?

Każde nasze zachowanie niesie za sobą pewne konsekwencje. W niektórych przypadkach może okazać się, że wyrządziliśmy szkodę osobie trzeciej. Za takie zdarzenia ponosimy odpowiedzialność cywilną. Jakie są rodzaje odpowiedzialności cywilnej? I co to właściwie oznacza? Jakie są rodzaje odpowiedzialności cywilnej? I co to właściwie oznacza?

Czytaj dalej
omawianie dokumentów

Rzecznik Finansowy– kim jest, jak może nam pomóc?

Rzecznik Finansowy, to urząd państwowy, którego zadaniem jest m.in. reprezentowanie ubezpieczonych, ubezpieczających, uprawnionych z umów ubezpieczenia i nie tylko. Kiedy można się do niego zwrócić i z jakimi sprawami? Co jeszcze warto wiedzieć o Rzeczniku Finansowym?

Czytaj dalej
SUPER OFERTA
15% zniżki

OC już od 321 zł/rok!

Ubezpieczenie
samochodu

Zgłoś sprawę
online
Odnów polisę